HAFTALIK RAPOR
29 Aralık 2014
TCMB, faiz oranlarını sabit bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı toplantısında da beklentiler doğrultusunda faiz
oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak, TCMB’nin toplantının ardından yayımladığı nottaki
söylemlerinde bir önceki toplantı notlarından bir miktar ayrıştığını görmekteyiz. Bu haftaki raporumuzda
TCMB’nin son kararlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK)
13
toplantısında, beklentiler doğrultusunda faiz
11
oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.
9
TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo
7
ihale faiz oranını %8.25’te, faiz koridorunun üst
5
bandı olan marjinal fonlama oranını %11.25’te,
3
açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcı
bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan
borçlanma imkanı faiz oranını %10.75’te ve faiz
Faiz Koridoru
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti
koridorunun alt bandı olan borç alma faiz oranını
1 Hafta Vadeli Repo İhale
Kaynak: TCMB
da %7.5’de sabit bıraktı. Geç Likidite Penceresi
uygulaması çerçevesinde Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16:00-17:00 arası gecelik vadede uygulanan
Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %0 ve borç verme faiz oranı da %12.75 seviyesinde bırakıldı. TCMB, bu
toplantıda zorunlu karşılık oranları ve rezerv opsiyon katsayılarında da herhangi bir değişikliğe gitmedi.
12.2014
10.2014
08.2014
06.2014
04.2014
02.2014
12.2013
10.2013
08.2013
06.2013
04.2013
02.2013
12.2012
10.2012
08.2012
06.2012
04.2012
02.2012
12.2011
10.2011
TCMB Faiz Oranları (%)
TCMB’nin toplantının ardından yayımlandığı notta, bir önceki toplantıya göre bazı noktalarda değişikliklere
gittiği görülüyor. Geçen ayki notta ilk defa ifade ettiği iç talebin büyümeye katkısını bu ayki toplantı notunda da
söz konusu katkıya ilişkin ılımlı düzeyde ifadesini ekleyerek koruduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, bu ayki
toplantı notunda geçen aykinden farklı olarak, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme
potansiyelini artırabileceğine değindiğini görüyoruz. Kurul’un bu ayki toplantısında enflasyondan bahsederken
uzun süreden sonra ilk defa gıda fiyatlarına değinmediği dikkat çekiyor. Önceki toplantısında, başta petrol
olmak üzere düşen emtia fiyatlarının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğine değinen TCMB’nin bu ayki
toplantısında petrol fiyatlarına olan vurgusunu değiştirmediğini görüyoruz. Ayrıca, TCMB’nin yine ilk defa bir
önceki toplantıda belirttiği, enflasyonun 2015 yılında Enflasyon Raporunda belirtilen görünümle uyumlu olarak
düşeceği ifadesine ilk yarıda daha hızlı olmak üzere vurgusunu eklediğini görüyoruz. TCMB’nin 2015 yılı için
enflasyon beklentisi orta noktası %6.1 olmak üzere %4.6-%7.6 aralığında bulunuyor.
Getiri Eğrisi
8.9
23 Aralık 2014
8.7
GETİRİ
8.5
18 Aralık 2014
8.3
8.1
25 Aralık 2014
7.9
7.7
7.5
1Y
2Y
Kaynak: Bloomberg, VakıfBank
görüyoruz.
