iuUoUnltix coREv strnrsiuiN BA$KA nGiriu
SoN
ADISOYADI
ATANDIё
ILcE
YAsAR CEYLAN
ALiOSMAN I$LEK
SUHUT
SINANPAsA
MURAT KUYUCU
MERKEZ
KARARAa
I
KURUMUNA uzATTLAN
yoxBricir,ER (rAsLAK)
ATANDIGI KURUM
rnx
EGiriv
UNVANI
MERKEZI
PUAN
lvrupun
100
MUDUR
98,91
SUSUZ QOK PROGRAMLI ANADOLU LiSESi
tr,lUOUn
98,33
BOLVADIN
BOLVADIN HASAN GEMICI ORTAOKULU
MUDUR
98
MUSTttA AYDIN
IHSANIYE
IHSANIYE HALK EGITIM MERKEZ】
EsREF BALCI
MUDUR
iLToTuLu
HOCA AHMET YESEVilLKOKULU
EKREM YAVUZiLKOKULU
nauoun
96.81
8
ABDULLAH DEMiR
AHMET ALADAG
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MUDUR
uuoUn
96,24
9
KAYA PENBEGUL
MERKEZ
MESLEKI EGlTIM MERKEZI
MUDUR
96
YUNUS KILIcKAYA
YAsAR K岨ン
E
cAY
MERKEZ
e6iriru MERKEZI
KAMIL MIRAS ANADOLU LiSESi
ⅥUDウ R
94,25
ⅥUDUR
94
乙AFER
MERKEZ
rcaoairqio6Lu
lrraupun
93,15
MERKEZ
sEMSETTN KARAHiSARI ORTAOKULU
MUDUR
92,75
BOLVADIN
BOLVADIN ttK ECiTIM MERKEZI
vuoun
92,12
SELQUKLU ILKOKULU
KAZIM OzER ILKOKULU
MUDUR
MUDUR
MUDUR
MODウ R
ABDiLЮ⑬ iR
KARACA
14
NURULLAH
PERVANELI
YALcIN UcAK
5
HAKAN cALLI
ATATURK
QAY HALK
iLrorur-u
MEHMETIVECEN
MERKEZ
GAZI MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LiSESi
MUDUR
BILAL KARAcEsME
cOBANLAR HALK Eё iTlM MERKEZi
MUSTAFA NURDAL
oOBANLAR
oAY
vuoun
vuoun
ERGUN ICALE
MERKEZ
ALKASAN iLKOKULU
ORUQOGLU ILKOKULU
qAY OGRETMENEVi vE AK$AM SANAT oKULU
POcUZLU
ALIIHSAN DURMUs
MUSTAFA YAVUZ
EMIRDAC
06RprveN seNiyn sayrodr-u
KURTULUsiLKOKULU
qurnu MOLA iLKOKULU
SANDIKLI
SANDTKLT
ERKUL YILMAZ
SUHUT
SUHUT ZAFER ANADOLU LiSESi
isa currE$
BATTAL GAZI
cAY
AY
ixoruLu
uer_r Ediriu upRrezi
AY IMKB ANADOLU LiSESi
KARABAC
ISCEHISAR
uelr pciriv
ABDULLAH
MEttZ
SANDIKLI
GOKDENiZ
3
MERKEZi
YILDIRAY SARK
IBRAHIM YILDIRIM
ヽURI
42
rnLK p6iriu
MERKEZ
BOLVADIN
MERKEZ
MERKEZ
HAKAN CUHADAR
27
SNANPA$A
MUDUR
vupun
uuoun
MUDUR
96,77
92,08
91,57
91,08
91,03
90,32
89,99
89,65
89,6
87,56
MUDUR
MUDUR
MUDUR
86,98
SALlM PANCAR ILKOKULU
MUDUR
85,68
MUDUR
85,03
vuoun
uuoun
84,77
MERKEZ|
MEVLUT ALTINOVA
HULYA TEKE
ALI OSMAN UTKU
MERKEZ
SANDIKLI
YUNUS EMRElLKOKULU
ASIM KOCABIYIK ANAOKULU
MTRALAY RE$AT gey iLrorulu
DOGAN ULUSOY
SANDIKLI
RE$ADiYE
iLrorur_u
MtDウ R
83,65
ISMAIL BAsKURT
MERKEZ
HACI AHMET OZSOY ORTAOKULU
MUDUR
83,61
MEHMET GONEN
SANDIKLI
KIZIK MEHMET YA$AR ILKOKULU
MUDUR
83,22
uurnrviN
MERKEZ
sArAR QoK pRocRAMLr ANADoLU t_isnsi
MUDUR
QAY IMAM HATIP ORTAOKULU
igr-i
AKIF TAsPINAR
REFIK AYDIN
IZZET KOcAK
MERKEZ
BOLVADIN
NURETTIN
KARABINAR
KASIMPAsA ILKOKULU
NACIYE NURETTIN TAKTAK ILKOKULU
uuoUn
ⅥUDUR
MUDUR
SANDIKLI
ヽKHARIM
MUDUR
ABDULLAH TORK
SANDIKLI
RASIM BAYINDIR
BILAL DAsDELEN
MERKEZ
MERKEZ
BALLIK lLKOKULU
MERKEZ ToKI YATILI BOLGE ORTAOKULU
NURETTIN KARAMAN iI-ToTuIu
cAY
iLKOKULU
uupun
uuoun
MODウ R
82,42
81,47
81,25
46
UCUR TOZAN
MERKEZ
ONDER AKBEL
MERKEZ
ALI SARI
DZCAN 3NLウ
YAsAR cELiK
LIV1lK M∪ KAl Uttυ
lLLK MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU
LiSESi
MUDUR
MERKEZ
AU∪ S10SILKOKULU
bLYハ ∠11 lLKOKULU
SANDIKLI
δUKKUN
KIZILOREN
ら1乙 lLUKLN HALK ECII` IM
MUDUR
MUDUR
ⅥUDウ R
IMUDUR
Zノ
ILKOKULU
MERKEZI
80,75
80,38
79,61
76,48
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili listesi.