FEN 1A
Pazartesi
1
8:30
9:20
2
9:30
10:20
3
4
10:30
11:20
11:30
12:20
5
12:30
13:20
6
13:30
14:20
7
14:30
15:20
8
15:30
16:20
9
16:30
17:20
10
17:30
18:20
11
18:30
19:20
12
19:30
20:20
13
20:30
21:20
14
21:30
22:20
Ders planı oluşturuldu:02.09.2014
Salı
Çarşamba
Perşembe
AİTT II SS17
Fen Lab
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi I
Öğr. Gör. Erdoğan Solak
102
Genel Fizik I
Yrd. Doç. Dr. Salih Uzun
103
Eğitim Bilimine Giriş
Doç.Dr. M. Akif Helvacı
Cuma
Genel Fizik Lab I
103
Genel Matematik I
Yrd. Doç. Dr. Salih
Uzun
Fen Lab
Öğr.Gör. Mustafa Ekici
103
103
Genel Kimya I
Genel Kimya I
Yrd. Doç. Dr. Yasemin S
KARAFAKIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yasemin S
KARAFAKIOĞLU
102
Biy. Lab
Genel Fizik I
Genel Kimya Lab I
Yrd. Doç. Dr. Salih Uzun
Yrd. Doç. Dr. Yasemin
S. KARAFAKIOĞLU
Genel Fizik Lab I
Yrd. Doç. Dr. Salih
Uzun
202
Genel Matematik I
Öğr.Gör. Mustafa Ekici
203
Biy. Lab
Yazılı Anlatım I
Genel Kimya Lab I
Yrd. Doç. Dr. Salih Gülerer
Yrd. Doç. Dr. Yasemin
S. KARAFAKIOĞLU
aSc Ders Dağıtım
FEN 2A
Pazartesi
1
8:30
9:20
2
9:30
10:20
3
10:30
11:20
4
11:30
12:20
5
12:30
13:20
6
13:30
14:20
7
14:30
15:20
8
15:30
16:20
Y SS16
Salı
Çarşamba
Fen Lab
Doç. Dr. Yunus
Karakuyu
Fen Lab
Okt. Rabia Önder Arabacı
Genel Fizik Lab. III
9
16:30
17:20
10
17:30
18:20
11
18:30
19:20
12
19:30
20:20
13
20:30
21:20
14
21:30
22:20
Ders planı oluşturuldu:02.09.2014
Cuma
Biy. Lab
Genel Fizik Lab. III
Yabancı Dil I
Perşembe
103
102
Genel Kimya III (Analitik
Kimya)
Genel Kimya III (Analitik
Kimya)
Yrd. Doç. Dr. Yasemin S
KARAFAKIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yasemin S
KARAFAKIOĞLU
Genel Biyoloji Lab I
Prof. Dr. Lütfullah
Türkmen
Biy. Lab
Genel Biyoloji Lab I
Doç. Dr. Yunus
Karakuyu
Prof. Dr. Lütfullah
Türkmen
TBT II SS2
102
Genel Biyoloji I
Bilgisayar I
104
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Konferans Sal
Genel Fizik III
Doç. Dr. Yunus Karakuyu
103
Genel Biyoloji I
Yrd. Doc. Dr. Sacide Güzin
MAZMAN
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Akar
aSc Ders Dağıtım
FEN 3A
1
8:30
9:20
2
9:30
10:20
3
10:30
11:20
4
11:30
12:20
5
12:30
13:20
6
13:30
14:20
7
14:30
15:20
8
15:30
16:20
9
16:30
17:20
10
17:30
18:20
11
18:30
19:20
12
19:30
20:20
13
20:30
21:20
14
21:30
22:20
Pazartesi
Salı
Fen Lab
103
104
Bilimsel Araştırma Yötemleri
Fen Öğrt. Lab. Uyg. I
Türk Eğitim Tarihi
Prof. Dr. Osman Nafiz Kaya
Prof. Dr. Osman Nafiz Kaya
Yrd. Doç. Dr. Barış Metin
Ders planı oluşturuldu:02.09.2014
Çarşamba
103
102
Fen Öğrt. Lab. Uyg. I
Öğretim Tek. ve Mat
Tasarımı
Prof. Dr. Osman Nafiz Kaya
Yrd. Doç. Dr. Salih Uzun
Perşembe
Cuma
102
İnsan Anatomisi ve
Fizyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Mehtap D. Şahin
102
Kimyada Özel Konular
Yrd. Doç. Dr. Didem İNEL
102
102
101
Öğretim Tek. ve Mat
Tasarımı
Fizikte Özel Konular
İstatistik
Yrd. Doç. Dr. Salih Uzun
Yrd. Doç. Dr. Salih Uzun
Doç. Dr. Yunus Karakuyu
aSc Ders Dağıtım
FEN 4A
Pazartesi
1
8:30
9:20
2
9:30
10:20
3
10:30
11:20
4
11:30
12:20
5
12:30
13:20
6
13:30
14:20
7
14:30
15:20
8
15:30
16:20
9
16:30
17:20
10
17:30
18:20
11
18:30
19:20
12
19:30
20:20
13
20:30
21:20
14
21:30
22:20
Ders planı oluşturuldu:02.09.2014
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Okul
Okul
Okul
Okul
Okul
Prof.
Dr Prof.
Dr Doç.
Dr Yrd.
Doç Okul Yrd.
Doç
Deney Deney
Deney
Lütfullah
Osman Deney
Yunus Deney
Dr
Yrd.
Doç Deney
Dr
Türkme
Nafiz
Salih Didem
imi
imi Karakuy
imi Mehtap
imi Dr.imi
imi
n
Kaya
u
D. Şahin Uzun
İNEL
103
Rehberlik
Öğr. Gör. Seydi Aktuğ
105
103
Özel Eğitim
Sınıf Yönetimi
P. Tuğba Şeker
Yrd. Doç. Dr. Aynur B. Bostancı
104
103
103
102
Evrim
Özel Öğretim Yöntemleri II
Özel Öğretim Yöntemleri II
Biyolojide Özel Konular
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Yrd. Doç. Dr. Mehtap D. Şahin
aSc Ders Dağıtım
FEN 4B
Pazartesi
1
8:30
9:20
2
9:30
10:20
3
10:30
11:20
4
11:30
12:20
5
12:30
13:20
6
13:30
14:20
7
14:30
15:20
8
15:30
16:20
9
16:30
17:20
10
17:30
18:20
11
18:30
19:20
12
19:30
20:20
13
20:30
21:20
14
21:30
22:20
Ders planı oluşturuldu:02.09.2014
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
103
102
103
102
Evrim
Özel Eğitim
Özel Öğretim Yöntemleri II
Biyolojide Özel Konular
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
P. Tuğba Şeker
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Yrd. Doç. Dr. Mehtap D. Şahin
102
103
Özel Öğretim Yöntemleri II
Sınıf Yönetimi
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Yrd. Doç. Dr. Aynur B. Bostancı
Okul
Okul
Okul
Okul
Okul
Prof.
Dr Prof.
Dr Doç.
Dr Yrd.
Doç Okul Yrd.
Doç
Deney Deney
Deney
Lütfullah
Osman Deney
Yunus Deney
Dr
Dr
Yrd.
Doç Deney
Türkme
Nafiz
Salih Didem
imi
imi Karakuy
imi Mehtap
imi Dr.imi
imi
n
Kaya
u
D. Şahin Uzun
İNEL
103
Rehberlik
Öğr. Gör. Seydi Aktuğ
aSc Ders Dağıtım
Download

fen bilgisi