Araş. Gör. Fulya EZMECİ
[email protected]
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ
Akademik Görevler
Yıl
Görev
2012-2014 Araştırma Görevlisi, Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
2014-
Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar
Yıl
Görev
2006-2007 Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu, Öğretmen
2007-2008 Mehmetçik İlköğretim Okulu, Öğretmen
2008-2009 MEB, Yiğittaşı İlköğretim Okulu Pasinler/Erzurum, Öğretmen
2009-2010 MEB, Yiğittaşı İlköğretim Okulu Pasinler/Erzurum, Müdür Yet. Öğretmen
2010-2012 MEB, Beypınarı İlköğretim Okulu Aziziye/Erzurum, Öğretmen
İdari Görevler
Yıl
Görev
Eğitimi
Derece
Yıl
Kurum
Lisans
2002-2006
Atatürk Üniversitesi/Eğitim Fakültesi / Okulöncesi Öğretmenliği
Y. Lisans 2008-2012
Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği
Doktor
Hacettepe Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Okulöncesi
Öğretmenliği
2014-
Makale, Bildiri, Kitap ve Diğer Yayınlar
Makaleler
Yurt Dışı
Yurt İçi
Uluslararası Bildiriler
Ulusal Bildiriler
Kitaplar, Raporlar
Ulusal
Download

Araş. Gör. Fulya Ezmeci - Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi