OTEL, LOKANTA, İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
I.YARIYIL
BIK131
TUE131
BIP131
TUK131
ONI131
ILT131
TIM131
GID131
TUR131
ATI131
YBD131
Dersin Adı
Bilgisayar Kullanımı I
Turizm Ekonomisi
Beslenme İlk. veMönü Plan.
Temiz.Ürünleri Kull.ve Denetimi
Önbüro İşlemleri
İletişim
Ticari Matematik
Gıda Teknolojisi
Türk Dili I
Atatürkİlkeleri ve İnkılap Tar I
Yabancı Dil I (İngilizce)
TOPLAM
Z/S
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Toplam Kredi
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
4
31
ECTS Kredisi
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
4
30
II.YARIYIL
BIK131-B
GEM131-B
OTI131-B
MHY131-B
ONY131-B
YIH131-B
THI131-B
TUR131-B
ATI131-B
YBD131-B
Dersin Adı
Z/S
Bilgisayar Kullanımı II
Genel Muhasebe
Otel İşletmeciliği
Mutfak Hizmetleri Yönetimi
Önbüro Yönetimi
Yiyecek-İçecek Hizmet. Yön
Temizlik Hizm. İşl.
Türk Dili II
Atatürkİlk. ve İnkılap Tar II
Yabancı Dil II (İngilizce)
TOPLAM
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Toplam
Kredi
3
2
2
3
3
3
3
2
2
4
31
ECTS Kredisi
3
2
2
3
3
3
3
2
2
4
30
III.YARIYIL
TUP131-3
KFY131-3
TIA131-3
TUM131-3
SEA131-3
GPH131-3
MYD131-3
RVA131-3
KHY131-3
Dersin Adı
Turizm Pazarlaması
Kongre ve Fuar Yönetimi
Turizm İşl. Maliyet Analiz
Turizm Mevzuatı
Seyahat Acenteciliği
Gıda ve Personel Hijyeni
Mesleki Yabancı Dil I
Rekreasyon ve Animasyon
Kat Hizmetleri Yönetimi I
TOPLAM
Z/S
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Toplam Kredi
3
3
3
2
2
2
3
3
3
28
ECTS Kredisi
3
4
3
2
2
2
3
3
4
30
IV.YARIYIL
YIK131-4
YIY131-4
EYU131-4
YHO131-4
YBD131-4
TIE131-4
TUC131-4
KIM131-4
Dersin Adı
Z/S
Yiyecek-İçecek Maliy Kont.
Yiyecek-İçecek İşletmeciliğiII
Endüstriyel Yiyecek Üretimi II
Yiyecek-İçecek Hizmet. Oto.
Mesleki Yabancı Dil II
Turizm İşletmelerinde Etik
Turizm ve Çevre
Konaklama İşletmeleri Muh.
TOPLAM
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Toplam
Kredi
3
3
3
3
3
2
2
2
25
ECTS Kredisi
4
4
4
4
4
2
2
2
30
I.YARIYIL
BIK131 BİLGİSAYAR -IZorunlu
DERS KONULARI: (14 weeks)
Dersin adı
1. Hafta :
Windows
2. Hafta :
Microsoft Word, araç çubukları ile çalışma
3. Hafta :
Yeni doküman oluşturma
4. Hafta :
Metin düzenleme
5. Hafta :
Tablo çalışması
6. Hafta :
Resim çalışması
7. Hafta :
Microsoft Excel’e giriş
8. Hafta :
Formül oluşturma
9. Hafta :
Kenarlık, gölgelendirme ve grafik
10. Hafta :
Microsoft Power Point giriş
11. Hafta :
Boş sunu oluşturma, mevcut sunuda değişiklik, sunu oluşturma
12. Hafta :
Farklı Power Point çalışmaları
13. Hafta :
Slayt animasyon
14. Hafta :
İnternet-İnternet Explorer
Ders Saati: 3
TUE131 Turizm Ekonomisi
DERS SAATİ: 2
Ders Adı
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. ve 2. hafta: Ekonomi Bilimi ve Mikro ve Makro Ekonomi ile İlgili Temel Kavram ve Teoriler.
3. hafta: Turizm Ekonomisi ve Turizm Ekonomisi ile İlgili Yemel kavramlar
4. ve 5. hafta: Turizm Piyasası turizm Arzı Talebi Turizm piyasasında denge,Arz ve Talebin temel Unsurları.
7. ve 8 hafta: Piyasa Türleri ve Bu Piyasalarda Firma Davranışları ve Teorileri
9. ve 10. hafta: Turizmin Ekonomik Etkileri
11. hafta: Milli Gelir ile İlgili Kavramlar ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri.
12. hafta: Tüketim ve Yatırım Kavramı.
13. hafta: Çarpan Modeli.
14. hafta: Para, Enflasyon ve İşsizlik.
