4 YAŞ GRUPLARI BÜLTENİ
HAZIRLAYANLAR
ÖZGE ÖZEL
İNCİ PİPER
ULVİYE TÜZÜ EROĞLU
EDİTÖR
ÜLKÜ UZUN
IŞIKLI GÜNLER
ARALIK, 2014
FMV ARALIK 2014
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
ARALIK AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI
ARALIK AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ
ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
BRANŞ ETKİNLİKLERİ
– İngilizce
– Müzik
– Görsel Sanatlar
– Drama
– Fiziki Etkinlik
– Montessori Uygulamaları
– Yüzme
5. DUYURULAR
6. REHBERLİK BİRİMİ
FMV ARALIK 2014
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI KAZANIM VE
GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren
sayıyı söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.
Nesne/varlığın uzunluğunu söyler.
Nesne/varlığın miktarını söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir
Eş nesne/varlıkları gösterir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.
Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI KAZANIM VE
GÖSTERGELERİ
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları uzunluklarına göre sıralar.
Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.
Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri:
Bir bütünü parçalara böler.
Bütün ve yarımı gösterir.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Olayları oluş zamanına göre sıralar.
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI KAZANIM VE
GÖSTERGELERİ
Motor Gelişim:
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.
Galop yaparak belirli mesafede ilerler.
Sekerek belirli mesafede ilerler.
Öne yuvarlanır.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
Raket/sopa ile sabit topa vurur.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri üst üste dizer.
Nesneleri yan yana dizer.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI KAZANIM VE
GÖSTERGELERİ
Öz Bakım Becerileri:
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri:
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.
Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeleri:
Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.
Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.
Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI KAZANIM VE
GÖSTERGELERİ
Sosyal-Duygusal Gelişim:
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri:
Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı
özelliklerini söyler.
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları
söyler.
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Çevredeki güzelliklere değer verir.
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.
Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri:
Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda
yetişkinlerden yardım ister.
Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI KAZANIM VE
GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi:
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken isim kullanır.
Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve
sözcüklerin anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar
oluşturur.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
OKUMA- YAZMAYA
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
•
•
•
Sınırlı boyama çalışmaları
1-5 arası rakamları kavrama
1-10 arası ritmik sayma
KAVRAMLAR
Renk: Ana ve ara renkler
Geometrik Şekiller; Daire, Üçgen, Kare, Dikdörtgen,
Kenar, Köşe
Miktar; Ağır-Hafif, Yarım-Tam, Kalabalık-Tenha
Yön/Mekanda konum; Uzak-Yakın, Alçak-Yüksek,
Sayı Sayma; 1-20, Önceki-Sonraki
Duyu; Sıcak-Soğuk-Ilık, Tüylü-Tüysüz, Islak-Kuru
Zıt; Hızlı-Yavaş, Canlı-Cansız, Karanlık-Aydınlık
Zaman; Sabah-Öğle-Akşam, Gece-Gündüz, GünHafta-Ay-Yıl-Mevsim
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
EĞİTİM PLANIMIZDAKİ
RUTİNLERİMİZ
•
•
•
•
Takvim çalışması
Duygularım panosu
Oyuncak, göster anlat ve kitap
günleri
Okuldaki 100. günüm
YAŞAYAN DEĞERLER
İŞBİRLİĞİ
•
• İşbirliği nedir?
Nasıl işbirliği yapılır?
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
FEN VE MATEMATİK
• Gruplama çalışmaları
• Ritmik sayma
• Karşılaştırma
çalışmaları
• Eşleştirme oyunları
TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
•
•
•
•
•
Akıl haritaları
Beyin fırtınaları
Kuklalarla dramatizasyon
Hikaye okuma
Duygular
SANAT ETKİNLİKLERİ
• Makas tutma
• Yırtma yapıştırma
• Suluboya çalışmaları
• Baskı çalışmaları
• Traş köpüğü ile
yapılan çalışmalar
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
AYIN MÜZİSYENİ
Ludwig Van BEETHOVEN
AYIN RESSAMI
Vincent Van GOGH
FMV ARALIK 2014
ARALIK AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
AYIN GEZİSİ
HALK EKMEK
FABRİKASI
AYIN PARTİSİ
YENİ YIL
PARTİSİ
FMV ARALIK 2014
BRANŞ ETKİNLİKLERİMİZ
FMV ARALIK 2014
During the month of December we will focus and learn
the following:
• Unit 3: Animals (Hooray!)
