Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarının Ekolojik Özellikleri ve Tohum
Nakli Açısından Bölgelere Ayrılması
Orman ağaçlarımız içinde en geniş yayılma alanına, yüksek biyokütle
artımına sahip olan ve yıllık toplam orman ürünleri üretiminin ayrısından fazlasını
veren kızılçam (Pinus brutia Ten.) ormanları ; yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve
yağışlı geçen Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesi’nin klimaks orman ağacıdır.
Kızılçamlar, özellikle güneye bakan yamaçlarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin
batı ve güneyinde, Akdeniz Bölgesi’nde 1000 m., Ege Bölgesi’nde 800 m., Marmara
Bölgesi’nde 400-500 m. ve Karadeniz Bölgesi’nin ardındaki oluklarda 1000 m’ye
kadar yükselen sahalarda görülmektedir. Çok geniş bir sahada yayılış gösteren
kızılçamlar, yetişme ortamlarına göre 1- Akdeniz, 2- Ege, 3- Marmara, 4- Karadeniz,
5- Akdeniz-Ege Ardı ve 6- Doğu Akdeniz Ardı (Güneydoğu Anadolu) olmak üzere
bölgelere ayrılmıştır. Her bölgedeki topoğrafya, iklim ve ana materyal özellikleri
dikkate alınarak 21 alt bölüm tespit edilmiştir.
Yazarı:Prof. Dr. İbrahim ATALAY,Yayım Yılı:1998
Download

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarının Ekolojik Özellikleri ve