 K ök gelişim ini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılm ası tavsiye edilir.
 Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilm eleri için toprak analizi yaptırm aları önerilir.
 Tüm uygulam a ve dozlar için verilm iş talim atlar ortalam a değerlerdir .
 K ısa Zam an İçinde En İyi Verim i Alm anız ve Toprağın Düzenlenm esi İçin Tavsiyem iz (Bioredw orm -S ve Bioredw orm -L)
K om bine K ullanm ak.
 Su m iktarı pom panın kapasitesi ve kullanılan teknolojiye bağlıdır. Bioredw orm –L(sıvı) % 100 organik solucan gübresi
(önerilen m iktarda tatbik edilm esi önem lidir).
 Bioredw orm -L (sıvı) % 100 organik solucan gübresi kullanım sıklğı ve m iktarı, bitkinin türüne ve toprak kalitesine
bağlıdır.
 Toprak analiz sonuçlarınıza bağlı kullanım değerleri içi İntus L.t.d ile tem asa geçebilirsiniz.
Bitki Türü
Arpa, Buğday, Yulaf,
Çavdar, Hafif Tahıl,
Darı, Süpürge
Darısı, Kara Buğday,
Trikale,
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.5-7.7 olamsı gerek.)
Bioredw orm - S(Solid)-K atı ve Bioredw orm -L(Liquid)-Sıvı
Uygulam a tablosu
Gübre Türü
Bioredw orm -S(Solid)
Uygulam a dönem i


Bioredw orm -L(Liquid)



Dozlar
/ saf gübre olarak /
Uygulam a
M etodları
Önerilen Çözelti
Oranları
/ Gübre:Su /
Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
Filiz / Ilk Çift Yaprak
/ Dönemi
100-180 kg / 1 Dekara
Topraga
1 Ton Tohuma 400ml
1:150
200ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
Sap / Başağin /
Oluşum Dönemi
Başında
Yilda 1-2 defa
vejetasyon
donem inde
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
1:150
M ısır
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
6.5-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)



Patates
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
6.3-7.0 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)




Yenilen Pancari,
Seker Pancari,
Kırm ızı Pancari,
Yem Pancarı
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
7.0-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)



Turp
-(Kaliteli ürün almak
Bioredw orm -S(Solid)

Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
Filiz / Ilk Cift Yaprak
/ Dönemi
Sap / Basagin /
Oluum Dönemi
Basinda
Yilda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Dikim Öncesi/ Yılda
1 defa
Yumrunun
Islatilmasi Dönemi
Tam Filizlenme
Döneminde
Ilk Çapalmadan
Önce
Çiçek Tomurcuklarin
Olusumu Dönemi
Yilda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
Cenek Yapraklarinin
Olusumu
Dönemlerinde
Ilk Islemden
Itibaren 20-30 gun
Sonra
Ikinci Islemden 6070 Gun Sonra
Yilda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Dikim Öncesi/ Yılda
1 defa
200-250 kg / 1 Dekara
Topraga
1 Ton Tohuma 400ml
1:150
200ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
100-200 kg / 1 Dekara
Topraga
1 Ton Yumru Koke
400ml
200ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
200-250 kg / 1 Dekara
Topraga
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
80-100 kg / 1 Dekara
Topraga
1:150
1:150
için toprağın pH değeri
6.0-7.0 olamsı gerek.)

Bioredw orm -L(Liquid)



Dom ates
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.5-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)



Bioredw orm -L(Liquid)




Biber
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.6-7.0 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)



Bioredw orm -L(Liquid)
Cenek Yapraklarinin
Olusumu
Dönemlerinde
Ilk Islemden
Itibaren 20-30 gun
Sonra
İkinci Işlemden 6070 Gun Sonra
Yilda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Dikim Öncesi/ Yılda
1-2 defa
Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
Dikme Esnasinda
Kasadaki Fidelerin
Islatma / sulama /
Dönemi
Fidelerin Yerlerini
Değiştirdikten Sonra
3-4 Gün Sonra
Çiçek Tomurcukların
Oluşumu
Döneminde
Son Uygulamadan
15 Gün Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde(Veya
12-20
gün.aralıklı)
Dikim Öncesi/ Yılda
1 defa
Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
Dikme Esnasında
Kasadaki Fidelerin
Islatma / sulama /
Dönemi
100ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
100ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
100ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
80-100gr kok basina/
100-120 kg / 1 Dekara /
10 kg Tohuma 10 ml
Topraga
1:150
100.000 Bitkiye 4-5 lt
3-4 saat ekilmeden
once
Islatma / Sulama /
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
20-30gr kok basina/
100-120 kg / 1 Dekara /
10 kg Tohuma 10 ml
Topraga
100.000 Bitkiye 4-5 lt
3-4 saat ekilmeden
once
Islatma / Sulama /
1:150
1:150
1:150