BIP131 BESLENME İLKELERİ VE MÖNÜ
PLANLAMA
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Beslenme tanımları
2. Hafta: Beslenme ilkeleri
3. Hafta: Besin öğeleri
4. Hafta: Karbonhidrat metabolizması
5. Hafta: Proteinlerin görevleri, özellikleri
6. Hafta: Yağların görevleri
7. Hafta: Enerji metabolizması
8. Hafta: ARA SINAV
9. Hafta: Su ve mineraller
10. Hafta: Vitaminler ve görevleri
11. Hafta: Mönü planları
12. Hafta: Besin grupları
Ders Adı
DERS SAATİ: 3
13. Hafta: Mönü planı uygulamaları
14. Hafta: Standart reçetelerin ve porsiyonların oluşturulması
15. Hafta: Müşteri zevk ve tercihlerine uygun mönülerin hazırlanması
Ders Adı
TUK131 Temizlik Ürünleri Kullanımı ve Denetimi
DERS SAATİ: 3
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Temizlik Kavramı, Temizlik Aşamaları, Yetersiz Temizlik
2. Hafta: Temizlik Programının Ve Aşamaları
3.Hafta: Kir Çeşitleri Ve Kaynakları
4. Hafta: Lekeler Ve Leke Çıkartıcı Kimyasallar
5. Hafta: Temizlik Yöntemlerinin Sınıflandırılması
6. Hafta: Temizlik Metotları
7. Hafta: Yüzeylerin Temizliği
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Temizlik Araç Ve Gereçleri
10. Hafta: Temizlik Maddeleri, Seçimi Ve Kullanımı
11. Hafta: Temizlik Maddelerinin Yapısı
12. Hafta: Temizlik Maddelerinin Çeşitleri
13. Hafta: Temizlik Maddelerinin Depolanması,
14. Hafta: Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları
Ders Adı
ONI131 Önbüro İşlemleri
DERS SAATİ: 2
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Turizmin dünü, bu günü ve geleceği
2. Hafta: Turizm endüstrisi
3.Hafta: Konaklama endüstrisi
4. Hafta: Konaklama işletmelerinde önbüro
5. Hafta: Önbüro sistemleri
6. Hafta: Önbüroda kullanılan belgeler
7. Hafta: Önbüroda çalışma saatleri
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Rezervasyon
10. Hafta: Karşılama- kabul
11. Hafta: Önbüro ve müşteri ilişkileri
12. Hafta: Dosyalama
13. Hafta: Santral
14. Hafta: Önbüro yönetimi
ILT131 GENEL İLETİŞİM
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: İletişiminin tanımı
2. Hafta: İletişim süreci
3. Hafta: İletişim türleri
4. Hafta: Sözlü İletişim
5. Hafta: İletişim engelleri
6. Hafta: Empatik İletişim
7. Hafta: Beden Dili
8. Hafta: İş yaşamında İletişim
9. Hafta: Resmi yazışma iletişimi
10. Hafta: İletişim becerileri
11. Hafta: Örgütlerde İletişim
12. Hafta: Bilgi ve İletişim teknolojileri
13. Hafta: Resmi iletişim kanalları
Ders Adı
DERS SAATİ: 2
14. Hafta: İletişim engellerini aşma yolları
Ders Adı
TIM131 Ticari
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Matematik
DERS SAATİ: 2
1. Hafta: Yüzde ve Binde kavramları,yüzde ve binde
2. Hafta: Oran ve Orantı kavramları, doğru , ters ve birleşik orantı
3. Hafta: Maliyet ve Satış Hesaplamaları; maliyet üzerinden verilen orana göre kar zarar
tutarının hesaplanması. satış üzerinden verilen orana göre kar ve zarar tutarının
hesaplanması, maliyet ve satış fiyatlarının hesaplanması
4. Hafta: Faiz kavramı ve basıt faiz hesaplamaları
5. Hafta: Basit faiz ve basit faiz hesaplamaları
6. Hafta: 1. Ara Sınav
7. Hafta: Bileşik faiz kavramı ve hesaplamaları
8. Hafta: Bileşik faiz kavramı ve hesaplamaları
9. Hafta: İskonto kavramı ve basit iskonto hesaplamaları
10. Hafta: Bileşik iskonto hesaplamaları
11. Hafta: Karışım ve bileşim kavramları, oranlı bölme hesaplamalarına ilişkin hesaplamalar
12. Hafta: Anüiteler ve borç amortismanı
13. Hafta: 2. Ara Sınav
14. Hafta: İstatistikte temel kavramlar ve hesaplanışları
GID131 GIDA TEKNOLOJİSİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Tanımlar
2. Hafta: Hazır gıda teknolojileri
3. Hafta: Hazır Gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri
4. Hafta: Gıda bozulma etkenleri ve kontrolü
5. Hafta: Fiziksel gıda muhafaza yöntemleri
6. Hafta: Soğutma, dondurma, sterilizasyon
7. Hafta: Pastörizasyon
8. Hafta: ARA SINAV
9. Hafta: Kimyasal gıda muhafaza yöntemleri
10. Hafta: Tuzlama, şekerle muhafaza
11. Hafta: Asitle muhafaza
12. Hafta: Koruyucu maddeler
13. Hafta: Tat, koku ve renk maddeleri
14. Hafta: Biyolojik gıda muhafaza yöntemleri
15. Hafta: Kalite kontrol ilkeleri
Ders Adı
Ders Adı
TUK131
Türk Dili I
DERS SAATİ: 2
DERS SAATİ: 2
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Dil nedir? Dillerin Doğuşu
2. Hafta: Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı
3. Hafta: Dünya Dilleri ve Türkçe
4. Hafta: Türk Dilinin Tarihçesi
5. Hafta: Ses Bilgisi
6. Hafta: Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler
7. Hafta: Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri
8. Hafta: Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre
Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri
9. Hafta: Kelime Türleri
10. Hafta: Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, ÇUnvan Grubu, D- Edat Grubu
11. Hafta: E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, Ğ- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İBirleşik fiiller
12. Hafta: Cümle, A- Cümlenin Öğeleri
13. Hafta: B- Cümle Çeşitleri
14. Hafta: Yazım Kuralları
ATI131 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP
TARİHİ I
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Hafta Konular
Ders Adı
1
DERS SAATİ: 2
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı
Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler
3
Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı
4
Mondros Ateşkes Antlaşması
İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın
Ekonomik
seçim ve Üretim imkanları eğrisi
Samsun’a Çıkışı
5
6
İhtiyaçlar-Mal-Hizmet-Fayda
Milli
Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri
7
Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli
8
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması
9
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Savaşının Yönetimini Ele Alması
10
Sevr Antlaşması
11
Sakarya Zaferine Kadar Siyasi Olaylar
12
Sakarya Savaşı ‘na Kadar Askeri Gelişmeler
13
Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz
14
Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması
ING131 İNGİLİZCE-1
DERS SAATİ: 8
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta:
Kampüste ilk gün, tanışma, isim ve yaşlar, ülkeler ve milliyet, asıl ve sıra sayıları, günler, aylar ve
Savaşı
mevsimler, this is/that is, these are/those are, şahıs zamirleri, ‘am/is/are’ kullanımı, saatler
2. Hafta:
Şimdiki zaman, ‘Who, What, Where, When’ ile sorular sorma.
sSavaSavaşı
3-4. Hafta: Geniş zaman, devamlı ve alışılagelmiş faaliyetler, ‘at, on, in’ kullanımı, plan ve takvimler
5-6. Hafta: Yetenek ve yeteneksizlik (can, can’t). Aile ağacı, nesne zamiri, iyelik sıfatları, iyelik zamiri,
zorunluluk/gereklilik, yasaklama, sorumluluk, gereksizlik (must/mustn’t/have to/don’t have to/doesn’t have to)
7-8. Hafta: Sahiplik (have got/has got). ‘how much/how many’ ile soru oluşturma. ‘a lot of, much, many’
kullanımı
9-10. Hafta: There is/There are. ‘a lot of, some, a few, few, a little, little, any’ kullanımı.
11-12. Hafta: Yer ve hareket edatları. Önerilerde bulunmak. Yardım istemek (Can you…?). Tercihler
13-14. Hafta: ‘How often’ ile soru oluşturma. sıklık zarfları ve sıklık için kullanılan sayı ifadeleri.
Ders Adı
II.YARIYIL
Ders Adı
BIK131-B Bilgisayar II
zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.Hafta: Temel bilgisayar kavramları
2.Hafta: Windows işletim sistemi
3.Hafta: Kelime işlemci (Ms Word)
4.Hafta: Kelime işlemci (Ms Word)
5.Hafta: Kelime işlemci (Ms Word)
6.Hafta: Kelime işlemci (Ms Word)
7.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
8.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
9.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
10.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
11.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
12.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
DERS SAATİ: 3
13.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
14.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
Ders Adı
GEM131-B GENEL
MUHASEBE
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
2. Hafta: Muhesebenin türleri
3. Hafta: Muhasebenin temel kavramları
4. Hafta: Temel mali tablolar, Bilançonun tanımı ve özellikleri
5. Hafta: Gelir tablosunun tanımı ve özellikleri
6. Hafta: Muhasebede hesap kavramı
7. Hafta: Hesapların işleyişi
8. Hafta: Tekdüzen hesap planı
9. Hafta: Muhasebede kullanılan belgeler ve defterler
10. Hafta: Çift taraflı kayıt yöntemi
11. Hafta: Muhasebe süreci
12. Hafta: Muhasebe süreci
13. Hafta: Ticari mal kayıt yöntemleri ve katma değer vergisi
14. Hafta: Muhasebe uygulamaları
OTI131-B OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Temel kavramlar ve turizm olayı
