Sıra
1.
Adı Soyadı
Füsun EYÜBOĞLU
Öğrenci Numarası
PF10140096
Bölümü
TARİH (SENATO)
Dersin Adı
Gelişim Psikolojisi
Eğitim Bilimine Giriş
2.
Leman ÖZEN
PF26140008
3.
Hakkı ÇELİK
PF04140180
DENİZCİLİK
(SENATO)
İHL (SENATO)
4.
PF06140082
FİZİK (SENATO)
5.
Yağmur Tuğba
ÖZKAYNAR
Tuba KILIÇ
PF07140134
6.
Murat BODUR
PF04140137
MATEMATİK
(SENATO)
İHL (SENATO)
7.
Nurullah HERGÜL
PF04140138
İHL (SENATO)
8.
Özcan
AÇIKGÖZOĞLU
Serdar ÖZTÜRK
PF04140121
İHL (SENATO)
PF27140011
FRANSIZCA
(SENATO)
9.
10.
Ali Sait YAĞAR
PF19140116
11.
Hülya ÖNAL
PF19140180
12.
Oğuz YALÇINTUĞ
PF07140206
13.
Sevil KELEŞ
PF07140128
14.
Muhammet Baki GÜL
PF04140163
TÜRK DİLİ
(SENATO)
TÜRK DİLİ
(SENATO)
MATEMATİK
(SENATO)
MATEMATİK
(SENATO)
İHL (SENATO)
Rehberlik
Öğr. Gör. Adı
Yrd. Doç. Dr. Gamze
SART
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
SERİN
Doç. Dr. İlkay DEMİR
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Rehberlik
Okt. Saniye ARSOY
Eğitimde Ölçme ve
değerlendirme
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitim Bilimine Giriş
Okt. Saniye ARSOY
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Rehberlik
Rehberlik
Okt. Saniye ARSOY
Doç. Dr. İlkay DEMİR
Okt. Saniye ARSOY
Okt. Saniye ARSOY
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
SERİN
Okt. Saniye ARSOY
Yrd. Doç. Dr. Çare
SERTELİN MERCAN
Yrd. Doç. Dr. Çare
SERTELİN MERCAN
Okt. Saniye ARSOY
Doç. Dr. İlkay DEMİR
Doç. Dr. İlkay DEMİR
15.
16.
Şehima ÇETİNKAYA
Burcu ÇANDIR
PF06140099
PF10140132
FİZİK (SENATO)
TARİH (SENATO)
17.
Enes DEMİR
PF10140160
TARİH (SENATO)
18.
19.
Merve KARABUL
Hülya TOKAT
PF04140115
PF29140006
20.
Ece Irmak DEMİR
PF09140126
21.
Özlem BOY
PF29140007
22.
Okan BELTEK
PF19140162
23.
PF23140081
24.
Mehmed Yasir
CANDAN
Hatice GEGİN
İHL (SENATO)
HALKLA İLİŞKİLER
(SENATO)
COĞRAFYA
(SENATO)
HALKLA İLİŞKİLER
(SENATO)
TÜRK DİLİ
(SENATO)
İNGİLİZCE
(SENATO)
SAĞLIK (SENATO)
25.
Didem EMİROĞLU
PF24140071
26.
Özlem BAŞBOĞA
PF19140239
27
Sefa ÖNER
PF19140039
BİYOLOJİ
(SENATO)
TÜRK DİLİ
(SENATO)
TÜRK DİLİ (ÖSYM)
28.
Duygu Dünya ÖNEN
PF24140039
BİYOLOJİ (ÖSYM)
29.
Çiğdem DALKIÇ
KARAKOÇ
PF10140050
TARİH (ÖSYM)
30.
Melih Beşir ARVAS
PF36140020
PF31140012
KİMYA (SENATO)
Rehberlik
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Rehberlik
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Eğitim Psikolojisi
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Ölçme ve
Değerlendirme
Rehberlik
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Doç. Dr. İlkay DEMİR
Okt. Saniye ARSOY
Okt. Saniye ARSOY
Doç. Dr. İlkay DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Çare
SERTELİN MERCAN
Yrd. Doç. Dr. Çare
SERTELİN MERCAN
Yrd. Doç. Dr. Cengiz
POYRAZ
Okt. Burcu ÖZKALE
Yrd. Doç. Dr. Çare
SERTELİN MERCAN
Yrd. Doç. Dr. Çare
SERTELİN MERCAN
Yrd. Doç. Dr. Çare
SERTELİN MERCAN
Yrd. Doç. Dr. Çare
SERTELİN MERCAN
Yrd. Doç. Dr. Tamer
ERGİN
Öğr. Gör. Esin
TEZBAŞARAN
Prof. Dr. A. Esra
ASLAN
Öğr. Gör. Esin
TEZBAŞARAN
Okt. Saniye ARSOY
Download

Sıra Adı Soyadı Öğrenci Numarası Bölümü Dersin Adı Öğr. Gör. Adı