psy.metu.edu.tr
Psikoloji
Psikoloji Bölümü 1959 yılında kurulmuştur. Psikoloji Bölümü, çok yönlü bir yaklaşım içinde öğrencilerimize çeşitli
temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Program, Aile, Bilişsel, Gelişim, Endüstri/Örgüt, Klinik, Psikometri,
Sağlık, Sosyal, ve Trafik/Ulaşım gibi çeşitli psikoloji alt alanlarıyla ilgili temel bilgileri vermekte ve öğrencilerimize bilimsel
düşünme yöntemini ve sonuçlarını yayma ve uygulama becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Son yıllarda, tüm bu
yapılara ve süreçlere son teknoloji araçların, programların, ve uygulamaların kullanımı da eklenerek öğrencilerimizin daha
donanımlı yetişmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, ‘yerel’ ve ‘küresel’ ve ‘disiplin içi’ ve ‘disiplinler arası’ bakış açılarının ve
yaklaşımların öğrencilerimizin gel,işimine ve yetişmesine yapacağı anlamlı katkı dikkate alınarak bu yöndeki faaliyetler ve
ders tercihleri de programın ana çerçevesi temelinde cesaretlendirilmektedir
Yukarıda özetlenen bilgi ve becerilerle donanmış olan mezunlarımız, psikolojinin belli bir alanında yüksek lisans
eğitimi yapabilmekte ya da çeşitli alanlarda iş hayatına atılmaktadır. Mesleki yetki ve yeterliği sağlayacak alanda
uzmanlaşma için Psikoloji Bölümü Aile (İ.Ö.), Gelişim, Endüstri/Örgüt, Klinik, Sosyal, ve Trafik/Ulaşım Psikolojisi dallarında
yüksek lisans ve Gelişim, Endüstri/Örgüt, Klinik ve Sosyal Psikoloji dalları’nda doktora programı yürütmektedir. Bölümün
öğrencilerimize akademik ve mesleki açılardan kazandırmayı hedeflediği genel nitelikler şunlardır:
Bölümün öğrencilerine akademik ve mesleki açılardan kazandırmayı hedeflediği nitelikler şunlardır:
Öğrencilere temel psikoloji bilgisi kazandırılması
Öğrencilere bilimsel düşünce becerisi kazandırılması
Öğrencilere araştırma becerisi kazandırılması
Öğrencilere mesleki uygulama olanağı sağlanması
Öğrencilere etik prensiplerin kazandırılması
Psikoloji Bölümü, uygulamalı derslerinde ve psikolojinin çeşitli alanlarında yapılan araştırmaların yürütüldüğü ve dersler için
de kullanılabilen çok amaçlı psikoloji laboratuvarlarına ve en güncel donanımlara sahiptir. Ayrıca, AYNA Klinik Psikoloji
Destek Ünitesi, Bilişsel Psikoloji Araştırma Laboratuvarı, Güvenlik Araştırma Birimi, İlişki Araştırmaları Laboratuvarı ve
Sağlık Psikolojisi Araştırma Grubu gibi araştırma birimleri bulunmaktadır. Bölüme bağlı kurulan Uygulama, Araştırma ve
Eğitim Merkezimiz (UYAREM) 2002 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bu merkezde, bölüm öğretim üyelerimizin rehberliği
altında psikoloji lisansüstü öğrencilerimiz tarafından psikolojik değerlendirme ve psikoterapi hizmetleri verilmesinin yanı
sıra araştırma ve eğitim faaliyetleri de sürdürülmektedir.
İş Olanakları
ODTÜ Psikoloji Bölümü diğer üniversitelere öğretim elamanı yetiştirmektedir.
Lisans ve lisansüstü
programlardan
mezun olan meslektaşlarımız, kamu ve
özel sağlık kurumlarında, ulusal veya
uluslararası araştırma merkezlerinde veya
sivil toplum kuruluşlarında, reklam ve
halkla ilişkiler sektöründe, çeşitli banka ve
diğer kurumların eğitim birimlerinde, özel
sektör kurumlarının AR-GE birimlerinde,
psikolojik danışma merkezleri, çocuk
yuvaları, hapishaneler, huzurevleri ve
rehabilitasyon
merkezlerinde, sürücü
psikoteknik değerlendirme merkezlerinde
eğitim ve uzmanlık düzeylerine göre
çalışmaktadırlar.
Birinci Dönem
PSY
101
PSY
113
BIO
106
SOC
109
ENG
101
TURK 101
Psikolojiye Giriş I
Araştırma Yöntemleri I
Genel Biyoloji
Sosyolojiye Giriş
Akademik İngilizce I
Türkçe I
Kredi
3
4
3
3
4
-
Beşinci Dönem
PSY
331 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
PSY
335 Endüstriyel Psikoloji
PSY
340 Kişilik Kuramları
PSY
xxx Bölüm-İçi Seçmeli Ders
İkinci Dönem
PSY
102
PSY
116
ENG
102
SOC
xxx
PHIL
xxx
TURK 102
IS
100
Psikolojiye Giriş II
Psikolojide İstatistik I
Akademik İngilizce II
Sosyoloji Bölümü Seçmeli Ders
Felsefe Bölümü Seçmeli Ders
Türkçe II
Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş
Kredi
3
4
4
3
3
-
Altıncı Dönem
PSY
342
PSY
374
XXX
xxx
XXX
xxx
XXX
xxx
Üçüncü Dönem
PSY
217 Psikolojide İstatistik II
PSY
221 Gelişim Psikolojisi I
PSY
251 Sosyal Psikoloji I
PSY
281 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme
ENG
211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce)
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Kredi
4
4
3
3
3
-
Dördüncü Dönem
PSY
200 Psikoloji Araştırma ve Uygulamalarında
Etik İlkeler
PSY
214 Araştırma Yöntemleri II
PSY
222 Gelişim Psikolojisi II
PSY
252 Sosyal Psikoloji II
PSY
284 Deneysel Psikoloji II: Biliş
ECON xxx Ekonomi Bölümü Seçmeli Ders
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kredi
UNUTMAYINIZ
2
4
4
3
3
3
XXX
PSY
Yedinci
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
xxx
300
Bölüm-Dışı Seçmeli Ders
Yaz Stajı
Psikopatoloji
Fizyolojik Psikoloji
Bölüm-İçi Seçmeli Ders (veya ENG 311)
Bölüm-Dışı Seçmeli Ders
Bölüm-Dışı Seçmeli Ders
Kredi
4
4
4
3
3
Kredi
4
4
3
3
3
Dönem
442 Klinik Psikoloji
449 Sağlık Psikolojisi
xxx
Bölüm-İçi Seçmeli Ders
xxx
Bölüm-İçi Seçmeli Ders
xxx
Bölüm-İçi Seçmeli Ders
Kredi
4
3
3
3
3
Sekizinci Dönem
XXX
xxx
Serbest Seçmeli Ders
PSY
xxx
Bölüm-İçi Seçmeli Ders
PSY
xxx
Bölüm-İçi Seçmeli Ders
PSY
xxx
Bölüm-İçi Seçmeli Ders
PSY
xxx
Bölüm-İçi Seçmeli Ders
Kredi
3
3
3
3
3
Download

Psikoloji