2014 - 2015 - Güz Dönemi
‹”‹†Ç
: oGGoG
^ŦŶĂǀ^ŽŶƵĕ>ŝƐƚĞƐŝ
Dersin Sorumlusu
: ”†Ǥ‘­Ǥ”ǤG„”ƒŠ‹.;
”‘‰”ƒ‘†—Ǧ†Ç : ͲʹʹͷǦ‡ƒ–”‘‹òŠ‡†‹•Ž‹º‹
ǐƒ˜‹’‹
‡”•‘†—Ȁ†Ç
ǐƒ˜–‹”ƒÇ : 40
NO
: ͵Ͳ͹Ǧƒ‹‡Ž‡ƒŽƒ”Ç
Yº”‡…‹‘
Yº”‡…‹†Ç‘›ƒ†Ç
: Vize
ǐƒ˜ƒ”‹Š‹
: 07 November 2014
ǐƒ˜ƒƒ–‹
: 17:00
ǐLj‹Ž‰‹•‹
Dönem Bilgisi
ǐƒ˜‘–—
1
2011010225001
Y‡”G.
3
4
48
2
2011010225006
Cihan AKSOY
3
4
40
3
2011010225007
ƒ”—
G
3
4
28
4
2011010225008
ƒ…Ç
3
4
25
5
2011010225009
Sait ÜYE
3
4
21
6
2011010225011
ƒ‡”–.G
3
4
32
7
2011010225014
ƒƒœƒ;
3
4
F2
8
2011010225015
Kübra ALTAY
3
4
28
9
2011010225017
Sümeyye GÜNGÖR
3
4
30
10 2011010225018
—º”ƒ;
3
4
32
11 2011010225023
Š‡–ƒ”—f
3
4
11
12 2011010225026
Okay Okan SATICI
3
4
34
13 2011010225028
Furkan ÖZER
3
4
25
14 2011010225031
Enes Emre BULUT
3
4
22
15 2011010225032
G„”ƒŠ‹
3
4
20
16 2011010225034
—•–ƒˆƒ—”‰—–
G
3
4
20
17 2011010225035
‡Ž‹f;
3
4
23
18 2011010225036
Samet KAYNAK
3
4
12
19 2011010225043
—•–ƒˆƒ
of
3
4
37
20 2011010225044
ƒ†Ç
3
4
28
21 2011010225045
˜‡”G;
3
4
20
22 2011010225048
Ebubekir ÜNLÜ
3
4
42
23 2011010225049
Cem EKER
3
4
24
24 2011010225053
Münir Furkan CANDANSAYAR
3
4
27
25 2011010225055
G•Šƒ.G
3
4
20
26 2011010225057
—Šƒ‡†;
3
4
15
27 2011010225059
—Šƒ‡†G
3
4
25
28 2011010225060
Dinçer ASLAN
3
4
25
29 2011010225062
—”ƒG
3
4
20
30 2011010225065
Hikmet ERYILDIZ
3
4
35
31 2011010225066
‹Šƒ–f
3
4
36
32 2011010225067
fò”òG;G
3
4
F2
33 2011010225068
Salim KURUGÖLLÜ
3
4
30
34 2011010225072
‡Š‡–.G
3
4
40
2014 - 2015 - Güz Dönemi
‹”‹†Ç
: oGGoG
^ŦŶĂǀ^ŽŶƵĕ>ŝƐƚĞƐŝ
Dersin Sorumlusu
: ”†Ǥ‘­Ǥ”ǤG„”ƒŠ‹.;
”‘‰”ƒ‘†—Ǧ†Ç : ͲʹʹͷǦ‡ƒ–”‘‹òŠ‡†‹•Ž‹º‹
ǐƒ˜‹’‹
‡”•‘†—Ȁ†Ç
ǐƒ˜–‹”ƒÇ : 40
NO
: ͵Ͳ͹Ǧƒ‹‡Ž‡ƒŽƒ”Ç
Yº”‡…‹‘
Yº”‡…‹†Ç‘›ƒ†Ç
: Vize
ǐLj‹Ž‰‹•‹
ǐƒ˜ƒ”‹Š‹
: 07 November 2014
ǐƒ˜ƒƒ–‹
: 17:00
Dönem Bilgisi
ǐƒ˜‘–—
Download

Sınav Sonuç Listesi