2. Hafta: Konaklama işletmelerinin sınıflandırılması
3. Hafta: Verimlilik ve Otelcilik
4. Hafta: Otel işletmelerinde kuruluş yeri
5. Hafta: Otel İşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları
6. Hafta: Otel işletmelerinde çalışanların iş ve görev tanımları
7. Hafta: Yiyecek-içecek hizmetleri
8. Hafta: ARA SINAV
9. Hafta: Otel işletmelerinde pazarlama ve satış
10. Hafta: Sürdürülebilir turizm ve konaklama işletme.
11. Hafta: Otel işletmelerinde motivasyon ve iş tatmini
12. Hafta: Otel işletmelerinde istihdam
13. Hafta: Otel işletmelerinde TKY ve verimlilik
14. Hafta: Otel işletmelerinde hareket ve zaman etütleri
15. Hafta: Otel işletmelerinde sosyal güvenlik
Ders Adı
Ders Adı
DERS SAATİ: 2
DERS SAATİ: 2
MHY131-B MUTFAK HİZMETLERİ
YÖNETİMİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Organizasyon, görev tanımları
2. Hafta: Yönetimin temel prensipleri ve hedefleri
3. Hafta: Mutfak yönetimi ilkeleri
4. Hafta: Mutfak Planı ve fiziksel özellikleri
5. Hafta: Mutfak malzemeleri ve sanitasyon
6. Hafta: Mutfak güvenliği
7. Hafta: Kişisel temizlik ve sağlık
8. Hafta: ARA SINAV
9. Hafta: Araç gereç temizliği
10. Hafta: Gıda zehirlenmelerinde ilk yardım
11. Hafta: Özel durumlarda ilk yardım
12. Hafta: Kalori hesaplamaları yapılması
13. Hafta: Gıda maddelerinin gruplandırılması
14. Hafta: Üretim maliyetleri
DERS SAATİ: 3
15. Hafta: Üretim aşamaları
Ders Adı
ONY131-B ÖnbüroYönetimi
Zorunlu
DERS SAATİ: 3
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Rezervasyon ve oda satış teknikleri
2. Hafta: Resepsiyonda chek-in ve chek-out işlemleri ve konuğun otele kabul edilememesi
3.Hafta: Resepsiyonda özel durumlar
4. Hafta: Resepsiyonda vardiyalar (şiftler)
5. Hafta: Konuk hesaplarının takibi, kayıt işlemleri ve ödenme şekilleri
6. Hafta: Otel işletmelerinde güvenlik ve dikkat edilmesi gereken kurallar
7. Hafta: Olağanüstü durumlarda ön büro personelinin davranışları
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Konuk tipleri ve ilişkileri -I
10. Hafta: Konuk tipleri ve ilişkileri -II
11. Hafta: Konuk beklentileri
12. Hafta: Konuk şikâyetleri ve çözümleri
13. Hafta: Gece işlemleri ve denetimi
14. Hafta: Ön büro yönetimi
Ders Adı
YIH131-B YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ
YÖNETİMİ
DERS SAATİ: 3
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Ağırlama ve Yiyecek- İçecek Endüstrisi
2. Hafta: İnsan Gereksinimleri ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri
3. Hafta: Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması
4. Hafta: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yönetim, Yönetsel Sorumluluklar ve İlişkiler
5. Hafta: Yiyecek-İçecek Bölümü ve Organizasyon Yapısı
6. Hafta: Servis Departmanı İş Tanımları ve İş Gerekleri, Bar Departmanı İş Tanımları
7. Hafta: Mutfak Departmanı İş Tanımları, Yemek ve İçki Servisinin Önemi
8. Hafta: ARASINAV
9. Hafta: Servis Türleri, Temel Servis Kuralları, Servis Öncesi Son Hazırlıklar, Servis
Basamakları
10. Hafta: Bar- İçki Bilgisi ve Servisi, Bar, Bar Türleri ve Bar Malzemeleri
11. Hafta: Bar Türleri, Bar ve Bar Yerleşimi, Alkol ve İçeceklerle İlgili Genel Bilgiler
12. Hafta: Alkolsüz İçecekler ve Servisleri
13. Hafta: Soğuk Alkolsüz İçecekler, Sıcak Alkolsüz İçecekler
14. Hafta: Alkollü İçecekler ve Servisleri
15. Hafta: Bira, Şarap, Viski, Votka, Cin, Vermut , Konyak, Armanyak ve Brandy,
16. Hafta: Rom, Tekila, Şeytan Kahvesi, Likör, Saki, Kokteyl, Irish, Rakı Servisleri
Ders Adı
THI131-B Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği
Zorunlu
DERS SAATİ: 3
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Temizlik, Temizlik işletmeciliği kavramı
2. Hafta: Temizlik hizmetleri işletmelerinde planlama, planlama süreci, işgücü planlaması, iş programları, zaman
planlaması, malzeme planlaması, mali planlama ve hizmet planlama aşamaları
3.Hafta: Temizlik hizmetleri işletmelerinde organizasyon, organizasyon modelleri ve iş tanımlarını
4. Hafta: Temizlik hizmetleri işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, personel bulma, personel seçme, işe
başlatma ve oryantasyon, motivasyon, eğitim ve personel değerlendirme
5. Hafta: Temizlik hizmetleri işletmelerinde iletişim, iletişim süreci, iletişim engelleri, örgütsel iletişim süreci,
etkili iletişim, iletişim araçları, müşterilerle iletişim, kullanılan formlar ve bilgi teknolojilerini
