İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
TDS217430-TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hüsamettin HATAY
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Pazartesi, 15.00-16.30
Dersin Amacı
Kütüphaneciliğin amacı ve tarihçesi, kütüphanelerin türleri ve tıp kütüphaneleri, tıp
kütüphanelerinde elektronik veri tabanları ve bu alanda yetişen tıp kütüphanecisinin görev ve
sorumluluklarını ortaya koymaktır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
1. Öğrenci Kütüphane ve kütüphanecilik mesleği kavramlarını öğrenir.
2. Kütüphaneler tarihini öğrenir.
3. Kütüphanede verilen hizmetleri öğrenir.
3.1. Kütüphanede Teknik Hizmetler biriminin görevlerini öğrenir.
3.2. Kütüphanede Okuyucu hizmetleri biriminin görevlerini öğrenir.
4. Araştırma tekniklerini öğrenir. Tıp veri tabanlarını detaylı öğrenir.
5. Klinik tıp kütüphaneciliğini öğrenir.
6. Kütüphanede Sınıflama sistemlerini öğrenir. NLM Classfication konusal tasnif sistemlerini
öğrenir.
6.1. Dewey Onlu sınıflama Sisteminde tıp konu başlıklarını inceleyerek bu sınıflama sistemini
öğrenir.
7. Kütüphane otomasyon programları ve kullanımı hakkında bilgilerek alarak katalog
oluşturma bilgisine sahip olur.
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlerine saygılı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Kütüphanelerin Tarihçesi ve Genel Kütüphanecilik tanımları
2. Kütüphane türleri ve faaliyetleri
3. Kütüphane Hizmetleri
4. Kütüphane teknik hizmetler, Katalog oluşturma
5. Tıp kütüphanelerinde bilgi kaynakları
6. Kütüphane otomasyon programları, uygulamalı anlatım, Kitap katalog künyesi oluşturma
7. Klinik tıp kütüphaneciliği
8. Kanıta dayalı tıp kütüphaneciliği
9. Araştırma teknikleri, veri tabanları ve Medline
10. Kütüphanelerde kullanılan tıp sınıflama sistemleri
11. NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi
12. Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Tıp Bölümü)
13. Türkiye'de Tıp kütüphaneleri
14. Genel Değerlendirme ve Tıp Kütüphanesi ziyareti
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, gösterme, sorun/problem çözme
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler
Ders Notu
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
Download

istanbul medipol üniversitesi tıp kütüphaneciliği ders çıktı tablosu