• Theme: Farm – animals and the sounds they make
• Concepts: Big/small, Loud / quiet
Values: Caring for animals
FMV ARALIK 2014
This month the children will be watching and
learning some of the following songs and videos:
Farmyard Jamboree:
https://www.youtube.com/watch?v=x8tHwQ9Qwzk
Old McDonald had a farm:
https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg
Big noisy book of animas:
https://www.youtube.com/watch?v=uZgSWFf-Nnc
Learn to count with number farm: https://www.youtube.com/watch?v=dihlSqall3k
Hickety Pickety my red hen:
https://www.youtube.com/watch?v=l4QDtt4uZvY
Fun farm animal song:
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM
Dingle Dangle Scarecrow:
https://www.youtube.com/watch?v=MXbFK5ITBFs
Driving my tractor:
https://www.youtube.com/watch?v=i7l9ts5rijs
I see a cow:
https://www.youtube.com/watch?v=kVrGSrZLBJE
Learn about farm animals:
https://www.youtube.com/watch?v=O4tzweWNDgE
Animal sound song:
https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM
The animals on the farm:
https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg
Zoo stories: Farm animals:
https://www.youtube.com/watch?v=f77KjedQ5Ug
FMV ARALIK 2014
This month we will be reading the following books:
FMV ARALIK 2014
We will learn new vocabulary:
Hello Unit 3
Dog, Cat, Cow, Spider, Duck, Goat,
Horse
One, two, three, four
Red, blue, green, yellow
FMV ARALIK 2014
GÖRSEL SANATLAR
•Geometrik Şekiller,
•Vincent Van Gogh Kimdir?
Eserlerini İnceleme ve Sergi
Gezisi
•Mevsimlik giysiler
•Ebru Çalışması
•Renkli Çalışmalar
MÜZİK
•Çalgılar şarkı öğrenimi
•Müzik aletleri şarkı öğrenimi
•«Lapa lapa kar », şarkı
öğrenimi
•«Yeni yıl», şarkı öğrenimi
YÜZME
•
•
•
•
Havuz kenarında oturarak yatarak ve
yüzüstü ayak vuruşları
Havuz kenarında baloncuk yapma
Suya alışma çalışması
“Ördek suya daldı zil çaldı” çalışması
FMV ARALIK 2014
FİZİKİ ETKİNLİK
•“Hedefe Top Atma” Oyunu
•“Hazine Kutum” Oyunu
•Çocuk Yogası
•Tırmanma çalışmaları,
araçlarla taklidi tırmanmalar
•“Tavşan Kaç” oyunu
DRAMA
•Günlük yaşamda işler ve bu işlerin yapılış
şekli canlandırmaları
•Bildikleri veya gözlemledikleri işler
•İşlerin yapılışını poz vererek canlandırma
ve işin tahmin edilmesi
•Seçilen öğrenci resim yapar, arkadaşlarını
insan olarak resme yerleştirir.
•Seçilen öğrenci resim yapar, arkadaşlarını
obje olarak resme yerleştirir.
FMV ARALIK 2014
MONTESSORİ UYGULAMASI
Günlük yaşam materyalleri
* Fasulye avuclama
* Kaşıklama 1 ( mercimek
taşıma )
* Kaşıklama 2 ( bilye taşıma )
* Boşaltma 1 ( pirinç boşaltma )
* Huni ile boşaltma ( katı )
* Mandal dizme
* Nohut dizme
* İğne dizme
Matematik Materyalleri
• 1'den 10'a kadar sayı
kavramı
• Kırmızı Mavi Çubuklar
Duyusal Materyaller
• Pembe kule (büyük-küçük
kavramı)
• Kahverengi merdiven (dargeniş kavramı)
• Tokmaklı silindir blokları
(derin-sığ kavramı)
FMV ARALIK 2014
DUYURULAR
FMV ARALIK 2014
FMV
Özel Ispartakule Işık Anaokulu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Anaokulu Psikolojik Danışmanı
Begüm BABACAN
İletişim: 648 09 75-4404
[email protected]
FMV ARALIK 2014
Çocuklarda Korkular
Merhaba Sevgili Veliler,
Bu ay ele aldığımız konu korkular. Bildiğiniz üzere korku, yaşamın olağan ve doğal bir parçası,
kızgınlık, sevinç ya da üzüntü gibi bir duygudur. Korku insanların görünen ve görünmeyen
tehlikeler karşısında gösterdikleri en doğal tepkidir. Aslında her korku kendimizi savunmamızı
sağlayan bir mekanizmadır ve anlamı vardır. Bulunduğumuz duruma uygun tepki vermemizi, bizi
tehdit edici bir durum karşısında kendimizi korumamızı sağlar. Yaşamımızın belirli
dönemlerinde ortaya çıkar ve gelişir.
Genellikle yeni olan her şey insanı korkutur. Çocuğun güçsüzlüğü
ve bilmediklerinin ne kadar çok olduğu düşünülürse ilk yıllarda
korkularının çok olması anlaşılabilir. Çocuk çevresini tanıdıkça,
beden gücü ve zihinsel yetenekleri geliştikçe korkuları azalır.
Bebek için gürültüler, alışılmamış bir nesne, yabancı bir yüz
korkutucu olabilir. Bebek acıkma, susama, altının ıslanması gibi
kendi içinden gelen nedenlerle de korku tepkisi gösterebilir.
Yabancılardan korkma ve asıl bakımı sağlayan kişiden ayrılma
korkusu, çocuklarda aşağı yukarı dokuz aylıkken ortaya çıkar.
Doğal olarak, gerçek yaş ve korkunun ölçüsü çocuktan çocuğa
biraz farklılık gösterir. Ancak, tüm çocuklar bu korkuları yaşar ve
benzer dönemlerde böyle korkuları gösterirler. Çocuklar
büyüdükçe, diğer doğal korkular da görülür.
FMV ARALIK 2014
•
Yabancılardan korkma ve asıl bakımı sağlayan kişiden ayrılma korkusu, çocuklarda
aşağı yukarı dokuz aylıkken ortaya çıkar. Doğal olarak, gerçek yaş ve korkunun
ölçüsü çocuktan çocuğa biraz farklılık gösterir. Ancak, tüm çocuklar bu korkuları
yaşar ve benzer dönemlerde böyle korkuları gösterirler. Çocuklar büyüdükçe, diğer
doğal korkular da görülür. Hayvanlardan, sudan, karanlıktan, hayalet gibi doğaüstü
varlıklardan korkma çocukların yürüme çağından itibaren ortaya çıkmaya başlar.
Çocuğun gelişmesi sırasında hayvanlar, ateş, yabancılar gibi dış nedenlerden
korkması doğaldır, onu birçok tehlikeden korur ve sürekli değildir. Fobiler ise
çoğunlukla çocuğun bilinci dışında oluşan, içinden gelen fakat bildiği, düşüncesinden
kendini kurtaramadığı şiddetli daha sürekli korkulardır.
FMV ARALIK 2014
•
Tüm çocukların yaşamlarının belirli aşamalarında bazı korku ve
fobileri olabilir. Örneğin küçük çocuklar yabancılardan korkmaya
başlamalarıyla birlikte annelerinden ayrılma korkusu geliştirirler.
Bir süre sonra da çocukların çoğu karanlıktan korkmaya başlar.
Küçük çocukların pek çoğu odalarında canavar olduğunu düşler.
Ergenlik yıllarında ise sıkılganlık, utangaçlık görülebilir. Bu
durum, büyümenin olağan bir parçasıdır. Ancak bazen korku ve
endişe çocuk için sorun oluşturmaya başlayan bir noktaya
erişebilir. Bu aşırı korkular genellikle geçici ve anlıktır ama
bazen öyle sıkıntı vericidir ki anne babalar çaresiz
hissedebilmektedirler. Diğer yandan bazı çocuklar yaşıtlarından
çok daha fazla korku ve endişe yaşayabilmektedirler.
FMV ARALIK 2014
•
•
İki-üç yaş çocukları yüksek seslerden, elektrik
süpürgesinden, gök gürültüsünden korkabilirler. Üçdört yaşlarında bunlara karanlık, dilenci, hırsız, polis
v.b. korkular eklenir. Bu yaşlarda anne babadan ayrılmak
da korku yaratır, çocuğun panik olmasına neden olabilir.
