İSTENEN BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
İşe giriş için sağlık raporu
İkametgâh belgesi
Sabıka kaydı
Nüfus cüzdan fotokopisi
Vukuatlı nüfus kâğıt örneği
Akbank Burdur şubesinden hesap numarası
Aile durum bildirimi
Download

İSTENEN BELGELER 1. İşe giriş için sağlık raporu 2. İkametgâh