Arş. Gör. Ramle Gül Hazar
[email protected]
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ
Akademik Görevler
Yıl
2012-2013
Görev
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul
Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
2013-
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi
Eğitimi Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
Eğitimi
Derece
Yıl
Kurum
Lisans
2008-2012
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi
Öğretmenliği Anabilim Dalı
Bütünleşik
Doktora
2012-
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi
Eğitimi Anabilim Dalı
Download

Araş. Gör. Ramle Gül Hazar - Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi