YURT ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
2014-2015 eğitim-öğretim yılında yurtlarımızda uygulanacak barınma ücretleri aşağıda belirtilmiştir.
YURT ADI
AYLIK
ÜCRET
520 TL
Altan Edige Kız Öğr.Yurdu
550 TL
Arıoğlu Kız Öğrenci Yurdu
300 TL
Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu
500 TL
Gök Kız Öğrenci Yurdu
500 TL
Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdu
450 TL
Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu
265 TL
IMKB Öğrenci Sitesi
590 TL
İTÜ Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evi
330 TL
İTÜ Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evi (Proje Asistanı)
520 TL
Prof.Dr. Ali İhsan ALDOĞAN Kız Öğr.Yurdu
400 TL
Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdu
NOT: Yurtlarımızda kalan ve kayıt yenileyecek öğrencilerimizin teminat bedelleri değişmemektedir.
KAYIT YENİLEME İLE İLGİLİ DUYURU
2014 – 2015 eğitim – öğretim döneminde yurtlarımızda kalmaya devam etmek
isteyen öğrencilerimizin 23 günlük Eylül ve Ekim ayı ücretlerini 27 Haziran
2014 tarihine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Vakıflar
Bankası – Maslak Şubesi 401 Hesap No:00158007296855662 IbanNo:TR07
0001 5001 5800 7296 8556 62 nolu hesap numarasına ödemeleri
gerekmektedir. Süresinde kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerimizin kayıtları
silinecek, yeniden yurtta kalmak üzere başvurmaları halinde başvuruları yeni
öğrenci statüsünde değerlendirilmeye alınacaktır.
Yurt kayıtlarını yenilemek için gerekli olan belgeler:
1. Taahhütname (Yurt Müdürlüğünden alınacak)
2. 23 günlük Eylül ve Ekim 2014 ayı ücretlerinin yatırdığını gösteren banka
dekontu
2014 YILI YAZ DÖNEMİ BİLGİLERİ
1. 2013 – 2014 eğitim – öğretim yılında yurtlarda kalıp, 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında da kalmaya devam edecek öğrencilerimizin kayıtları en geç 27
Haziran 2014 tarihine kadar Eylül (23 günlük) ve Ekim 2014 yurt ücretleri
alınarak yenilenecektir.
2. Yaz okuluna devam edip, yurtlarımızda kalmak isteyen İTÜ öğrencilerinden,
kaldıkları yurdun 2013 – 2014 eğitim – öğretim yılında geçerli olan aidat
ücretlerinden hesaplanan, kalınan günlerin ücreti alınacaktır.
3. Yaz okulu döneminde yurt bursu (tam, yarım, özel ve bağışçı) geçerli değildir.
4. Yaz okulu ve staj amaçlı yurtlarımızda kalmak isteyen misafir öğrenciler ancak
Rektörlük onay belgesi ile belirtilen ücretleri ödemek şartıyla yurtlarımızda
barınabilirler.
GÜMÜŞSUYU ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA BARINAN
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
1. Kaydını yenilemek isteyen öğrencilerimizin yurttan ayrılırken öncelikle
2014–2015 eğitim-öğretim döneminde kalmak istediği oda numarasını ve
arkadaşını belirten dilekçeyi yurt müdürlüğüne bırakması gerekmektedir.
2. Yurttan ayrılırken müdüriyet gözetiminde saat 17.00’ye kadar teslimatınızın
yapılması (yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, pike, alez ve anahtarlar) gereklidir.
3. Kayıt yenilemenizin yapılabilmesi için 23 günlük Eylül ayı (384 TL) ve Ekim
ayı (5000 TL) yurt ücreti olmak üzere toplam 884 TL’nin ödenmesi ve
yatırıldığını gösteren banka dekontunun 27 Haziran 2014 tarihine kadar Yurt
Müdürlüğü’ne (0212 292 66 84) fakslanması ya da elden ulaştırılması
gerekmektedir. Bu tarihe kadar Eylül ve Ekim 2014 yurt aidatını yatırmayan
öğrencilerimizin yurt kayıtları silinecektir.
4. Kayıt yenileme yapan öğrencilerimizin listeleri 18 Temmuz 2014 tarihinde
yurt müdürlükleri tarafından ilan panolarına asılacaktır.
