Tİ :T u ri z m İ ş le tm e c il iğ i, İ Ö: T u ri z m İ ş le tm e c il iğ i İk in c i Öğr e ti m , R:S e y h a t İş le tm e c il iğ i v e T u ri z m Re h b e rl iğ i, S: Se y a h a t İş le tm e c il iğ i
İÖ Turizmİşl-1
1
2
8:30 - 9:15
9:25 - 10:10
3
4
Öğle Tatili
5
6
7
8
9
10
11
10:20 - 11:05 11:15 - 12:00 12:00 - 13:05 13:05 - 13:50 14:00 - 14:45 14:55 - 15:40 15:50 - 16:35 16:45 - 17:30 17:40 - 18:25 18:35 - 19:20 19:30 - 20:15
Almanca1
Metin Gülel
Pa
İngilizce1(A)
201
Rusça1
Jarkyn Boz
Hakan Memiş
105
Japonca1
Shiho Okubo
Turizme Giriş
106
İngilizce1(B)
R Coşkun Gürel
206
AİİT 1
Z02
Yelda Tutar
Z04
Sa
Hakan Memiş
Genel İşletme
Ça
103
Almanca1
Metin Gülel
Japonca1
Shiho Okubo
206
Mustafa Koyuncu
Pe
Hakan Memiş
Yök İngilizce1
Cu
Serhat Kızılkeçi
105
R Coşkun Gürel
Z02
Z02
İngilizce1(B)
Hakan Memiş
106
Z04
106
Genel Ekonomi
Ferah Özkök
204
İngilizce1(A)
Serhat Kızılkeçi
Serhat Kızılkeçi
Halil İbrahim Bulan
İngilizce1(A)
204
İngilizce1(B)
106
201
Rusça1
Jarkyn Boz
204
İngilizce1(B)
Tülay Güzel
Davranış
Bilimleri
Sinan Gökdemir
İngilizce1(A)
Türk Dili 1
Ders Planı Oluşturuldu:05.09.2014
12
Z02
Z01
Team AoRE
Tİ :T u ri z m İ ş le tm e c il iğ i, İ Ö: T u ri z m İ ş le tm e c il iğ i İk in c i Öğr e ti m , R:S e y h a t İş le tm e c il iğ i v e T u ri z m Re h b e rl iğ i, S: Se y a h a t İş le tm e c il iğ i
İÖ Turizmİşl-2
1
2
8:30 - 9:15
9:25 - 10:10
3
4
Öğle Tatili
5
6
7
8
9
10
11
12
10:20 - 11:05 11:15 - 12:00 12:00 - 13:05 13:05 - 13:50 14:00 - 14:45 14:55 - 15:40 15:50 - 16:35 16:45 - 17:30 17:40 - 18:25 18:35 - 19:20 19:30 - 20:15
Almanca3
Metin Gülel
YabDilOku(A)
Hakan Memiş
201
Pa
YabDilOku(A)
Kübra Arıcan
Z05
106
YabDilOku(B)
Hakan Memiş
106
YabDilOku(A) Genel
Pazarlama
Hakan Memiş
106
Genel
Muhasebe1
Sa
YabDilOku(B)
Japonca3
Shiho Okubo
206
Ekrem Tufan
Z03
Kübra Arıcan
Z05
Murat Aksu
103
Almanca3
YabDilOku(A)
Metin Gülel
Ça
Kübra Arıcan
Z05
YabDilOku(B)
Hakan Memiş
Almanca3
Anja Güder
202
Pe
106
Ders Planı Oluşturuldu:05.09.2014
Rusça3
Kat Hiz Yön
Gülşah Yapıcı
Selahaddin Bozkurt
101
203
Yiyecek İcecek Yön1
Ayşe Sünnetçioğlu
103
Japonca3
Shiho Okubo
Cu
201
YabDilOku(B)
206
Kübra Arıcan
Z05
Rusça3
Gülşah Yapıcı
101
Team AoRE
Tİ :T u ri z m İ ş le tm e c il iğ i, İ Ö: T u ri z m İ ş le tm e c il iğ i İk in c i Öğr e ti m , R:S e y h a t İş le tm e c il iğ i v e T u ri z m Re h b e rl iğ i, S: Se y a h a t İş le tm e c il iğ i
İÖ Turizmİşl-3
1
2
8:30 - 9:15
9:25 - 10:10
3
4
Öğle Tatili
5
6
7
8
9
10
11
12
10:20 - 11:05 11:15 - 12:00 12:00 - 13:05 13:05 - 13:50 14:00 - 14:45 14:55 - 15:40 15:50 - 16:35 16:45 - 17:30 17:40 - 18:25 18:35 - 19:20 19:30 - 20:15
Almanca5
Aslı Perk Kan
(A) 205
Pa
Önbüro (A)
Kağan Kan
Bar ve İçki Tek.
