1. Gün / Program
09 Ekim 2014, Perşembe
08:15 – 08:25 AÇILIŞ Mehmet ÇAKMAK
I.BÖLÜM: DEFORMİTE ANALİZİ 1
08:25 – 08:40
İlizarov Felsefesi Levent ERALP
08:40 – 09:00 Doğru Radyolojik İnceleme
Murat OTO
09:00 – 09:20
Deformite Planlamasına Giriş
(Dizilim ve Yönelim Bozuklukları)
Salih MARANGOZ
09:20 – 09:40
Osteotomi Kuralları Mustafa UYSAL
09:40 – 10:10 Şablon çalışması Mustafa UYSAL
10:10 – 10:30 Kahve molası
10:30 – 10:50 Tibia Uniapikal Deformiteler
10:50 – 11:10 Femur Uniapikal Deformiteler
Salih MARANGOZ
Cengiz ŞEN
11:10 – 12:00 Şablon çalışması
Cengiz ŞEN
12:00– 13:00 Öğle yemeği
13:00 – 13:20
Tibia Multiapikal Deformiteler
Halil İ. BALCI
13:20 – 13:50 Şablon çalışması 13:50 – 14:10
Femur Multiapikal Deformiteler
Halil İ. BALCI
14:10 – 14:40 Şablon çalışması Mehmet KOCAOĞLU
Mehmet KOCAOĞLU
14:40 – 15:00 Kahve molası
BÖLÜM: UZATMA CERRAHİSİ (BEN NASIL YAPIYORUM)
15:00 – 15:20 Pediatrik Uzatma
Bartu SARISÖZEN
15:20 – 15:40 Eksternal Fiksatör ile Erişkin Uzatma Bahtiyar DEMİRALP
15:40 – 16:00 LON ile Erişkin Uzatma Mustafa UYSAL
16:00 – 16:20 Motorize Çivi ile Erişkin Uzatma Sami SÖKÜCÜ
16:20 – 17:00 İnteraktif Tartışma – Olgu Sunumu (Deformite ve Uzatma)
Moderatör: Mustafa BAŞBOZKURT
Mahir GÜLŞEN, Hasan HAVITÇIOĞLU, Vecihi KIRDEMİR, Mehmet KOCAOĞLU
17:00 – 19:00 WORKSHOP
2. Gün / Program
08:00 – 08:15 10 Ekim 2014, Cuma
Dün ne Öğrendik? Levent ERALP
III.BÖLÜM: DEFORMİTE ANALİZİ 2
08:15 – 08:35
Sagital Plan Analizleri
Mustafa KÜRKLÜ
08:35 – 09:00 Şablon çalışması Mustafa KÜRKLÜ
09:00 – 09:20
Oblik Plan Deformiteleri Mahir GÜLŞEN
09:20 – 09:40
Rotasyon / Translasyon
Bilal DEMİR
09:40 – 10:00 Şablon çalışması Yılmaz TOMAK
10:00 – 10:20 Kahve molası
10:20 – 11:20 Monolateral Fiksatörden Uzaysal
Fiksatöre Yolculuk
Mahir GÜLŞEN
11:20 – 12:00 Video Sunumları
Röntgenden Uygulamaya Uniapikal
Tibia Deformitesi
Mehmet ÇAKMAK
Röntgenden Uygulamaya Multiapikal
Femur Deformitesi
Mehmet KOCAOĞLU
12:00– 13:00 Öğle yemeği
13:00 – 15:00 WORKSHOP
15:00 – 15:20 Kahve molası
IV.BÖLÜM: BÖLGESEL UYGULAMALAR
15:20 – 15:40 Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde
Tedavi Alternatifleri Önder KILIÇOĞLU
15:40 – 16:00
Diz Çevresi Deformitelerde
Tedavi Alternatifleri İbrahim TUNCAY
16:00 – 16:20 Dirsek ve Üst Ekstremite Deformiteleri
Yılmaz TOMAK
V.BÖLÜM: DEFORMİTE TEDAVİSİ (Ben Nasıl Yapıyorum?)
16:20 – 16:40 Monolateral Eksternal Fiksatörler
Mehmet KOCAOĞLU
16:40 – 17:00 Sirküler Eksternal Fiksatörler
Cenk ÖZKAN
17:00 – 17:20 Plak Yardımlı Deformite Düzeltme
Bilal DEMİR
17:20 – 17:40
Uzaysal Fiksatörler ile Deformite Düzeltme Taner GÜNEŞ
17:40 – 18:00 İM Çivi ile Deformite Düzeltme
Salih MARANGOZ
VI.BÖLÜM: DİJİTAL PLANLAMA
18:00 – 18:20 Bone Ninja ile Deformite Planlaması
Salih MARANGOZ
18:20 – 18:40 Click To Correct ile Deformite Planlaması Alper GÖKÇE
18:40 – 19:00 TraumaCad ile Deformite Planlaması
Taner GÜNEŞ
Download

Kurs Programı için tıklayınız - Ekstremite Rekonstrüksiyon Okulu