Dört yaşından sonra çocukların korkularında azalma ve
somutlaşma
görülür.
Çocuk
köpekten,
düşüp
yaralanmaktan korkabilir. Altı yaşında çocuğun
korkularında artma görülür. Hayalet, cadı, yangın, hırsız
v.b. Karyolanın altında biri var diyerek odalarında
yatmak istemeyebilirler. İzledikleri filmlerin çok
etkisinde kalırlar. Bu yaşlardan sonra genellikle
korkularda azalma görülür.
Çocuklar deneyimlerinin ve düşünme yeteneklerinin
sınırlı olması nedeniyle, duyduklarını ve gördüklerini
gerçekçi olarak değerlendiremezler. Gördükleri ve
duydukları şeyleri abartarak, çarpıtarak korkulu
sonuçlar çıkarırlar.
FMV ARALIK 2014
Bazen anne babalar ya da akrabalar, bakıcılar korkutmayı
disiplin aracı olarak kullanırlar. Bunun sonucunda çeşitli korkular
gelişir. Örneğin yemeğini yemeyen çocuğa iğneci geliyor, öcü geliyor
gibi şeyler söylerler. Bir diğer korkuyu öğrenme yolu da model
almadır. Anne, böcekten köpekten korkuyorsa bunu gözlemleyen
çocuğun da bunlardan korkması olasıdır. Anne babanın çocuğu aşırı
koruyucu bir tutumda yetiştirmesi de çocuğun korkular geliştirmesinin
nedeni olabilir. Çocuğa sen yapamazsın, sen düşersin şeklinde
yaklaşırlar, onlar adına her şeyi yaparlar. Bu çocuklar anne babaları
onlara güvenmedikleri için kendilerine güvenmezler ve korkarlar.
Zaman zaman annelerin beni üzersen hastalanıp ölürüm, annesiz
kalırsın gibi yaklaşımları da çocukta suçluluk ve korkuya neden olabilir.
Aile ve çocuğun elinde olmayan çok çeşitli nedenler korkuya neden
olabilir. Bunlar çocuğun yaşantıları ile ilgili korkulardır. Kaza geçirmek,
evin soyulması, yangın gibi. Evin dışında da tanık oldukları bazen
televizyonda izledikleri kavgalar, yaralanmalar, kazalar, ölümlerde
çocukları tedirgin edebilir. Sık sık hastaneye yatan, ameliyat geçiren
çocuklarda da korkuların görülmesi doğaldır.
FMV ARALIK 2014
Anne-babalar Çocuklarına Nasıl
Yardımcı olabilirler?
Çocuğunuzu korktuğu şeyleri anlatması için teşvik edin. Resimden
yararlanabilirsiniz. Korkularını çizmesine sonra da anlatmasına yardımcı
olabilirsiniz. Çocuğunuzun duygularını kabul ettikten ve paylaşmasına olanak
verdikten sonra en önemli adım onu anladığınızı belirtmektir. Ona duygularını geri
yansıtabilirsiniz "sen karanlıktan korkuyorsun" gibi. Ona güven vermelisiniz, "ben
ve baban hep senin yanında olacağız ve sana destek vereceğiz" gibi.
Çocuğunuzla korkularıyla baş edebilmesinin en iyi yolunun onlardan kaçmamak ve
mücadele etmek olduğunu konuşabilirsiniz.
Korktuğu şey hakkında çocuğunuzu bilgilendirebilirsiniz.
Çocuğunuzun korkmasının doğal olduğunu ve geçeceğini ona anlatabilirsiniz.
Bunun için kendinizden veya başkalarından örnek verebilirsiniz. "Bu korkuyu
hisseden yalnızca sen değilsin, bir sürü çocuk senin yaşında korkar, zamanla
geçer." "Ben de senin yaşındayken karanlıktan korkuyordum, sonra biraz daha
büyüdüm
ve
korkum
geçti."
gibi.
Kaynakça: Sonnur Öztürk- Uzm.Psi. Danışman
FMV ARALIK 2014
Download

Bülteni indirmek için lütfen tıklayınız.