AKROFONOLOJİ RAPORU
Leonardo Da Vinci
www.yorumcu.com
AKROFONOLOJİ®
© Copyright Aler. Tüm hakları saklıdır.
Aler, Akrofonoloji ve Yorumcu, Aler'in ticari markalarıdır.
Akrofonoloji İsim Analizi Raporu
Akrofonoloji Nedir?
“Akrofonoloji” kelimesi Yunan dilinden gelmektedir ve uzaydaki seslerin incelenmesi anlamına gelir.
Açılımı Akronim+fono+loji yani “sözcüklerin baş harfinden oluşan sözcük-sesbilimi” şeklindedir.
Akrofonoloji'nin kökeni eski İbrani mistiklerinin öğretilerini kaydeden Kabala'da bulunan harflere
dayanır.
Dil uzaydaki sestir ve harfler de seslerin sembolleri ve aynı zamanda enerji etkinleştiricileridir. Sesler
enerji titreşimleridir. Enerji gibi sesler de mutlak varlığımızı etkiler.
İlk doğum kaydınızda belirtilen isminizin içindeki harfler kişiliğinizin enerji kalıplarını taşırlar.
Akrofonoloji bu enerji kalıplarının sizi ve çevrenizdekileri nasıl etkilediğini daha iyi anlamanızı sağlar.
Alfabedeki her harfin karakter özelliklerine, kişisel niteliklere, insani istek ve arzulara, ihtiyaçlara ve
eğilimlere karşılık geldiği şekliyle anlamlarını öğrenmenize yardımcı olur.
Bir ismin bir gücü vardır. Bu güç yüzyıllardır bilinmekte ve saygı görmektedir. Bu rapor, sözü edilen
gücü anlamanıza ve yönlendirmenize yardım edecektir. Hatta burada öğreneceğiniz şeyleri kendi
hayatınızı geliştirmek, iyileştirmek için uygulayabilirsiniz.
Raporda bazı çelişkili ifadeler olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni, kişinin karmaşık bir varlık
olması, ayrıca birbirine zıt, bazen de bir biriyle çelişen pek çok farklı enerjinin bir karışımı olmasıdır.
Bazen bu farklı enerjiler birbirini dengeler, bazen de birbirleriyle savaşırlar.
Burada yorumlanan isim-enerjilerin doğum belgesine kaydedilen isim ile sahip olunan potansiyeller
olduğu unutulmamalıdır. Bu enerjileri, burada tanımlanan şekillerde hayata geçirip geçirmemek
kişinin elindedir. Yaş, cinsiyet, sosyo – ekonomik durum, eğitim, çevre, gelişim düzeyi ve diğer pek
çok unsur doğum ile sahip olunan enerjileri hayata geçirme şeklini etkiler.
Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın; sahip olduğunuz bu enerjiler sizi her hangi bir şey yapmaya veya
her hangi bir şey olmaya zorlamaz. Sizi etkilerler fakat kendi hayatınızı özgür iradenizle çizme
hakkına her zaman sahipsinizdir.
Türkiye, uzun yıllar boyunca ilgilendiğim Akrofonoloji ile ilk kez 1999 yılında www.yorumcu.com
sayesinde tanışmıştır. Yorumcu için 1999 yılının başlarında geliştirdiğim ve Akrofonoloji olarak
adlandırdığım isim analizi uygulamaları, bu güçlü ve mistik analiz sisteminin milyonlarca insan
tarafından tanınmasını ve Akrofonoloji teriminin (TDK'da hala yer almamasına karşın) Türkçe'ye
yerleşmesini sağlamıştır. Akrofonoloji uygulamalarımız sitemizdeki diğer birçok benzersiz servis gibi
Türkiye'deki ilk ve tek olma özelliği taşır.
Güncel Akrofonoloji çalışmalarımız için aşağıdaki web adreslerimizi ziyaret edebilir, Akrofonoloji
kitabımızı sitelerimizden satın alabilirsiniz.
Kişiye özel olarak hazırlanmış bu Akrofonoloji raporunun faydalı bir rehber olmasını umarız.
Altan Yıldız
www.yorumcu.com
www.akrofonoloji.com
Akrofonoloji İsim Analizi Raporu
1
L Harfi Genel Tanımı
Bu enerji özellikle birebir olarak ilişki kurmaya ihtiyaç duyan sosyal bir enerjidir. Eşitlik, adalet, uyum
duyguları çok gelişmiştir. Ayrıca renk, biçim ve güzellik konusunda hassastır. Zihinsel harekete ve
fikirlerini ifade etmeye ihtiyaç duyar. Olumlu açıdan romantik fikirler, duygular ve bağlılıklar
şeklinde yaşanabilir. Zariftir, flörtöz, büyüleyici ve çekici olabilir. Bu enerji olumsuz açıdan
huysuzluk, tembellik, değişkenlik, kararsızlık, dogmatiklik, patronluk taslama ve egoistlik şeklinde
yaşanabilir. Ayrıca L insanları yargılayıcı ve talepkar olabilirler.
Leonardo Da Vinci • Akrofonoloji Analizi
Zarif, çekici bir görünüşe sahipsiniz. Modaya düşkünsünüz ve estetik duygunuz gelişmiştir.
Tarafsızsınız fakat bazen sabit fikirli olabiliyorsunuz. Her şeyi içselleştirme eğilimindesiniz. Kendinize
verdiğiniz değeri genellikle başkalarının sizinle ilgili fikirlerine bakarak belirlersiniz. Hayatınızda her
zaman romantizm olmalıdır. Bir ilişkiniz olmazsa kendinizi kaybolmuş hissedersiniz. Çok
sosyalsinizdir. Özünde barışçı olmanıza rağmen zaman zaman iyi bir tartışmadan zevk aldığınız
söylenebilir. Yakın ilişki kurduğunuz insanlar genellikle girişken, dışadönük, açık sözlü ve hareketli
bireylerdir.
Fikir alışverişi yapmak istersiniz. Sözel, dilsel ve yazınsal yetenekleriniz gelişmiştir. İlişki kurma
becerisine sahipsinizdir, akılcı ve mantıklısınızdır fakat bazen aşırı akılcı davranabilirsiniz. Zeki,
hazırcevap ve yaratıcısınızdır. Öte yandan, düşünceleri kolayca dağılabilen sinirli ve huzursuz biri
olabilirsiniz. Adeta bir ıvır zıvır deposu gibisinizdir.
Son derece duygusalsınız ve hislerinizi yapıcı bir biçimde kullanmaya çalışırsınız. Altıncı hissiniz çok
gelişmiştir. Sevdiklerinize karşı çok sadık ve korumacısınızdır. Kontrol etmeye çalıştığınız güçlü
bağımlılık gereksinimleriniz vardır. Bastırılması güç duyguların etkisi altında birtakım davranışlar
gösterme eğiliminiz vardır. Çok yoğun ve güçlüsünüzdür ve yaptığınız her şeye tüm enerjinizi
verirsiniz. Sabit fikirli olabilirsiniz. Değişiklik yapmak konusunda çok yavaşsınızdır. Yine de, bir kez
harekete geçtiniz mi kimse sizi durduramaz.
Bir işe başladığınızda çok çalışabilirsiniz. Ne yapacağınıza veya onu nasıl yapacağınıza karar
vermeden önce çok dikkatli düşünürsünüz. Stratejinizi çok iyi planlarsınız. Detayları ele almak
konusunda çok beceriklisinizdir. Sağlığına çok dikkat eden, düzenli, tertipli, zor beğenen, titiz ve kılı
kırk yaran biri olabilirsiniz. Kendinizi sorumluluk duygusunun yükü altında ezebilirsiniz. İyi yapılmış
bir iş size gurur verir. Başkalarına yardımcı olmak, onlara hizmet etmek istersiniz. Zeki, anlayışlı,
muhakeme gücü olan birisiniz. Konuşmaktan ve sosyalleşmekten hoşlansanız bile utangaç
birisinizdir.
Hem zihinsel hem de fiziksel olarak daima aktif olmayı, size meydan okunmasını istersiniz.
Başkalarının damarına basmakla ünlüsünüzdür. Problem çözme özellikle de kendi yarattığınız
problemleri çözmek konusunda yeteneklisinizdir. Bağımsızlık ve özgürlük tutkunuz çok güçlüdür.
Kendi başınıza olmak istersiniz. Cesur, açık sözlü aynı zamanda saldırgan ve girişken olabilirsiniz.
Bildiğini okuyan, inatçı, sabırsız, yenilikçi teknikler kullanan birisiniz. Önce adım atar sonra nereye
bastığınıza bakarsınız. Coşkunuz ve heyecanınız sizi sürükleyebilir.
Düşünceyle yönetilen adımlar atma yeteneğine sahipsiniz. Pozitif, ileri görüşlü, bir mücadeleyle başa
çıkabilen bir bireysiniz. Mantıklısınız, hareket odaklısınız ve uzmanlaşma arayışındasınız. Duruma
göre ilerleme kaydetme ihtiyacı duyarsınız. Özellikle akıl ve mantık kullanarak iddiada
bulunursunuz. Öte yandan coşkulu, idealist, sabırsız ve içgüdüsel hareket eden biri olabilirsiniz.
