KOKTEYL HAZIRLAMA DERSİ
MODÜL ADI
SÜRESİ

GARNİSAJ HAZIRLAMA

ÇALKALAMA
HAZIRLAMA

ÇALKALAMA KABINDA UZUN İÇİMLİ KOKTEYL
HAZIRLAMA
40/24

KARIŞTIRMA BARDAĞINDA KOKTEYL HAZIRLAMA
40/24

BARDAĞINDA KISA İÇİMLİ KOKTEYL HAZIRLAMA
40/24

BARDAĞINDA UZUN İÇİMLİ KOKTEYL HAZIRLAMA
40/24

BARDAĞINDA EZEREK KOKTEYL HAZIRLAMA
40/16

KATMANLI KOKTEYL HAZIRLAMA
40/16

BLENDIRDA KOKTEYL HAZIRLAMA
40/16

BÜYÜK KAPLARDA KOKTEYL HAZIRLAMA
40/16

BARDA ANİMASYON
40/16

BARDA KAPANIŞ İŞLEMLERİ
40/24
KABINDA
40/32
KISA
İÇİMLİ
KOKTEYL
40/32
DERS BİLGİ FORMU
DERSİN ADI
KOKTEYL HAZIRLAMA
ALAN
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
BARMEN /BARMENLİK
DERSİN
OKUTULACAĞI SINIF
11/12. SINIFLAR
SÜRE
DERSİN AMACI
DERSİN TANIMI
Haftalık 8 Ders Saati (Teknik Lise ve Anadolu Teknik
Liselerde 10 saat)
Bu derste öğrenciye; kokteyl çeşitlerini hazırlayıp servisini
yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Garnisaj ve süsleme, bar ölçü birimleri, kokteyl hazırlama
teknikleri, animasyon, bar açılış ve kapanışı ile ilgili
bilgilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖN KOŞULU
DERS İLE
KAZANDIRILACAK
YETERLİKLER
DERSİN İÇERİĞİ
Öğrenciye, dersin sonunda;
1. Garnisaj hazırlamak
2. Çalkalama kabında kısa içimli kokteyl hazırlamak
3. Çalkalama kabında uzun içimli kokteyl hazırlamak
4. Karıştırma bardğında kokteyl hazırlamak
5. Bardağında kısa içimli kokteyl hazırlamak
6. Bardağında uzun içimli kokteyl hazırlamak
7. Bardağında ezerek kokteyl hazırlamak
8. Katmanlı kokteyl hazırlamak
9. Blendırda kokteyl hazırlamak
10. Büyük kaplarda kokteyl hazırlamak
11. Barda Animasyon yapmak
12. Barda kapanış İşlemlerini yapmak
yeterlikleri kazandırılacaktır.
Bu derste;
1. Bardak gerdanlama
2. Trunçgil garnitürleri
3. Meyve garnitürleri
4. Tane garnitürler
5. Sebze garnitürleri
6. Çırpılmış krema garnitürü
7. Hazır kokteyl garnitürleri
8. Çalkalama kabında hazırlanan klasik kokteyller
9. Sour kokteyller
10. Daiquiri kokteyller
11. Sidecar kokteyller
12. Crusta kokteyller
13. Flip kokteyller
14. Alexander kokteyller
15. Lady kokteyller
16. Fizz kokteyller
17. Cooler kokteyller
18. Egg-nog kokteyller
19. Zoom kokteyller
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
YÖNTEM VE
TEKNİKLER
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
EĞİTİMCİLER
Pick me up kokteyller
Daisy kokteyller
Karıştırma bardağında hazırlanan klasik kokteyller
Martini kokteyller
Sling kokteyller
Gimlet kokteyller
Frappe kokteyller
Bardağında hazırlanan klasik kokteyller
Scaffa kokteyller
Fancy kokteyller
Sangree kokteyller
Toddy kokteyller
Cobbler kokteyller
Collins kokteyller
Fix kokteyller
Rickey kokteyller
Driver kokteyller
Swizzle kokteyller
Puff kokteyller
Julep kokteyller
Mojito kokteyller
Smash kokteyller
Old fasioned kokteyller
Pousse cafe kokteyller
Float kokteyller
Shooter kokteyller
Sunrise kokteyller
Milkshake kokteyller
Frozen kokteyller
Bellini kokteyller
Smoothie kokteyller
Bowl kokteyller
Cup kokteylle
Punch kokteyller
Grog kokteyller
Barda araçlarla animasyon
56. Barda malzemeler ve kartlarla animasyon
57. Bar talep formu
58. Günlük satış raporu
konularını içermektedir.
Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde problem çözme,
soru cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı gösteri,
gözlem yapma, görüşme vb. yöntem ve teknikleri
uygulanabilir.
Ortam: Sınıf, işletme, kütüphane, atölye, ev, bilgi teknoloji
ortamları, vb. ortamlar.
Donanım: Televizyon DVD, VCD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar ve donanımları.
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme
ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders
sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve
değerlendirme yapılacaktır.
1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına
öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan
alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları
ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye
uygun olanlar görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında
sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek
elemanlarından yararlanılabilir.
Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem,
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri,
KURUM VE
üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede
KURULUŞLAR
bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
:GARNİSAJ HAZIRLAMA
KODU
: 811ORK168
SÜRE
: 40/32
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA : Öğrencinin sektörde garnitür hazırlama ve bardak süsleme hakkında
gözlem, araştırma ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci, bu modül ile gerekli bar ortamı sağlandığında yöntem
ve tekniğine uygun olarak yenilebilir malzemelerle garnitür ve süsleme hazırlayıp diğer
malzemelerle usulüne uygun bardak süsleyebilecektir.
AMAÇLAR
:
1. Gerdan yapımına uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa ince bir şerit
halinde gerdan yapabilecektir
2. Trunçgil garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa uygun şekilde
garnisaj hazırlayarak bardağı süsleyebilecektir
3. Meyve garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa uygun şekilde
garnisaj hazırlayarak bardağı süsleyebilecektir
4. : Meyve garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa uygun şekilde
garnisaj hazırlayarak bardağı süsleyebilecektir
5. Sebze garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa uygun şekilde
garnisaj hazırlayarak bardağı süsleyebilecektir
6. Çırpılmış krema garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa uygun
şekilde bardağı süsleyebilecektir
7. Hazır gereç garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağı uygun
şekilde süsleyebilecektir
İÇERİK
1. BARDAK GERDANLAMA
1.1. Gerdanlanarak süslenen kokteyller
1.2. Gerdanlama malzemeleri
1.2.1. Tuz
1.2.2. Pudra şekeri
1.2.3. Hindistan cevezi rendesi
1.2.4. Cikolata rendesi
2. TURUNÇGİL GARNİTÜRLERİ
2.1. Turunçgillerle garnitürlenen kokteyller
2.2. Turunçgil garnitürleri
2.2.1. Lime
2.2.2. Limon
2.2.3. Portakal
2.3. Trunçgilden garnisaj yaparken dikkat edilmesi gereken konular
3. MEYVE GARNİTÜRLERİ
3.1. Taze meyvelerle garnitürlenen kokteyller
3.2. Koktey garnitürlemede kullanılan meyveler
3.2.1. Çilek
3.2.2. Ananas
3.2.3. Muz
3.2.4. Kivi
3.2.5. Star fruit
3.2.6. Kavun
3.3. Meyvelerden garnisaj yaparken dikkat edilmesi gereken konular
4. TANE GARNİTÜRLER
4.1. Tanelerle garnitürlenen kokteyller
4.2. Koktey garnitürlemede kullanılan taneler
4.2.1. Kokteyl zeytini
4.2.2. Kokteyl soğanı
4.2.3. Böğürtlen
4.2.4. Kokteyl kirazı
4.3. Tanelerden garnisaj yaparken dikkat edilmesi gereken konular
5. SEBZE GARNİTÜRLERİ
5.1. Sebze garnitürlenen kokteyller
