S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU
KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
27.11.2014
36
12
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1- Doç.Dr.Nejdet ADANIR
2- Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK
3- Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
4- Prof.Dr. A.Nesimi KİŞİOĞLU
5- Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
6- Yrd.Doç.Dr.Özge KAM
HEPDENİZ
01- Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Halil İbrahin
BÜYÜKBAYRAM’ın Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve 62669865-302.14-21 sayılı yazısı ve ekinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Halil İbrahin
BÜYÜKBAYRAM’ın Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve 62669865-302.14-21 sayılı yazısı ve eki
görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin derslerini tamamladığı ve Doktora Yeterlik Sınavını
başardığından dolayı Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 35. maddesi
uyarınca Doktora Tez İzleme Komitesi’nin aşağıdaki gibi teşkiline,
Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.Fatih GÜLTEKİN
2- Doç.Dr.Efkan UZ
3- Doç.Dr.Duygu KUMBUL DOĞUÇ
Tıbbi Biyokimya A. D. Başkanı
Tıbbi Biyokimya A. D. Öğretim Üyesi
Tıbbi Biyokimya A.D. Öğretim Üyesi
02- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ceylan ÇAĞIL
YETİŞ’in tez konusunun değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
25.11.2014 tarih ve 77388645/302.14/112 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ceylan ÇAĞIL
YETİŞ’in tez konusunun değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 25.11.2014
tarih ve 77388645/302.14/112 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu Doktora tezinin etik kurul
tarafından ilaç araştırması olarak görülmesi ve çalışma için onay alınmaması nedeniyle
tez konusunu danışmanının önerisi üzerine “Çocuk psikiyatrisinde kullanılan ilaçların
oral flora ve dişler üzerinde oluşturduğu etkilerin in-vivo ve in-vitro araştırılması”
şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiş olup, belirtilen şekilde değişikliğin uygunluğuna,
03- Enstitümüz Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Şükriye
YEŞİLOT’un düzeltme sonrası tez savunma sınav tarihinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve 83374470-302.14-11 sayılı
yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz
Farmakoloji
Anabilim
1
Dalı
Doktora
öğrencisi
Şükriye
YEŞİLOT’un düzeltme sonrası tez savunma sınav tarihinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve 83374470-302.14-11 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
27.11.2014
SAYFASIDIR
DEVAMI 2’NCİ SAYFADADIR
TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN
2’NCİ
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca
Doktora tez savunma sınavının daha önce belirlenen tez savunma sınavı jüri üyeleri
tarafından 25.12.2014 Perşembe günü saat 10.30’da Tıbbi Farmakoloji A.D.
Toplantı Salonunda yapılarak, Doktora tez savunma sınav tutanaklarının onbeş gün
içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Prof. Dr. Ahmet KOYU
2- Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
3- Prof.Dr.M.Kaya ÖZER
4- Yrd.Doç.Dr.Ekrem ÇİÇEK
5- Yrd.Doç.Dr.Halil AŞCI
Yedek
1- Doç.Dr.Gökhan CESUR
Üyesi
2- Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Üyesi
Fizyoloji A.D. Başkanı
Histoloji ve Embriyoloji A.D. Başkanı
Adıyaman Ün. Tıp Fak. Öğretim Üyesi
Tıbbi Farmakoloji A.D. Başkanı
Tıbbi Farmakoloji A.D. Öğretim Üyesi
Adnan Menderes Ün. Tıp Fak. Öğretim
Histoloji ve Embriyoloji A.D. Öğretim
04- Enstitümüz Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Şükriye
YEŞİLOT’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.M.Kaya ÖZER’in
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve
83374470-302.14-11 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Şükriye
YEŞİLOT’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.M.Kaya ÖZER’in
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve
83374470-302.14-11 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Şükriye
YEŞİLOT’un 25.12.2014 Perşembe günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına asil
jüri üyesi olarak katılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.M.Kaya ÖZER’in
24.12.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre
ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Adıyaman’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
05- Enstitümüz Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Şükriye
YEŞİLOT’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Doç.Dr.Gökhan CESUR’un
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve
83374470-302.14-11 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Şükriye
YEŞİLOT’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Doç.Dr.Gökhan CESUR’un
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve
2
83374470-302.14-11 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Şükriye