İTÜ Yurtlar yönetimi kararı uyarınca depolara eşya bırakılmayacaktır (Deponun su alması,
böceklenmesi, bırakılan eşyaların geri alınmaması vs. sebeplerden ötürü)
GÖK ÖĞRENCİ YURDUNDA BARINAN
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
Kaydını yenilemek isteyen öğrencilerimizin yurttan ayrılırken öncelikle 20142015 eğitim- öğretim döneminde kalmak istediği oda numarasını ve
arkadaşını belirten dilekçeyi yurt müdürlüğüne bırakması gerekmektedir.
2. Yurttan ayrılırken müdüriyet gözetiminde saat 17.00’ye kadar teslimatınızın
yapılması (yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, pike, alez ve anahtarlar) gereklidir.
3. Kayıt yenilemenizin yapılabilmesi için 23 günlük Eylül ayı (384 TL) ve Ekim
ayı (500 TL) yurt ücreti olmak üzere toplam 884 TL’nin ödenmesi ve
yatırıldığını gösteren banka dekontunun 27 Haziran 2014 tarihine kadar Yurt
Müdürlüğü’ne (0212 276 13 66) fakslanması ya da elden ulaştırılması
gerekmektedir. Bu tarihe kadar Eylül ve Ekim 2014 yurt aidatını yatırmayan
öğrencilerimizin yurt kayıtları silinecektir.
4. Kayıt yenileme yapan öğrencilerimizin listeleri 18 Temmuz 2014 tarihinde
yurt müdürlükleri tarafından ilan panolarına asılacaktır.
1.
İTÜ Yurtlar yönetimi kararı uyarınca depolara eşya bırakılmayacaktır (Deponun su alması,
böceklenmesi, bırakılan eşyaların geri alınmaması vs. sebeplerden ötürü)
IMKB ERKEK ÖĞRENCİ SİTESİNDE BARINAN
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
1.
2.
3.
4.
Kaydını yenilemek isteyen öğrencilerimizin yurttan ayrılırken öncelikle 20142015 eğitim- öğretim döneminde kalmak istediği bloğu ve oda arkadaşlarını
belirten dilekçeyi yurt müdürlüğüne bırakması gerekmektedir.
Yurttan ayrılırken müdüriyet gözetiminde saat 17.00’ye kadar teslimatınızın
yapılması (yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, pike, alez ve anahtarlar) gereklidir.
Kesin kayıt yenilemenizin yapılabilmesi için 23 günlük Eylül ayı (203 TL) ve
Ekim ayı (265 TL) yurt ücreti olmak üzere toplam 468 TL’nin ödenmesi ve
yatırıldığını gösteren banka dekontunun 27 Haziran 2014 tarihine kadar Yurt
Müdürlüğü’ne (0212 285 71 07) fakslanması ya da elden ulaştırılması
gerekmektedir. Bu tarihe kadar Eylül ve Ekim 2014 yurt aidatını yatırmayan
öğrencilerimizin yurt kayıtları silinecektir.
Kayıt yenileme yapan öğrencilerimizin listeleri 18 Temmuz 2014 tarihinde
yurt müdürlükleri tarafından ilan panolarına asılacaktır.
İTÜ Yurtlar yönetimi kararı uyarınca depolara eşya bırakılmayacaktır (Deponun su alması,
böceklenmesi, bırakılan eşyaların geri alınmaması vs. sebeplerden ötürü)
AYAZAĞA KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA BARINAN
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
1.
2.
3.
4.
Kaydını yenilemek isteyen öğrencilerimizin yurttan ayrılırken öncelikle 20142015 eğitim- öğretim döneminde kalmak istediği oda numarasını ve
arkadaşını belirten dilekçeyi yurt müdürlüğüne bırakması gerekmektedir.
Yurttan ayrılırken müdüriyet gözetiminde saat 17.00’ye kadar teslimatınızın
yapılması (yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, pike, alez ve anahtarlar) gereklidir.
Kayıt yenilemenizin yapılabilmesi için 23 günlük Eylül ayı (230 TL) ve Ekim
ayı (300 TL) yurt ücreti olmak üzere toplam 530 TL’nin ödenmesi ve
yatırıldığını gösteren banka dekontunun 27 Haziran 2014 tarihine kadar
Yurt Müdürlüğü’ne (0212 285 60 01) fakslanması ya da elden ulaştırılması
gerekmektedir. Bu tarihe kadar Eylül ve Ekim 2014 yurt aidatını yatırmayan
öğrencilerimizin yurt kayıtları silinecektir.