5.2. Koktey garnitürlemede kullanılan sebzeler
5.2.1. Kereviz sapı
5.2.2. Salatılık
5.2.3. Havuç
5.3. Sebzelerden garnisaj yaparken dikkat edilmesi gereken konular
6. ÇIRPILMIŞ KREMA GARNİTÜRÜ
6.1. Çırpılmış krema ile garnitürlenen kokteyller
6.2. Çırpılmış kremanın üzerinin süslenmesinde kullanılan araçlar
6.2.1. Muskat rendesi
6.2.2. Hindistan cevizi rendesi
6.2.3. İnce doğranmış meyveler
6.2.4. Rendelenmiş çikolata
6.2.5. Kahve
6.2.6. Renkli draje şekerler
6.3. Çırpılmış krema ile garnisaj yaparken dikkat edilmesi gereken konular
7. HAZIR KOKTEYL GARNİTÜRLERİ
7.1. Hazır gereçlerle garnitürlenen kokteyller
7.2. Koktey garnitürlemede kullanılan hazır gereçler
7.2.1. Baston şeker
7.2.2. Çubuk tarçın
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Yapılacak kokteyle uygun gerdanlama malzemesini düz bir tabağa dökerek
yayar
2. Kokteyl yapılacak bardağın ağız kısmını ters çevirerek limonla ıslatır
3. Bardağın ağız kısmını gerdanlanacak malzemeye batırır
4. Malzemenin fazlalıklarının düşmesini sağlamak için bardağı sarsar
5. Bardağı yavaşça düz çevirir
6. Kokteyli yaparak gerdanı bozmadan süzer
7. Kokteyle uygun trunçgili yıkar
8. Twist garnitür yapılacaksa trunçgilden bıcakla şerit şeklinde bir parça çıkararak
kokteyl bardağının içine burarak içine atar
9. Helezon garnitür yapacaksa şekil kıçağıyla ince şerit şeklinde soyarak yay
haline getirip kokteyl bardağına atar
10. Tekerlek yapılacaksa önce boydan boya ortasına kadar keserek bardağa
takılacak yerini ortaya çıkarıp dilimler
11. Yarım teker yapılacaksa önce uzunlamasına ikiye bölüp sonra enlemesine
dilimler
12. Çeyrek teker yapılacaksa önce uzunlamasına dörde bölüp sonra enlemesine
dilimler
13. Takoz yapılacaksa uzunlamasına önce ikiye bölüp sonra üçe bölerek bardağa
takılacak yerden kabuğu bıçakla ayırır
14. Hazırlanan garnitür ile kokteyli süsler
15. Kokteyle uygun meyveyi yıkar
16. Kokteyl bardağına uygun büyüklükte dilimler
17. Bardağın ağzına takmak için uygun yerinden yarım keser
18. Kokteyl bardağının ağzına dik duracak şekilde takar
19. Kokteyle uygun tane kavanozunu açar
20. Kokteyl kürdanı ile tane alır
21. Kokteyl bardağına taneyi atar
22. Garnisajda kullanılacak sebzeyi yıkar
23. Gerekliyse sebzeyi soyar
24. Gerekliyse sebzeyi boylamasına dörde böler
25. Kokteyle sebzeyi dik olarak koyar
26. Hazır çırpılmış krema kullanılmıyorsa kremayı çırparak hazırlar
27. Krema torbasına koyar
28. Hazırlanan kokteylin üzerine sıkar
29. Üzerini meyveler, toz kahve, rende çikolata, Hindistan cevizi rendesi gibi
tatlandırıcılar ile süsler
30. Sıcak kokteyller hazırlandığında hazır gereçlerin bulunduğu kavanoz açılır
31. İçinden maşa ile yeterli miktarda hazır gereç alır
32. Kokteyl bardağına dik olarak yerleştirir
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
1
İŞLEMİN ADI
Bardağı gerdanlamak
YETERLİK
Garnisaj hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
Tabak, kokteyl bardakları, tuz, pudra şekeri, Hindistan cevizi rendesi, çikolata rendesi
STANDART
Gerdan yapımına uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa ince bir şerit halinde gerdan
yapabilecektir
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. BARDAK GERDANLAMA
1. Yapılacak kokteyle uygun
1. Bardağın ağzını ıslatma
1. Temiz ve hijyenik olmak
gerdanlama malzemesini düz
1.1. Gerdanlanarak süslenen 2. Bardağı gerdan yapılacak
2. Detaylara özen göstermek
bir tabağa dökerek yaymak
kokteyller
malzemeye batırma
3. Estetik bakışa sahip olmak
2. Kokteyl yapılacak bardağın
1.2. Gerdanlama malzemeleri 3. Fazla malzeme bardağın içine 4. Dikkatli olmak
