TIPTA UZMANLIK KURULU
,
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI
İLERLEME RAPORU
(01.12.2014)
Uzmanlık dallarına ait çekirdek müfredat taslaklarının 2008 yılında tamamlanmış olan (v.0.5)
ve 2011 yılında tamamlanmış olan (v.1.0) halleri Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) resmi internet
sayfasında eğitim kurumları ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat
Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde çekirdek müfredatların 18 Mart14 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan çalıştaylarda gerçekleştirilen revizyonlarla v.2.0 halleri
hazırlanmış olup bunlar eğitim kurumları ile halen yürütmekte oldukları uzmanlık eğitimine
uyumlulukları açısından değerlendirilip geri bildirim verebilmeleri amacıyla paylaşılmıştır. Ayrıca
v.2.0 çekirdek müfredatların tamamı tüm TUKMOS Komisyonlarınca incelenip uzmanlık dallarının
diğer uzmanlık dallarının müfredatlarına itiraz ve öneri getirebilmelerini sağlamak için aynı internet
sitesinde yayımlanmıştır. Sonraki süreçte gerek TUKMOS Komisyonlarından gerekse eğitim
kurumlarındaki ilgililerden v.2.0 müfredatlar hakkında geri bildirimler alınmıştır (form 12). Tasnif
edilen geri bildirimler ilgili TUKMOS Komisyonlarına değerlendirmeleri için arz edilmiştir. Ayrıca eş
zamanlı olarak TUKMOS Komisyonlarından, uzmanlık dalının eğitiminde yer alan rotasyonların
hedeflerini müfredat kılavuzumuza uygun hazırlamaları talep edilmiştir (Form11). Sonrasında
rotasyon hedeflerinin tartışılacağı ve müfredatlara yapılan itirazların değerlendirileceği revizyon
toplantıları planlanmıştır.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları TUKMOS Komisyonundan 11 üye (Prof.
Dr.Fevziye Toros, Prof. Dr. Ayşen Coşkun, Prof. Dr. Elvan İşeri, Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu
Çetin, Doç. Dr. Nursu Çakın Memik, Doç. Dr.Osman Abalı, Doç. Dr. Özgür Öner, Doç. Dr. Sabri
Hergüner, Prof. Dr. Süha Miral, Doç. Dr. Şahbal Aras, Prof. Dr. Tümer Türkbay) ile TUK
Sekretaryasından 2 temsilci (Uzm. Dr. Hande İmirzalioğlı ve Uzm. Dr. Dt. Deniz Koraşlı) eşliğinde
01 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
TUKMOS Komisyonu Üyeleri v.2.1 taslak müfredatını bütünüyle gözden geçirerek mevcut imla
hatalarını düzeltmiş ve bazı yetkinlik düzeylerinde değişiklikler yapmıştır.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına diğer
uzmanlık alanlarından (çalıştay tarihine kadar) itiraz gelmemiştir. Ayrıca Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi süresi içerisinde 3 ay Çocuk Nörolojisi, 9 ay Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları rotasyonlarının yapılması yönünde görüş bildirilmiş olup, bu rotasyonların öğrenim
hedeflerinin değerlendirilmesi için ilgili dalların TUKMOS Komisyonlarına TUKEP aracılığıyla görüş
ve onay için sunulmuş olup itirazları olmamıştır. Rotasyon alanları çerçevesinde rotasyon hedefleri
gözden geçirilerek çekirdek müfredata eklenecek hale getirilmiştir (Ek1).
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları çekirdek müfredatının v.2.1 hali; bahsedilen
itirazlara ilişkin değişiklikler yapılarak ve rotasyon hedefleri eklenmiş olarak hazırlanmıştır.
Ek1: Rotasyon Hedefleri
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI ROTASYON HEDEFLERİ
ROTASYON SÜRESİ/AY
3 AY
9 AY
ROTASYON DALI
Çocuk Nörolojisi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
ÇOCUK NÖROLOJİ ROTASYONU
KLİNİK YETKİNLİK HEDEFLERİ
Yetkinlik Adı
Epilepsi
Hareket bozuklukları
Nörodejeneratif hastalıklar
Kafa travması
Enfeksiyonlar
Tümörler
Nörolojik hastalıklara bağlı delirium, psikotik bozukluklar, duygudurum
bozuklukları ve anksiyete bozuklukları
Nörolojik hastalıklara eşlik edebilen depresyon, anksiyete ve diğer
psikiyatrik bozukluklar
GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ
Yetkinlik Adı
Nörolojik izlemde hasta-hekim ilişkisinin temel etik ilkelerini gözeten bir
yaklaşım sergileme
Çocuk ve ergen hastalarda nörolojik muayene
Çocuk ve ergenlerde EEG
Çocuk ve ergenlerde nöropsikolojik değerlendirme ve testler
Yetkinlik Düzeyi
T, A, K
T, A
T, A
T, A
T, A
T, A
TT, A, K
TT, A, K
Yetkinlik Düzeyi
4
3
1
2
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ROTASYONU
KLİNİK YETKİNLİK HEDEFLERİ
Yetkinlik Adı
Depresyon bozuklukları
Bipolar ve ilişkili bozukluklar
Şizofreni spektrumu ve psikozla giden diğer bozukluklar
Kaygı bozuklukları
Obsesif kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar
Bedensel belirti ve ilişkili bozuklukları (Yapay bozukluk)
Dissosiyatif bozukluklar
Madde ile ilişkili bozukluklar ve bağımlılık bozuklukları
Deliryum
Kişilik bozuklukları
Aile içi şiddet
Yetkinlik Düzeyi
T, A
T, A
T, A
T, A
T, A
T, A
T, A
T, A
T, A
T, A
T, A
GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ
Yetkinlik Adı
Psikiyatrik izlemde hasta-hekim ilişkisinin temel etik ilkelerini gözeten bir
yaklaşım sergileme
Yetişkin hastalarda psikiyatrik muayene
Yetişkinde psikometrik değerlendirme ve testler
Yetişkinlerde kişilik testleri
Yetişkinlerde nöropsikolojik testler
Psikiyatride tanısal sınıflandırma sistemleri
Yetkinlik Düzeyi
4
3
2
2
2
1
Download

çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi çekirdek