1
Gaster (mide)
Sindirim kanalının en geniş bölümüdür. Gıdaların geçici olarak depolandığı bir organdır. Beş bölümü vardır. Pars cardiaca, fundus gastricus, corpus gastricum, pars pylorica ve
pylorus.
2
Pars cardiaca
Pars cardiaca; özofagus’la birleşen bölümüdür. Organın en
sabit bölümüdür.
3
Fundus gastricus
Fundus gastricus; midenin şeklini en az değiştiren bölümüdür. İçinde genellikle hava bulunur.
4
Corpus gastricum
Corpus gastricum; midenin en büyük ve şeklini en çok değiştiren bölümüdür.
5
Pars pylorica
Pars pylorica; geniş olan başlangıç parçasına antrum pyloricum, sonra gelen parçasına canalis pyloricus denir.
6
Antrum pyloricum
Canalis pyloricus
7
Pylorus
Pylorus; duodenum’la birleşen parçadır. Birleşme yerinde
bulunan sirküler kas lifleri sfinkter bir yapı oluşturur.
Download

Gaster (mide) Sindirim kanalının en geniş bölümüdür. Gıdaların