MUCUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL EĞİTİMDEN ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014
YERLEŞTİRME SONUÇLARI
EYLÜL 2014
MUCUR TEOGS 2014 YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Kurugöl
ŞÖHA
M.A.Ersoy Hürriyet
Ortaokulu Ortaokulu
Fatih
Ortaokulu
Kızıldağ
Yeniyapan ŞMK
Ortaokulu
TOPLAM
Fen Lisesi
Anadolu Liseleri(Öğretmen)
Anadolu Liseleri
2
1
4
2
28
45
19
14
5
4
48
68
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(Sağlık)
4
5
4
2
15
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(Ticaret Liseleri)
Sosyal Bilimler Liseleri
1
12
2
3
18
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(EML ve Mesleki Eğitim)
İmam Hatip Liseleri
TOPLAM
3
33
47
8
91
2
17
47
174
9
95
21
39
79
325
2
91
79
68
48
15
18
4
İmam Hatip Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (EML ve
Mesleki Eğitim)
Sosyal Bilimler Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (Ticaret
Liseleri)
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (Sağlık)
Anadolu Liseleri
2
Anadolu Liseleri(Öğretmen)
Fen Lisesi
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2
ORTAOKULLARIMIZDAN EĞİTİM BÖLGEMİZDEKİ OKULLARIMIZA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİN
OKUL BAZINDA DAĞILIMINI GÖSTERİR ÇİZELGE
Kurugöl
ŞÖHA
M.A.Ersoy Hürriyet
Ortaokulu Ortaokulu
Fatih
Ortaokulu
Mucur Anadolu Lisesi (Anadolu
Öğretmen)
Mucur Şeyh Edebali Anadolu Lisesi
1
21
17
1
20
4
Mucur Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi (Mucur Sağlık Meslek L.)
Mucur An. İmam Hatip Lisesi
Mucur METEM
TOPLAM
4
5
4
2
3
11
46
25
117
6
36
67
50
Kızıldağ
Yeniyapan ŞMK
Ortaokulu
39
2
27
13
20
5
27
74
69
222
46
45
40
36
35
30
25
25
21
20
20
17
20
15
10
5
4
1
1
2
4 5 4
6
2
3
5
0
Mucur Anadolu
Mucur Şeyh
Mucur Mesleki Mucur An. İmam Mucur METEM
Lisesi (Anadolu Edebali Anadolu
ve Teknik
Hatip Lisesi
Öğretmen)
Lisesi
Anadolu Lisesi
(Mucur Sağlık
Meslek L.)
Kurugöl M.A.Ersoy Ortaokulu
ŞÖHA Hürriyet Ortaokulu
Fatih Ortaokulu
Kızıldağ Yeniyapan ŞMK Ortaokulu
TOPLAM
ORTAOKULLARIMIZDAN EĞİTİM BÖLGEMİZDEKİ OKULLARIMIZA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİN
DAĞILIMINI GÖSTERİR GRAFİK
74 Öğrenci
33%
80
70
60
50
40
30
20
39Öğrenci
18%
; 69 Öğrenci
31%
27 Öğrenci
12%
13 Öğrenci 6%
10
0
Mucur
Mucur Şeyh
Mucur
Mucur An.
Anadolu Lisesi
Edebali
Mesleki ve
İmam Hatip
(Anadolu Anadolu Lisesi
Teknik
Lisesi
Öğretmen)
Anadolu Lisesi
(Mucur Sağlık
Meslek L.)
Mucur
METEM
KIRŞEHİR MERKEZ VE İLÇE OKULLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER
Kurugöl
ŞÖHA
M.A.Ersoy Hürriyet
Ortaokulu Ortaokulu
Fen Lİsesi
1 (Kaman
Fen L.)
Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi
(Anadolu Öğretmen)
Fatih
Ortaokulu
Kızıldağ
Yeniyapan ŞMK
Ortaokulu
2 (Kırşehir
Fen L.)
TOPLAM
3
7
2
9
21
17
39
Kırşehir Hacı Fatma Erdemir
Anadolu Lisesi
12
3
15
Kırşehir Yusuf Sıddık Demir
Anadolu Lisesi
8
2
Kırşehir Hayriye Kımçak Anadolu
Lisesi
1
Mucur Anadolu Lisesi (Anadolu
Öğretmen)
Mucur Şeyh Edebali Anadolu Lisesi
Kırşehir M. Akif Ersoy An. Lisesi
Kırşehir Osman Yalçınkaya An. Lisesi
Kırşehir İMKB 75. Yıl Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi (Kırşehir
Sağlık Meslek L.)
1
1
4
12
1
2
2
27
1
1
1
1
2
Mucur Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi (Mucur Sağlık Meslek L.)
Kırşehir Sosyal Bilimer Lisesi
4
Kırşehir Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi (Ticaret Meslek L.)
1
Kırşehir Mesleki ve Teknik An. Lisesi
(Endüstri Meslek L.)
Mucur METEM
20
2
5
4
13
1
3
1
12
2
3
18
3
6
2
11
25
36
5
69
1
1
Kaman Türk Telekom Mes. Ve Tek.
Lis. (Tarım Mes. L.)
