Doğada Görüntü Avcılığı Yarışması 2014 Şartnamesi
(TFSF Onay No: 2014/015) - (UPI Patronaj No: L140029-M6G6S6BR18) - (FIAP Auspice No: .......)
XVIII. Doğada Görüntü Avcılığı Yarışması (DOGAY), 15-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Burdur'da düzenlenecektir.
1. YARIŞMANIN TANIMI
DOGAY, doğal ve kültürel değerlerin belgelenmesi, tanıtımı ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi amacıyla
yapılmaktadır.
1995’ten bu yana, Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği (DASK) tarafından, Türkiye’nin farklı yerlerinde
düzenlenmektedir.
Bir fotoğraf yarışmasının tüm aşamalarının (kayıt, çekim, seçim, değerlendirme, ödül töreni), üç gün (72 saat) içinde
gerçekleştirildiği, özgün ve kapsamlı bir fotoğraf yarışmasıdır.
15 yaş üstündeki herkes katılabilir. Fotoğraf makineleri; “RAW” formatında ve “en az 6 milyon piksel çözünürlükte”
çekim yapabilmelidir.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından onaylıdır ve yarışma sürecinde TFSF gözlemcisi bulunur.
Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği (UPI) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından
desteklenmektedir.
2. DOGAY KAYIT
Kayıt ücretini 15 Mayıs 2014 saat 24:00'e kadar Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneğinin banka
hesabına yatırmak veya elden Burdur'daki DOGAY Masasına “Başvuru Formu” ile birlikte teslim etmek
gerekmektedir. DOGAY kayıt ücreti 80 TL'dir.
Kayıt ücretlerinin yatırılacağı banka hesabı: Hesap adı: Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği
İş Bankası (Banka kodu: 00064) – Ankara, Kızılay Şubesi (Şube Kodu: 4214)
*TL Hesap No: 1453006
IBAN: TR510006400000142141453006
Yarışma alanında yapılacaklar
Yarışmacılar, DOGAY MASASI’na “Başvuru Formu”nu doldurarak başvurmak zorundadırlar.
Yarışmacıların, kayıt sırasında yanlarında bulundurması gerekenler:
1- Nüfus cüzdanı veya pasaport.
2- Yarışmada çekim yapacakları fotoğraf makinesi.
3- Yarışmada kullanacakları bir hafıza kartı.
DOGAY MASASI’ndan yarışmacılara; yarışmacı kimlik kartı, DOGAY 2014 anı paketi, yarışma programı ve Burdur
krokisi verilir.
Görevliler, yarışma sırasında kullanılacak olan hafıza kartının marka/seri numarasını kaydedecek ve gerekli makine
ayarlarını yapacaklardır. Kayıttan işlemlerinden sonra yarışma sırasında kullanılacak karta yapılacak ilk çekimin 16
Mayıs 2014 Cuma günü yapılmış olması gerekmektedir.
3. KATEGORİLER ve ÖDÜLLER
Yarışmacılar şartnamede belirtilen özellikteki fotoğraf makineleri ile çektikleri fotoğraflar içinden seçecekleri
fotoğraflarla tüm kategorilere katılabilirler.
* Fotoğraflar, “RAW+JPEG High”, renkli ve fotoğraf makinesi sensörünün sunduğu doğal en/boy oranlarında olmalı
(panoramik veya 16:9 gibi oranlar kabul edilmeyecektir).
* Tüm kategorilerde Polarize, UV, Skylight, yarı veya tam boyalı Nötr Yoğunluk (ND-Neutral Density) filtreleri
kullanılabilir. Diğer filtreler kullanılamaz.
* Tüm kategorilerde doğaya zarar vermeden çeşitli fotoğraf çekim tekniklerini kullanmak serbesttir.
* Kuşlar kategorisi dışındaki çekimlerde flaş kullanmak serbesttir.
* Tüm kategorilerde görüntüye veya exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
* Yarışmacılar her kategoriye en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilir.