Kayıt yenileme yapan öğrencilerimizin listeleri 18 Temmuz 2014 tarihinde
yurt müdürlükleri tarafından ilan panolarına asılacaktır.
İTÜ Yurtlar yönetimi kararı uyarınca depolara eşya bırakılmayacaktır (Deponun su alması,
böceklenmesi, bırakılan eşyaların geri alınmaması vs. sebeplerden ötürü)
GÜMÜŞSUYU KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA BARINAN
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
1.
2.
3.
4.
Kaydını yenilemek isteyen öğrencilerimizin yurttan ayrılırken öncelikle 20142015 eğitim-öğretim döneminde kalmak istediği oda numarasını ve arkadaşını
belirten dilekçeyi yurt müdürlüğüne bırakması gerekmektedir.
Yurttan ayrılırken müdüriyet gözetiminde saat 17.00’ye kadar teslimatınızın
yapılması (yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, pike, alez ve anahtarlar) gereklidir.
Kayıt yenilemenizin yapılabilmesi için 23 günlük Eylül ayı ( 345 TL) ve Ekim
ayı (450 TL) yurt ücreti olmak üzere toplam 795 TL’nin ödenmesi ve
yatırıldığını gösteren banka dekontunun 27 Haziran 2014 tarihine kadar Yurt
Müdürlüğü’ne (0212 292 66 84) fakslanması ya da elden ulaştırılması
gerekmektedir. Bu tarihe kadar Eylül ve Ekim 2014 yurt aidatını yatırmayan
öğrencilerimizin yurt kayıtları silinecektir.
Kayıt yenileme yapan öğrencilerimizin listeleri 18 Temmuz 2014 tarihinde
yurt müdürlükleri tarafından ilan panolarına asılacaktır.
İTÜ Yurtlar yönetimi kararı uyarınca depolara eşya bırakılmayacaktır (Deponun su alması,
böceklenmesi, bırakılan eşyaların geri alınmaması vs. sebeplerden ötürü)
İTÜ YILMAZ AKDORUK ÖĞRENCİ EVİNDE BARINAN
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
1.
2.
3.
4.
Kaydını yenilemek isteyen öğrencilerimizin öncelikle yurttan ayrılırken 20142015 eğitim- öğretim döneminde kalmak istediği oda numarasını ve
arkadaşını belirten dilekçeyi yurt müdürlüğüne bırakması gerekmektedir.
Yurttan ayrılırken müdüriyet gözetiminde saat 17.00’ye kadar teslimatınızın
yapılması (yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, pike, alez ve anahtarlar) gereklidir.
Kayıt yenilemenizin yapılabilmesi için 23 günlük Eylül ayı (452 TL ) ve Ekim
ayı (590 TL) yurt ücreti olmak üzere toplam 1.042 TL’nin ödenmesi ve
yatırıldığını gösteren banka dekontunun 27 Haziran 2014 tarihine kadar Yurt
Müdürlüğü’ne (0212 285 73 15) fakslanması ya da elden ulaştırılması
gerekmektedir. Bu tarihe kadar Eylül ve Ekim 2014 yurt aidatını yatırmayan
öğrencilerimizin yurt kayıtları silinecektir.
Kayıt yenileme yapan öğrencilerimizin listeleri 18 Temmuz 2014 tarihinde
yurt müdürlükleri tarafından ilan panolarına asılacaktır.
İTÜ Yurtlar yönetimi kararı uyarınca depolara eşya bırakılmayacaktır (Deponun su alması,
böceklenmesi, bırakılan eşyaların geri alınmaması vs. sebeplerden ötürü)
ARIOĞLU KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA BARINAN
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
1.
2.
3.
4.
Kaydını yenilemek isteyen öğrencilerimizin öncelikle yurttan ayrılırken 20142015 eğitim- öğretim döneminde kalmak istediği oda numarasını ve
arkadaşını belirten dilekçeyi yurt müdürlüğüne bırakması gerekmektedir.
Yurttan ayrılırken müdüriyet gözetiminde saat 17.00’ye kadar teslimatınızın
yapılması (yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, pike, alez ve anahtarlar) gereklidir.