Çabuk sinirlenebilirsiniz.
Birilerinin her zaman sizi sevdiğini ve koruduğunu bilmeye ihtiyacınız vardır. Aile yaşamı sizin için
önemlidir. Başkalarının problemlerini çözmeyi seversiniz. İnatçı, sadık, azimli, kararlı, kurnaz, dik
kafalı ve huysuz olabilirsiniz. Ebeveyn rolü oynamayı seversiniz. Çocuklarınızın size aşırı bağımlı
www.akrofonoloji.com
2
veya talepkar olmalarını engellemek için önlem almalısınız. Nazik, sevecen, ilgili, şefkatli ve duygusal
bir doğanız vardır. Büyümeyi izlemek hoşunuza gider: Bitkilerinizi gereğinden fazla sulayabilir, evcil
hayvanlarınızı gereğinden fazla besleyebilirsiniz.
Meseleleri etkili, makul ve mantıklı bir şekilde sonuçlandırma eğilimindesinizdir. Bir şeyi ardınızda
bıraktığınızda bir daha asla dönüp bakmazsınız. Onunla işiniz bittiğinde gerçekten bitmiştir.
Dünyanız iyi ya da kötü aileniz etrafında dönüyor. Bir ailenin hatta geniş bir ailenin mesela bir
komünün ya da haremin koruyucu ortamında kalmak istersiniz. Duygularınızı içinizde tutarsınız. Son
derece anaç, geleneksel ve vatanseversinizdir. Güvenilir, sadık, yardımsever, arkadaş canlısı, nazik,
kibar, itaatkar, neşeli, kanaatkar, cesur, temiz ve saygılısınızdır. Gündelik yaşamınızda iyi
özelliklerinizin hepsini kullanırsınız (mesela yaşlı bayanların karşıdan karşıya geçmesine yardımcı
olursunuz). Ayrıca yardım talep edilmese bile yardım etmek için adeta yanıp tutuşursunuz. Herkes
için neyin en iyi olacağını bilirsiniz. Düşünmeden, aptalca verilmiş olsa bile sözünüz sözdür.
Genellikle yakın ve samimi ilişkilerinizi istikrarlı, sağlam ve tutarlı insanlarla kurarsınız.
İşleri bağımsız hareket ederek halletmek tercihinizdir ve asla geri dönüp bakmazsınız.
Bilim ve teknoloji konusunda yeteneklisiniz. İsterseniz mühendislik veya tıp alanında ya da bilimin
herhangi başka bir uzmanlık dalında çalışabilirsiniz. Seçici, becerikli bir insansınız ve yeni teknikler
öğrenmekten keyif alırsınız. Bedeninizin ve zihninizin özgür olmasını istersiniz. Bunun en büyük
nedeni çabuk sıkılan bir yapınız olmasıdır. Dolayısıyla, tek bir işe bağlı kalmakta zorlanabilirsiniz.
Sınırlanmaya dayanamazsınız. Emir almayı sevmezsiniz. Dramatik olmaya meyillisinizdir.
Hayattaki ince ve güzel şeylerden hoşlanırsınız. Bazıları size tembel diyebilir, çünkü her şeyin
ayağınıza gelmesini bekleme eğilimindesinizdir ve bir şekilde bu olur. İnsanları ve maddi varlıkları
kendinize çekme yeteneğine sahipsiniz. Paylaşımcısınızdır ve almak kadar vermekten de zevk
duyarsınız. Son derece şefkatli, nazik olabilir, bunları göstermekten kaçınmazsınız. Barışçı bir
insansınız ve arabuluculuk yapmakta yeteneklisiniz. Öte yandan, faydacı, pratik ve mantıklısınız.
Hem ekonomik hem de duygusal güvenceye ihtiyacınız olduğunu bilirsiniz ve istediğiniz şeyi elde
etmek için çalışır, onun peşini bırakmazsınız. Ayrıca, yaradılışınızın derinliklerinde şehvetli, estetik,
sanatsal ve dünyevi nitelikler bulunur. Sevginizi, tutkunuzu ve şefkatinizi açıkça gösterirsiniz.
Hizmet etmek sizin için bir tutku olabilir fakat bunu makul bir biçimde ve akıllıca yapabilmeyi
öğrenmelisiniz. Kendini feda eden şehit rolünü üstelenerek sessizce acı çekebilirsiniz. Hastalık hastası
olma tuzağına düşmemeye dikkat etmelisiniz.
