TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) MALİYET
ANALİZİ ÇALIŞMASI
Özel sağlık kuruluşlarının kamu sağlık tesislerinden hizmet alımı
kapsamında, TPN hizmet alımı talepleri yer almaktadır. Özel sağlık
kuruluşlarının kamu sağlık tesislerinden hizmet alımına yönelik mevzuat
altyapısının tamamlanması sonrasında bu taleplerin karşılanabilmesi ve
fiyatların belirlenebilmesi amacıyla, Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde
bulunan Nütrisyon Ünitelerinde hazırlanan TPN’lerin maliyetlerinin
belirlenmesine yönelik olarak maliyet analizi çalışmaları başlatılmıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

total parenteral nütrisyon (tpn) - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu