ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi
İşbirliği Programı
“Proje Uygulama Eğitimi”
İstanbul
18-19 Şubat 2014
GÜNDEM
Program Tanıtımı ve Genel İşleyiş
•
•
•
•
•
•
•
Programın Genel Yapısı – Mevcut Durum
Proje Uygulama Süreci
Genel Kurallar
İlerleme Raporları
İzleme Ziyaretleri
Dikkat Edilecek Hususlar
Soru-Cevap
2
Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI)
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013
Amaç: Karadeniz Havzasında yer alan ülkelerde daha güçlü ve
sürdürülebilir kalkınma ile daha güçlü bölgesel işbirliği ve ortaklık
sağlamak.
Program Alanı
•
•
•
•
Bulgaristan: Severoiztochen, Yugoiztochen;
Yunanistan: Orta Makedonya, Doğu Makedonya-Batı Trakya;
Romanya: Güneydoğu bölgesi;
Ukrayna: Odessa, Mykolaiv, Kherson, Sivastopol, Zaporosh’ye ve
Donetsk Oblast, Kırım Özerk Bölgesi;
•
Ermenistan, Gürcistan, Moldova – tüm bölgeler.
4
Türkiye’deki Program Alanı
TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce,
Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop),
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, Gümüşhane)
Program Yönetimi
Ortak İzleme Komitesi- karar alma mercii (8 ülke)
 Ortak Yönetim Makamı (JMA) –uygulama mercii (Romanya
Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı)
 Ortak Teknik Sekreterya- JMA için destek (Romanya)
 Seçim Komitesi (tüm ülkelerden üyeler)
 Ulusal Otoriteler- her ülke için
 Ulusal Bilgi Noktaları- her ülke için (TR: Çorum, Karabük,
Samsun, Trabzon)

Türkiye’de Yönetim Yapısı
1. ABB (Ulusal Otorite)
2. MFİB (Sözleşme/Uygulama Makamı)
Program Bütçesi
 2007-2013 dönemindeki toplam bütçe: 38 milyon Avro (ENPI + IPA +
eş-finansman)
 ENPI ana yararlanıcı JMA ile, IPA Ana Yararlanıcı ise MFİB ile sözleşme
imzalar.
 % 90 AB ortak finansmanı, + % 10 ulusal ortak finansman
ENPI EC
28,118,955
IPA EC
7,000,000
ENPI ortak
finansman
IPA ortak
finansman
2,569,651
777,777
ENPI ortak
finansman
oranı ( %)
IPA ortak
finansman
oranı ( %)
10%
10%
ENPI
Toplam
30,688,606
IPA
Toplam
7,777,777
EC Toplam
38,466,383
Program Öncelikleri
•
•
•
•
•
•
HEDEF 1: SINIR BÖLGELERİNDE EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMENİN
DESTEKLENMESİ
Öncelik 1: Ortak kaynaklara dayalı ekonomik ve sosyal gelişme için
sınır ötesi ortaklıkların desteklenmesi
HEDEF 2: ORTAK SORUNLARLA MÜCADELE İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA
Öncelik 2: Çevre koruması için kaynakların ve yetkinliklerin paylaşımı
HEDEF 3: YEREL, KİŞİLERARASI İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Öncelik 3: Havzada ortak bir kültürel çevre oluşturulması için kültür ve
eğitim ağlarının desteklenmesi
İki teklif çağrısı (2009-2011) altında sunulan 368 projenin
ülkelere göre dağılımı
Ukrayna
25
4,70%
Ermenistan
17
3,20%
Azerbaycan*
8
1,50%
Türkiye**
172
32,33%
Bulgaristan
68
12,78%
Gürcistan
15
2,82%
Yunanistan
97
18,23%
Rusya*
1
0,19%
*Azerbaycan ve Rusya ilk çağrıda proje sunmuşlardır
**En az bir Türk ortağı olan projeler
Romanya
102
19,17%
Moldova
27
5,08%
9
Ülkelere göre onaylanan proje sayısı dağılımı*
Ukrayna
1
1,02%
Ermenistan
Azerbaycan**
4
0
4,08%
Türkiye***
38
38,78 %
Bulgaristan
12
12,24%
Gürcistan
3
3,06%
Yunanistan
15
15,31%
Rusya**
0
*1. ve 2. çağrı toplam, 2013 Aralık ayı itibariyle
**Azerbaycan ve Rusya ilk çağrıda proje sunmuşlardır
***En az bir Türk ortağı olan projeler
Romanya
20
20,41%
Moldova
5
5,10%
10
Onaylanan 60 projenin önceliklere göre
dağılımı
22
Türk ortaklı proje sayısının önceliklere
göre dağılımı
25
19
13
8
Toplam
14
7
11
9
8
Öncelik 2
2.çağrı
Öncelik 3
8
3 4
4
1.çağrı
Öncelik 1
15
18
Toplam
2
1.çağrı
Öncelik 1
6
Öncelik 2
2.çağrı
Öncelik 3
Öncelik 1: Ortak kaynaklara dayalı ekonomik ve sosyal gelişme için sınır ötesi
ortaklıkların desteklenmesi
Öncelik 2: Çevre koruması için kaynakların ve yetkinliklerin paylaşımı
Öncelik 3: Havzada ortak bir kültürel çevre oluşturulması için kültür ve eğitim
ağlarının desteklenmesi
11
Onaylanan projelerin
önceliklere göre dağılımı
21,67%
Türk ortaklı projelerin
önceliklere göre dağılımı
21,05%
36, 67 %
41,67%
Öncelik 1
Öncelik 2
28,95%
50,00%
Öncelik 3
Öncelik 1
Öncelik 2
Öncelik 3
12
Sunulan Projelerde Talep Edilen Fon Miktarının (ENPI + IPA) Ülkelere
Göre Dağılımı (180 milyon Avronun üzerinde)
26.572.025,59
14,74%
2.630.090,63
1,46%
18.119.150,48
10,05%
23.737.473,34
13,17%
8.634.586,90
4,79%
13.675.683,84
7,58%
Azerbaycan
Bulgaristan
Ermenistan
Gürcistan
Moldova
16.420.937,97
9,11%
Romanya
Rusya
Türkiye
31.217.377,77
17,31%
715.320,61
0,40%
38.576.595,61
21,40%
Ukrayna
Yunanistan
13
• Seçilen Projelerde Talep Edilen Fonların Ülkelere Göre Dağılımı
4.345.525,30
13,26%
3.263.715,79
9,96%
4.052.139,42
12,37%
1.754.286,90
5,35%
2.319.389,38
7,08%
Bulgaristan
Ermenistan
Gürcistan
Moldova
3.457.062,70
10,55%
6.578.712,36
20,08%
Romanya
Türkiye
6.994.906,43
21,35%
Ukrayna
Yunanistan
14
Sözleşmeye bağlanan / Başvuruda Talep Edilen Fon
Türkiye
% 17,57
Ukrayna
% 14,16
Ermenistan
% 21,58
Bulgaristan
% 17,03
Romanya
% 15,25
Gürcistan
% 15,70
Moldova
% 18,48
Yunanistan
% 15,64
15
İKİ ÇAĞRI ÖZETİ:
368
1. ve 2.çağrı
Değişim (%)
195
173
19
41
9
1.çağrı
60
29
Toplam
Seçilen Proje Sayısı
12,72%
115,79%
2.çağrı
Sunulan Proje Sayısı
38
222,22%
Türk Ortak İçeren Proje Sayısı
Sözleşmeye Bağlanan Fon Miktarı (Avro)
23.692.525
16.617.077
7.075.449
1.çağrı
6.046.208
5.112.991
933.218
2.çağrı
ENPI
Toplam
IPA
16
Yeni Dönem Çalışmaları
• 2014-2020 döneminde de Karadeniz Havzasında Sınır
Ötesi İşbirliği programı ENI altında devam edecektir.
• 2013 yılının Nisan ayında başlayan programlama süreci,
bölgesel önceliklerin belirlenmesi çalışmasına göre
devam etmektedir.
• Mevzuatın sadeleştirilmesi hedeflenmektedir.
• Yeni dönemde MFİB bu yapının içerisinde olmayacak,
kontrol birinci düzey denetleyicilerle sağlanacaktır.
• Türk yararlanıcılar, doğrudan başvuru sahibi
olabilecektir.
17
• İlginiz için teşekkürler.
18
Download

1-Program Yapısı-Mevcut Durum Sunumu ABB