YEŞİLOT’un 25.12.2014 Perşembe günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına
yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç.Dr.Gökhan CESUR’un
24.12.2014 tarihinden itibaren yol dahil
3 (üç) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Aydın’dan Isparta’ya
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
DEVAMI 3’NCÜ SAYFADADIR
27.11.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 3’NCÜ
SAYFASIDIR
06- Enstitümüz Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Emrah
YILMAZ’ın tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.11.2014 tarih ve 30674591/302.14/23 sayılı yazısı
ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Emrah
YILMAZ’ın tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.11.2014 tarih ve 30674591/302.14/23 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca
Yüksek Lisans tez savunma sınavı jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez
savunma sınavının 25.12.2014 Perşembe günü saat.11.00’de Atatürk Spor Salonu,
Spor Bilimleri Toplantı Salonunda yapılarak Yüksek Lisans tez savunma sınav
tutanaklarının onbeş gün içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Doç.Dr. Fatih KILINÇ
Spor Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr. Mehmet KUMARTAŞLI Spor Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr. Ahmet UZUN
Akdeniz Üni. B.E.S.Y.O. Öğretim
Üyesi
Yedek
1- Doç.Dr. Ferdi BAŞKURT
Fizyoterapi ve Reh.Anabilim Dalı Başkanı
2- Doç.Dr.Zeliha BAŞKURT
Fizyoterapi ve Reh. Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
07- Enstitümüz Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Emrah
YILMAZ’ın Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr. Ahmet
UZUN’un görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.11.2014
tarih ve 30674591/302.14/23 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Emrah
YILMAZ’ın Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr. Ahmet UZUN’un
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.11.2014 tarih ve
30674591/302.14/23 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Emrah
YILMAZ’ın 25.12.2014 Perşembe günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına asil jüri
üyesi olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3
Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet UZUN’un 24.12.2014 tarihinden itibaren yol dahil
2 (iki) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Antalya’dan Isparta’ya
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
08- Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Memduha
TÖZÜM BULUT’un tez başlığının değişikliği
ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığının 26.11.2014 tarih ve 45096193/302.14/138 sayılı yazısı ve ekinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Periodontoloji
Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Memduha
TÖZÜM BULUT’un tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
26.11.2014 tarih ve 45096193/302.14/138 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
27.11.2014
SAYFASIDIR
DEVAMI 4’NCÜ SAYFADADIR
TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN
4’NCÜ
Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu Doktora tezinin başlığı, çalışmanın
amacının ve özgün değerinin daha iyi ifade edilebilmesi için danışmanının önerisi
üzerine “Rosuvastatinin Deneysel Periodontitis Modelinde Oksidatif Stres ve
Enflamatuvar Parametrelere Etkisinin Değerlendirilmesi” şeklinde değiştirilmesi teklif
edilmiş olup, belirtilen şekilde değişikliğin uygunluğuna,
09- Enstitümüz Araştırma Görevlilerinin 10-17 Aralık 2014 tarihinde
düzenlenecek olan XI. Araştırmacılar için Deney Hayvanları Kullanımı ile ilgili
Eğitim Sertifikası Kursunda ders vermek üzere görevlendirilmeleri ile ilgili
Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
Başkanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve 21438139-903.07-45 sayılı yazısı ve ekinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Araştırma Görevlilerinin 10-17 Aralık 2014 tarihinde düzenlenecek
olan XI. Araştırmacılar için Deney Hayvanları Kullanımı ile ilgili Eğitim Sertifikası
Kursunda ders vermek üzere görevlendirilmeleri ile ilgili Süleyman Demirel
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve
21438139-903.07-45 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
10-17 Aralık 2014 tarihinde düzenlenecek olan XI. Araştırmacılar için Deney
Hayvanları Kullanımı ile ilgili Eğitim Sertifikası Kursunda aşağıda isimleri bulunan
Enstitümüz Araştırma Görevlilerinin ders vermek üzere görevlendirilmelerinin
uygunluğuna,
Adı soyadı
Seden SERT ZAYIF
Meltem ÖZGÖÇMEN
İbrahim Aydın CANDAN
Dilek AŞÇI ÇELİK
Fatma Nihan CANKARA
Dersin Adı
Ders Tarihi ve Saati
Kan ve Örnek Alma Teknikleri 13.12.2014 17:30-18:30
Uygulaması
Pratik Uygulamalar
16.12.2014 14:20-15:00
Pratik Uygulamalar
11.12.2014 17:30-18:30
Pratik Uygulamalar
15.12.2014 16:40-17:30
Deney
Hayvanları
Diseksiyon 14.12.2014 16:40-18:30
(Organ Banyosu Uyg.)
10- Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Memduha
4
TÖZÜM BULUT’un Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi’nin kurulması ve sınav
tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.11.2014 tarih ve
45096193/302.14/139 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Memduha TÖZÜM
BULUT’un Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi’nin kurulması ve sınav tarihinin
belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.11.2014 tarih ve
45096193/302.14/139 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca
Doktora tez savunma sınavı jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez savunma
sınavının 29.12.2014 Pazartesi günü saat 10.00’da Diş Hekimliği Fakültesi Konferans
Salonunda yapılarak, Doktora tez savunma sınav tutanaklarının onbeş gün içerisinde
Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,
DEVAMI 5’NCİ SAYFADADIR
27.11.2014
SAYFASIDIR
TARİHLİ
ENSTİTÜ
YÖNETİM
KURULUNUN
5’NCİ
Asil
1- Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
2- Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
3- Doç.Dr.Mine ÖZTÜRK TONGUÇ
4- Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZGÖZ
5- Yrd.Doç.Dr.A.Cihangir UĞUZ
Periodontoloji A.D. Başkanı
Periodontoloji A.D. Öğretim Üyesi
Periodontoloji A.D. Öğretim Üyesi
Akdeniz Üni. Diş Hek. Fak. Öğ.Üyesi
Biyofizik A.D. Öğretim Üyesi
Yedek
1- Prof.Dr.Zuhal YETKİN AY
2- Yrd.Doç.Dr.Mükerrem HATİPOĞLU
Periodontoloji A.D. Öğretim Üyesi
Akdeniz Üni. Diş Hek. Fak. Öğ.Üyesi
11- Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Memduha
TÖZÜM BULUT’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Mehmet
ÖZGÖZ’ün görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.11.2014
tarih ve 45096193/302.14/139 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Memduha TÖZÜM
BULUT’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZGÖZ’ün
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.11.2014 tarih ve
45096193/302.14/139 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Memduha TÖZÜM
BULUT’un 29.12.2014 Pazartesi günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına asil jüri
üyesi olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZGÖZ’ün 28.12.2014 tarihinden itibaren yol dahil 2 (iki)
gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Antalya’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
12- Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Memduha
TÖZÜM BULUT’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Mükerrem
5
HATİPOĞLU’nun görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
27.11.2014 tarih ve 45096193/302.14/139 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Memduha TÖZÜM
BULUT’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Mükerrem
HATİPOĞLU’nun görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.11.2014
tarih ve 45096193/302.14/139 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Memduha TÖZÜM
BULUT’un 29.12.2014 Pazartesi günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına yedek
jüri üyesi olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mükerrem HATİPOĞLU’nun 28.12.2014 tarihinden itibaren yol
dahil 2 (iki) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Antalya’dan Isparta’ya
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
Oy birliği ile karar verildi.
DEVAMI 6’NCI SAYFADADIR
27.11.2014
SAYFASIDIR
TARİHLİ
(İMZA)
Doç.Dr.Nejdet ADANIR
SAYGIN
Enstitü Müdür
Yardımcısı
ENSTİTÜ
YÖNETİM
KURULUNUN
6’NCI
(İMZA)
(İMZA)
Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK Yrd.Doç.Dr. Mustafa
Enstitü Müdür Yardımcısı
(KATILMADI)
Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
HEPDENİZ
Üye
(İMZA)
Enstitü Müdür
(İMZA)
Doç.Dr. Ferdi BAŞKURT Yrd.Doç.Dr.Özge KAM
Üye
Üye
(İMZA)
Raportör
Mevlüt TUFAN
Enstitü Sekreteri
(İMZA)
Emre ÇİÇEK
Öğrenci Temsilcisi
6
7
Download

36 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Süleyman Demirel Üniversitesi