08 Kasım 2014 Cumartesi
Salon: A 9
Saat: 08:30 - 10:00
Oturum Başkanları: Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK, Dr. Deniz YILMAZ
SS-148
Adenotonsiller hipertrofinin ekzale ve nazal NO üzerine etkisi
Şahin ULU1, Abdulkadir Bucak1, Aysegul Bukulmez2, Mustafa Sait Tekin1, Fatih Yucedag1, Abdullah
Aycicek1
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi KBB Anabilim Dalı,Afyonkarahisar
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı,Afyonkarahisar
SS-149
Deneysel olarak 4-Nitroquinoline 1-Oxide (4-NQO) ile oluşturulan sıçan dil kanseri modeli üzerinde
Pyrrolidine Dithiocarbamate (PDTC)‘ın koruyucu ve tedavi edici etkinliği
Ayşenur Meriç Hafız1, Remzi Doğan2, Zuhal Gücin3, Ömer Faruk Özer4, Orhan Özturan1
1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı,İstanbul
2
Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul
3
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı,İstanbul
4
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı,İstanbul
SS-150
Erken evre dudak kanserlerinde lökorejyonel rekürrens ve sağkalım üzerine etkili faktörlerin analizi
Görkem Eskiizmir1, Nazife Hacıoğlu1, Gizem Karaca1, Peyker Temiz2, Erdoğan Özgür1, Beyhan Özyurt3
1
Celal Bayar Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
3
Celal Bayar Üniversitesi, İstatistik Ana Bilim Dalı, Manisa
SS-151
PFAPA sendromlu hastalarda oksidatif denge ve DNA hasarı
Selahattin Tuğrul1, Remzi Doğan2, Abdürrahim Koçyiğit3, Emel Torun4, Orhan Özturan1
1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı,İstanbul
2
Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü,İstanbul
3
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı,İstanbul
4
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul
SS-152
Submandibuler Gland Eksizyonu; 10 Yıllık Değerlendirme
Mehmet Yılmaz1, Ferit Akıl1, Haydar Murat Yener1, Faruk Aydın1, Gül Özbilen Acar2, Umur Yollu1, Özgün
Enver1
1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul
2
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul
SS-153
Fosfodiesteraz 5 İnhibitörlerinin Nazal Konka Üzerindeki Etkileri
Meral Uyar1, Gürcan Sünnetçi3, Yavuz Uyar2, Ziya Saltütk2, Tolgar Lütfi Kumral2, Yavuz Atar2
1
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
3
Taşköprü Devlet Hastanesi KBB Bölümü
SS-154
Akut invaziv fungal rinosinüzit: 2006-2014 arasında Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi edilmiş 20
vakanın tartışılması
Onur Ergün, Emel Tahir, Ahmet Emre Süslü, Metin Önerci
Hacettepe Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
SS-155
Ev Tozu Akarlarında Subkutan Ve Sublingual Spesifik İmmünoterapinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
Sertuğ Sinan Ege, Mehmet Faruk Oktay, Ümit Taşkın, Salih Aydın, Tülin Şentürk
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği,İstanbul
SS-156
Akut tonsillite bağlı derin boyun enfeksiyonları ile NLR arasındaki ilişki
Tekin Bağlam1, Adem Binnetoğlu1, Ali Cemal Yumuşakhuylu1, Fethullah Gerin2, Berat Demir1, Murat Sarı1
1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KBB Anabilim Dalı
2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Biyokimya Anabilim Dalı
SS-157
Parotidektomi ve Submandibular Gland Rezeksiyonu Sonuçlarımız
Emel Tahir, Merih Önal, Oğuz Kuşçu, Rıza Önder Günaydın, Nilda Süslü
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Download

Sözlü Bildiri Oturumu - 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş