T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ALINACAKTIR
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli
Resmi Gazetede yayınlanan“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık yönünden "4857 sayılı İş Kanunun" hükümlerine tabi olarak
Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Bölüm/Program
Çocuk Bakımı ve
Gençlik
Hizmetleri
Bölümü / Çocuk
Gelişimi
Programı
Avrasya
Üniversitesi
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler / İş
ve Uğraşı
Terapisi
Programı
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler /
Anestezi
Programı
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler /
Tıbbi
Unvan
Adet
Öğretim
Görevlisi
1
Öğretim
Görevlisi
1
Öğretim
Görevlisi
1
Öğretim
Görevlisi
1
Özel Koşullar
Lisans Öğretimini Sınıf Öğretmenliği,
Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk
Gelişimi Bölümü alanlarından birinde
yapmış olmak. Alanında yüksek lisans
yapmış olmak.
Lisans Öğretimini Sınıf Öğretmenliği,
Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk
Gelişimi Bölümü alanlarından birinde
yapmış olmak. Alanında en az 2 yıl
deneyimli olmak.
Lisans Öğretimini Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü ve Hemşirelik
Bölümü alanlarından birinde yapmış
olmak. Alanında yüksek lisans yapmış
olmak.
Lisans Öğretimini Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü ve Hemşirelik
Bölümü alanlarından birinde yapmış
olmak. Alanında en az 2 yıl deneyimli
olmak.
Öğretim
Görevlisi
1
Lisans Öğretimini Hemşirelik Bölümü
alanında yapmış olmak. Alanında
yüksek lisans yapmış olmak.
Öğretim
Görevlisi
1
Hemşirelik Bölümü alanında lisans
yapmış olmak. Anestezi alanında en az
2 yıl deneyimli olmak.
1
Lisans Öğretimini Kimya Bölümü
alanında yapmış olmak. Alanında
yüksek lisans yapmış olmak.
Öğretim
Görevlisi
Adnan Kahveci Bulvarı Rize Cad. No: 226 Pelitli 61010 Trabzon /Türkiye Tlf: +90 462 334 05 50Fax:+90 462 334 64 54
[email protected] web:www.avrasya.edu tr
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Laboratuvar
Teknikleri
Programı
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler
/Odyometri
Programı
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler
/Odyometri
Programı
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler
/Optisyenlik
Programı
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler
/Optisyenlik
Programı
Öğretim
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi
1
Lisans Öğretimini Kimya Bölümü
alanında yapmış olmak. Alanında en az
2 yıl deneyimli olmak.
1
Sağlık alanlarından birinden lisans
mezunu olmak. Odyometri alanında en
az 2 yıl deneyimli olmak veya yüksek
lisans yapmış olmak.
1
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doktora
öğrenimini kulak, burun boğaz dalında
yapmış olmak.
Öğretim
Görevlisi
1
Öğretim
Görevlisi
1
Sağlık alanlarından birinde lisans
mezunu olmak. Alanında en az 2 yıl
deneyimli olmak veya yüksek lisans
yapmış olmak.
Fizik, Kimya, İşletme Biyoloji,
Hemşirelik alanlarından birinde lisans
mezunu olmak. Optisyenlik alanında
en az 2 yıl deneyimli olmak veya
yüksek lisans yapmış olmak.
Lisans Öğretimini Mühendislik,
İşletme, Sağlık Yönetimi ve Sosyal
Hizmet alanlarından birinde yapmış
olmak. Alanında en az 2 yıl deneyimli
olmak.
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler /İş
Öğretim
Sağlığı ve
1
Görevlisi
Güvenliği
Programı
Mülkiyet
Koruma ve
Lisans Öğretimini Hemşirelik,
Güvenlik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ve
Öğretim
Bölümü/ Acil
1
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Görevlisi
Durum ve Afet
alanlarından birinde yapmış olmak.
Yönetimi
Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.
Programı
Yönetim ve
Lisans Öğretimini İşletme, Sağlık
Organizasyon
Kurumları İşletmeciliği, Sağlık
Bölümü/ Sağlık
Öğretim
Yönetimi ve Sağlık Kurumları
2
Kurumları
Görevlisi
Yöneticiliği alanlarından birinde
İşletmeciliği
yapmış olmak veya yüksek lisans
Programı
yapmış olmak.
Başvurular, şahsen veya posta yolu ile başvuru dilekçesi ekinde gerekli belgelerin teslim edilmesi suretiyle
yapılabilir. Başvuru için son tarih 12 Haziran 2014 saat 17:00'dir. Posta ile yapılan başvuruların başvuru
süresi içinde ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan müracaatlar ile başvuru süresi
dolduktan sonra yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.
Adnan Kahveci Bulvarı Rize Cad. No: 226 Pelitli 61010 Trabzon /Türkiye Tlf: +90 462 334 05 50Fax:+90 462 334 64 54
[email protected] web:www.avrasya.edu tr
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Sonuçların İlanı
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Avrasya Üniversitesi web sitesinde ilan edilecektir.
Üniversite web sitesinden yapılan duyuru, tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Gerekli Şartlar
1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 70 puan
almak.( ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Lisans öğretimine girişi
özel yetenek sınavı ile olan adayların her hangi bir puan türünde ALES’ten 70 puan almaları
gerekir.)
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin
onaylanmış olması gerekir.
Gerekli Belgeler
1. Başvuru dilekçesi (Başvurdukları birim adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren
başvuru dilekçesi)
2. ALES sonuç belgesi.
3.YÖK Formatlı Özgeçmiş
4. Transkript ve Diploma örnekleri
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. Öğretim Görevlisi Kadrolarına başvuracakların alanları ile ilgili en az 2 (iki) yıl tecrübeli olduklarını
belirten belge (Yüksek lisans mezunlarında bu şart aranmaz)
Başvuru ve Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Giriş Sınavı Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
:
:
:
:
:
29.05.2014
12.06.2014
13.06.2014
16.06.2014
17.06.2014
İletişim: Avrasya Üniversitesi Genel Sekreterliği
Adnan Kahveci Mah. Rize Caddesi No 226 Pelitli / TRABZON
Tel: +90 462 334 64 44-45-47-50, Fax: 0462 334 64 54
[email protected]
Adnan Kahveci Bulvarı Rize Cad. No: 226 Pelitli 61010 Trabzon /Türkiye Tlf: +90 462 334 05 50Fax:+90 462 334 64 54
[email protected] web:www.avrasya.edu tr
Download

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi başvuru