Patlican
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.5-6.7 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)



Bioredw orm -L(Liquid)




Şalgam
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
4.5-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm - L(Liquid)

Fidelerin Yerlerini
Degiştirdikten Sonra
3-4 Gün Sonra
Çiçek Tomurcuklarin
Oluşumu
Döneminde
Son Uygulamadan
15 Gün Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde(Veya
12-20
gün.aralıklı)
Dikim Öncesi/ Yılda
1-2 defa
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
40-60gr kök başına/
100-120 kg / 1 Dekara /
Topraga
Tohumların
Islatilmasi Dönemi
Dikme Esnasinda
Kasadaki Fidelerin
Islatma / sulama /
Dönemi
Fidelerin Yerlerini
Degiştirdikten Sonra
3-4 Gün Sonra
Çiçek Tomurcuklarin
Olusumu
Döneminde
Son Uygulamadan
15 Gün Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Dikim Öncesi / Yılda
1 defa
Cenek Yapraklarinin
Oluşumu
Dönemlerinde
İlk Işlemden
Itibaren 20-30 gun
Sonra
10 kg Tohuma 10 ml
1:150
100.000 Bitkiye 4-5 lt
3-4 saat ekilmeden
once
Islatma / Sulama /
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
80-100 kg / 1 Dekara
Topraga
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1:150


Havuc
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
6.5-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)



Salatalık
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.5-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)




Kabak
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
6.5-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)

İkinci Islemden 6070 Gün Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Dikim Öncesi / Yılda
1 defa
Cenek Yapraklarinin
Oluşumu
Dönemlerinde
Ilk Işlemden
Itibaren 20-30 gun
Sonra
İkinci Işlemden 6070 Gün Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Dikim Öncesi / Yılda
1-2 defa
Tohumların
Islatilmasi Dönemi
3’üncü Yapraklarin
Gelisimi Döneminde
Çiçek Tomurcukların
Oluşumu
Döneminde
Son Uygulamadan
20 Gun Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde( Veya
12-20
gün.aralıklı)
Dikim Öncesi / Yılda
1 defa
Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
3’üncü Yapraklarin
Gelisimi Döneminde
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
200-250 kg / 1 Dekara
Topraga
150 ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
100ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
100ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
20-30 gr kök basina /
100-130 kg / 1 Dekara /
10kg Tohuma 10 ml
Topraga
1:150
200ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
40 gr kök basina / 100120 kg / 1 Dekara /
10 kg Tohuma 10 ml
Topraga
150ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
1:150
1:150
1:150
Çiçek Tomurcukların
Oluşumu
Döneminde
Son Uygulamadan
20 Gün Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Son Uygulamadan
20 Gün Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Dikim Öncesi / Yılda
1 defa
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
40 gr kok başina / 100120 kg / 1 Dekara /
Topraga
Tohumların
Islatilmasi Dönemi
3’üncü Yaprakların
Gelişimi Döneminde
Çiçek Tomurcukların
Oluşumu
Döneminde
Son Uygulamadan
20 Gün Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
10 kg Tohuma 10 ml
1:150
150ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150

Dikim Öncesi / Yılda
1 defa
20-30gr kok basina /
100-120 kg / 1 Dekara /
Topraga

Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
Yerlerini
Değiştirmeden Önce
/ kasadaki / Fideler
Islatilir
Fideler Ekildikten
Sonraki Dönem
10kg Tohuma 15 ml
1:150
100.000 Adet Bitkiye 4 lt
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150




Karpuz, Kavun
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.5-7.0 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)




Beyaz Lahana,
Yaprak Lahana,
Kırm ızı Lahana,
Kara Lahana, Pekin
Lahana, Çin Lahana,
Brüksel Lahana,
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
6.0-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)


1:150
1:150


Çilek
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.0-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)





Üzüm
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
kırmızı 5.5-7.0 siyah
ve beyaz 6.0-8.0
olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)



Soğan, Sarım sak
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
Bioredw orm -S(Solid)