Kırşehir Durdu Muzaffer Marşap
Mes. ve An. Tek. Lisesi (Turim ve
Otelcilik)
2
2
3
5
1
1
2
1
3
Kırşehir Fatma Muzaffer Mermer
Mes. ve Tek. An Lis. (Kız Meslek L.)
Kırşehir An. İmam Hatip Lisesi
Kırşehir Kız A. İmam Hatip Lisesi
Mucur An. İmam Hatip Lisesi
Kırşehir Lisesi
2
1
46
2
6
4
KIRŞEHİR TOPLAM
15
169
94
1
20
4
1
74
7
39
317
İL DIŞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Kurugöl
ŞÖHA
M.A.Ersoy Hürriyet
Ortaokulu Ortaokulu
İl Dışı Fen Lisesi
Ankara Sosyal Bil. Lisesi
Konya Selçuklu Anadolu Lisesi
Kayseri Melikgazi An. Lisesi
Nevşehir Kozaklı An. Lisesi
Muğla Teknik ve End. Meslek Lisesi
Fatih
Ortaokulu
Kızıldağ
Yeniyapan ŞMK
Ortaokulu
1 (Yozgat
Sorgun M.
Ahmet
Doğanay
Fen L.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Van Teknik ve End. Meslek Lisesi
TOPLAM
Pamukkale Mes. Ve Tek. An. Lisesi
(Endüstri Melek Lis.)
1
1
İLDIŞI TOPLAM
2
5
1
0
8
GENEL TOPLAM
17
174
95
39
325
2014 TEOGS YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN OKUL TÜRLERİNE GÖRE DAĞIILIMI
Fen Liseleri
Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
İmam Hatip Liseleri
4
116
126
79
140
126
116
120
100
79
80
60
40
20
4
0
Fen Liseleri
Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik İmam Hatip Liseleri
Anadolu Liseleri
Kurugöl M.A. Ersoy Ortaokulu TEOGS 2014 Yerleştirme Sonuçları
Kurugöl M.A.Ersoy
Ortaokulu
2
1
4
Fen Lisesi
Anadolu Liseleri(Öğretmen)
Anadolu Liseleri
4
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (Sağlık)
1
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (Ticaret Liseleri)
Sosyal Bilimler Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (EML ve Mesleki
Eğitim)
İmam Hatip Liseleri
TOPLAM
İmam Hatip Liseleri;
2; 12%
3
2
17
Fen Lisesi; 2; 12%
Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
(EML ve Mesleki
Eğitim); 3; 18%
Anadolu
Liseleri(Öğretmen);
1; 6%
Anadolu Liseleri; 4;
23%
Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
(Ticaret Liseleri); 1;
6%
Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
(Sağlık); 4; 23%
ŞÖHA Hürriyet Ortaokulu TEOGS 2014 Yerleştirme Sonuçları
Fen Lisesi
Anadolu Liseleri(Öğretmen)
Anadolu Liseleri
ŞÖHA
Hürriyet
Ortaokulu
2
28
45
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(Sağlık)
5
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(Ticaret Liseleri)
Sosyal Bilimler Liseleri
12
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(EML ve Mesleki Eğitim)
İmam Hatip Liseleri
TOPLAM
33
2
47
174
İmam Hatip
Liseleri; 47; 27%
Fen Lisesi; 2; 1%
Anadolu
Liseleri(Öğretmen
Liseleri); 28; 16%
Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
(EML ve Mesleki
Eğitim); 33; 19%
Sosyal Bilimler
Liseleri; 2; 1%
Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
Anadolu Liseleri
(Ticaret Liseleri);
(Sağlık); 5; 3%
12; 7%
Anadolu Liseleri;
45; 26%
Fatih Ortaokulu TEOGS 2014 Yerleştirme
Sonuçları
Fatih
Ortaokulu
Fen Lisesi
Anadolu Liseleri(Öğretmen)
Anadolu Liseleri
19
14
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(Sağlık)
4
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(Ticaret Liseleri)
Sosyal Bilimler Liseleri
2
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(EML ve Mesleki Eğitim)
İmam Hatip Liseleri
TOPLAM
47
9
95
Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
(EML ve Mesleki
Eğitim); 47; 50%
İmam Hatip
Liseleri; 9; 9%
Anadolu
Liseleri(Öğretmen
Liseleri); 19; 20%
Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
(Ticaret Liseleri);
2; 2%
Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
(Sağlık); 4; 4%
Anadolu Liseleri;
14; 15%
Kızıldağ Yeniyapan ŞMK Ortaokulu TEOGS 2014 Yerleştirme
Sonuçları
Kızıldağ
Yeniyapan
ŞMK
Ortaokulu
Fen Lisesi
Anadolu Liseleri(Öğretmen)
Anadolu Liseleri
5
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(Sağlık)
2
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(Ticaret Liseleri)
Sosyal Bilimler Liseleri
3
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
(EML ve Mesleki Eğitim)
İmam Hatip Liseleri
TOPLAM
8
21
39
İmam Hatip
Liseleri
21
54%
Anadolu Liseleri
5
13%
Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
(Sağlık)
2
5%
Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
(EML ve Mesleki
Eğitim)
8
20%
Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
(Ticaret Liseleri)
3
8%
Download

mucur ilçe milli eğitim müdürlüğü temel eğitimden orta öğretime