Tek Kapaklı 8 Raflı Dolap
4
2
Sabit Raf ve Normal Raf Delikleri
Alt - Ayak Montajı
5
Sabit Raf - Altlık ve Üstü Uygun
Deliklere Takıp Minifix Vidalarını
Sıkıyoruz.
3
6
7
Ara Rafları Yerine Monte Ediyoruz.
ÖLÇÜLER
Montaj Talimatları : İlk olarak minifix ve minifix vidalarını
şekillerdeki gibi yerlerine monte ediniz. Daha sonra numara
sırasını takip ederek parçaları birbirine monteleyiniz ve
gövdeyi oluşturunuz. Gövdeyi oluşturduktan sonra kapaklara ve
gövdeye menteşe aparatlarını vidalayın ve kapakları şekildeki
gövdeye monte ediniz. Kulpları kapaklardaki delik yerlerinden
kulp vidalarıyla kapaklara takınız.
Yan
: 180
Alt-Üst-Sabit Raf : 46,4
Raf
: 46,4
Kapak
: 179,7
x 32,7
x 32,7
x 30
x 49,7
8
Download

1150BY-Tek Kapaklı 8 Raflı Dolap