Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter
Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya,
Istanbul),
4. – 9. Mai 2014
Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye
Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul)
4. – 9. Mayıs 2014
Kayıt Formu
Formblatt zum Ausfüllen am Computer: Bitte die Textfelder ausfüllen und die Kontroll-kästchen
markieren, anhand dieser Angaben werden Ihre Gesprächspartner ermittelt.
Lütfen formu detaylı bir şekilde doldurunuz. Bu form aynı zamanda ikili görüşmeler için de baz
oluşturacaktır.
Fragebogen für Kooperationsbörse in
X Ankara (05.05.2014)
Görüşme yapılacak şehirler:
X Konya (07.05.2014)
X Istanbul (09.05.2014)
Bitte zutreffendes ankreuzen / lütfen işaretleyiniz
Unternehmensprofil / Şirket Profili
Unternehmen / Şirket:
Straße / Cadde:
PLZ, Ort / Posta kodu, Şehir:
Tel. (Zentrale) / Tel. (Merkez):
Fax (Zentrale) / Faks (Merkez):
E-Mail (Zentrale) E-Posta (Merkez):
Internet:
Reiseteilnehmer / Katılımcı:
Position / Ünvanı:
Tel.-Durchwahl / Tel.:
Fax-Durchwahl / Faks:
E-Mail / E-Posta:
Mobil-Telefon, während der Reise gültig
Cep tel.:
Geschäftssprachen / Yabancı Dil Bilgisi:
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH &
Co. KG
Hunteburger Str. 32
49401 Damme, Deutschland
+49 5491 666-0
[email protected]
www.grimme.de
Jens Walter
Geschäftsführer /Genel Müdür
der Grimme Landmaschinenfabrik GmbH &
Co. KG und der
Grimme Turkey Satış ve Servis Limited
Şirketi
+49 5491 666-2250
+49 5491 666-772250
[email protected]
+49 171 3320873
Türkisch / Türkçe (akıcı)
X Englisch / İngilizce (akıcı)
X Deutsch / Almanca (akıcı)
X wir benötigen einen Dolmetscher /
tercümana ihtiyacımız var
Branche / Faaliyet alanı/Sanayi dalı:
Agrartechnik/ Ziraat Mühendisliği
Anzahl Beschäftigte / Çalışan sayısı:
Gründungsjahr / Şirket kuruluş yılı:
Teil der Holding/Firmengruppe / Bağlı
olduğu şirket grubu/holding:
Weltweit 2000, dünya çapında 2000
1861
Grimme Holding GmbH
c.a. 386 Mio € der Gruppe in 2013
davon in der Türkei c.a. 3 Mio€ in 2013
Von Deutschland aus c.a. 80 %
Umsatz p.a. / Yılık ciro: (Avro olarak):
Exportanteil / İhracat payı (% olarak):
2013 yılında yaklaşık 386 milyon €
Türkiye’de yaklaşık 3 milyon € (2013)
Almanya’dan yaklaşık %80
Angebotene Produkte/Dienstleistungen
Ürün ve/veya hizmet çeşitleriniz:
Anwendungsbereich der Produkte/
Dienstleistungen / Ürün ve/veya
hizmetlerinizin kullanıldığı alanlar:
Kartoffel-, Zuckerrüben- und Gemüsetechnik
Patates, pancar ve sebze teknolojisi
Die Produkte werden vom Ausbringen
des Saatgutes bis hin zur Lagerung von
Kartoffeln, Zuckerrüben und Gemüse
verwendet
Ürünler, tohum serpmeden başlayarak
patates, pancar ve sebzelerin
depolanmasına kadar kullanılmaktadır.
Wettbewerbsvorteile, Stärken und
Alleinstellungsmerkmale / Rekabet
avantajlarınız, güçlü yanlarınız ve
özelikleriniz (farkındalık):
Beabsichtigte Aktivitäten / Planlanan
faaliyetler:
Mit über 150 Maschinentypen aus den
Bereichen Kartoffel-, Rüben- und
Gemüsetechnik bietet die Grimme
Gruppe das mit Abstand breiteste und
umfangreichste Produktprogramm in
diesen Segmenten an.
150'den fazla makine türleri ile patates,
pancar ve sebze teknoloji alanlarında,
Grimme Grup en geniş kapsamlı ürün
yelpazesini sunmaktadır.
Allgemein / Genel:
Kontakte zu Entscheidungsträgern in der
Agrarbranche/Tarım sektöründe önde
gelen şirketler ile iletişim kurmak
Verkauf/Vertrieb / Pazarlama
Suche nach / Beklentiler:
X Handelsvertreter/Verkäufer
Ticari Temsilci / Satıcı
X Kunden
Müşteri
Repräsentant, Agent
Temsilci, Dağıtıcı
Joint-Venture-Partner
Ortak Girişim Ortaklığı
X Partner zur gegenseitigen Nutzung
der Vertriebsnetze
Dağıtım ağlarını, ortaklık şeklinde
karşılıklı kullanmak
Bürofaszilitäten
Ofis olanakları
X Einzelhandelspartner
Perakende satış ortaklığı
Großhandelspartner
Toptan satış ortaklığı
X Anderes: Kooperation mit ähnlichen
Unternehmen Diğer: Benzer şirketler
ile işbirliği (uzun vadede ortaklık)
beabsichtigte Aktivitäten (Fortsetzung) /
Planlanan faaliyetler (Devam)
Definition der Zielgruppe (in welcher
Branche/Industriezweig werden Ihre
Produkte verwendet?) / Hedef
Müşterileriniz (Ürünleriniz hangi
branş/sanayi dalında kullanılıyor?)
Produktion / Üretim:
Suche nach / Beklentiler:
X Produktionsmöglichkeiten
Üretim İmkanları
X Produktionspartner
Üretim ortaklığı
X Lieferant / Zulieferer
Tedarikçi/ Alt Tedarikçi
Sonstiges / Diğer:
Einzelne Landwirte und
Erzeugergemeinsachaften, welche
Kartoffeln, Zuckerrüben oder Gemüse
anbauen und lagern.
Patates, şeker pancarı ve sebze yetiştiren
ve depolayan çiftciler ve üretici ortaklar
/
Welche Anforderungen stellen Sie an
Ihren idealen Geschäftspartner
(Geschäftstätigkeit, Zielbranche,
Firmengröße, Vertriebsnetz und –weg,
Technische Voraussetzungen,
Know-How)) / Arzu ettiğiniz iş
ortağınızdan beklentileriniz nedir? İdeal iş
ortağı için şartlar nelerdir? (faaliyet alanı,
hedef sektör, firma büyüklüğü, dağıtım
ağı ve kanalları, teknik şartlar, bilgi, knowhow?)
Wer sind bisher ihre wichtigsten Kunden
in Deutschland/im Ausland? (Branchen,
ggf. Namen) / Almanya / yurt dışındaki en
önemli müşterileriniz kimdir? (Branş ve
Şirket ismi)
Einzelne Landwirte und
Erzeugergemeinsachaften, welche
Kartoffeln, Zuckerrüben oder Gemüse
anbauen und lagern.
Patates, şeker pancarı ve sebze yetiştiren
ve depolayan çiftciler ve üretici ortaklar
X eigene Vertriebsorganisation
Kendi dağıtım ağımız ile
Großhändler
Toptancılar ile
X Einzelhändler
Mümessiller ile
Sonstiges / Diğer:
Wie werden Ihre Produkte /
Dienstleistungen in Deutschland
vertrieben? / Ürünleriniz/Hizmetleriniz
Almanya’da nasıl pazarlanmaktadır?
Ihnen bekannte Firmen vor Ort, die zu
Gesprächen eingeladen werden sollten /
Görüşmeye davet edilmesinde yarar
görülen tanıdığınız yerel firma/firmalar:
Sonstiges / Diğer:
/
/
Bitte bis 28. Februar 2014 zurücksenden an
Formu lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz:
IHK Projekte Hannover GmbH
z. Hd. Reinhard Wagner
Schiffgraben 49
30175 Hannover
Tel. (0511) 3107-339
E-Mail: [email protected]
K:\Abt. II\Unternehmerreisen\2012\Türkei 29.4.-5.5.2012\Firmenprofil d_tr.doc
Download

Fragebogen Firmenprofil Delegationsreise Türkei 4.