3Y
VADE
5Y
10Y
TCMB’nin bu toplantıda da diğer toplantılara
benzer şekilde enflasyon görünümü iyileşene
kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak
suretiyle, sıkı para politikası duruşunu
koruyacağını belirtti. Yandaki grafikte 16-17
Aralık’taki Fed toplantısı sona erdikten sonraki,
TCMB’nin 24 Aralık tarihli son PPK
toplantısından bir gün önceki ve bir sonraki gün
gerçekleşen getiri eğrileri gösteriliyor. 23
Aralık’ta daha dik olan getiri eğrisinin 25
Aralık’ta biraz yataylaştığı görülüyor. Bununla
birlikte eğrideki yataylaşmanın uzun vadeli faiz
oranlarındaki yükselişten değil, kısa vadeli faiz
oranlarındaki
düşüşten
kaynaklandığını
Sonuç olarak TCMB, yılın son PPK toplantısında piyasadaki genel beklentiye paralel olarak faiz oranlarında
herhangi bir değişikliğe gitmedi. TCMB, bu ayki notta enflasyona ilişkin olarak gıda fiyatlarına dair bir söylemde
bulunmazken, 2015 yılında düşmesi beklenen enflasyonun özellikle yılın ilk yarısında daha hızlı bir düşüş
göstereceğini vurguladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün yurtiçi fiyat hareketlerine yansıması ve enflasyon içinde
yüksek ağırlığa sahip bir diğer grup olan giyim grubu fiyatlarında da düşüş yaşanması nedeniyle enflasyonda
Aralık ayında da bir düşüş yaşanması ve enflasyonun yılı TCMB’nin yılsonu beklentisi olan %8.9’un altında
sonlandırması olası görünüyor. 3.çeyrek büyüme verisinin %1.7 ile beklentilerin oldukça altında kalması ve
TCMB’nin bu ayki notta iç talebin büyümeye katkısına ilişkin ılımlı ifadesini kullanması ve dış talebin de zayıf
olduğunu belirtmesi, TCMB’nin büyümenin beklenildiği düzeyde gitmediğine dair düşüncesinin varlığını ortaya
koyuyor. Büyümede istenilen seviyelerin yakalanamamasının yanı sıra enflasyondaki düşüşün 2015 yılının ilk
yarısında hızlanacak olması, kurlarda da çok sert hareketler yaşanmaması durumunda TCMB’nin 2015 yılının ilk
çeyreğinden itibaren faiz oranlarında indirime gidebileceği sinyallerini veriyor. Bu bağlamda enflasyonun da baz
etkisiyle hızlı bir düşüşe geçmesini beklediğimiz Şubat veya Mart ayları itibarıyla TCMB’nin faiz indirimlerine
başlayacağına dair beklentimizin desteklendiğini görüyoruz.
2
Haftalık Veri Takvimi (29 Aralık 2014 - 02 Ocak 2015)
Tarih
Ülke
29.12.2014 Almanya
Açıklanacak Veri
Önceki
Beklenti
Perakende Satışlar (Kasım, a-a)
%1.9
-%0.1
Tüketici Güven Endeksi (Aralık)
100.2
100.4
Tüketici Güven Endeksi (Aralık)
68.7
--
173.72
173.72
88.7
94.0
Euro Bölgesi M3 Para Arzı (Kasım, y-y)
%2.5
%2.6
İtalya
-%1.6
--
-6.3 milyar $
-6.5 milyar $
280 Bin Kişi
287 Bin Kişi
60.8
60.0
-%1.1
%0.5
PMI İmalat Endeksi (Aralık)
52.2
--
ISM İmalat Endeksi (Aralık)
58.7
57.5
İtalya
30.12.2014 Türkiye
ABD
Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (Ekim)
