14.05.2014
KATI OKSİT YAKIT PİLLERİ İÇİN YÜKSEK
PERFORMANSLI ÖZGÜN ELEKTROLİT
GELİŞTİRİLMESİ
Bora Timurkutluk, Cigdem Timurkutluk, Yelda Ciflik, Hatice Korkmaz, Yüksel
Kaplan ve Mahmut D. Mat
1Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
2Niğde Üniversitesi Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Sunum Planı
 Motivasyon
 Gerçekleştirilen çalışmalar
 Sonuç
Bora Timurkutluk, Kayseri
2
14 Mayıs 2014
1
14.05.2014
MEG
Katot
Elektrolit
Anot
Bora Timurkutluk, Kayseri
3
14 Mayıs 2014
Redoks Problem
Bora Timurkutluk, Kayseri
4
14 Mayıs 2014
2
14.05.2014
Motivasyon
 Özgün elektrolit tasarımı
 Elektrolit kalınlığını azaltmak fakat mekanik
dayanımını korumak
 Lokal desenler oluşturmak
 Üç farklı tasarım
Bora Timurkutluk, Kayseri
5
14 Mayıs 2014
Tasarım 1
Izgara tipi elektrolit
Bora Timurkutluk, Kayseri
6
14 Mayıs 2014
3
14.05.2014
Tasarım 1
ScCeSZ elektrolit
A: %18
Bora Timurkutluk, Kayseri
B: %28
C: %40
7
14 Mayıs 2014
Tasarım 1
11.62 cm2 aktif alan
3.85 mm çap
750 °C
Bora Timurkutluk, Kayseri
8
14 Mayıs 2014
4
14.05.2014
Tasarım 2
ScAlSZ elektrolit
A: %30
Bora Timurkutluk, Kayseri
B: %30
C: %30
9
14 Mayıs 2014
Tasarım 2
16 cm2 aktif alan
4 cm x 4 cm
750 °C
Bora Timurkutluk, Kayseri
10
14 Mayıs 2014
5
14.05.2014
Tasarım 2
Bora Timurkutluk, Kayseri
11
14 Mayıs 201409.12.2011
Tasarım 2
Bora Timurkutluk, Kayseri
12
14 Mayıs 2014
6
14.05.2014
Tasarım 3
ScAlSZ elektrolit
Bora Timurkutluk, Kayseri
13
14 Mayıs 2014
Tasarım 3
Bora Timurkutluk, Kayseri
14
14 Mayıs 201409.12.2011
7
14.05.2014
Bora Timurkutluk, Kayseri
15
%26.2
Bora Timurkutluk, Kayseri
14 Mayıs 2014
%22.2
16
14 Mayıs 2014
8
14.05.2014
Sonuç
 Düşük sıcaklıkta yüksek performans
 Ohmik ve elektrot dirençlerinde azalma
 Düşük maliyet
 Malzeme
 Sistem
Bora Timurkutluk, Kayseri
17
14 Mayıs 2014
TEŞEKKÜRLER
Bora Timurkutluk, Kayseri
18
14 Mayıs 2014
9
Download

9.02 Kati Oksit Yakit Pilleri İçin Yüksek Performansli Özgün Elektrolit