RAS 06 - İhbar Röle Kombinasyonu
Teknik Katalog
Tanım
RAS-06 ihbar röle kombinasyonu,
koruma sistemlerinde oluşan
anormal bir süreç durumunda
anlık arıza tanısı yaparak görsel
ve sesli uyarı sinyali üretir.
Uygulama Alanları
RAS-06, santraller, trafo merkezleri, dağıtım merkezleri, orta gerilim modüler hücreler, alçak
gerilim merkezleri ve benzeri yerlerde koruma sistemlerinden
gelen sinyalleri değerlendirmek,
ışıklı uyarı sinyali üretmek ve
kornayı kontrol ederek sesli uyarı
üretmek üzere kullanılır.
Özellikler
Mikrodenetleyici tabanlı ihbar röle
kombinasyonu
6 adet optik izolasyonlu ALARM
sinyali girişi ve uyarı ledi
Opsiyonel ALARM röle çıkışları
KORNA çıkışı
Konfigüre edilebilir ARIZA çıkışı
Dahili buzzer
110VDC veya 24VDC besleme
seçeneği
Yapısı ve Çalışma Prensibi
İhbar rölesi altı adet alarm veya arıza durumunda
görsel ve sesli uyarı ile arıza kontak çıkışı elde ederek anlık arıza tanısı yapmak üzere tasarlanmıştır.
110VDC veya 24VDC besleme girişi ile çalışır.
Ön panelde bulunan altı adet led gösterge, hangi
alarmın aktif olduğunu belirtir. Röle'nin arka panelinde bulunan ALARM ihbar girişlerinden herhangi
biri aktif olduğunda, ön panelde bulunan ilgili ihbar
ledi kesikli yanmaya başlar. Alarm girişleri optik izolasyonludur. Alarmlarla birlikte aktive olan altı adet
alarm çıkış kontağı opsiyonel olarak siparişte
seçilebilir.
Sisteme herhangi bir ALARM geldiğinde HORN
(korna) rölesinin açık kontağı, kapalı konuma geçer
ve aynı zamanda dahili buzzer sesli uyarı sinyali üretir.
Alarmlar ARIZA sinyali vermek için konfigure
edilebilir. Cihazın arka panelinde bulunan altılı
anahtar kullanılarak hangi alarm veya alarmların
ARIZA sinyali üretmesi isteniysa, ilgili anahtar ON
konumuna getirilmelidir. ARIZA sinyali oluşmuşsa
ARIZA rölesi kapalı konuma geçer.
Eğer ALARM sinyali kesilmişse ilgili ihbar ledi düz
yanmaya başlar. RESET butonuna basıldığı zaman
led söner. Devam eden alarmlar ise RESET butonu
ile temizlenemez. HORN rölesi arıza gitse bile kapalı
kalmaya devam eder, ancak MUTE butonu ile sustu-
rulabilir. Bununla birlikte, alarm devam etse bile korna
rölesi MUTE butonu ile açık hale getirilebilir.
TEST butonuna basılarak ön panelde bulunan ledlerin çalışıp çalışmadığı test edilir.
Teknik Özellikler
Çalışma Gerilimi
Maks. Güç Tüketimi
Alarm Giriş Sinyali Gerililimi
24VDC – 110VDC
3,12W – 11,2W
24 VDC – 110VDC
Maks. Alarm Sinyal Akımı
50mA
Gösterge
6 Led
Çıkışlar
Çıkış Röleleri
Çalışma sıcaklığı
Montaj
Boyutlar (mm)
Ağırlık
Koruma Sınıfı
ARIZA
KORNA
6 ALARM (Opsiyonel)
250V-5A
-5ºC+ 50ºC
Panoya Önden
96x96x74 (gxyxd)
0.2
IP20
Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar
Cihazın montajı ve devreye alınması yetkili kişi veya
kişiler tarafından yapılmalıdır.
110VDC olmak üzere iki çeşittir. Bu değerlerden farklı
bir gerilim seviyesine bağlamayınız.
Cihazı harici, nemli, ıslak ortamlarda kullanmayınız.
Cihaz
bağlantıları
u ç l a r l a çalışılmamalıdır.
Cihaz beslemesi ve ihbar sinyali girişleri 24VDC ve
RAS-06 Arıza İhbar Bloğu
Revizyon 1.0
yapılırken
canlı
1/2
Kurulum ve Devreye Alma
Elektriksel bağlantılar yapılmadan ve cihaza enerji
verilmeden önce cihaz sabitlenmelidir.
Cihazın montaj aparatları cihazla birlikte verilmiştir.
Cihazın sabitleneceği panoya montaj ve ölçüler
bölümünde belirtilen ölçülerde kesit açınız.
Cihazınızı panonun ön tarafından kesitin içerisine
monte ediniz ve cihazla birlikte verilen kulakları yerlerine monte ederek cihazı panoya sıkıştırınız.
Cihazın bağlantılarını terminal bağlantı tablosunda
belirtilen bağlantı açıklamalarına uygun olarak
yapınız.
Bağlantılarınızı bir kez daha gözden geçirip
cihazınızın beslemesine enerji veriniz.
LED TEST butonuna basarak cihazın enerjili olup
olmadığını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol
edebilirsiniz.
RAS-06 TERMİNAL BAĞLANTI TABLOSU
SUPPLY
+
-
ALARM
INPUTS
ALARM
OUTPUTS
(opsiyonel)
Cihaz besleme girişi
(24 VDC veya 110 VDC)
1-6
Alarm girişleri
(24VDC+ veya 110VDC+)
COM
Alarm girişleri ortak ucu
1-6
Alarm çıkışları
(ortak uca bağlanan sinyal)
COM
Alarm çıkışları ortak ucu
FAULT
Arıza Röle Çıkışı
HORN
Korna Röle Çıkışı
Montaj ve Ölçüler
96mm 90mm
Pano Pencere Ölçüsü
92mm
70mm
78mm
96mm
92mm
Sipariş Bilgileri
R A S 0 6 N - 2 4
N Alarm Çıkışı Yok
24
O
110
Alarm Çıkışı Var
DC Besleme
Gerilimi
Garanti Süresi ve Koşulları
Cihazınız aşağıdaki koşullar sağlandığı taktirde, satın alındığı tarihten itibaren 24 ay süre ile Elektrolojik Enerji Teknolojileri Müh.
San. Tic. Ltd. Sti.’nin garantisi kapsamındadır:
1.Bağlantıların doğruluğu ve uygun çalışma koşullarının
sağlanması
2.Kalite kontrol mührünün sağlamlığı
3.Cihazın parçalanmamış olması, açma izi, çatlak vb. olmaması
Kazalar, yanlış bağlantı gibi kullanıcı hatalarından kaynaklanan
arıza ve hasarlar garanti kapsamında değildir.
Elektrolojik Enerji Teknolojileri Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
Gersan Sanayi Sitesi, 2308 Sok. No: 29 06370 Batıkent/Yenimahalle/ANKARA
Tel: +9 (0) 312 278 38 76 - Fax: +9 (0) 312 278 24 13
E-mail: [email protected] - Web: www.elektrolojik.com.tr
RAS-06 Arıza İhbar Bloğu
Revizyon 1.0
2/2
Download

RAS 06 - İhbar Röle Kombinasyonu