Tüketici Güven Endeksi (Aralık)
31.12.2014 Türkiye
ABD
ÜFE (Kasım, y-y)
Dış Ticaret Dengesi (Kasım)
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Chicago PMI (Aralık)
Bekleyen Konut Satışları (Kasım, a-a)
02.01.2015 Türkiye
ABD
PMI İmalat Endeksi (Aralık)
53.7
54.0
Euro Bölgesi PMI İmalat Endeksi (Aralık)
50.8
50.8
Almanya
PMI İmalat Endeksi (Aralık)
51.2
51.2
Fransa
PMI İmalat Endeksi (Aralık)
47.9
47.9
İtalya
PMI İmalat Endeksi (Aralık)
49.0
49.5
İngiltere
M4 Para Arzı (Kasım, a-a)
-%0.1
--
53.5
53.6
PMI İmalat Endeksi (Aralık)
3
TÜRKİYE
Türkiye Büyüme Oranı
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
Reel GSYH (y-y, %)
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
20
15
10
15
1.7
5
10
0
5
-5
0
-10
-5
-15
Ticaret
2014-III
2014-I
2014-II
2013-IV
2013-III
2013-I
İnşaat
2013-II
2012-III
2012-IV
2012-I
Sanayi
2012-II
2011-III
2011-I
2011-II
2000Ç1
2000Ç3
2001Ç1
2001Ç3
2002Ç1
2002Ç3
2003Ç1
2003Ç3
2004Ç1
2004Ç3
2005Ç1
2005Ç3
2006Ç1
2006Ç3
2007Ç1
2007Ç3
2008Ç1
2008Ç3
2009Ç1
2009Ç3
2010Ç1
2010Ç3
2011Ç1
2011Ç3
2012Ç1
2012Ç3
2013Ç1
2013Ç3
2014Ç1
2014Ç3
Tarım
Kaynak:TÜİK
Kaynak:TÜİK
2011-IV
-10
-20
Ulaştırma
Sanayi Üretim Endeksi
Harcama Bileşenlerinin Büyüme Hızları (y-y, %)
40
20
Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (yy, %)
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim
Endeksi (a-a, %) (Sağ Eksen)
7
30
15
5
20
10
10
5
0
0
-3
-10
-5
-5
Harcama Bileşenleri Büyüme Hızları (%)
50
3
Yatırım
İthalat
Eki.14
Haz.14
Şub.14
Eki.13
Haz.13
Şub.13
Eki.12
Haz.12
Şub.12
-1
Eki.11
2014-III
2014-I
2014-II
2013-III
İhracat
2013-IV
2013-I
2013-II
2012-III
2012-IV
2012-I
Devlet
2012-II
2011-IV
2011-II
Tüketim
2011-III
2011-I
1
Kaynak: TÜİK
Kaynak: TÜİK
Sanayi Ciro Endeksi
Toplam Otomobil Üretimi
Toplam Otomobil Üretimi (Adet)
(12 aylık Har. Ort.)
80000
60000
40000
20000
Kas.01
May.02
Kas.02
May.03
Kas.03
May.04
Kas.04
May.05
Kas.05
May.06
Kas.06
May.07
Kas.07
May.08
Kas.08
May.09
Kas.09
May.10
Kas.10
May.11
Kas.11
May.12
Kas.12
May.13
Kas.13
May.14
Kas.14
0
Kaynak: OSD, VakıfBank
210.0
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
90.0
70.0
166.0
Tem.09
Eki.09
Oca.10
Nis.10
Tem.10
Eki.10
Oca.11
Nis.11
Tem.11
Eki.11
Oca.12
Nis.12
Tem.12
Eki.12
Oca.13
Nis.13
Tem.13
Eki.13
Oca.14
Nis.14
Tem.14
Eki.14
100000
Aylık Sanayi Ciro Endeksi (2010=100)
Kaynak:TÜİK
4
Beyaz Eşya Üretimi
Kapasite Kullanım Oranı
Kapasite Kullanım Oranı (%)
Beyaz Eşya Üretimi (Adet)
2500000
2300000
2100000
1900000
1700000
1500000
1300000
1100000
900000
700000
85
80
75
70
65
60
55
Kaynak:Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: TCMB
PMI Endeksi
PMI Imalat Endeksi
60
55
50
45
40
35
Kas.05
May.06
Kas.06
May.07
Kas.07
May.08
Kas.08
May.09
