T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI
GÜZ YARIYILI
Zorunlu Dersler
DERSİN KODU
MAD 500
MAD 800
MAD 590
DERSİN ADI
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek Lisans Tezi
T
U
K
ECTS
0
4
0
0
0
0
0
0
0
6
6
24
T
U
K
ECTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Seçmeli Dersler
DERSİN KODU
MAD 501
MAD 503
MAD 505
MAD 507
MAD 509
MAD 511
MAD 513
MAD 515
MAD 517
MAD 519
MAD 521
MAD 523
MAD 525
MAD 527
MAD 529
MAD 531
MAD 533
DERSİN ADI
Bilimsel ve Teknik Araştırmaya Giriş
Madencilikte Kullanılan İş Makinaları I
Yeraltı Madenlerinde Duraysızlık Problemleri
Yeraltı İşletmeciliğinde Mekanizasyon ve Otomasyon
Mermer Teknolojisi
Endüstriyel Hammadde Madenciliği
Madencilikte Sayısal Yöntemler
Açık Ocak İşletmelerinde Şev Duraylılığı ve Analizleri
Patlayıcılarla Kayaç Parçalanması
Cevher Zenginleştirmede Temel İşlemler
Cevher Zenginleştirmede Atık Yönetimi
Termal Analiz
Cevher Zenginleştirmede Ara Yüzey Olayları
Fosil Yakıtlar
Enerji Hammaddeleri Zenginleştirme Teknolojisi
Tuz Üretim Teknolojisi
Manyetik Ayırma Teknolojisi ve Endüstriyel Uygulamaları
*Her öğrenci uzmanlık alan dersleri listesinden danışmanına ait olan dersi seçmek zorundadır.
**Her öğrenci seminer dersini tez çalışmasına başlamadan önceki güz veya bahar yarıyılında
bir defa almak zorundadır.
BAHAR YARIYILI
Zorunlu Dersler
DERSİN KODU
MAD 500
MAD 800
MAD 590
DERSİN ADI
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek Lisans Tezi
T
U
K
ECTS
0
4
0
0
0
0
0
0
0
6
6
24
Seçmeli Dersler
DERSİN KODU
MAD 502
MAD 504
MAD 506
MAD 508
MAD 510
MAD 512
MAD 514
MAD 516
MAD 518
MAD 520
MAD 522
MAD 524
MAD 526
MAD 528
MAD 530
MAD 532
DERSİN ADI
Maden Planlaması
Kaya Mekaniği Prensipleri
Madencilikte Kullanılan İş Makinaları II
İleri Kaya Mekaniği
Madenlerde Havalandırma İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Maden Sahalarının Yeniden Düzenlenmesi
Madenlerde Kazı Mekanizasyonu
Yeraltı Kömür Madenciliğinde Tasarım ve Verimlilik
Yeraltı Ocaklarında ve Tünellerde Uygulanan Yerinde Ölçüm
Yöntemleri
Taneli Malzemelerin Özellikleri ve Karakterizasyonu
Cevher Zenginleştirmede Enstrümantasyon Yöntemleri
Fosil Yakıtların Termal Karakterizasyonu
İleri Flotasyon
Cevher Hazırlama Tesisleri İçin Tasarım, Fizibilite ve Proje
Hazırlama
Mikronize Öğütme Teknolojisi
Bor Bileşikleri Üretim Teknolojisi
T
U
K
ECTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
3
3
0
0
3
3
6
6
*Her öğrenci uzmanlık alan dersleri listesinden danışmanına ait olan dersi seçmek zorundadır.
**Her öğrenci seminer dersini tez çalışmasına başlamadan önceki güz veya bahar yarıyılında
bir defa almak zorundadır.
Download

Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Dersleri için