ağız kısmını ters çevirerek
1.2.1. Tuz
düşmeyecek şekilde
5. Pratik olmak
limonla ıslatmak
1.2.2. Pudra şekeri
silkeleme
6. Yaratıcı olmak
3. Bardağın ağız kısmını
1.2.3. Hindistan cevezi
gerdanlanacak malzemeye
rendesi
batırmak
1.2.4. Çikolata rendesi
4. Malzemenin fazlalıklarının
düşmesini sağlamak için
bardağı sarsmak
5. Bardağı yavaşça düz çevirmek
6. Kokteyli yaparak gerdanı
bozmadan süzmek
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 15 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
8
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
2
İŞLEMİN ADI
Turinçgillerden garnisaj hazırlamak
YETERLİK
Garnisaj hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
Kesme tahtası, bıçak, kokteyl şekillendirme bıçağı, limon çatalı, lime, limon, portakal
STANDART
Trunçgil garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa uygun şekilde garnisaj
hazırlayarak bardağı süsleyebilecektir
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
2. TURUNÇGİL
1. Kokteyle uygun trunçgili
1. Trunçgillerden garnitür
GARNİTÜRLERİ
yıkamak
hazırlama
2. Twist garnitür yapılacaksa
2.1. Turunçgillerle
2. Garnitürün özelliğine göre
trunçgilden bıcakla şerit
garnitürlenen kokteyller
kokteyli süsleme
şeklinde bir parça çıkararak
2.2. Turunçgil garnitürleri
kokteyl bardağının içine
2.2.1. Lime
burarak içine atmak
2.2.2. Limon
3. Helezon garnitür yapacaksa
2.2.3. Portakal
şekil kıçağıyla ince şerit
2.3. Turunçgilden garnisaj
şeklinde soyarak yay haline
yaparken dikkat edilmesi
getirip kokteyl bardağına
gereken konular
atmak
4. Tekerlek yapılacaksa önce
boydan boya ortasına kadar
keserek bardağa takılacak
yerini ortaya çıkarıp dilimlemek
5. Yarım teker yapılacaksa önce
uzunlamasına ikiye bölüp
sonra enlemesine dilimlemek
6. Çeyrek teker yapılacaksa önce
9
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Temiz ve hijyenik olmak
Detaylara özen göstermek
Estetik bakışa sahip olmak
Dikkatli olmak
Pratik olmak
Yaratıcı olmak
uzunlamasına dörde bölüp
sonra enlemesine dilimlemek
7. Takoz yapılacaksa
uzunlamasına önce ikiye bölüp
sonra üçe bölerek bardağa
takılacak yerden kabuğu
bıçakla ayırmak
8. Hazırlanan garnitür ile kokteyli
süslemek
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 30 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 5 ders saati
NOT:
10
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
3
İŞLEMİN ADI
Meyve dilimleriyle garnisaj hazırlamak
YETERLİK
Garnisaj hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kesme tahtası, bıçak, kokteyl şekillendirme bıçağı, limon çatalı, taze ananas, muz, çilek,
kivi
Meyve garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa uygun şekilde garnisaj
hazırlayarak bardağı süsleyebilecektir
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
3. MEYVE GARNİTÜRLERİ
Kokteyle uygun meyveyi
1. Meyvelerden garnitür
1. Temiz ve hijyenik olmak
yıkamak
3.1. Taze meyvelerle
hazırlama
2. Detaylara özen göstermek
2. Kokteyl bardağına uygun
garnitürlenen kokteyller
2. Meyveyi kokteyl bardağına
3. Estetik bakışa sahip olmak
büyüklükte dilimlemek
3.2. Koktey garnitürlemede
takma
4. Dikkatli olmak
3. Bardağın ağzına takmak için
kullanılan meyveler
5. Pratik olmak
uygun yerinden yarım kesmek
3.2.1. Çilek
6. Yaratıcı olmak
4. Kokteyl bardağının ağzına dik
3.2.2. Ananas
duracak şekilde takmak
3.2.3. Muz
3.2.4. Kivi
3.2.5. Star fruit
3.2.6. Kavun
3.3. Meyvelerden garnisaj
yaparken dikkat edilmesi
gereken konular
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:30 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 5 ders saati
1.
