NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.
“NoorCM FX World İstanbul Fiyat Tahmin Yarışması” KATILIM ŞARTNAMESİ
I. Yarışmanın Amacı ve Kapsamı:
Noor Capital Menkul Değerler A.Ş. (NoorCM) tarafından “NoorCM FX World İstanbul Fiyat
Tahmin Yarışması” adıyla tüm internet kullanıcılarına açık bir yarışma düzenlenecektir. Bu
yarışma; katılımcılara, NoorCM’in sponsor olduğu, 25-28 Eylül 2014 tarihlerinde
düzenlenecek FX World İstanbul Forex ve Türev Ürünler Konferans ve Sergisi’ne giriş
davetiyesi kazanma fırsatı vermek ve tanıtım amacıyla; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
2014/798 nolu izni ile düzenlenmektedir.
II. Yarışmanın Konusu:
Yarışmacılar, NoorCM websitesi üzerinden, 17 Eylül gün sonu kapanışında (24.00) Altın
(XAUUSD, Altının dolar cinsinden değeri) ve EurUsd (EuroUsd paritesi, Euronun Usd
cinsinden değeri)’nin hangi fiyatta olacağı konusunda en yakın “Fiyat Tahmini” yapmaya
çalışacaklardır. Fiyat Tahminleri aşağıdaki esaslarda değerlendirilecek ve sıralamaya göre
aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.
III. Yarışmaya Katılım:
Yarışmacıların, Türkiye sermaye piyasalarında yasal olarak işlem yapma yasağı bulunmaması
ve 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Yarışmaya, NoorCM çalışanları ve çalışanların
1. ve 2.derece yakınları katılamazlar.
Yarışmacı adayları, NoorCM’in www.noorcm.com.tr adresindeki internet sitesinden
ulaşacakları Fiyat Tahmin Formu vasıtası ile; kimlik ve iletişim bilgilerini içeren ve işbu
Katılım Şartnamesi’ni kabul ederek yarışmaya konu fiyat tahminlerini en geç aşağıda
belirtilen kayıt süreleri sonuna kadar NoorCM’e iletecektir.
Yarışmacı bilgilerinin ve fiyat tahminlerinin NoorCM’e iletilmesinin ardından bir onay SMS’i
alacaktır. Bu şartnameyi kabul edip, Fiyat Tahmin Formunu eksiksiz doldurarak, Fiyat
Tahminlerini ileten ve iletimin başarılı olduğu konusunda onay SMS’si alan Yarışmacı
adayları yarışmaya katılıma hak kazanır. Katılımcılar NoorCM tarafından iletilen katılım onay
SMS’sini saklamak ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.
FX World İstanbul Fiyat Tahmin Yarışması katılmak için her yarışmacı NoorCM’e sunduğu
gerçek kişi kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder. Toplanan ve işleme
alınan veriler söz konusu yarışmacının aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla
kesinlikle paylaşılmayacak ve faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmayacaktır.
Her katılımcı, NoorCM’in katılımcılara uyarı, özel teklifler, promosyonlar, ticari reklamlar ve
pazarlama materyalleri gibi kurumun sağladığı hizmetlerle ilgili tanıtıcı bilgilerin kayıt için
verilen iletişim kanalları vasıtası ile gönderilebileceğini, NoorCM ürün ve hizmetlerinin
tanıtımı için katılımcı ile iletişime geçebileceğini kabul eder.
IV. Yarışma Esasları:
Yarışma Fiyat tahminlerinin iletilmesi ve tahminlerin değerlendirilmesi olmak üzere iki
aşamadan oluşmaktadır.
Fiyat Tahmini Gönderme Bitiş: En son 31 Ağustos 2014 gün sonu (24.00)
Yarışma Bitiş: 17 Eylül 2014 gün sonu (24.00)
Fiyat Tahminlerinin Değerlendirilmesi: 18-19 Eylül 2014
Yarışmacı Fiyat Tahmin Formunu kullanarak, formdaki formata uygun olarak 17 Eylül 2014
24.00’de oluşacak Altın (XAUUSD, Altının dolar cinsinden değeri) ve EurUsd (EuroUsd
paritesi, Euronun Usd cinsinden değeri) tahminini NoorCM’e iletir.
Yarışma için en son tahmin gönderme süresi 31 Ağustos 2014 gün sonu (24.00) tür. Bu
tarihten sonra gönderilen tahminler geçerli sayılmayacaktır.
Her bir yarışmacı sadece bir kez tahmin gönderebilir. Kimlik veya iletişim bilgileri mükerrer
başvuru yapan yarışmacı tahminlerinden mükerrer olan tahmin silinir ve değerlendirmeye
alınmaz.
Yarışmaya katılım maddesinde belirtilen esaslara uygun bir biçimde yarışmaya katılmaya hak
kazanan ve katılımı tamamlayan yarışmacılara onay SMSsi gönderilir. Onayın ardından Fiyat
Tahmini silinemez veya güncellenemez.
Yarışma yönetimi tarafından, bu şartnamede belirtilen kurallara, sermaye piyasası
düzenlemelerine ve iyi niyet kaidelerine aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacı yarış dışı
kalır ve Yarışma kaydı ve Fiyat Tahmini silinir.
Yarışma dönemi sona erdiğinde Yarışmacı Fiyat Tahminleri değerlendirilecek, Fiyat tahmin
başarısına göre Yarışmacılar arasında sıralama yapılacak, başarı sıralaması NoorCM internet
sayfasında ilan edilecek ve Yarışmacılar bu sıralamaya göre Yarışmaya konu aşağıdaki
ödüllere hak kazanacaktır. Fiyat Tahmin Başarısı Yarışmacı tarafından Tahmin Kayıt formu
ile yapılan Fiyat Tahmininin, 17 Eylül 2014 gün sonu (24.00) NoorCM MT4 elektronik
işlem platformu ilgili ürün kapanış fiyatına yakınlığı ile ölçülür. Değerlendirme öncelikle
Altın Fiyat Tahmini başarısı üzerinden yapılacak, iki yarışmacı arasında eşitlik olması
durumunda Euro Fiyat Tahmininin başarısı belirleyici olacaktır. Her iki Fiyat Tahminin
de aynı olması durumunda Fiyat Tahminini önce ileten yarışmacının tahmini daha başarılı
sayılacaktır.
Yarışma’daki başarı sıralaması 22 Eylül haftasında NoorCM web sitesinden duyurulacak ve
NoorCM ödül almaya hak kazanan yarışmacılarla verdikleri bilgilerdeki iletişim kanallarından
irtibat kurulacaktır.
Yarışmacıların yarışmanın işleyişine ve sonuçlarına ilişkin itirazlarından doğan
uyuşmazlıklar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Tahkim Kuralları
hükümleri kapsamında çözümlenecektir. Yarışmacılar, yarışma dönemi içerisinde aşağıda
iletişim detayları verilen Yarışma Bilgi Hattından yarışma ile ilgili her türlü konuda bilgi
alabilirler.
V. Yarışmanın ödülleri ve ödül takdimi:
Yarışmanın sonucunda yukarıda bahsedilen esaslara göre oluşturulacak tahmin başarı
sıralamasına göre;
1.’ye İstanbul Marriot Hotel Şişli’de 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde 2 gece ücretsiz konaklama,
fuar alanına ücretsiz transfer ve 1 adet FX World İstanbul Platin Giriş Davetiyesi
2. 3. 4. ve 5.’ye: Birer adet FX World İstanbul Gold Giriş Davetiyesi
6. 7. 8. 9. ve 10.’ye: Birer adet FX World İstanbul Silver Giriş Davetiyesi
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20.’ye: Birer adet FX World İstanbul Günlük
Giriş Bileti ödülleri verilecektir.
Ayrıca tüm Yarışma katılımcılarına kendi talepleri doğrultusunda ve 2014 yılı içerisinde
kendi belirleyecekleri tarihte) İstanbul genel merkezinde bulunan NoorCM Akademi™ ‘de
(NoorCM Eğitim Merkezi) ücretsiz Forex eğitimi imkânı sağlanacaktır.
Kesin sonuçların NoorCM web sitesinde yayınlanmasının ardından, NoorCM, ödül almaya
hak kazanan yarışmacılar ile tahmin sırasında bildirdikleri iletişim kanallarından iletişime
geçecektir ve ödül teslim prosedürü hakkında bilgi verecektir. İletişim veya kimlik bilgilerinin
hatalı verilmesinden kaynaklanan durumlarda NoorCM sorumlu değildir.
Ödüle konu FX World İstanbul organizasyon biletleri NoorCM’in sponsorluğu nedeniyle FX
World İstanbul Organizatörleri tarafından sağlanan biletlerdir. Organizasyon ve biletlerin
nitelikleri
hakkında
detaylı
bilgi
Organizatörün
sitesinde
bulunmaktadır.
http://www.fxworldistanbul.com/tr/ Organizasyonun içeriği ve biletlerin nitelikleri hakkında
NoorCM’in sorumluluğu bulunmamaktadır ve bu konuda Yarışma Kazananları NoorCM’den
herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
Ödül teslimi FX World İstanbul Forex ve Türev Ürünler Konferans ve Sergisi başlamadan
önce NoorCM’in belirleyeceği ve kazanan yarışmacılara duyuracağı prosedür ile verilecektir.
Kazanan yarışmacılar ödüllerini belirlenen prosedüre göre almaları, ödül teslimi sırasında
bizzat kendilerinin müracaat etmeleri ve kimliklerinin asıllarını ibraz etmeleri zorunludur.
Ödül hakkı FX World İstanbul organizasyonu bitişine (28 Eylül 2014 17.00’de) kadar saklıdır
ve bu tarihten itibaren hak talep edilemez. Yarışmada kazanılan ödül ve haklar devredilemez
veya nakde çevrilemez.
Katılımcılar, yarışmada ödüle hak kazanmaları halinde kendilerine ait ödül töreni veya
organizasyonları ile ilgili görsel ve videoların NoorCM websitesinde ve NoorCM’e ait görselyazılı tanıtım dokümanında kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.
VI. Yarışma Yöneticileri:
Telefon: 0212 280 66 66
Canan Özgür (NoorCM Teftiş Kurulu Başkanı),
Seltan Büyükakten (NoorCM KAS Birim Müdürü),
Halime Önen (NoorCM Kurumsal İletişim Sorumlusu)
VII. Yarışma Bilgi Hattı
Telefon: 0212 280 66 66 Elektronik posta: [email protected]
Download

NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A