SANAYİ SEKTÖRÜ
GAP Bölgesi ve Türkiye Yerli ve Yabancı Yatırım Teşvikleri Belge Sayısı
Toplam Teşvik Belgesi
2007
2008
2009
2010
2011
184
235
221
554
430
GAP
2 726
2 928
2 283
4 078
4 340
Türkiye
GAP/ Türkiye (%)
6,75
8,03
9,68
13,59
9,91
GAP Bölgesi Yatırım Tutarı
2007
2008
2009
2010
2011
747
1 295
1 143
2 392
3 599
GAP
22
006
24
733
26
514
61
794
54
167
Türkiye
GAP/ Türkiye (%)
3,39
5,24
4,31
3,87
6,64
GAP Bölgesi İstihdam
2007
2008
2009
2010
2011
6 621
5 508
7 488
12 688
10 096
GAP
121 452
108 983 85 043
147 094
124 855
Türkiye
GAP/ Türkiye (%)
5,45
5,05
8,80
8,63
8,09
2012
532
4 299
12,37
2013
732
4 965
14,74
2012
5 010
57 523
8,71
2013
8 131
94 612
8,59
2012
21 965
146 792
14,96
2013
34 724
190 003
18,28
Kaynak: T C Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü, 03 04 2014 tarihinde yedeklenen veri
setinden üretilmiştir
Not:Yerli ve yabancı yatırım belgesi toplam alınmıştır
GAP Bölgesi İl Bazında İhracat Değerleri ve İhracatçı Firma Sayısı
Yıllara Göre İhracat Değeri
İller
2000
2005
2010
Adıyaman
4 800
22 207
71 509
Batman
505
44 434
26 914
Diyarbakır
7 604
57 349
164 989
Gaziantep
420 108
1 652 554
3 517 993
Kilis
8 071
4 496
23 296
Mardin
31 579
171 436
563 835
Siirt
748
5 785
11 324
Şanlıurfa
15 026
250 740
624 800
Şırnak
15 069
32 392
173 072
GAP
503 509
2 241 394
5 177 732
Türkiye
27 774 906
73 476 408
113 883 219
GAP/Türkiye (%)
1,81
3,05
4,55
İhracatçı Firma Sayısı
İller
2000
2005
2010
Adıyaman
11
21
36
Batman
6
35
39
Diyarbakır
15
82
128
Gaziantep
470
822
1 086
Kilis
9
15
29
Mardin
75
96
207
Siirt
4
8
7
Şanlıurfa
46
175
220
Şırnak
43
66
131
GAP
679
1 320
1 883
Türkiye
25 031
42 156
50 379
GAP/Türkiye (%)
2,71
3,13
3,74
Bin Dolar
2013 *
86 274
92 070
236 952
6 161 409
20 841
1 021 065
9 560
1 091 339
153 765
8 873 276
151 786 976
5,85
2013
42
55
178
1 697
40
255
14
217
176
2 674
60 117
4,45
Kaynak:TÜİK
(*) Veriler; Maliye Bakanlığı kayıtlarında, firmaların ait olduğu vergi dairelerinin il merkezleri esas alınarak
oluşturulmaktadır 2013 yılı verileri geçici sonuçlardır
GAP Bölgesi İl Bazında İthalat Değerleri ve İthalatçı Firma Sayısı
İthalat Değeri
İller
2000
2005
2010
(Bin Dolar)
2013
Adıyaman
6 686
24 799
85 425
36 339
Batman
5 805
6 978
26 900
33 437
Diyarbakır
12 238
16 347
39 575
66 368
Gaziantep
510 485
1 686 155
3 430 219
6 657 924
4 374
11 434
49 700
24 649
41 479
30 340
93 013
152 230
719
3 088
36 431
8 295
Şanlıurfa
37 757
114 511
247 412
318 874
Şırnak
74 281
10 819
9 493
132 712
GAP
693 824
1 904 471
4 018 167
7 430 828
54 502 821
116 774 151
185 544 332
251 650 560
1,27
1,63
2,17
2,95
Kilis
Mardin
Siirt
Türkiye
GAP/Türkiye (%)
İthalatcı Firma Sayısı
İller
2000
2005
2010
2013
Adıyaman
24
27
42
48
Batman
21
23
46
56
Diyarbakır
46
71
113
119
Gaziantep
593
841
986
1 214
26
47
31
28
150
87
108
142
4
8
12
15
Şanlıurfa
199
208
241
276
Şırnak
104
31
31
36
1 167
1 343
1 610
1 934
39 606
51 302
59 262
67 089
2,95
2,62
2,72
2,88
Kilis
Mardin
Siirt
GAP
Türkiye
GAP/Türkiye (%)
Kaynak:TÜİK
(*) Veriler; Maliye Bakanlığı kayıtlarında, firmaların ait olduğu vergi dairelerinin il merkezleri esas alınarak
oluşturulmaktadır
2013 yılı verileri geçici sonuçlardır
GAP Bölgesinde Tamamlanan OSB’ler
İller
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Proje Adı
Merkez 1 Etap
Gölbaşı
Şırnak
Toplam
Tahsis
Edilen
Parsel
Sayısı
210
232
93
93
Üretimd
eki
Firma
Sayısı
OSB’de
Çalışan Kişi
Sayısı
78
4 322
50
110
37
10
5
60
Merkez
Merkez
1. Etap
113
523
260
59
243
173
55
235
173
28
104
173
790
3 500
15 000
2. Etap
500
435
282
282
274
26 000
540
616
294
294
246
20 000
1 030
1 100
131
131
61
14 000
100
92,7
34
34
3
90
-
460
212
0
0
0
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez 1
90
300
70
286
85,5
253
70
391
37
145
76
265
37
144
7
265
21
138
3
255
550
4 000
50
8 500
Merkez 2
96
1 170
345
64
3
200
50
4 218
76
5 987
17
2 443
3
1 827
1
1 393
20
97 082
3. Etap
4.