LAB
Mes.İng2(B)
Devin Sommer
İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Sa
101
Oğuz Taşpınar
204
Mes.İng2(A)
Girişimcilik1
Nurdan Aksoy
Z06
Mes.İng2(B)
R Coşkun Gürel
Mustafa Koyuncu
204
Mustafa Boz
105
Z02
Mes.İng2(A) Seyahat Acen.
Tur Op.
Devin Sommer
Z06
Ça
İng(B)
ÖnB(B)
LAB
K-T
Almanca5
Anja Güder
(A) 202
Pe
Rusça5(A)
Dilara İpek
Shiho Okubo
Kağan Kan
LAB
Mes.İng2(A)
Nurdan Aksoy
Z06
Mes.İng2(B)
Ş. Okan Mercan
206
103
Önbüro (A)
Hijyen ve
Sanitasyon
105
Japonca5
Lütfi Atay
201
R Coşkun Gürel
Z02
Almanca5(A) KonİşlMuh
Aslı Perk Kan
Cu
Rusça5(A)
Maria Stoyanova
Japonca5
Shiho Okubo
Ders Planı Oluşturuldu:05.09.2014
205
206
102
Hıdır Başar
Z04
Team AoRE
Tİ :T u ri z m İ ş le tm e c il iğ i, İ Ö: T u ri z m İ ş le tm e c il iğ i İk in c i Öğr e ti m , R:S e y h a t İş le tm e c il iğ i v e T u ri z m Re h b e rl iğ i, S: Se y a h a t İş le tm e c il iğ i
İÖ Turizmİşl-4
1
2
3
8:30 - 9:15
9:25 - 10:10
4
Öğle Tatili
5
6
7
8
9
10
11
12
10:20 - 11:05 11:15 - 12:00 12:00 - 13:05 13:05 - 13:50 14:00 - 14:45 14:55 - 15:40 15:50 - 16:35 16:45 - 17:30 17:40 - 18:25 18:35 - 19:20 19:30 - 20:15
Almanca7
Anja Güder
202
Pa
İleri İng.1(A)
Sürdürülebilir
Turizm Çevre
Kübra Arıcan
İleri İng. 1(B)
Z05
İleri İng. 1(B)
Serhat Kızılkeçi
Ş. Okan Mercan
Turistik Tük.
Dav.
Sa
Z03
Yatırım Proje
Değ.
Z01
Serhat Kızılkeçi
İleri İng.1(A)
Z01
İleri İng.1(A)
Serhat Kızılkeçi
Serhat Kızılkeçi
Z01
Z01
İleri İng. 1(B)
Murat Aksu
201
Aslı Perk Kan
101
102
Pe
Japonca7
Cu
206
Selahaddin Bozkurt
Uluslararası
Otel İşl.
Z04
Rusça7(A)
Maria Stoyanova
Japonca7
Shiho Okubo
Ders Planı Oluşturuldu:05.09.2014
206
Z05
205
Mesleki
Mevzuat
Shiho Okubo
Kübra Arıcan
Rusça7(A)
Gülşah Yapıcı
Oğuz Taşpınar
Z03
Almanca7
Mutfak
Yönetimi
Ça
Ekrem Tufan
Ş. Okan Mercan
Z04
Turizmde
Halkla İlişkiler
102
Tülay Güzel
203
Team AoRE
Download

Pa Sa Ça Pe Cu İÖ Turizmİşl-1