Kayıt yenilemenizin yapılabilmesi için 23 günlük Eylül ayı (422 TL) ve Ekim
ayı (550 TL) yurt ücreti olmak üzere toplam 972 TL’nin ödenmesi ve
yatırıldığını gösteren banka dekontunun 27 Haziran 2014 tarihine kadar Yurt
Müdürlüğü’ne (0212 276 13 66) fakslanması ya da elden ulaştırılması
gerekmektedir. Bu tarihe kadar Eylül ve Ekim 2014 yurt aidatını yatırmayan
öğrencilerimizin yurt kayıtları silinecektir.
Kayıt yenileme yapan öğrencilerimizin listeleri 18 Temmuz 2014 tarihinde
yurt müdürlükleri tarafından ilan panolarına asılacaktır.
İTÜ Yurtlar yönetimi kararı uyarınca depolara eşya bırakılmayacaktır (Deponun su alması,
böceklenmesi, bırakılan eşyaların geri alınmaması vs. sebeplerden ötürü)
Prof.Dr. ALİ İHSAN ALDOĞAN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA
BARINAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
1.
2.
3.
4.
Kaydını yenilemek isteyen öğrencilerimizin öncelikle yurttan ayrılırken 20142015 eğitim- öğretim döneminde kalmak istediği oda numarasını ve
arkadaşını belirten dilekçeyi yurt müdürlüğüne bırakması gerekmektedir.
Yurttan ayrılırken müdüriyet gözetiminde saat 17.00’ye kadar teslimatınızın
yapılması (yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, pike, alez ve anahtarlar) gereklidir.
Kayıt yenilemenizin yapılabilmesi için 23 günlük Eylül ayı (399 TL) ve Ekim
ayı (520 TL) yurt ücreti olmak üzere toplam 919 TL’nin ödenmesi ve
yatırıldığını gösteren banka dekontunun 27 Haziran 2014 tarihine kadar Yurt
Müdürlüğü’ne (0212 285 74 50) fakslanması ya da elden ulaştırılması
gerekmektedir. Bu tarihe kadar Eylül ve Ekim 2014 yurt aidatını yatırmayan
öğrencilerimizin yurt kayıtları silinecektir.
Kayıt yenileme yapan öğrencilerimizin listeleri 18 Temmuz 2014 tarihinde
yurt müdürlükleri tarafından ilan panolarına asılacaktır.
İTÜ Yurtlar yönetimi kararı uyarınca depolara eşya bırakılmayacaktır (Deponun su alması,
böceklenmesi, bırakılan eşyaların geri alınmaması vs. sebeplerden ötürü)
ALTAN EDİGE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA BARINAN
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
1.
2.
3.
4.
Kaydını yenilemek isteyen öğrencilerimizin öncelikle yurttan ayrılırken 20142015 eğitim- öğretim döneminde kalmak istediği oda numarasını ve
arkadaşını belirten dilekçeyi yurt müdürlüğüne bırakması gerekmektedir.
Yurttan ayrılırken müdüriyet gözetiminde saat 17.00’ye kadar teslimatınızın
yapılması (yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, pike, alez ve anahtarlar) gereklidir.
Kayıt yenilemenizin yapılabilmesi için 23 günlük Eylül ayı (399 TL) ve Ekim
ayı (520 TL) yurt ücreti olmak üzere toplam 919 TL’nin ödenmesi ve
yatırıldığını gösteren banka dekontunun 27 Haziran 2014 tarihine kadar Yurt
Müdürlüğü’ne (0212 285 74 27) fakslanması ya da elden ulaştırılması
gerekmektedir. Bu tarihe kadar Eylül ve Ekim 2014 yurt aidatını yatırmayan
öğrencilerimizin yurt kayıtları silinecektir.
Kayıt yenileme yapan öğrencilerimizin listeleri 18 Temmuz 2014 tarihinde
yurt müdürlükleri tarafından ilan panolarına asılacaktır.
İTÜ Yurtlar yönetimi kararı uyarınca depolara eşya bırakılmayacaktır (Deponun su alması,
böceklenmesi, bırakılan eşyaların geri alınmaması vs. sebeplerden ötürü)
Download

Arıoğlu,Ali İhsan,Altan Edige, Ayazağa Kız,Gök, İMKB, Yılmaz