6. Hafta: Temizlik hizmetleri işletmelerinde pazarlama, Pazar analizi, Pazar bölümlendirme ve hedef Pazar
seçimi, temizlik ürünü, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma
7. Hafta: Temizlik hizmetleri işletmelerinde maliyet kontrol, temizlik malzemelerinde maliyet kontrol, personel
maliyet kontrolü ve bütçeleme
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Temizlik hizmetleri işletmelerinde kalite, toplam kalite, kalite güvence sistemi, temizlik hizmetlerinde
kalite
10.Hafta: Temizlik hizmetleri işletmelerinde kullanılan malzemeler ve teminini, temizlik araçları, temizlik
maddeleri
11. Hafta: Temizlik Hizmetleri işletmelerinde temizlik yöntemleri
12. Hafta: Temizlik Hizmetleri işletmelerinde çeşitli yüzeylerin temizliği
13. Hafta: Temizlik Hizmetleri işletmelerinde çeşitli alanların temizliği
14. Hafta: Temizlik Hizmetleri işletmelerinde destek hizmetleri
TUR131-B Türk
Ders Adı
Dili II
DERS SAATİ: 2
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Dil nedir? Dillerin Doğuşu
2. Hafta: Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı
3. Hafta: Dünya Dilleri ve Türkçe
4. Hafta: Türk Dilinin Tarihçesi
5. Hafta: Ses Bilgisi
6. Hafta: Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler
7. Hafta: Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri
8. Hafta: Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre
Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri
9. Hafta: Kelime Türleri
10. Hafta: Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, ÇUnvan Grubu, D- Edat Grubu
11. Hafta: E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, Ğ- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İBirleşik fiiller
12. Hafta: Cümle, A- Cümlenin Öğeleri
13. Hafta: B- Cümle Çeşitleri
14. Hafta: Yazım Kuralları
ATI131-B ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP
TARİHİ II
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Ders Adı
DERS SAATİ: 2
1
Türk İnkılâbının Stratejisi
2
3
Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar: Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi
4
Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar
5
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar
6
İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar
7
Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar
8
Sosyal ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar
9
Atatürk
Savaşı Dönemi Türk Dış Politikası
10 1923-1932 Yılları Arası Türk Dış Politikası
sSavaSavaşı
11 1932-1938 Yılları Arasında Türk Dış Politikası
12 Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik
13 Halkçılık, Devletçilik
14 Laiklik, İnkılâpçılık
ING131-B İNGİLİZCE-2
DERS SAATİ: 8
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: “Di”’li geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fiiller, “Why” ile soru sorma ve cevaplama.
2,3, 4. Hafta: ‘as … as, …er than, the ….. est, more …. than, the most ….’. Sıfat ve zarfların pozitif durumları.
Sıfat ve zarfların üstünlük ve en üstünlük dereceleri.
5 Hafta: Gelecek zaman (be going to). Gelecekle ilgili planlar, düzenlemeler ve güçlü tahminler. Fiilden
türetilmiş sıfatlar.
Ders Adı
6. Hafta: Present perfect tense, have/has+v3. Yet / just / already / ever / before / never
7. Hafta: Geçmişte başlayıp şimdi devam eden eylemler. ‘how long…?, for …., since …..’. ‘enough/too’nun
cümlelerde kullanımı.
8. Hafta: Şimdiki zamanın hikayesi (was/were+v-ing). Dönüşlü zamirler (myself/yourself/herself/himself/ itself/
ourselves/yourselves/themselves).
9. Hafta: Basit gelecek zaman. Gelecekle ilgili tahmin ve öngörüler. Kesinlik derecesi (will / will not / will
probably / will probably not / may / might / could / may not / might not).
10. Hafta: Koşul cümleleri tip-1 (If…….)
11-12. Hafta: Dolaylı ve dolaysız anlatım
13-14. Hafta: Edilgen yapı
III.YARIYIL
Ders Adı
TUP131-3 Turizm Pazarlaması
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1-Turizm Pazarlaması Kavramı Gelişimi ve Önemi
2-Turizmde Pazarın Yapısı; Turist Davranışı
3-Turistik Ürün ve Hizmet Politikaları;
4-Turizmde Fiyatlandırma
5-Turizm Dağıtım Kanalları; Turizmde Tutundurma Çalışmaları;
6-Turizmde Destinasyon Yönetimi
7-Turizmde Pazarlama Planlaması;
8-Turizmde Stratejik Planlama ve Yönetim
9-Pazarlama Denetimi ve Performansın Ölçümü;
10-Turizmde Pazarlama Araştırması; Global Turizm Stratejileri;
11-Toplantı Turizmi Pazarlaması
12-Turizm Pazarlamasında Haberleşmenin Önemi ve Halkla İlişkiler
13-Genel tekrar ve değerlendirme
14-Genel tekrar ve değerlendirme
KFY131-3 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Kongrenin Tanımı, tarihi ve turizm ilişkisi
2. Hafta: Kongre turizmine ilişkin nitelik ve sınırlamalar
3. Hafta: Kongre ve toplantıların sınıflandırılması
4. Hafta: Kongre turizminin gelişme nedenleri ve etkileri
5. Hafta: Kongre turizminde örgütlenmeler ve PCO’lar
6. Hafta: Kongre organizasyonu ve yönetimi
7. Hafta: Pazar kavramı ve kongre pazarı
8. Hafta: ARA SINAV
9. Hafta: Kongre turizminde Türkiye’nin imkânlarının incelenmesi
10. Hafta: Türkiye’de kongre turizminin sorunları
11. Hafta: Fuar kavramı ve tarihçesi
12. Hafta: Fuar türleri ve temel fonksiyonları
13. Hafta: Fuar organizasyonu ve yönetimi
14. Hafta: Turizm-fuarcılık ilişkisi ve fuar sektörünün geleceği
15. Hafta: Dönem sonu sınavı
Ders Adı
DERS SAATİ: 3
DERS SAATİ: 4
TIA131-3 TURİZM İŞLETMELERİNDE
MALİYET ANALİZİ
DERS SAATİ: 3
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Maliyet sistemini etkileyen faktörler
2. Hafta: Turizm endüstrisi ile turizm muhasebesindeki maliyet kavram ve unsurları ve etkileri
3. Hafta: Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi
4. Hafta: Konaklama işletmelerinde maliyetlerin dağıtımı
5. Hafta: Hizmet ve üretim birimleri
6. Hafta. Maliyet sistemini etkileyen faktörler
7. Hafta: Hizmet ve üretim birimleri
8. Hafta: Maliyetlerin birimlere dağıtımı için yöntem ve ölçütleri belirleyebilmek
9. Hafta: Konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri yöntemler, verimlilik ve uygulama
10. Hafta: Maliyet analizi ve yöntemleri
11. Hafta: Satış ve başa baş noktaları ve uygulamaları
12. Hafta: Yüksek maliyetlerin konaklama işletmelerine etkilerini inceleme
13. Hafta: Genel değerleme
14. Hafta: Genel değerleme
Ders Adı
TUM131-3 Turizm Mevzuatı
Ders Adı
Seçmeli
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Turizm mevzuatı ile ilgili kavramların tanımlarının öğretilmesi
2. Hafta: Turizm teşvik kanununa giriş.
3.Hafta: Turizm teşvik kanunu.
4. Hafta: Turizm tesisleri yönetmeliği konusuna giriş.
5. Hafta: Turizm tesisleri yönetmeliği.
6. Hafta: Çevre Kanunu
7. Hafta: Genel Tekrar
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Kıyı Kanunu
10. Hafta: Seyahat acentaları ve acentaları birliği kanununa giriş
11. Hafta: Seyahat acentaları ve acentaları birliği kanunu
12. Hafta: Profesyonel turist rehberliği yönetmeliğine giriş.
13. Hafta: Profesyonel turist rehberliği yönetmeliği.
14. Hafta: Uluslararası Turizm Örgütleri
SEA131-3 Seyahat Acentacılığı ve Tur
Operatörlüğü
Ders Adı
DERS SAATİ: 2
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: İnsanların Seyahat Amaçları, Seyahat Şekillerine Göre Turizmin Sınıflandırılması,
2. Hafta: Seyahat Acentalarının Tarihi Gelişimi, Seyahat Hizmetlerinin Gelişimi
3.Hafta: Seyahat Acentalarının Tarihi Gelişimi, Seyahat Hizmetlerinin Gelişimi
4. Hafta: Turizmde Dağıtım Kanalları, Doğrudan Dağıtım Kanalları, Dolaylı Dağıtım Kanalları
5. Hafta Özel Dağıtım Kanalları
6. Hafta: Seyahat Acentalarının Görevleri, Seyahat Acentalarının Ülke Ekonomisindeki Rolleri
7. Hafta: Seyahat Acentası Organizasyonu, Seyahat Acentası Bölümleri
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Seyahat Acentası Organizasyonu, Seyahat Acentası Bölümleri,
10. Hafta: Seyahat Acentalarının Uyması Gerekli Kanuni Zorunluluklar
11. Hafta: Seyahat Acentacılığı İle İlgili Sözleşmeler
12. Hafta: Turizm Ve Seyahat Acentaları İle İlgili Organizasyonlar
13. Hafta: Seyahat Acentacılığı İşlemleri, Bilgilendirme, Rezervasyon, Transfer
14. Hafta: Biletleme, Merkezi Rezervasoyn Sistemleri Tur Operatörlüğü
DERS ADI
GPH131-3 Gıda ve Personel Hijyeni
YEREL KREDİ: 3
II.
DERS BİLGİSİ
TANIM: Ağırlama hizmetlerinin farklı iş akışı aşamalarında çalışabilecek personel için besin, mutfak,
araç-gereç ve kişisel hijyen kurallarının anlatıldığı bir derstir.
GEREKSİNİMLER: Bu ders Ağırlama Hizmetleri önlisans öğrencileri için zorunlu bir derstir ve
öğrenciler dersin %70’ine katılmak zorundadır.
AMAÇLAR: Bu dersin amacı; öğrencilerin sağlıklı bir beslenme hizmeti verilmesi için edinmeleri
gereken bireysel hijyen kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.
YÖNTEM: Haftada 2 saat teorik olarak işlenir. Öğretim elemanı ders anlatımı, ödev sunumu şeklinde
dersi yürütür.