NOT:
11
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
4
İŞLEMİN ADI
Tanelerden garnisaj hazırlamak
YETERLİK
Garnisaj hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kesme tahtası, bıçak, kokteyl şekillendirme bıçağı, limon çatalı, taze ananas, muz, çilek,
kivi
Meyve garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa uygun şekilde garnisaj
hazırlayarak bardağı süsleyebilecektir
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
4. TANE GARNİTÜRLER
1. Kokteyle uygun tane
1. Tane garnitürü kavanozundan
kavanozunu açmak
4.1. Tanelerle garnitürlenen
alma
2. Kokteyl kürdanı ile tane almak
kokteyller
2. Meyveyi kokteyl bardağının
3. Kokteyl bardağına taneyi
4.2. Koktey garnitürlemede
içine atma
atmak
kullanılan taneler
4.2.1. Kokteyl zeytini
4.2.2. Kokteyl soğanı
4.2.3. Böğürtlen
4.2.4. Kokteyl kirazı
4.3. Tanelerden garnisaj
yaparken dikkat edilmesi
gereken konular
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:15-30 dakika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Temiz ve hijyenik olmak
Detaylara özen göstermek
Estetik bakışa sahip olmak
Dikkatli olmak
Pratik olmak
Yaratıcı olmak
İşlemin Öğrenme Süresi:5 ders saati
NOT:
12
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
5
İŞLEMİN ADI
Sebzelerden garnisaj hazırlamak
YETERLİK
Garnisaj hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
Kesme tahtası, bıçak, sebze soyma bıçağı, kereviz sapı, salatalık, havuç.
STANDART
Sebze garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa uygun şekilde garnisaj
hazırlayarak bardağı süsleyebilecektir
İŞLEM BASAMAKLARI
1. Garnisajda kullanılacak
sebzeyi yıkamak
2. Gerekliyse sebzeyi soymak
3. Gerekliyse sebzeyi
boylamasına dörde bölmek
4. Kokteyle sebzeyi dik olarak
koymak
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
5. SEBZE GARNİTÜRLERİ
1. Sebze garnitürünü hazırlama
5.1. Sebze garnitürlenen
2. Sebzeyi kokteyl bardağına
kokteyller
yerleştirme
5.2. Koktey garnitürlemede
kullanılan sebzeler
5.2.1. Kereviz sapı
5.2.2. Salatılık
5.2.3. Havuç
5.3. Sebzelerden garnisaj
yaparken dikkat edilmesi
gereken konular
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 15-30 dakika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Temiz ve hijyenik olmak
Detaylara özen göstermek
Estetik bakışa sahip olmak
Dikkatli olmak
Pratik olmak
Yaratıcı olmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 5 ders saati
NOT:
13
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
6
İŞLEMİN ADI Çırpılmış kremadan garnisaj hazırlamak
YETERLİK
Garnisaj hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Çırpılmış krema tüpü veya krema, çırpma teli veya mikser, muskat rendesi, Hindistan cevizi
rendesi, meyveler, rendelenmiş çikolata, kahve, renkli şekerler.