Beyninizi, iletişim ve ifade yeteneklerinizi sürekli kullanmalısınız. Çevrenize ve etrafınızdaki insanlara
karşı duyarlısınız. Keskin gözlem yeteneklerinizi başkalarından saklayabilirsiniz. Her türlü insanla
iletişim ve etkileşim kurmak hoşunuza gider. Son derece zeki ve hazırcevap olabilirsiniz fakat bazen
fazla konuşuyorsunuz.
İşleri pratik, gerçekçi bir biçimde, mevcut durumu sürdürecek şekilde halledip bitirmek istersiniz.
Değişime ayak uydurmakta zorlanırsınız. Duygusallığı sanata çevirebilirsiniz.
İsimdeki Ruhani Dersler
Doğum belgesine ilk kaydedilen ismimiz, ruhumuzun dünyadaki yolculuğu hakkında en az aynı
belgeye kaydedilen tarihin verdiği kadar bilgi verir. Eski kültürler, dünyaya yeni gelen ruha verilen
ismin öneminin farkındalardı. Bir çocuğa isim vermek ciddiye alınan bir konuydu. İsimlere duyulan
bu saygı, Yahudi ve Hıristiyan inançlarında bulunan isim verme törenleri aracılığıyla modern kültüre
taşınmıştır. Yine de, bugün pek çok insan yeni doğan bir bebeğin ismindeki harflerin ruhani
anlamlarından haberdar değildir.
Akrofonoloji Kabala'dan gelir ve eski İbrani mistiklerinin öğretilerini temel alır. Bu öğretiler
Akrofonoloji İsim Analizi Raporu
3
insanoğlunun temel ruhani doğasını ele alır. İbranice sağdan sola doğru yazılan bir dildir. Bu nedenle,
bir bireyin kişiliğini yorumlarken orijinal kayıtlı ismin son harfini (Anahtar harf) en önemli tinsel
gösterge olarak kabul ederiz. Tinsel anahtar harfiniz ruhani bilincinizi yükseltmek için günlük bazda
uygulanabilecek enerjileri gösterecektir.
İsminizdeki ruhani dersler, tinsel gelişiminiz için yararlanabileceğiniz güçlü noktaları açıklar. Bu
enerjiler tinsel gelişiminiz hakkında size daha fazla bilgi vermesi için de kullanılabilir.
Ruhsal gücünüz her şeyin özünü görebilme, yüzeydeki görüntünün ötesine geçebilme yeteneğinizde
yatar. Gerçeği aramaktan veya çözüm bulmaya çalışmaktan asla vazgeçmezsiniz. Yenilgiyi kabul
etmezsiniz ve bu özelliğinizle başkaları için cesaret ve inanç timsali olursunuz. İçinizdeki hisleri takip
ederek başkalarına yardım edebilirsiniz.
İsmin Bir Çocuk Olarak Analizi
Buraya kadar isminizin sahip olduğu ve hayatınız boyunca kullanacağınız enerjileri, bu enerjilerin
hareketlerinizi ve tepkilerinizi nasıl motive ettiğini açıkladık. Ebeveyn-çocuk ilişkisi isim analizi
bilgimizin en değerli uygulamalarından birini sunar. Bu durumda, bilgi güçtür. Çocuğunuzu ve
kendinizi anlama gücüdür. İsimlerin anlamlarını bilmek çocuk ve ebeveyn arasında uyum ve anlayışı
desteklemek için yararlı olabilir. Aşağıda analiz edilen isimdeki atılım ve anahtar harf enerjileri
yorumlanmıştır.
Bu çocuk vaktinden önce gelişmiş sevgi dolu bir çocuktur. Üzerine titrenmesine ve
cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyar. Yüksek ses, bağırmalar, tartışmalar onun dengesini bozar.
Sosyalleşmeyi sever ve arkadaşlık odaklıdır. Erkek çocuklar çok etkileyici, kız çocuklar da süslü
olabilirler. Beğenilmeye ihtiyaç duyarlar.
İnatçılık ve azim bu çocukta ya erdem ya da bozukluk olabilir. Siz hayır dedikçe o inatla evet
diyecektir. Bu çocuk sizi hayal kırıklığına uğratabilir, çünkü verdiğiniz hiçbir cezadan korkmaz ya da
kaçmaz. Bu çocuğun yaptığı iyi şeyler ödüllendirilmeli, kötü şeyler de görmezden gelinmelidir.
www.akrofonoloji.com
4
Notlar:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Akrofonoloji İsim Analizi Raporu
5
Download

ÿþA k r o f o n o l o j i 0 s i m A n a l i z i R a p o r u | L