Etap
Merkez Besi
Şanlıurfa
Parsel
Sayısı
(*)
113
523
260
Nizip
Kilis
Mardin
Siirt
İmar
Planında
Plan
lanan
Alan
Alan
(ha)
(YP de
esas
alınan)
Merkez
16 OSB
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 İl Raporu ve OBB Bilgi Bankası, 2013
Not: Gaziantep Merkez Besi OSB kendi imkanlarıyla tamamlanmıştır
GAP Bölgesi’nde Planlanan ve Devam Eden OSB’ler
İmar
Alan
Planında
(ha)
Esas
İller
Proje Adı
(YP de
Alınan
esas
alınan)
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Kilis
Mardin
Şanlıurfa
Şırnak
Toplam
Merkez (Tevsii I II)
Arıtma
Besni
Kahta
Merkez 2 Tevsii
Merkez TDİ - Besi
Tevsi
Tevsi
Birecik
Viranşehir
Cizre
10 OSB
Üretim
deki
Firma
Sayısı
Tahsis
Edilen
Parsel
Sayısı
Parsel
Sayısı
OSB’de
Çalışan
Kişi
Sayısı
106
177
-
-
-
-
124
93
46
188
100
39
50
40
786
124
155
188
100
36
100
183
82
1 145
45
89
105
256
38
60
136
62
791
16
87
105
0
0
0
38
0
246
4
15
0
0
0
0
15
0
34
540
20
0
0
0
0
151
0
711
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 İl Raporu ve OBB Bilgi Bankası, 2013
Not: Şanlıurfa Viranşehir OSB kendi imkanlarıyla yapılmaktadır
GAP Bölgesi’nde Tamamlanan KSS’ler
İller
Proje Adı
Merkez
Adıyaman
Gölbaşı
Besni
Kahta(Özkahta)
Merkez
Batman
Merkez Ek
Bismil
Diyarbakır
Merkez
Merkez Oto
Merkez Oto Tamirciler 3 Bölüm
Merkez Marangoz
Ergani
Silvan
Merkez 1 Bölüm
Gaziantep
Merkez 2 Bölüm
Merkez 3 Bölüm
Merkez Ayakkabıcılar
Merkez 25 Aralık
İslahiye
Nizip 1 Bölüm
Nizip 2 Bölüm
Oğuzeli
Nurdağı
Merkez (1 Bölüm) (1)
Kilis
Kızıltepe
Mardin
Nusaybin
Merkez
Merkez
Siirt
Merkez 1 Bölüm (Evren)
Şanlıurfa
Merkez 2 Bölüm (Evren)
Siverek
Suruç
Birecik Fırat
Merkez 73 (1 Bölüm)
Şırnak
Merkez 73 (2) (2 Bölüm)
35 KSS
Toplam
İşyeri Adedi
350
60
258
150
250
100
108
320
298
376
99
118
220
300
1 146
1 235
300
357
95
238
380
64
96
250
200
154
190
128
500
500
100
105
202
250
150
9 647
Doluluk
350
55
168
0
250
70
108
320
298
376
99
118
220
300
1 126
300
300
261
95
166
380
64
40
0
167
120
166
128
500
280
100
100
175
100
100
7 400
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2013
(1) Şırnak Merkez 73( 2 Bölüm) KSS’de 100 işyeri tamamlanmış olup 50 işyeri inşaat halindedir
GAP Bölgesinde Yapımı Devam Eden KSS’ler
İller
Proje Adı
Adıyaman
2 Kısım
Kilis
Pekmezciler ve Helvacılar
Merkez Yeni (2 Bölüm) (1)
Şırnak
Şırnak 73 (2)
Şırnak
Cizre (II Bölüm)
Toplam
5 KSS
İşyeri Adedi
94
100
150
50
48
442
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012
(1) Kilis Merkez KSS’de 250 işyeri tamamlanmış olup 150 işyerinde ise çalışmalar devam etmektedir
(2) Şırnak Merkez Yeni (2 Bölüm ) 73 KSS’de 100 işyeri tamamlanmış olup kalan 50 işyerinde çalışmalar devam etmektedir
Download

SANAYİ SEKTÖRÜ