MALATYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL TEŞKİLAT ŞEMASI
Durdu ÖZDEMİRCAN Milli Emlak Müdürü
Hüseyin SÖNMEZ Milli Emlak Müdür Yardımcısı
EDİNİM SERVİSİ
EDİNİM İŞLEMLERİ
MASASI
İdari Yoldan Tescil
Yazışmaları
BİLGİ İŞLEM
MASASI
ELDEN ÇIKARMA
SERVİSİ
İDARE SERVİSİ
HARİTA VE İMAR
ÖZLÜK DESTEK
MASASI
HİZMETLER MASASI
EVRAK VE ARŞİV
MASASI
TAHSİS MASASI
KİRA VE İRTİFAK
HAKLARI MASASI
TESPİT, ECRİMİSİL
VE TAHLİYE
MASASI
SATIŞ ve DEVİR-TERK
MASASI
Taşınmaz Mal Tahsis
İşlemleri
İrtifak Hakkı İşlemleri
HazineTaşınmazların
Mahalli Tespit İşlemleri
Taşınmaz Mal Satışları
Ecrimisil Tahakkuk ve
Tahsilat İşlemleri
İzale-i Şuyu Satışları
Bilgi İşlem ve İl Sistem
Tüm Taşınmazların
Sorumluluğu
Mahalli Tespit İşlemleri
Taşınır Mal Kayıt ve
Kontrol İşlemleri
Gelen - Giden Evrak
Kayıt İşlemleri
İmar Planı Yazışmaları
Takbis-MEOP
Karşılaştırma
İmar Planları Takibi ve
İncelemesi
Siyasi Parti, Dernek
Tasfiye İşlemleri
Evrakların Posta Zimmet İşlemleri
Ağaçlandırma İşlemleri
Mülkiyet ve Adli Davalar
İstatistik ve Brifing
İşlemleri
İdari Yoldan Tescile
İlişkin Komisyon
Çalışmaları
Define Arama İşlemleri
Arşiv ve Dosyalama
İşlemleri
İdari Davalar
Bedelli ve Bedelsiz Devir
İşlemleri
Tüm Dosyaların
Muhafaza Edilmesi
Kiraya Verme İşlemleri
Terk İşlemleri
Kamu Konutları
Taşınır Mal Tasfiye İşlemleri
Koordinat Bilgilerinin
Toplam Kalite, İç Kontrol
MEOP'a girilmesinin
Eylem Planı İşlemleri
sağlanması
Bağış İşlemleri
Trampa, Teferruğ Tefevvüz
Özlük, Maaş ve diğer
Personel İşlemleri
Devletleştirme Kamulaştırma - İstimval
4734 Sayılı Kanuna göre
Mal ve Hizmet alımları
Kanunlarla Hazineye Mal
İntikali
Taşıt Tahsis İşlemleri
Cevaplı Raporlar
131 sayılı Milli Emlak
Genel Tebliği İşlemleri
4734 sayılı Kanuna göre
İnşaat-Onarım
Genel Yazışmalar
Arsa/Kat Karşılığı İnşaat
İlan İşlemleri
GÖREVLİLER
GÖREVLİLER
GÖREVLİLER
Gülşen AYTEKİN
Halis BOZKURT
A. Muhtar YENİÇERİ
Serap YABA
GÖREVLİLER
GÖREVLİLER
Orhan AYAZ
Haydar VAROL
Mustafa ERBEK
H. Hüseyin KILIÇ
Hasan GÜLDOĞAN
Tevhide KAYMAZ
Hasan KORKMAZ
Bayram IŞIK
Semra Salman ÖZTOP
Can ÖZCAN
GÖREVLİLER
GÖREVLİLER
GÖREVLİLER
GÖREVLİLER
Emine TAŞ
Erol KARATEPE
M. Şeref ÖZCAN
Ayhan PEKTAŞ
Elif YEROĞLU
Basri KALKAN
Cuma BELTEKİN
Metin BAŞTÜRK
Ersin AYDOĞDU
Eşref YALÇIN
Emine IŞIK
Enver GÜNEŞ
Kübra ŞAD
Mehmet KURNAZ
Ramazan GÜRBÜZ
Ata YILDIRIM
Download

malatya defterdarlığı milli emlak müdürlüğü fonksiyonel teşkilat şeması