XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
KATLI İPLİKLERDEN ÜRETİLEN KUMAŞLARIN
BURUŞMAZLIK ÖZELLİĞİ
Arif Taner Özgüney1, Nilgün Özdil1, Gamze Süpüren Mengüç2
1
2
Ege Üniversitesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Ege Üniversitesi Kampüsü, Bornova/Izmir
Ege Üniversitesi / Emel Akın Meslek Yüksekokulu / Ege Universitesi Kampüsü, Bornova/Izmir
[email protected]
Giysilerin görünümleri tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemlidir. Bu
nedenle, üretilen ürüne istenilen görünüm ve kalite parametrelerinin kazandırılması ve
istenmeyen hataların oluşmasının engellenmesi büyük önem taşımaktadır. Buruşma, kumaş
yüzeylerinde, çoğunlukla istenmeyen bir özelliktir. Buruşmazlık, kumaşın katlama
deformasyonundan kurtularak eski haline geri dönebilme özelliği olarak tanılanmaktadır.
Kumaşlar kıvrılıp daha sonra eski haline geri dönmesi için serbest bırakıldığında, geri
dönebilme derecesi, lifin morfolojisine, doğal yapısına ve kumaş yapısına bağlı olarak
değişmektedir. Kumaş yapısındaki kırışıklıklar üretim sırasında meydana gelebilmektedir,
ancak bunlar çoğunlukla bitmiş ürünün kullanım sırasında katlanması, kayması, sıkıştırılması,
eğilmesi, esnetilmesi ve yıkanması gibi işlemler sebebiyle oluşmaktadır. Bu çalışmada, 2
katlı, 3 farklı büküm katsayısında ipliklerden, 3 farklı atkı sıklığı kullanılarak üretilen
kumaşların buruşmazlık özellikleri ölçülerek karşılaştırmalı analiz yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Buruşmazlık, buruşmazlık açısı, dokuma kumaşlar, katlı iplikler
KAYNAKLAR
[1] Shi, F., Wang, Y., Modelling crease recovery behaviour of woven fabrics, The Journal of The
Textile Institute, Vol. 100, No. 3, 218–222, April, 2009
[2] Bilgen, M., Wrinkle Recovery for Cellulosic Fabric by Means of Ionic Crosslinking, North
Carolina State University, Degree of Master of Science, 2005
[3] http://www.tikp.co.uk/knowledge/material-functionality/crease-and-wrinkle-resistance/basicprinciples/?print=true
[4] http://www.sdlatlas.com/product/46/Crease-Recovery-Tester-+-Loading-Device
[5] http://textile-test-equipment.com/product/Shirley-Crease-Recovery-Tester-114.html
[6] Srikrishnan, M.R., Vellingiri, K., A Novel Approach of Synthesis of Polycarboxylic Acid and
Dimethylene Urea for Improving Dimensional Stability of Cotton and Silk Fabrics, Int. J. Chem. Res.,
(10-32), June-May (2012)
[7] http://nptel.ac.in/courses/116102029/62
[8] Hussain, T., Ali, S., Qaiser, F., Predicting the Crease Recovery Performance and Tear Strength of
Cotton Fabric Treated with Modified N-Methylol Dihydroxyethylene Urea and Polyethylene Softener,
Color. Technol., 126, 256–260, 2010
[9] http://www.james-heal.co.uk/en/other-instruments
62
Download

katlı ipliklerden üretilen kumaşların buruşmazlık özelliği