Lahana koçanı
oluştuğu Dönem
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
Dikim Öncesi / Yılda
2 defa
İlkbahar
Vejetasyon/
Büyüme / Dönemi
Başında
Çiçeklenme
Döneminde
30-50gr kök başına /
100-120 kg / 1 Dekara /
200ml / 1 Dekara /
Topraga
Püskürtme
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
Çiçekleri
Topladıktan İtibaren
5-10 Gün Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
İlk Bahar Sonbahar / Yılda 12 defa
Besi Suyu Hareket
Döneminde /
Asmanin Ağlama
Döneminde /
Tomurcuklanma ve
Çiçek Döneminde
Meyvelerin Büyüme
Döneminde
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Dikim Öncesi / Yılda
1 defa
Töhumlarin
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kök
uygulam a
1:150
50 gr kök basina / 100200 kg / 1 Dekara /
Topraga
1000 Bitki icin 4 lt
Püskürtme
1:150
1000 Bitki icin 2 lt
Püskürtme
1:150
1000 Bitki icin 3 lt
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
100-150 kg / 1 Dekara /
Topraga
10 kg Tohuma 25 ml
Püskürtme
1:150
sarımsak 5.5-7.5 soğan
6.0-7.0 olamsı gerek.)
Bioredw orm -L(Liquid)



Dekoratif
Fundalıklari
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)



Fındık
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
6.0-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)


Islatilmasi Donemi
Ekmeden Önce
Yumru Köklerin
Islatilmasi Dönemi
Büyüme /
vejetasyon /
Döneminin Başinda
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
Tomurcuktan
Yaprak Çikmadan
Önce
Ilk Bahar
Yapraklanmasinda
Tüm Büyüme /
vejetasyon /
Dönemi Boyunca
25-30 gun Aralikla
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
İlk Bahar Sonbahar / Yılda 12 defa
Kök sistemindeki
Sürgünleri 3 Saat
Islatilmasi
İlk Baharda
Tomurcuklardan
Yaprak Çikmadan
Önce
Çiçek Tomurcuklarin
Gelisim-Çiçek Açma
Dönemi
Çiçek Açma Dönemi
Bittikten 10 Gun
Sonra
1 Ton yumruya 2 lt
Püskürtme
1:150
150 ml / 1 Dekara
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
100-150 kg / 1 Dekara /
Topraga
1 Bitki için / 2 lt suya 5
ml /
Püskürtme
1:150
1 Bitki için / 2 lt suya 4
ml /
1 Bitki için / 2 lt suya 4
ml /
Püskürtme
1:150
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
250 gr kok icin 100-150
kg / 1 Dekara /
Topraga
10 lt Suya 50 ml
3-4 saat ekilmeden
once
1:150
1 Fundalgia 1-1,5 ml
Püskürtme
1:150
1 Fundalgia 1-2 ml
Püskürtme
1:150
1 Fundalgia 1-3 ml
Püskürtme
1:150
Dekoratif Yaprakli
Ağaçlar
Bioredw orm -S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)
Şeftali (6.0-7.5)
Kayısı (6.0-7.0) Elm a
(5.0-6.5) N ar (5.5-6.5)
Zeytin (5.5-6.5) İ ncir
(6.0-7.8) Kivi (5.5-7.0)
Vişne ve N ektarin
(6.0-7.5)M alta Eriği
ve Kiraz (6.0-7.5)
Fındık (6.0-7.5) Erik
(6.0-7.5) Dut (6.0-7.5)
Ceviz Badem , Ayva
(6,0-7.5) Arm ut,
Antep Fıstığı (6.06.5)
Bioredw orm -S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)
Yılda 1-2 defa vejetasyon
dönem inde
Yılda 1-2 defa vejetasyon
dönem inde
 Çiçek Açma Dönemi
Bittikten 10 Gün
Sonra
 Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
 Dikim Öncesi / Yılda
1 defa
 Tomurcuktan
Yaprak Çıkmadan
Önce
 İlk Baharda Yaprak
Çıkışları Döneminde
 Tüm Büyüme /
vejetasyon /
Dönemi Boyunca
21-28 gun Aralikla
 Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
 İlk Bahar Sonbahar / Yılda 2
defa
 Yaprak
Tomurcuklarin
Yaprak Vermeden
Önce
 Tomurcukların Çiçek
Açma Dönemi
Başinda


