25.07.2014
ÜNİTESİ
: Satın Alma Müdürlüğü
SAYI
: 2014/17354
KONU
: Futbol Köyleri Sporcu, Antrenör ve Sporcular Ulaşım Hizmet Alımı
SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2014 Çarşamba Saat 15:00
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 10 farklı merkezde düzenlenecek olan Futbol köyleri projesine katılacak
çocuklar ve antrenörlerin ulaşımlarının sağlanması amacıyla hizmet alımı yapılacaktır. İstekliler, tekliflerini kapalı zarf
usulü, elden veya posta yoluyla İstinye Mah. Daruşşafaka Cad. No 45 Kat.2 adresinde mukim Türkiye Futbol
Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 06 Ağustos 2014 Çarşamba Saat 15:00’e kadar teslim edebilirler.
Detaylı bilgi [email protected] mail adresinden veya 0212 362 22 41 nolu telefondan alınabilir
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
a.Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,
b.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
d.Referans dosyası,
e. Araç Bilgileri (Model, Marka)
Amaç:
TFF Futbol Köyünde görev yapan antrenörler ve sporcuların 10 Merkezde yapılacak kamplara ulaşımlarını
sağlamaktır. Yakın illerden sporcular ve antrenörlerin belirli bir noktadan alınarak kamp merkezlerine ulaşımları
sağlanmalıdır. Güzergahların planlaması kişi sayısı ve makul sürelerde ulaşımların sağlanması gözetilecek şekilde
firma tarafından planlanacaktır. Ulaşımların yeni araçlar ile sağlanması gerekmektedir. Antrenör ve sporcuların kamp
başlangıç gününden 1 gün önce en geç saat 18:00’e kadar tesislerde olmaları, kampın bitiş günü sabah 10:00
itibariyle ilgili tesislerden alınarak geri dönüşleri sağlanmalıdır. Hangi illerde kaç sporcu ve antrenörün katılacağı ilgili
firma ile istişare edilecek olup, bir futbol köyüne farklı illerden olmak koşuluyla toplamda en fazla 40 sporcu ve 10
antrenörün ulaşımlarının sağlanması gerekecektir.
Teslim edilen dosyanın üzerine isteklinin Adı Soyadı ve Unvanı yazılacaktır.

TFF. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, dilediği
istekliye işi ihale etmekte serbesttir.
Kamp Merkezleri, Tarihleri ve Katılım Sağlanacak İller
Sayı
Tarih
Erkek Futbol Köyü
1.
Etap
19–28
Ağustos
2014
Isparta (S Demirel Ünv. KonukEvi)
Süleyman Demirel Ünv. Yerleşkesi
Isparta
Erkek Futbol Köyü
Kırıkkale
Ankara
Eskişehir
Kütahya
Afyon
Karaman
Antalya
Konya
Burdur
Isparta
19–28
Ağustos
2014
Tarih
Erzurum (Polat Otel)
Ordu
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Trabzon
Rize
Artvin
Polat Otel Erzurum
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Bingöl
Erzincan
Erzurum
Nevşehir (Avanos Avrasya Otel)
Zonguldak
Karabük
Ankara
Eskişehir
Konya
Samsun
Amasya
Tokat
Jan Zakiri Cad. Avanos Nevşehir
Şanlıurfa
Gaziantep
Hatay
K.maraş
Adana
Mersin
Kayseri
Nevşehir
Sayı
20-29
Ağustos
2014
Tarih
2.
Etap
1-10 Eylül
2014
Sakarya (Uygulama Oteli)
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Kocaeli
Kırkpınar Uygulama Oteli Sakarya
Bursa
Bilecik
Yalova
Düzce
Sakarya
Sayı
Tarih
Erkek Futbol Köyü
2.
Etap
1-10 Eylül
2014
Nevşehir (Avanos Avrasya Otel)
Sivas
Yozgat
Kayseri
Kırşehir
Aksaray
Nevşehir
Jan Zakiri Cad. Avanos Nevşehir
Hatay
Kilis
Gaziantep
Osmaniye
Adana
Mersin
Sayı
Tarih
Erkek Futbol Köyü
Sinop (GHSİM Kamp Eğt. Tesisi)
Bolu
Zonguldak
Karabük
Bartın
Çankırı
Gelincik Mah. Stadyum Yolu No:88
Sinop
Tokat
Amasya
Çorum
Samsun
Sinop
Sayı
1.
Etap
Sayı
1.
Etap
Tarih
Katılımcı İller
Katılımcı İller
Kız Futbol Köyü
Katılımcı İller
Erkek Futbol Köyü
Katılımcı İller
Katılımcı İller
Niğde
Katılımcı İller
Kastamonu
2.
Etap
1-10 Eylül
2014
Sayı
Tarih
Erkek Futbol Köyü
2.
Etap
1-10 Eylül
2014
İzmir Ödemiş (Gölcük Prensen Otel)
Çanakkale
Balıkesir
Manisa
Uşak
Gölcük Yaylası No:16 Ödemiş İzmir
Denizli
Muğla
Aydın
İzmir
Sayı
Tarih
Erkek Futbol Köyü
Elazığ (Turpol Tesisleri)
Hakkari
Şırnak
Van
Siirt
Bitlis
Muş
Batman
Elazığ Diyarbakır Karayolu 25.km
Güney Köyü Sivrice Elazığ
Şanlıurfa
Diyarbakır
Adıyaman
K.maraş
Malatya
Tunceli
Elazığ
Katılımcı İller
Katılımcı İller
2.
Etap
1-10 Eylül
2014
Sayı
Tarih
Kız Futbol Köyü
2.
Etap
1-10 Eylül
2014
Erzurum (Polat Otel)
Trabzon
Rize
Ardahan
Hakkari
Siirt
Polat Otel Erzurum
D.bakır
Elazığ
Malatya
Muş
Erzurum
Sayı
Tarih
2.
Etap
1-10 Eylül
2014
1. DÖNEM
Katılımcı İller
Kız Futbol Köyü
Katılımcı İller
Balıkesir (GHSİM Sporcu Kamp Eğt.
Tesisi)
Kırklareli
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Yalova
Gümüşçeşme Mahallesi Balıkesir
Antalya
Denizli
Aydın
İzmir
Balıkesir
Mardin
Mardin
19 – 28 Ağustos 2014 (Erkek)
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Konuk Evi - Isparta
19 – 28 Ağustos 2014 (Erkek)
Erzurum Polat Renaissance Otel – Erzurum
20 – 29 Ağustos 2014 (Kız)
Nevşehir Avrasya Otel Avanos – Nevşehir
2. DÖNEM
1 – 10 Eylül 2014 (Erkek)
Sakarya Kırkpınar Uygulama Oteli – Sakarya
1 – 10 Eylül 2014 (Erkek)
Nevşehir Avrasya Otel Avanos – Nevşehir
1 – 10 Eylül 2014 (Erkek)
Sinop GHSİM Kamp Eğitim Tesisi - Sinop
1 – 10 Eylül 2014 (Erkek)
İzmir Gölcük Prenses Otel Ödemiş - İzmir
1 – 10 Eylül 2014 (Erkek)
Elazığ Turpol Tesisleri - Elazığ
1 – 10 Eylül 2014 (Kız)
Balıkesir GHSİM Kamp Eğitim Tesisi - Balıkesir
1 – 10 Eylül 2014 (Kız)
Erzurum Polat Renaissance Otel – Erzurum
Download

Futbol Köyleri Sporcu, Antrenör ve Sporcular Ulaşım Hizmet Alımı