3.1 Kategoriler
Manzara
Yarışma bölgesinin doğal güzelliklerinin ve bu bölgeye özgün özelliklerin ön plana çıkartılarak, estetik ölçütler
çerçevesinde, geniş bir sahayı içeren çekimlerle belgelenmesidir. İnsan ve insan yapısı unsurlar, kültür bitkileri (tarla
ve bahçe bitkileri), evcil hayvanlar, yapılar, köyler, barajlar ve göletler, kıyı yaşamı, balıkçılar, tarım alanları, tarım
işçileri, vb. manzara görüntüsü içerisinde yer alabilir.
Makro doğa
Yarışma bölgesinin, coğrafyasına özgün doğal yaşama ait biyolojik ve jeolojik çeşitliliğin ön plana çıkartılarak, makro
ve yakın çekim teknikleri ile detaylandırılarak belgelenmesidir. İnsan ve insan yapısı unsurlar, kültür bitkileri (tarla ve
bahçe bitkileri), kültür mantarları ve evcil hayvanlar görüntü içinde yer almayacaktır. Arka planda fon kullanımı vb
müdahaleler yapılmayacaktır.
Genel doğa
Yarışma bölgesinin biyolojik, coğrafi, iklimsel ve jeomorfolojik özelliklerinin, uygun fotoğraf teknikleriyle, bölgeye
özgün karakteristikleri ön plana çıkartacak biçimde, estetik ölçütler çerçevesinde belgelenmesidir. İnsan ve insan
1
yapısı unsurlar, kültür bitkileri (tarla ve bahçe bitkileri) ve mantarları ile evcil hayvanlar görüntü içinde yer
almayacaktır. Makro ve/veya Manzara kategorilerine uymayan, saf doğaya ait fotoğrafların bu kategoride sunulması
gerekmektedir.
Yerel yaşam
Yarışma bölgesindeki karakteristik kültür-doğa-insan ilişkilerini betimleyen ve yerel-folklorik değerleri sanatsal
kaygıyla ön plana çıkarmayı hedefleyen bir kategoridir. Her türlü insan ve insan yapısı öğeler, evcil hayvanlar, kültür
bitkileri ve doğal çevre bu kategoriye dahildir. DASK kamp alanı görüntüleri yarışma dışıdır.
Tarih
Arkeolojik eserler, tarihi yapılar, eski evler, tarihi çeşmeler ve detayları bu kategorinin konusudur. Örneğin; tarihi
evler, camiler, kaya mezarları, kaleler, antik zamandan kalma inler, duvar işlemeleri, vb insan ve insana ait unsurlar
görüntüde yer alabilir.
Kuşlar
Yarışma bölgesindeki kuşlar bu kategorinin konusudur. Bu kategoride insana ait unsurların görüntüde yer alması en
alt düzeyde olması koşuluyla kabul edilebilir. Tutsaklık altındaki kuşlar ile evcil kuşlar bu kategorinin dışındadır.
Henüz uçma yeteneği bulunmayan ve yuvadan ayrılamayan yavru kuşların çekimleri yasaktır ve yarışma dışıdır.
Flaşla yapılan kuş çekimleri yasaktır ve bu görüntüler yarışma dışı bırakılacaktır.
Yarışmacılar –arzu ettikleri takdirde– sadece bu kategoriye özel olarak, DASK görevlilerinin bilgisayarına seçtikleri
fotoğrafları aktardıktan sonra, kesme (crop) işlemini DASK görevlilerine yaptırtabilirler.
3.2 Ödüller
Her kategorinin;
1.'si DOGAY kupası, Altın UPI madalyası ve FIAP Auspices madalyası ile ödüllendirilir.
2.'si DOGAY kupası, Gümüş UPI madalyası ile ödüllendirilir.
3.'sü DOGAY kupası, Bronz UPI madalyası ile ödüllendirilir.
Ayrıca, her kategoride 4 mansiyon; 1 adet DOGAY mansiyon ve 3 adet UPI mansiyon ile ödüllendirilir.
3.3 Özel ödüller
Necmettin Külahçı ödülü
Genel Doğa Kategorisine katılan fotoğraflardan belirlenecek bir fotoğraf ödüllendirilecektir.
Mehmet Uçkun anısı ödülü
Bu sene kaybettiğimiz, değerli DASK üyemiz Mehmet Uçkun anısına Manzara Kategorisine katılan fotoğraflardan
belirlenecek bir fotoğraf ödüllendirilecektir.