Kas.09
May.10
Kas.10
May.11
Kas.11
May.12
Kas.12
May.13
Kas.13
May.14
Kas.14
30
Kaynak:Reuters
5
ENFLASYON GÖSTERGELERİ
TÜFE ve Çekirdek Enflasyon
ÜFE
TÜFE (y-y, %)
ÜFE (y-y, %)
Çekirdek-I Endeksi (y-y, %)
25.0
14
12
10
8
6
4
2
0
9.15
20.0
15.0
8.36
10.0
5.0
9.03
0.0
Kaynak: TCMB
Eki.04
Nis.05
Eki.05
Nis.06
Eki.06
Nis.07
Eki.07
Nis.08
Eki.08
Nis.09
Eki.09
Nis.10
Eki.10
Nis.11
Eki.11
Nis.12
Eki.12
Nis.13
Eki.13
Nis.14
Eki.14
Kas.04
May.05
Kas.05
May.06
Kas.06
May.07
Kas.07
May.08
Kas.08
May.09
Kas.09
May.10
Kas.10
May.11
Kas.11
May.12
Kas.12
May.13
Kas.13
May.14
Kas.14
-5.0
Kaynak: TCMB
Dünya Gıda ve Emtia Fiyat Endeksi
Gıda ve Enerji Enflasyonu (y-y, %)
UBS Emtia Fiyat Endeksi (sağ eksen)
BM Dünya Gıda Fiyat Endeksi
Kaynak: Bloomberg
Gıda
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
Enerji
TÜFE
Ağu.09
Kas.09
Şub.10
May.10
Ağu.10
Kas.10
Şub.11
May.11
Ağu.11
Kas.11
Şub.12
May.12
Ağu.12
Kas.12
Şub.13
May.13
Ağu.13
Kas.13
Şub.14
May.14
Ağu.14
Kas.14
31.10.2007
31.03.2008
29.08.2008
30.01.2009
30.06.2009
30.11.2009
30.04.2010
30.09.2010
28.02.2011
31.07.2011
31.12.2011
31.05.2012
31.10.2012
31.03.2013
30.08.2013
31.01.2014
30.06.2014
31.11.2014
260
240
220
200
180
160
140
120
100
Kaynak: TCMB
Enflasyon Beklentileri
Reel Efektif Döviz Kuru
12 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
TÜFE Bazlı (2003=100)
24 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
135
8
7.21
125
7
120
115
105
Kaynak: TCMB
Kas.14
May.14
Kas.13
May.13
Kas.12
May.12
Kas.11
May.11
Kas.10
May.10
100
Kas.08
5.5
6.72
113.99
110
Kas.09
6.5
6
130
May.09
7.5
Kaynak: TCMB
6
İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
İşsizlik Oranı
İşgücüne Katılım Oranı
Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranı (%)
İşgücüne Katılma Oranı (%)
İşsizlik Oranı (%)
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
İstihdam Oranı (%)
Kaynak: TÜİK
Eyl.14
Mar.14
Eyl.13
Mar.13
Eyl.12
Mar.12
Eyl.11
Mar.11
Eyl.10
Mar.10
Eyl.09
Mar.09
Eyl.08
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
Kaynak: TÜİK
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı (Adet)
4,700
4,200
3,700
3,200
2,700
2,200
1,700
1,200
700
Kaynak: TOBB
7
DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ
İthalat-İhracat
Dış Ticaret Dengesi
İhracat (milyon dolar)
Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar)
İthalat (milyon dolar)
25000
0
20000
-2000
15000
-4000
-6000
10000
-8000
5000
-10000
Kaynak: TCMB
-12000
Eki.04
Nis.05
Eki.05
Nis.06
Eki.06
Nis.07
Eki.07
Nis.08
Eki.08
Nis.09
Eki.09
Nis.10
Eki.10
Nis.11
Eki.11
Nis.12
Eki.12
Nis.13
Eki.13
Nis.14
Eki.14
Eki.04
Nis.05
Eki.05
Nis.06
Eki.06
Nis.07
Eki.07
Nis.08
Eki.08
Nis.09
Eki.09
Nis.10
Eki.10
Nis.11
Eki.11
Nis.12
Eki.12
Nis.13
Eki.13
