T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
KÜRESEL AFET YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ VE UYGULAMALARI Dersin Kodu :
19.11.2014
ADUE2025
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
4
3
0
0
3
4
Türkçe
Seçmeli
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Dersi Veren(ler) :
Dersin İçeriği :
Küresel afet yönetimi örgütlenmesi ve uygulamaları hakkında temel bilgi verir.
Öğrenciler bu derste küresel afet yönetimi örgütlenmesi ve uygulamalarının ne olduğunu, hangi yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları : kullandığını, içeriğini ve sınırlarını öğrenir. Genel hatlarıyla küresel afet yönetimi örgütlenmesi ve
uygulamalarını öğrenir.
Dersin İşleniş Yöntemi :
ders notu,power point sunumları,video
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 3
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Derslerin iyileştirilmesinde gelişmeler izlenmekte ve güncellemeler yapılmaktadır.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
15
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
42
28
0
0
15
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
100
4
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Küresel Düzeyde Örgütlenmeler
Birleşmiş Milletler Örgütlenmesi
Küresel Afet Yönimi
Küresel Acil Durum Yönetimi
Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi
Hyogo Eylem Planı (HFA)
Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA) Öncelikli Eylem Planları
Afetlerin Azaltılması Uluslararası On Yılı Süreci (IDNDR)
Yokohama Stratejisi
Afetlerde Cinsiyet Eşitliği Sağlanmasında BM İlkeleri
Küresel Afetlere Hazırlık
Küresel Afetlere Acil Müdahale
Küresel Afetlerde Acil İletişim
Küresel Düzeyde Afet Yönetiminde: Çevre, Toplum, Planlama
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
Sayfa 2 / 3
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
Mezunların, ''Acil Durum ve Afet Yönetimine'' ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması.
Acil Durum ve Afet Yönetimi konusunda öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmesi
Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin özel sorunlarla ilgili temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilmesi
Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme
Acil durum ve afet yönetimi alanında gerekli duyarlılığa sahip olma ve bu alanlarda öncü olabilme
Beklenmedik acil durumlar karşısında problemi tanımlama, gerekli birimlerle koordinasyonu sağlama, sorunu ivedilikle
çözebilme ve olası diğer sorunlara karşı önlem alabilme
Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olabilme
Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Acil Durum ve Afet
Yönetimine ilişkin problemlere çözüm üretebilme becerisini kazanabilme
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
6
7
8
9
10
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri
raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri
analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma
21.08.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Download

Küresel afet yönetimi örgütlenmesi ve uygulamaları - İstanbul