DOGAY performans ödülü
DOGAY’a katılan “bir” yarışmacı, “Performans Ödülü” ile ödüllendirilir.
Bu ödül, tüm kategorilerde ve özel ödüllerde en fazla ödül ve sergileme alan yarışmacıya verilir. En fazla sayıda
ödül/sergileme alanlar iki kişi ise, ödül/sergileme derecelerine göre daha başarılı olan seçilir.
4. YARIŞMA PROGRAMI
15 Mayıs 2014 Perşembe
Yarışmacıların Burdur'daki DOGAY MASASI'na, 12.00’den itibaren başvurmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında
yapılacakların detayı için lütfen bu şartnamenin 2. maddesinde bakınız.
16 Mayıs 2014 Cuma
Yarışmacılar, iki gün boyunca (16-17 Mayıs 2014 Cuma ve Cumartesi), Burdur ili ve ilçelerinde çekim yapacaklardır.
17 Mayıs 2014 Cumartesi
Fotoğraf çekiminin ikinci günü.
Yarışmacılar çektikleri fotoğrafları değerlendirdikten, hangi fotoğraflarının hangi kategoriye katılacağını seçtikten ve
“Fotoğraf Teslim Formu”nu doldurduktan sonra, makine ve hafıza kartlarıyla beraber, saat 20.00-24.00 arasında
DOGAY MASASI’na başvuracaklardır. Seçtikleri fotoğraflar hafıza kartlarından görevlilerin bilgisayarlarına
aktarılacaktır.
Yarışmacılar fotoğraflarının seçimini DOGAY MASASI’nda yapmayacak, son teslim süresi (17 Mayıs 2014 Cumartesi
günü saat 24.00) dolmadan seçimlerini yanlarında getirdikleri dizüstü bilgisayarlar veya fotoğraf makinelerinin
monitörleri aracılığı ile yaparak fotoğrafların dosya numaralarını “Fotoğraf Teslim Formu”na yazacaklardır.
18 Mayıs 2014 Pazar
Seçici Kurulun DOGAY değerlendirmesi 09.00-17.00 arasında yapılacaktır.
Ödül Töreni 19.00’dan sonra Burdur'da başlayacaktır.
5. KURALLAR
5.1 Yarışma, Düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul üyeleri dışında herkese açıktır. Kayıt yaptıran yarışmacılar, yarışma
şartnamesini kabul etmiş ve kurallara uymayı taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan yarışmacılar yarışma
dışı bırakılır. Yarışmacılar, kayıt sırasında kendilerine verilen yarışmacı kimlik kartlarını yarışma boyunca üzerlerinde
görünür biçimde taşımak zorundadırlar.
5.2 Yarışmacılar, önceden belirlenen ve duyurulan yarışma bölgesi dışında çektikleri fotoğraflarla yarışmaya
katılamazlar. Yarışmacılar, yarışma alanında kendi olanaklarıyla (yürüyerek, özel veya kiralık her çeşit ulaşım
aracıyla) dolaşabilirler. Bölgeyi gezmeleri için çeşitli ulaşım organizasyonları yapılmış olsa da, ulaşım
organizasyonlarında oluşan aksaklıklardan, oluşacak kaza ve yaralanmalardan DASK sorumlu değildir.
2
5.3 Yarışmacıların fotoğraf makinesi özellikleri:
Çekilen fotoğrafların “RAW+JPEG High” formatında olması gerekmektedir (Makine menüsünde sadece RAW formatı
olanlar da yarışmaya katılabilirler). Sadece JPEG formatında çekebilen makinelerle katılınamaz. Yarışmacıların
çektikleri fotoğrafların, kendi makinelerinin çektiği “RAW” formatında olması şarttır. Photoshop ve benzeri programlar
kullanılarak farklı bir “RAW” formatına dönüştürülmüş görüntüleri sunan yarışmacılar yarışma dışı kalacaktır.