Nis.14
Eki.14
0
Kaynak: TCMB
Cari İşlemler Dengesi
Sermaye ve Finans Hesabı
6000
-4000
-14000
-24000
-34000
-44000
-54000
-64000
-74000
-84000
3000
1000
-1000
-3000
-5000
-7000
-9000
-11000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
Doğrudan Yatırımlar (12 aylık-milyon dolar)
Portföy Yatırımları (12 aylık-milyon dolar)
Diğer Yatırımlar(12 aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (12 Aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar-sağ eksen)
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
TÜKETİM GÖSTERGELERİ
Tüketici Güveni ve Reel Kesim Güveni
Tüketici Güven Endeksi
105.0
95.0
85.0
75.0
65.0
55.0
Kaynak: TCMB
Reel Kesim Güven Endeksi (sağ eksen)
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
8
KAMU MALİYESİ GÖSTERGELERİ
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge
Bütçe Dengesi (12 aylık toplam-milyar TL)
Faiz Dışı Denge (12 aylık-milyar TL)
10000
Kas.14
Kas.13
-3
May.14
-60000
Kas.12
7
May.13
-50000
Kas.11
17
May.12
-40000
May.11
27
Kas.10
-30000
Kas.09
37
May.10
-20000
May.09
47
Kas.08
-10000
Kaynak: TCMB
Kaynak:TCMB
Türkiye’nin Net Dış Borç Stoku
İç ve Dış Borç Stoku
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
9
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2001
200
2007
250
28.1
2006
300
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005
350
220
200
180
160
140
120
100
80
60
2004
400
Türkiye'nin Net Dış Borç Stoku/GSYH (%)
2003
450
İç Borç Stoku (milyar TL)
Dış Borç Stoku (milyar TL-sağ eksen)
2002
Kas.07
57
May.08
0
LİKİDİTE GÖSTERGELERİ
TCMB Faiz Oranı
Reel ve Nominal Faiz
Borç Alma Faiz Oranı (%)
Reel Faiz
Borç Verme Faiz Oranı (%)
Nominal Faiz
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
Haz.14
Ara.14
Ara.14
Ara.13
Haz.14
Ara.12
Haz.13
Ara.11
Haz.12
Haz.11
Ara.10
Ara.09
Haz.10
Ara.08
Haz.09
Ara.07
Haz.08
Haz.07
Ara.06
-5
Kaynak:TCMB, VakıfBank
Kaynak:TCMB
Dünya Piyasalarında Son Açıklanan Ekonomik Göstergeler
Reel Büyüme
(y-y,%)
Enflasyon (y-y,%)
Cari Denge/GSYH*
(%)
Merkez
Bankası Faiz
Oranı (%)
Tüketici
Güven
Endeksi
ABD
2.7
1.3
-2.39
0.25
88.7
Euro Bölgesi
0.8
0.3
2.37
0.05
-10.90
Almanya
1.2
0.50
7.01
0.05
98
Fransa
0.40
0.40
-1.31
0.05
-22.60
İtalya
-0.50
0.30
0.99
0.05
99.70
Macaristan
3.20
-0.70
2.95
2.10
-22.10
Portekiz
1.10
0.10
0.53
0.05
-21.40
İspanya
1.60
-0.40
0.78
0.05
-11.80
Yunanistan
1.60
-1.20
0.73
0.05
-49.90
İngiltere
2.50
1.00
-4.51
0.50
-4.00
Japonya
-1.30
2.40
0.69
0.10
37.70
Çin
7.30
1.40
1.93
5.60
103.40
Rusya
0.70
9.10
1.56
8.25
--
Hindistan
5.30
4.98
-1.72
8.00
--
Brezilya
-0.24
6.56
-3.61
11.25
109.20
G.Afrika
1.40
5.80
-5.24**
5.75
-1.00
1.70
9.15
8.25
68.70
-7.9
Kaynak: Bloomberg. *: Cari denge verileri IMF’den alınmaktadır ve 2013 verileridir.
**: 2012 verisi.
Türkiye
10
Türkiye Makro Ekonomik Görünüm
2012
2013
En Son Yayımlanan
2014
Yılsonu
Beklentimiz
Reel Ekonomi
GSYH (Cari Fiyatlarla. Milyon TL)
1 415 786
1 561 510
461 654
(2014 3Ç)
--
GSYH Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla. y-y%)
2.2
4.0
1.7
(2014 3Ç)
2.9
Sanayi Üretim Endeksi (y-y. %)(takvim etk.arnd)
2.5
3.4
2.4
(Ekim 2014)
--
Kapasite Kullanım Oranı (%)
74.2
74.6
74.6
(Aralık 2014)
--
İşsizlik Oranı (%)
9.2
10.0
10.5
(Eylül 2014)
9.6
Fiyat Gelişmeleri
TÜFE (y-y. %)
6.16
7.40
9.15
(Kasım 2014)
9.3
ÜFE (y-y. %)
2.45
6.97
8.36
(Kasım 2014)
--
Parasal Göstergeler (Milyon TL)
M1
167,404
225,331
251,580
(19.12.2014)
--
M2
731,770
910,052
1,010,647
(19.12.2014)
--
M3
774,651
950,979
1,058,209
(19.12.2014)
--
Emisyon
54,565
67,756
77,2645
(19.12.2014)
--
TCMB Brüt Döviz Rezervleri (Milyon $)
100,320
112,002
107,210
(19.12.2014)
--
Faiz Oranları
TCMB O/N (Borç Alma)
3.50
3.50
7.50
(26.12.2014)
--
TRLIBOR O/N
5.78
8.05
11.25
(26.12.2014)
--
Ödemeler Dengesi (Milyon $)
Cari İşlemler Açığı
48,497
65,004
2,027
(Ekim 2014)
44,000
İthalat
236,545
252,140
19,184
(Ekim 2014)
İhracat
152,462
152,803
12,933
(Ekim 2014)
---
Dış Ticaret Açığı
84,083
99,337
6,251
(Ekim 2014)
82,600
Borç Stoku Göstergeleri (Milyar TL)
Merkezi Yön. İç Borç Stoku
386.5
403.0
413.6
(Kasım 2014)
--
Merkezi Yön. Dış Borç Stoku
145.7
182.8
188.6
(Kasım 2014)
--
Kamu Net Borç Stoku
240.6
197.6
186.5
(2014 2Ç)
--
Kamu Ekonomisi (Milyon TL)
2012 Kasım
2013 Kasım
Bütçe Gelirleri
33,362
36,918
39,219
(Kasım 2014)
--
Bütçe Giderleri
27,943
30,496
35,618
(Kasım 2014)
--
Bütçe Dengesi
5,419
6,423
3,601
(Kasım 2014)
--
Faiz Dışı Denge
8,884
8,180
6,788
(Kasım 2014)
--
11
Vakıfbank Ek
V
konomik Araştırmalar ek
konomik.arastirm
[email protected]
k.com.tr
Cem Eroğğlu Müdür [email protected]
akifbank.com.tr
Nazan Kılıç Müdür Yard
dımcısı [email protected]
Buket Alkkan Uzman [email protected]
akifbank.com.tr
0212‐398 19 03 Fatma Özzlem Kanbur Uzman fatmaozlem.kan
[email protected] 0212‐398 18 91 Sinem Ullusoy Uzman Yard
dımcısı [email protected] 0212‐398 19 05 Elif Engin
n Uzman Yard
dımcısı [email protected] 0212‐398 18 92 0212‐398 18 98 0212‐398 19 02 Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ttarafından güvennilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilggiler kullanılarak h
hazırlanmıştır. Vakıflar Bankası TT.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluuğu hakkında herrhangi bir garanti vermemekte vee bu rapor ve için
ndeki bilgilerin Türkiye V
kullanılm
ması nedeniyle do
oğrudan veya dolaylı olarak oluşaacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmem ektedir. Bu rapo
or sadece bilgi vermek aamacıyla hazırlanmış olup, hiçbir kkonuda yatırım önnerisi olarak yoru
umlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar r Bankası T.A.O. b
bu raporda yer alan bilgilerde daha önced
den bilgilendirme
e yapmaksızın kıs men veya tamam
men değişiklik yap
pma hakkına sahi ptir. Vakkıfbank Ekonom
mik Araştırmalarr
Download

29 Aralık 2014 Haftalık Ekonomi Raporu