İnan MERT
1975 Ankara'da doğdu.1984'de Ankara Devlet Opera ve
Balesi'nin Çocuk Balesi'nde bale eğitimine başladı.1985
yılında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yarı zamanlı
öğrencisi oldu.1986'da H.Ü. Ankara Devlet
Konservatuvarı'nın Bale Ana Sanat Dalı Bale Dansçılığı
bölümüne girdi.1991 yılında "Jeune Ballet de France"
topluluğu ile Ankara ve Fransa 'da ortak proje yürüttü.1993
yılında Prag Dans Festivaline de katıldı. Bale Dansçılığı
önlisans diplomasını aldıktan sonra;1992-1994 yılları arası
Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Modern Dans
Topluluğu'nda sanatçı olarak çalıştı.1996 yılında ikinci üniversite eğitimi olarak H.Ü. Ankara
Devlet Konservatuvarı Koreoloji – Koreografi Bölümü'ne girdi.Eğitimi sırasında merkezi
İngiltere'de bulunan "Royal Academy of Dancing" bünyesindeki The Benesh Institude of
Choreology 'nin dışardan bitirme (external) sınavlarına girerek, Elemantary seviyesindeki Klasik solo,
Pas de deux, Scoring, Contemporary ve Intermediate seviyesindeki Klasik solo sınavlarını başarıyla
tamamlayarak sertifikalar aldı.1999-2000 eğitim yılında bu bölümden yüksek derece ile mezun
oldu.2000 – 2002 yılları arasında Konservatuvar'ın Bale Dansçılığı'nda master yaptı.2002 yılında
H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı'ında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006-2007
akademik yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından "Sanatta Teşvik" ödülüne layık görüldü.
Çalıştığı bazı eğitmen ve koreograflar; Parwin Hadinia, Vlasta Schineder, Samuel Wversten, Karen
Burgin, Terese Capucilli, Bruno Genty, Brenda Edwards, Paula Lansley, Anita Belli, Donlin
Foreman, Peter Sarah, Meir Knopper, Loretta Livinston ve Julian Moss.Öğretim görevliliğinin
yanısıra; Devlet tiyatrosu, Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu gibi kurumlara koreografileri,
konservatuvarlarda ve çeşitli amatör gruplarda sergilenen tiyatro oyunlarına koreografi ve hareket
düzenlemeleri bulunmaktadır.
İnan MERT
She was born in Ankara,1975 and started to educate at Ankara State Opera and Ballet, the Ballet of
Children in the year of 1984 first time.She was a part-time student of Hacettepe University Ankara
State Conservatory in 1985 and then in 1986 she entered full-time in Hacettepe University
"Department of Ballet Section" as student.During her education; she conducted joint projects
collected by "Jeune Ballet de France" in Ankara also in France in the year of 1991. Besides, she
attended Dance Festival in Prague in the year 1993.After her graduation, she worked in Modern
Dance Company of Ankara State Opera and Ballet between 1992 and 1994 as an artist. She began
her second university education in choreology-choreography section in the same university in the
year 1996.During her training, she was entering the exterior finish exam of " Royal Academy of
Dancing" within the The Benesh Institude of Choreology which placed in the center of United
Kingdom, she succeed to complete elemantary level classical solo , Pas de deux , Scoring ,
Contemporary and Intermediate level classical solo exams successfully and received certificates about
them.Then, she graduated with a high degree. Between 2000-2002 academic year she completed her
Master Education at Conservatory's Ballet Department. She has started working in 2002 at
Hacettepe University Ankara State Conservatory as a lecturer, in the academic year 2006-2007 she
has been awarded with "Promoting The Arts" award through Hacettepe University.Some of
instructors and coreographers she has worked with are; Parvin Hadinia, Vlasta Schineder, Samuel
Wversten, Karen Burgin, Terese Capucilli, Bruno Genty , Brenda Edwards, Paula Lansley, Anita
Belli, Donlin Foreman, Peter Sarah, Meir Knopper, Loretta Livingston and Julian Moss. Besides her
main job in the University she has several works with State Theatre, Military Academy, Air Force
Academy in Conservatories and institutions such as choreographies and exhibited in various
amateur theatre group of choreography and movement schemes.
Download

Öğretim Görevlisi İnan MERT