II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM PROGRAMI
22 Mayıs 2014 PERŞEMBE
09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları
Birinci Oturum (10.00-11.00)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR
10.00-10.15 Yunus Uzun Abdürrahim Karakoç’un Edebiyatımızdaki Yeri ve Mektuplarının
Muhtevası
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
10.15-10.30 Feyza Kurnaz Cahit Zarifoğlu’nu “Yaşamak” Adlı Eseriyle Anlamak
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
10.30-10.45 Kutsal Bozgedik Çankırılı Yazar Mine Sultan Ünver’in Romanlarında Kadın
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
10.45-11.00 İbrahim Halil Ceylan Antep Savunması’nın Türk Hatıra Edebiyatındaki
Akisleri
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
Mola: 11.00-11.15
İkinci Oturum (11.15-12.30)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nesime CEYHAN AKÇA
11.15-11.30 Mehmet Özer Ermeni Meselesi’nin Edebiyata Yansıması ve Hasip Dürrî’nin
“Havadis-i Eyyam” Şiiri
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
11.30-11.45 Savaş Erkan Necati Bey Divanında Mitolojik Unsurlar
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
11.45-12.00 Şahbaz Uzun Geçmişten Günümüze Hal Eklerinin Değişimi Ve Hal Eklerinin
Örneklerle Açıklaması (Sinop Üniversitesi, TDE Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi)
12.00-12.15 Ayşenur Akçay Türkiye Türkçesi’ndeki Galatı Meşhurlar (Çankırı Karatekin
Üniversitesi, TDE Bölümü, 2. Sınıf Öğrencisi)
12.15-12.30 Neşe Över Yapım Eklerinin Karşılaştırılması: Eski Uygur Türkçesi ve Eski
Anadolu Türkçesi (Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 2. Sınıf Öğrencisi)
Öğlen Arası: 12.30-13.30
Üçüncü Oturum (13.30-14.45)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKYOL
13.30-13.45 Meryem KÖSEOĞLU Halikarnas Balıkçısı’nın ‘Merhaba Anadolu’ İsimli
Eserinde Bulunan Etimolojik Açıklamalar (Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 2.
Sınıf Öğrencisi)
13.45-14.00 Umut Erdoğan, Semih Diri Fuzûlî'nin Leylâ İle Mecnun Mesnevisi'nin Çağımız
Algısında Arabesk Müziğe Yansımaları
(Hacettepe Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
14.00-14.15 Kübra Şengün Erzurumlu İbrahim Hakkı Manzum Akaidi
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
14.15-14.30 Selime Bönç Gün Yüzüne Çıkmamış Bir Eser ‘’Esmaül Hüsna’’
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
14.30-14.45 Gökhan Aydın Fuzûlî’nin “Su Kasidesi” İle FagiyeTeyrân’ın “Ey Su, Su” Şiirlerindeki
“Su” Motifi Üzerine Bir Değerlendirme
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
14.45-15.00 Meryem Şentürk Naip Yusuf Köyü Dünden Bugüne Pomak Düğün
Âdetleri
(Hitit Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
Mola: 15.00-15.15
Dördüncü Oturum (15.15-16.30)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mumine ÇAKIR
15.15-15.30 Ayşe Cengiz Ali Ekrem Bolayır’ın “Ordu’nun Defteri” Adlı Eserine Bir Bakış
(Karabük Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
15.30-15.45 Nurullah Bulut Kızıl Elma ve Ömer Seyfettin’in Kaleminden
Kızıl Elma
(Karabük Üni., TDE Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi)
15.45-16.00 Hacer Gülcan II. Abdülhamit Döneminde Edebiyat Öğretimine Bir Bakış (Hitit
Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
16.00-16.15 Meryem Kızıl Yunus Emre’de ‘Benlik’ Değil ‘Birlik’ Algısı (Sinop Üniversitesi,
TDE Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi)
Mola: 16.15-16.45
Beşinci Oturum (16.45-18.00)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şerife ÖZER
16.45-17.00 Suna Gürdal Türk Edebiyatındaki Romanlardan Hürrem Sultan Portresi
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
17.00-17.15 Yeter Selvi Alev Alatlı’nın Or’da Kimse Var Mı? serisinin Tahlili Ve
Postmodernist Unsurlar
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
17.15-17.30 M. Ekin Özkuyumcu Kötüye İçeriden Bakmak (Hitit Üniversitesi, TDE
Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
17.30-17.45 Ramazan Öztürkmen Ahmet Altan’ın ‘Dört Mevsim Sonbahar’ ve ‘Tehlikeli
Masallar’ Adlı Romanlarında Postmodernist Açılımlar
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
17.45-18.00 Kutsal Bozgedik Çankırı Duygu Mecmuasında Çıkarılan Şiirlere Genel Bir
Bakış
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
Mola: 18.00-18.15
Altıncı Oturum (18.15-19.30)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fatih SONA
18.15-18.30 Merve Hacer Çelik Divanü Lugati’t-Türk İçerisinde Yer Alan Eski Türk Hukuk
Terimleri ve Devlet Yapısına İlişkin Unsurlar
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 2. Sınıf Öğrencisi)
18.30-18.45 Engin Değirmenci Dede Korkut Hikayeleri’nde Bayburt Üzerine Bir
Değerlendirme
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
18.45-19.00 Murat İşlek Afyonkarahisar ve Yöresi Efsaneleri
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
19.00-19.15 Ayşegül Gürbüz Manzum İbrahim B. Edhem Menkıbesi
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
19.15-19.30 Seda Akgül Fuzuli’nin Leyla Ve Mecnun Mesnevisinde Değerler Eğitimi Olarak
Kız Çocuğuna Nasihatler
(Çankırı Karatekin Üniversitesi, TDE Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi)
Kapanış Konuşması
Download

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU