GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
II. ŞİİR VE DENEME YARIŞMASI
SONUÇLARI
Gümüşhane Üniversitesi personel ve öğrencisine yönelik olup jüri
üyeliklerini Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM, Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK, Doç.
Dr. Bilal KIRIMLI, Arş. Gör. Gül Nihal İNAL, Arş. Gör. Mesut KÜRÜM ve Arş.
Gör. Mehmed Ali YILDIZ’ın yaptığı yarışmaya 43 eser (30 şiir + 13 deneme)
katılmış ve aşağıdaki isimler ilk üç dereceye girmiştir:
ŞİİR
1
2
ESER
Büyük Doğu
Hattat Lâm Elif
YAZAR
Selami BAYRAM
Rıdvan PALANCI
3
Annem
Funda ALTINOK
DENEME
ESER
1
Anlamak ve
Yaşamak
2
“Ve Sen”
3
Varlığın Hakikatı
YAZAR
İzzet ÖZTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Bilal
DELİSER
Makbule ÇIPLAK
GŞÜ İletişim Fak.
GŞÜ Edebiyat Fak. Tarih
Bölümü, 1. Sınıf
GŞÜ İktisadi ve İdari
Bilimler Fak. İşletme Böl.,
3. Sınıf
GŞÜ İlahiyat Fak., 3. Sınıf
GŞÜ İlahiyat Fak.
GŞÜ İlahiyat Fak., 3. Sınıf
NOT: Ödüller, Mayıs 2014’te Edebiyat Fakültesinin düzenlediği bir programda
verilecektir.
Download

ıı. şiir ve deneme yarışması sonuçları