Makineler en az “6 milyon piksel” çözünürlükte çekim yapabilmelidir ve renkli çekim moduna ayarlanmış olmaları
gerekmektedir. Yarışmacıların fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarları yarışma öncesinde kontrol edilecek ve
güncel ayarlar yapılacaktır (yarışmacıların fotoğraf makinelerinin tarih-saat ayarlarının nasıl yapıldığını bilmeleri ve
kullanım kılavuzlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir). Yarışmacıların fotoğraf makinelerinin tarih ve saat
ayarlarını bilmemeleri nedeniyle oluşacak sorunlar yarışmaya katılımlarını engelleyebilir ve bundan DASK sorumlu
değildir. Fotoğraf makinesinin pilinin bitmesi vb nedenlerle kayıt sırasında yapılan makine ayarlarının değişmesi
durumunda yarışmacı yarışma dışı kalır.
5.4 Yarışmacılar yanlarında getirdikleri ve kayıt yaptırdıkları uygun kapasitede tek bir hafıza kartına yaptıkları
çekimlerden seçecekleri fotoğraflarla yarışmaya katılabilirler. Yarışmacıların kullanacağı hafıza kartının kapasitesi ve
çekecekleri fotoğraf sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Yarışmacılar beğenmedikleri fotoğrafları, hafıza kartlarında yer
açabilmek için silebilirler. Yarışmacılarının hafıza kartlarının markaları ve seri numaraları okunabilir olmalıdır. Hafıza
kartının veya fotoğraf makinesinin yarışma sırasında bozulması nedeniyle, yarışmacı farklı hafıza kartı veya farklı
fotoğraf makinesi ile yarışmaya devam edemez. Yarışmacılar fotoğraf makinelerinin kullanım kılavuzunu, bilgisayara
fotoğraf aktarmak için kullandıkları bağlantı kablolarını ve makinelerinden bilgisayara fotoğraf aktarma sırasında
gerekli olabilecek CD’leri yanlarında bulunduracaklardır. Fotoğrafların hafıza kartlarından aktarımı sırasında hafıza
kartı okuyucuları kullanılacaktır. Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan DASK sorumlu
olmayacaktır.
5.5 Yarışmacılar, fotoğraflara, hiçbir suretle bilgisayar üzerinde Photoshop veya RAW işleme programlarıyla
müdahalede bulunmayacaktırlar. Bilgisayar aracılığıyla veya fotoğraf makinesi içerisindeki yazılımla fotoğrafa
müdahale edildiği –işlem yapıldığı– yapılan kontrolle tespit edildiğinde, yarışmacı yarışma dışı kalacaktır.
5.6 Her yarışmacı, yarışmaya kayıt olduğu hafıza kartı ve fotoğraf makinesiyle yalnızca kendisi katılabilir. Her
yarışmacı, seçeceği farklı fotoğraflarla tüm kategorilere katılabilir. Aynı fotoğraf ile birden fazla kategoriye katılamaz.
Fotoğrafların üzerinde tarih, isim, vb etiketler bulunmamalı, fotoğraf makineleri bu tür bilgi yazılarını fotoğrafın üzerine
yazdırmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
5.7 Yarışmacılar, yarışma süresince ve fotoğraflarını seçme aşamasında, Düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul
üyelerinden görüş almayacaklardır. DASK, tüm kategorilerde ödül alan, sergilemeye kalan ve DASK arşivine girmesi
Seçici Kurul tarafından uygun görülen fotoğrafları kendi arşivinde saklayacaktır. DASK, bu fotoğrafları, yarışmacıların
isimlerini belirtmek kaydıyla kullanma, kullandırtma, yayma, çoğaltma ve işleme hakkına sahiptir. Yarışmada ödül
alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, DASK’ın internet sayfasında (www.dask.org.tr) yayınlanır. Ayrıca
ödül alan fotoğraflar TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2014’te
kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
5.8 Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken tedbirleri bizzat kendileri
almak zorundadırlar. Yarışma sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri
sorumludur. Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb.
unsurların veya yöre halkının huzurunu kaçırmaya yönelik yaklaşımların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı
bırakılır. Yarışmacılar, doğaya, çevreye ve özel mülkiyete verdikleri her türlü zarardan kendileri sorumludur. Ürettikleri
çöpleri yanlarındaki çöp torbasında taşıyacaklar veya uygun yerlere atacaklardır. Yıkıcı davranışları ve kuralları ihlal
edici durumları saptanan, kendilerinin veya başkalarının güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek davranışlarda bulunan
yarışmacılar yarışma dışı bırakılırlar. Başkalarının güvenliğini tehlikeye atacak türden davranışlarıyla herhangi bir
zarar meydana getiren yarışmacı bu zarardan bizzat kendisi sorumlu olacaktır.
5.9 DOGAY, doğal ortamda gerçekleştirilen, güvenli/yeterli teknik koşulların zorlukla sağlandığı bir yarışmadır. Bu
nedenle yarışma sırasında, tüm aşamalarda, özellikle dijital işlemler sırasında (tüm itinalara karşın elde olmayan
nedenlerden dolayı) yarışmacı fotoğraflarının bir kısmı veya tümünde, hafıza kartlarında oluşacak zarar-kayıp vb
durumlarda, Düzenleme Kurulu’nun uygun görmesi şartıyla yarışmacılara sadece kayıt ücreti geri ödenir. Yarışmacı
bu ve benzeri durumlarda Düzenleme Kurulu’nun kararına itiraz edemez ve başka bir talepte bulunamaz.
5.10 Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da
ertelenmesine karar verebilir. Yarışmanın iptali ya da ertelenmesi durumunda kayıt ücretleri geri ödenmez.
Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları,
program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
5.11 Yarışmacılar, yarışmaya verdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan
ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri
ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı
taşımaz.
5.12 Yarışmaya verdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan, kişiler yarışmadan ihraç edilir. Böyle bir
durumdan dolayı doğabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
5.13 Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur
olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan (Kural İhlali suçu işleyen) kişilerin yarışmalara katılımı TFSF yarışma
ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
3
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu isledikleri takdirde TFSF onaylı
yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında TFSF ilkeleri doğrultusunda verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
6. SEÇİCİ KURUL
Serdar Akyay
Csaba Balasi
Tuğrul Çakar
Kazım Çapacı
Herbert Gmeiner
Necmettin Külahçı
Tamer Yılmaz
AAFRO
AFSAD
FSK
FIAP
İFOD
KASK
DASK
Türkiye
Romanya
Türkiye
Türkiye
Avusturya
Türkiye
Türkiye
KASK üyesi
AAFRO üyesi (EFIAP/b)
DASK onur üyesi, AFSAD onur üyesi (AFIAP)
İFOD üyesi
FIAP yönetim kurulu üyesi (AFIAP, ESFIAP)
DASK, FSK ve AFSAD onur üyesi
Fotoğraf Sanatçısı-Burdur
=Romanya Fotoğraf Sanatçıları Birliği / Association of the Photographical Artists of Romania
=Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği / Association of Art Photographers of Ankara
=Fotoğraf Sanatı Kurumu / Photographic Art Society
=Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu / The International Federation of Photographic Art
=İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği / İzmir Art of Photography Society
=Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği / Kocaeli Art of Photography Society
=Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği / Nature Research, Sports and Rescue Association
AFIAP =Artiste“Federation Internationale de l’Art Photographique”
EFIAP =Excellence “Federation Internationale de l’Art Photographique”
EFIAP/b =Excellence FIAP Bronze Bronze
EsFIAP =Excellence for Services Rendered to FIAP
7. DÜZENLEME KURULU
Funda GÖNENDİK
Hakan GÖNENDİK
Nimet ALP
Faika Berat TAŞKIRAN
Baybars SAĞLAMTİMUR
Suderin MURAT
Bülent ALKAN
0533 394 8957
0533 394 8967
0532 446 5406
0532 254 6054
0532 585 2619
0532 050 0616
0533 306 2784
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
8. ULAŞIM - KONAKLAMA - İLETİŞİM
Yarışmacılar, DOGAY’ın düzenlendiği bölgeye kendi olanaklarıyla ulaşır ve konaklarlar. Ulaşım ve Konaklama
detayları “DOGAY Yarışma Bilgileri” metniyle duyurulacaktır.
Duyurular DASK’ın web sayfasında (www.dask.org.tr) yayınlanır. Güncel yarışma bilgileri için:
Faika Berat TAŞKIRAN
532 2546054
[email protected]
Funda GÖNENDİK
533 3948957
[email protected]
4
Download

dask dogay 2009 yarışma şartnamesi