Erasmus + Uygulamalı Proje Başvurusu Eğitimi
Erasmus+ Avrupa’da Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Sporu güçlendirmek için yedi yılda 14,7 milyar €
destek sağlayacak.
Avrupa Komisyonu, 2014-2020 yılları arasında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında
uygulanacak olan Erasmus+ Programı'nı yayınladı.
Kimler faydalanacak?
 4 milyondan fazla genç, öğrenci ve yetişkin Erasmus+ aracılığı ile öğrenim hareketliliğinde
bulunarak, yurt dışında çalışarak, eğitim alarak ya da gönüllü çalışmalara katılarak deneyim ve
beceri kazanacak.

Bu program aynı zamanda, öğretim uygulamalarına ve gençlik aktivitelerine yenilikçi
yaklaşımlar getirmek ve bunları modernize etmek üzere diğer ülkeler ile işbirliği oluşturmaları
için 125.000’den fazla kurum/kuruluşu destekleyecek.

Bu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gençlerin ve yetişkinlerin günümüz dünyasında
başarılı olmaları için gereken becerileri edinmelerini sağlayacak.

Erasmus+ yedi programı tek program çatısı altında topladığından bu programa erişim de daha
kolay olacak ve kurallarda yapılan değişiklikler sayesinde başvuru süreci de artık her
zamankinden daha basit olacak.
Siz de;
 Yurtdışında öğrenim görme, sosyal faaliyetlerde gönüllü olabilme, öğrenim hareketliliğinde
bulunma ve çalışarak deneyim kazanma fırsatlarına ulaşmak
 Eğitim, öğretim ve gençlik çalışanı olarak yurt dışında eğitim almak ve eğitim vermek için
 Dijital eğitimin geliştirilmesi ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımının artırılması için
çalışmalar yapmak
 Dil eğitimi için
 Örgün eğitim sistemi dışında edinilen kazanımlar da dâhil olmak üzere, becerilerin gelişmesi
için
 Kaliteyi ve yenilikçiliği teşvik etmek için diğer ülkelerdeki eğitim kurumları gençlik örgütleri
veya iş dünyası ile Stratejik Ortaklıklar kurmak için
 İş ve eğitim dünyası arasında işbirliği yapılarak, müfredatın ve yeterliliklerin geliştirilmesi
yoluyla ihtiyaç duyulan becerilerin ele alınması ve girişimciliğin artırılması için Bilgi Birlikleri
ve Sektörel Beceri Birlikleri oluşturmak,
 Yüksek lisansınızı tamamlamış olmak kaydıyla yurtdışında devam edeceğiniz eğitiminiz için
finansal destek almak,
 “Kredi (borç) Garanti Programı”ndan yararlanmak,
 Avrupa entegrasyonuna ilişkin eğitim ve araştırma yapmak,
 Dünya çapında yüksek öğrenim ve gençlik sektöründe öğrenme hareketliliği, işbirliği ve
kapasite oluşturma programları yürütmek,
 Prospective Initiatives (Geleceğe Yönelik Girişimler) aracılığıyla, pedagojide yenilikçi
yaklaşımların arttırılması ve ulusal düzeyde aşamalı politika reformları yapılmasına yönelik
girişimlerde bulunmak,
 Sporda ve özellikle gençler arasında yaygın spor dallarında şike, doping, şiddet, ırkçılık ve
hoşgörüsüzlüğe karşı iyi yönetişim projeleri geliştirmek
istiyorsanız Erasmus +’dan faydalanmak için başvuru yapabilirsiniz.
EĞİTİM İÇERİĞİ
1. ERASMUS PLUS GENEL BİLGİLENDİRME
2. PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
3. KA1 – ANA EYLEM 1 HAKKINDA BİLGİ
4. MESLEKİ EĞİTİM HAREKETLİLİK PROJELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
5. HAREKETLİLİK PROJE FORMU TANITIMI ve DOLDURULMASI
Download

Erasmus + Uygulamalı Proje Başvurusu Eğitimi