BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KIġ STAJYERLERĠ PLANLAMASI
S.NU
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm
Fakülte
Sınıf
Staj
BaĢlangıç
Tarihi
Staj BaĢlangıç
Tarihi
Staj Yapacağı Yer
1
Adem Erdem
İstanbul Üniversitesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi
3
09.02.2015
20.02.2015
İstanbul İl Müdürlüğü
2
Burcu Küçüknamlı
Gazi Üniversitesi
Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi
4
09.02.2015
20.02.2015
Basın Yayın Dairesi Başkanlığı
3
Elif Burcu ÖZKAN
Ankara Üniversitesi
Hakla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi
4
19.01.2015
30.01.2015
Basın Yayın Dairesi Başkanlığı
4
Gizem Yıldırım
Gazi Üniversitesi
Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi
4
02.02.2015
13.02.2015
Basın Yayın Dairesi Başkanlığı
5
Erdem Dereli
Boğaziçi Üniversitesi
İktisat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
4
12.01.2014
23.01.2014
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
6
Hande Ayşe Yıldıran
Kırıkkale Üniversitesi
Arapça Mütercim Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi
3
19.01.2015
06.02.2015
Tercüme Dairesi Başkanlığı
7
Mehmet Hasan Çetin
Hacettepe Üniversitesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Edebiyat Fakültesi
4
09.02.2015
27.02.2015
Tercüme Dairesi Başkanlığı
8
Furkan Coşar
Hacettepe Üniversitesi
Almanca Mütercim-Tercümanlık
Edebiyat Fakültesi
4
19.01.2015
06.02.2015
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Download

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Staj