Çiçek Açmasının
Bitiminden 10 Gün
Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
Sulam a / Kok
uygulam a
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
1 kg kok basina / 150200 kg / 1 Dekara /
1 Agic icin / 4-5 lt Suya
8 ml /
Topraga
Püskürtme
1:150
1 Ağaç icin / 4-5 lt Suya
5 ml /
1 Ağaç icin / 4-5 lt Suya
5 ml /
Püskürtme
1:150
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
500gr kok basina
dikerken / 200-250 kg /
1 Dekara /
1000 Agaca 3 lt
Topraga
Püskürtme
1:150
1000 Agaca 2 lt
Püskürtme
1:150
1000 Agaca 2 lt
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
1-3 lt / Dekara /
1 Fundalgia 1-3 ml
1:150
1:150
dönem inde
Ahududu
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.0-6.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)



Portokal, M andalina,
Greyfurt
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.5-7.0 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)

Bioredw orm -L(Liquid)


M uz Palm iyeleri
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.0-7.0 olamsı gerek.)
Bioredw orm S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)




Ananas,Şeker
Bioredw orm -S(Solid)

İlk Bahar Sonbahar / Yılda 12 defa
Yaprak
Tomurcukların
Yaprak Vermeden
Önce
Tomurcukların Çiçek
Açma Dönemi
Başinda
Çiçek Acmasinin
Bitiminden 10 Gun
Sonra
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
İlk Bahar Sonbahar / Yılda 2
defa
Tüm Büyüme
dönemi Boyunca
18-20 Gun Aralikla
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
İlk Bahar Sonbahar / Yılda 12 defa
İlkbahar Vejetasyon
/Büyüme/ Dönemi
Basinda
İlk Baharda
Vejetasyon
/Büyüme/ Dönemi
Başinda
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
İlk Bahar -
50 gr kok basina
dikerken / 100-150 kg /
1 Dekara /
1000 Agaca 3 lt
Topraga
Püskürtme
1:150
1000 Agaca 2 lt
Püskürtme
1:150
1000 Agaca 2 lt
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
500gr kok basina
dikerken / 200-250 kg /
1 Dekara /
1000 Agaca 2 lt
Topraga
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
250 gr kok basina
dikerken / 100-150 kg /
1 Dekara /
Bir bitkiye 5 ml
Topraga
Püskürtme
1:150
Bir bitkiye 4 ml
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
250 gr kok basina
Topraga
Pancarı,Şeker Kam iş
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
Ananas 5.5-6.0 Şeker
pancarı ve Kamışı 6.57.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -L(Liquid)



Kahve
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
6.0-7.7 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)




Pirinç
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.0-6.6 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)



Sonbahar / Yılda 12 defa
Fidelerin Dikme
Dönemi
Tüm Büyüme
Dönemi Boyunca
18-20 Gun
Araliklarla
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
dikerken / 100-150 kg /
1 Dekara /
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
İlk Bahar Sonbahar / Yılda 12 defa
Çiçek
TomurcuğundanÇiçek Açanakadarki
Dönem
Tüm Büyüme
Dönemi Boyunca
18-20 Gun
Araliklarla
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
Filizlenme / Ilk Cift
Yaprak / Dönemi
Budaklanma
Dönemi
250 gr kok basina
dikerken / 200-250 kg /
1 Dekara /
1000 Agica 2 lt
Topraga
Püskürtme
1:150
1000 Agica 1,5 lt
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
200-250 kg / 1 Dekara /
Topraga
1 Ton Tohuma 1 lt
1:150
250ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
Sap DönemiSapların /
Başakların /
Oluşumunun
Başlangici
100ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1:150

Pam uk
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
5.8-7.0 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)




Fasülye
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
6.0-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)



N ohut, Bezelye,
M ercim ek
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
Nohut 7.5-8.0, Bezelye
6.5-7.0, Mercimek 5.57.0 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)


Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
Ilk 3-4’uncu Yaprak
Oluşumu
Döneminde
Çiçek Tomurcuğu
Oluşumu
Döneminde
Çiçek Açma Dönemi
Başinda
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
Ilk 2-3’üncü Yaprak
Oluşumu
Döneminde
Çiçek Tomurcuğu
Oluşumu
Döneminde
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
Ilk 2-3’uncu Yaprak
Oluşumu
Döneminde
Çiçek Tomurcugu
Oluşumu
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
200-250 kg / 1 Dekara /
Topraga
1 Ton Tohuma 1 lt
1:150
200ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
100ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
80-100 kg / 1 Dekara /
Topraga
1 Ton Tohuma 400ml
1:150
150ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
150ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
100 kg / 1 Dekara /
Topraga
1 Ton Tohuma 0,4 lt
1:150
200ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1:150
1:150
1:150
Döneminde
Çay
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
4.5-6.0 olamsı gerek.)
M aydanoz, Dereotu,
Kisnis
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
Maydonoz 5.07.0,Dereotu 6.5-7.0
Kişniş 5.0-7.0 olamsı
gerek.)
Kereviz, Safran,
Tarhun
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH
değeri,Kereviz 6.0-7.0
Safran 7.0-7.5 Tarhun
6.5-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)
Bioredw orm -S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)
Bioredw orm -S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)
Yılda 1-2 defa vejetasyon
dönem inde
 İlkbaharda / Yılda 1
defa
İlkbaharda Aktif
Vejetasyon /
Büyüme / Dönemi
Başinda
 Tüm Büyüme /
Vejetasyon /
Dönemi Boyunca
15-18 Gun
Araliklarla
 Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
 Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
 Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
 Filizlenme / Ilk Cift
Yaprak /
Döneminde
 Son Uygulamadan
12-14 Gün Sonra
 Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
 Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
 Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
 Filizlenme / İlk Cift
Yaprak /
Döneminde
 Son Uygulamadan
12-14 Gün Sonra
 Yılda 1-2 defa
1-3 lt / Dekara /
1:150
250 kg / 1 Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
Topraga
3 lt / 1000 Adet Bitkiye /
Püskürtme
1:150
2 lt / 1000 Adet Bitkiye /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
100-130 kg / 1 Dekara /
Topraga
10 kg Tohuma 20 ml
Püskürtme
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
200-250 kg / 1 Dekara /
Topraga
10kg Tohuma 20 ml
Püskürtme
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
1:150
Çim enlik Otlar ve
Çiçekler, Bir Yıllık ve
Uzun Yılık Çiçekler
Bioredw orm -S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)



Dekoratif Ardiç ve
Çam Grubu Bitkiler
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)



Ayçiçeği
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
6.0-7.5 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)


Bioredw orm -L(Liquid)

vejetasyon
dönem inde
Vejetasyon
sırasında/ Yılda 2
defa
İlk Baharda
Vejetasyon /
Büyüme / Dönemi
Başinda
Büyüme Dönemi
Boyunca 12-15 Gun
Araliklarla
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Vejetasyon sirasinda
/ Yılda 1 defa
Ilk Baharda Fidan
Dikme Esnasinda
Ilk Baharda
Vejetasyon /
Büyüme / Dönemi
Başinda ve Tüm
Vejetasyon Dönemi
Boyunca 25-30 Gün
Araliklarla
Tüm Vejetasyon
Dönemi Boyunca
25-30 Gün
Araliklarla
Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
Ekim Öncesi / Yılda
1 defa
Tohumlarin
Islatilmasi Dönemi
Ilk 2-4’üncü çift
uygulam a
350-400 kg / 1 Dekara
Topraga
500ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
300ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
800gr kok basina
Topraga
1 Bitkinin Kok Etrafina
20-25 ml
1 Bitkiye 5 ml
Sulama
1:150
Püskürtme
1:150
1 Bitkinin Kok Etrafina
10-15 ml
Sulama
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
200-250 kg / 1 Dekara /
Topraga
1 kg Tohuma 1,2 ml
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
400ml / 1 Dekara /
1:150
1:150
1:150
Yaprak Aşamasında
Çiçek Tomurcuklarin
Gelişiminden-Çiçek
Açana Kadar Olan
Dönem
 Yılda 1-2 defa
vejetasyon
dönem inde
 İlk Bahar Sonbahar / Yılda 2
defa
 Tohumların
Islatilmasi Dönemi
 Filiz / İlk Cift Yaprak
/ Dönemi
Sap / Başağin / Oluşum
Dönemi Başında
 Yıda 1-2 defa
vejetasyon dön.

Yonca
-(Kaliteli ürün almak
için toprağın pH değeri
6.0-7.0 olamsı gerek.)
Bioredw orm -S(Solid)
Bioredw orm -L(Liquid)
200ml/ 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
100-150 kg / 1 Dekara /
Topraga
1 Ton Tohuma 0,4 lt
1:150
150ml / 1 Dekara /
3-4 saat ekilmeden
once
Püskürtme
200ml / 1 Dekara /
Püskürtme
1:150
1-3 lt / Dekara /
Sulam a / Kok
uygulam a
1:150
1:150
Download

BİOTOR K ve BİOTOR S