MYD131-3 Mesleki İngilizce-II
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Ders Adı
GRAMMAR:
1.Modals
2.Linking Verbs
3.Passives
4.Gerunds and Infinitives
5.Reporting statements
6.Reporting Offers
DERS SAATİ: 3
7.Agreeement between subject and verb
8.Inversion
READING COMPREHENSION:
*Reading Passages for Presentation
Ders Adı
REKREASYON VE
ANİMASYON
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
16. Hafta: Temel Kavramlara Giriş
17. Hafta: Temel Kavramlara Giriş
18. Hafta: Temel Kavramlara Giriş
19. Hafta: Rekreasyon
20. Hafta: Rekreasyon
21. Hafta: Rekreasyon
22. Hafta: Animasyon Teorisi
23. Hafta: Animasyon Teorisi
24. Hafta: ARA SINAV
25. Hafta: Animasyon Teorisi
26. Hafta: Konaklama İşletmeciliğinde Animasyon Yönetimi
27. Hafta: Konaklama İşletmeciliğinde Animasyon Yönetimi
28. Hafta: Konaklama İşletmeciliğinde Animasyon Yönetimi
29. Hafta: Pratik Animasyon Aktiviteleri
30. Hafta: Pratik Animasyon Aktiviteleri
31. Hafta: Pratik Animasyon Aktiviteleri
Ders Adı
RVA131-3
DERS SAATİ: 4
KHY131-3 Kat Hizmetleri Yönetimi
DERS SAATİ: 4
Seçmeli
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Kat hizmetleri Departmanının Tanımı ve Organizasyonu
2. Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında İnsan Kaynakları
3.Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında Planlama
4. Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında Bilgi Akışı
5. Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında Kontrol
6. Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında Bütçeleme
7. Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Malzemeler
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik
10. Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında Hijyen
11. Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik Maddelerinin Kullanımı
12. Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Ekipmanlar
13. Hafta: Kat Hizmetleri Departmanında Dekorasyon
14. Hafta: Çamaşırhane Yönetimi
IV.YARIYIL
Ders Adı
YIK131-4 Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü
Seçmeli
DERS SAATİ: 3
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Konaklama İşletmelerinin Turizm Sektörü İçindeki Yeri, Önemi ve Özellikleri
2. Hafta: Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması
3.Hafta: Maliyet Kavramı ve Konaklama Sektöründeki Önemi
4. Hafta: Yiyecek Maliyet Kontrol Süreci
5. Hafta: Tesellüm Kontrolü
6. Hafta: Üretim Kontrolü
7. Hafta: Gelir Kontrolü
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: İçecek Maliyet Kontrol Süreci
10. Hafta: Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Fiyatlama
11. Hafta: Yiyecek - İçecek Maliyet Kontrol Yöntemleri Maliyet ve Satışların Analizi
12. Hafta: Yiyecek - İçecek Maliyet Kontrol Yöntemleri
13. Hafta: Maliyet ve Satışların Analizi
14. Hafta: Yiyecek içecek faaliyetleri ile ilgili dönemsel verilerin istatistiksel yöntemlerle
raporlanması
Yiyecek İçecek İşletmeciliği – 1I
DERS SAATİ: 4
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
16. Hafta: Ağırlama ve Yiyecek-İçecek Endüstrisi Tanımlar, İnsan Gereksinimleri ve
Yiyecek
İçecek Hizmetleri, Yiyecek ve içecek işletmelerinin Sınıflandırılması
17. Hafta: Yiyecek ve içecek işletmelerinde Yönetim
18. Hafta: Yönetim Süreci ve Yönetim Fonksiyonları
19. Hafta: Yiyecek-İçecek Döngüsü ve Maliyet Kontrolü
20. Hafta: Yiyecek Döngüsü
21. Hafta: Satın Alma, Satın Almanın Önemi, Satın Almanın Amaçları, Satın Almada
Güvenlik ve Etik
22. Hafta: Teslim Alma, Teslim Alma Süreci, Depolama
,Güvenlik, Kalite, Kayıt
işlemleri, Envanter Maliyetlerinin Düşürülmesi, .Sunum
23. Hafta: ARA SINAV
24. Hafta: İçecek Döngüsü, Satın Alma, Teslim Alma, Depolama, Sunum
25. Hafta: Maliyet Kontrolü ve Fiyatlandırma, Standart Reçetelerin Geliştirilmesi
26. Hafta: Mönü Kalemleri İçin Standart Maliyetlerin Bulunması
27. Hafta: Mönü Kalemlerinin Fiyatlandırılması
28. Hafta: Konuk İle İlişkiler ve Şikâyetler İle İlgilenme
29. Hafta: Konukların Sınıflandırılmaları, İlk İzlenimler, Şikâyetler
30. Hafta: Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Pazarlaması
Ders Adı
YIY131-4
ENDÜSTRİYEL YİYECEK
ÜRETİMİ-II
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
31. Hafta: Yemek Pişirme Sanatı ve Tarihsel Gelişim
32. Hafta: Uluslararası Mutfaklar
33. Hafta: Türk Mutfağı
34. Hafta: Yiyecek Hazırlama
35. Hafta: Yiyecek Üretiminde Kullanılan Araçlar
36. Hafta: Doğrama Şekilleri
37. Hafta: Yemek Üretim Sistemleri
38. Hafta: ARA SINAV
39. Hafta: Yiyecek Pişirme Yöntemleri
40. Hafta: Isı geçiş yöntemi
41. Hafta: Kuru pişirme
42. Hafta: Sulu pişirme
43. Hafta: Et Suları-Soslar-Çorbalar
44. Hafta: Baharatlar
45. Hafta: Etler ve Deniz Ürünleri
Ders Adı
EYU131-4
YHO131-4 Yiyecek İçecek Hizmetleri
Otomasyonu
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.Hafta: Bilgi sistemlerinin gelişimi ve otel işletmelerindeki önemi
2.Hafta: Fidelio genel tanıtımı
3.Hafta: Fidelio yeni rezervasyon işlemleri
4.Hafta: Fidelio rezervasyon işlemleri: seçenekler
5.Hafta: Fidelio profil işlemleri: bireysel profil
6.Hafta: Fidelio profil işlemleri: tüzel kişi profilleri
7.Hafta: Fidelio waitlist işlemleri
DERS SAATİ: 4
Ders Adı
DERS SAATİ: 3
8.Hafta: Fidelio standart grup rezervasyon işlemleri
9.Hafta: Fidelio kontenjan grup rezervasyon işlemleri
10.Hafta: Fidelio resepsiyon işlemleri
11.Hafta: Fidelio varış işlemleri
12.Hafta:Fidelio in-house işlemleri
13.Hafta:Fidelio oda tahsis işlemleri
14.Hafta:Uygulama
YBD131-4 Mesleki İngilizce-II
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Ders Adı
DERS SAATİ: 3
GRAMMAR:
1.Modals
2.Linking Verbs
3.Passives
4.Gerunds and Infinitives
5.Reporting statements
6.Reporting Offers
7.Agreeement between subject and verb
8.Inversion
READING COMPREHENSION:
*Reading Passages for Presentation
Ders Adı
TIE131-4 Turizmde Etik
Seçmeli
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Etik kavramının tanımı
2. Hafta: Etik davranışın toplumsal etkenleri
3.Hafta: Ahlak ile etik arasındaki farklılıklar
4. Hafta: Etik ilkeleri
5. Hafta: Etik davranışın toplumsal etkenlerinden kültür, değerler, normlar, görgü kuralları
6. Hafta: Etik sistemleri
7. Hafta: Etik sistemlerinden amaçlanan sonuç etiği
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Etik sistemlerinden kural etiği
10. Hafta: Etik sistemlerinden toplumsal sözleşme etik sistemi
11. Hafta: Turizm işletmelerinin sosyal sorumlulukları
12. Hafta: Turizm işletmelerinin etik yönü
13. Hafta: Turizm işletmelerinde etik olmayan davranışlar
14. Hafta: Turizm işletmelerinde yöneticilerin çalışanlara ve konuklara karşı etik sorumlulukları
Ders Adı
TUC131-4 Turizm ve Çevre
Seçmeli
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Çevre Sorunları ve Türkiye
2. Hafta: Çevre ve Turizm
3.Hafta: Hava, Su ve Toprak Kirliliği
4. Hafta: Atıklar
5. Hafta: Sürdürülebilirlik ve Turizm
6. Hafta: Ekoturizm; tanımı, amaçları ve gelişimi
7. Hafta: Ekoturizmin Çeşitleri
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Sürdürülebilir Kalkınma
10. Hafta: Gelişmekte olan ve/veya Az gelişmiş ülkelerde çevresel yaklaşım
11. Hafta: Turizmin Ekonomik ve Sosyal Çevreye Etkileri
12. Hafta: Ekoturizm ve Sürdürülebilirlik
13. Hafta: Turizmin Doğal Çevreye Etkileri
14. Hafta: Çevreyle İlgili Mevzuat
DERS SAATİ: 2
KIM131-4 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
MUHASEBESİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta:Konaklama işletmelerinin özellikleri
2. Hafta: Konaklama işletmelerinde muhasebe sistem ve organizasyonu
3. Hafta: Konaklama işletmelerinde muhasebe belge ve kayıtları
4. Hafta: Konaklama işletmelerinde muhasebe belge ve kayıtları
5. Hafta: Konaklama işletmelerinde muhasebe belge ve kayıtları
6. Hafta. Konaklama işletmelerinde muhasebe belge ve kayıtları
7. Hafta: Konaklama işletmelerinde hesapların bölümlenmesi
8. Hafta:Gelir hesapları
9. Hafta: Dış ticaret işlemleri
10. Hafta: Malzeme hareketlerinin muhasebeleştirilmesi
11. Hafta: inansal tabloların düzenlenmesi
12. Hafta: Finansal tabloların düzenlenmesi
13. Hafta: Genel değerleme
14. Hafta: Genel değerleme
Ders Adı
DERS SAATİ: 2
Download

otel, lokanta, ikram hizmetleri bölüm başkanlığı