Çırpılmış krema garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağa uygun şekilde
bardağı süsleyebilecektir
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
6. ÇIRPILMIŞ KREMA GARNİTÜRÜ 1. Çırpılmış krema hazırlama
1. Hazır çırpılmış krema
6.1. Çırpılmış krema ile garnitürlenen 2. Çırpılmış kremayı kokteyl
kullanılmıyorsa kremayı
kokteyller
çırparak hazırlamak
bardağına sıkma
6.2. Çırpılmış kremanın üzerinin
2. Krema torbasına koymak
süslenmesinde kullanılan
3. Hazırlanan kokteylin üzerine
araçlar
sıkmak
6.2.1.Muskat rendesi
4. Üzerini meyveler, toz kahve,
6.2.2.Hindistan cevizi rendesi
rende çikolata, Hindistan cevizi
6.2.3.İnce doğranmış meyveler
rendesi gibi tatlandırıcılar ile
6.2.4.Rendelenmiş çikolata
süslemek
6.2.5.Kahve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Temiz ve hijyenik olmak
Detaylara özen göstermek
Estetik bakışa sahip olmak
Dikkatli olmak
Pratik olmak
Yaratıcı olmak
6.2.6.Renkli draje şekerler
6.3. Çırpılmış krema ile garnisaj
yaparken dikkat edilmesi
gereken konular
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 15-30 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
14
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
7
İŞLEMİN ADI
Hazır gereçlerle garnisaj hazırlamak
YETERLİK
Garnisaj hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
Baston şeker, çubuk tarçın
STANDART
Hazır gereç garnitürlerine uygun kokteyl siparişi alındığında bardağı uygun şekilde
süsleyebilecektir.
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
1. Sıcak kokteyller hazırlandığında 7. HAZIR KOKTEYL
GARNİTÜRLERİ
hazır gereçlerin bulunduğu
kavanoz açılır
7.1. Hazır gereçlerle
2. İçinden maşa ile yeterli miktarda
garnitürlenen kokteyller
hazır gereç alınır
7.2. Koktey garnitürlemede
3. Kokteyl bardağına dik olarak
kullanılan hazır gereçler
yerleştirmek
7.2.1. Baston şeker
7.2.2. Çubuk tarçın
BECERİ
1. Hazır gereç garnitürlerini
saklama
2. Hazır garnitürleri kokteyl
bardağına yerleştirme
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:15-30 dakika
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Temiz ve hijyenik olmak
Detaylara özen göstermek
Estetik bakışa sahip olmak
Dikkatli olmak
Pratik olmak
Yaratıcı olmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
15
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
:ÇALKALAMA KABINDA (SHAKER) KISA İÇİMLİ KOKTEYL
HAZIRLAMA
KODU
: 811ORK166
SÜRE
: 40/32
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA : Öğrenci konaklama sektöründeki ve bağımsız barlarda kokteyl
hazırlama teknikleri ile ilgili araştırma, gözlem ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci gerekli ortam sağlandığında barda kokteyl hazırlama
yöntem ve tekniklerini kullanarak çalkalama kabında kısa içimli kokteyl
hazırlayabilecektir.
AMAÇLAR
:
1- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında klasik kokteyl hazırlayabilecektir.
2- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında sour kokteyl hazırlayabilecektir.
3- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında daiquirik kokteyl hazırlayabilecektir.
4- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında sidecar kokteyl hazırlayabilecektir.
5- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında crusta kokteyl hazırlayabilecektir.
6- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında flip kokteyl hazırlayabilecektir.
7- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında alexander kokteyl hazırlayabilecektir.
8- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında lady kokteyl hazırlayabilecektir.
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
İÇERİK
1. ÇALKALAMA KABINDA HAZIRLANAN KLASİK KOKTEYLLER
1.1. Çalkalama kabında hazırlanan klasik kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Çalkalama kabında hazırlanan klasik kokteyl örnekleri
1.2.1. Planter’s Punch
1.2.2. Pina Colada
16
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
long island iced tea
Paisson cocktail
Harvey Wallbanger
Cosmopolitan
2. SOUR KOKTEYLLER
2.1. Sour kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Sour kokteyl örnekleri
2.3. Wiskey sour
2.4. Fireman’s sour
2.5. Burnswick sour
2.6. Double standard sour
2.7. Tekila sour
2.8. Votka sour
2.9. Cin sour
3. DAİQUİRİ KOKTEYLLER
3.1. Daiquiri kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Daiquiri kokteyl örnekleri
3.2.1. Klasik Daiquiri
3.2.2. Cin daiquiri
3.2.3. Pink daiquiri
3.2.4. Orange daiquiri
3.2.5. Banana daiquiri
3.2.6. Mint daiquiri
4. SİDECAR KOKTEYLLER
4.1. Sidecar kokteyllerin genel özellikleri
4.2. Sidecar kokteyl örnekleri
4.2.1. Klasik Sidecar
4.2.2. Rum sidecar
4.2.3. Cin sidecar
4.2.4. Boston sidecar
4.2.5. Champagne sidecar
4.2.6. Ladies sidecar
4.2.7. Blue London sidecar
4.2.8. Bourbon sidecar
4.2.9. Margarita
5. CRUSTA KOKTEYLLER
5.1. Crusta kokteyllerin genel özellikleri
5.2. Crusta kokteyl örnekleri
5.2.1. Cin Crusta
5.2.2. Whiskey Crusta
5.2.3. Brandy Crusta
5.2.4. Rum crusta
5.2.5. Mock daisy crusta
5.2.6. Bourbon crusta
6. FLİP KOKTEYLLER
6.1. Flip kokteyllerin genel özellikleri
6.2. Flip kokteyl örnekleri
6.2.1. Brandy Flip
6.2.2. Rom Flip
6.2.3. Whiskey flip
17
6.2.4. Sherry Flip
6.2.5. İce Cream Flip
6.2.6. Chery Flip
7. ALEXANDER KOKTEYLLER
7.1. Alexander kokteyllerin genel özellikleri
7.2. Alexander kokteyl örnekleri
7.2.1. Klasik Alexander
7.2.2. Alexander’s sister
7.2.3. Blue alexander
7.2.4. Brandy alexander
7.2.5. Kahlua alexander
7.2.6. Rum alexander
8. LADY KOKTEYLLER
8.1. Lady kokteyllerin genel özellikleri
8.2. Lady kokteyl örnekleri
8.2.1. White lady
8.2.2. Blue lady
8.2.3. Land lady
8.2.4. Pink lady
8.2.5. Old lady
8.2.6. Perfect lady
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Siparişi alınan klasik kokteylin reçetesini kontrol eder
2. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer
3. Gerekli ise kokteyl bardağının ağzını gerdanlar
4. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
5. Malzemeleri çalkalama kabına koyar
6. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
7. Kokteyl bardağına süzer
8. Kokteyle uygun garnitür ile süsler
9. Siparişi alınan sour kokteylin reçetesini kontrol eder
10. Sour kokteylin servis edileceği bardağı seçer
11. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
12. Malzemeleri çalkalama kabına koyar
13. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
14. Kokteyl bardağına süzer
15. Sour kokteyle uygun garnitür ile süsler
16. Siparişi alınan daiquiri kokteylin reçetesini kontrol eder
17. Daiquiri kokteylin servis edileceği bardağı seçer
18. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
19. Malzemeleri çalkalama kabına koyar
20. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
21. Kokteyl bardağına süzer
22. Daiquiri kokteyle uygun garnitür ile süsler
23. Siparişi alınan Sidecar kokteylin reçetesini kontrol eder
24. Sidecar kokteylin servis edileceği bardağı seçer
25. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
26. Reçetedeki malzemeleri çalkalama kabına koyar
27. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
28. Kokteyl bardağına süzer
18
29. Sidecar kokteyle uygun garnitür ile süsler
30. Siparişi alınan crusta kokteylin reçetesini kontrol eder
31. Crusta kokteylin servis edileceği bardağı seçer
32. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
33. Reçetedeki malzemeleri çalkalama kabına koyar
34. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
35. Kokteyl bardağına süzer
36. Crusta kokteyle uygun garnitür ile süsler
37. Siparişi alınan flip kokteylin reçetesini kontrol eder
38. Flip kokteylin servis edileceği bardağı seçer
39. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
40. Malzemeleri çalkalama kabına koyar
41. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
42. Kokteyl bardağına süzer
43. Flip kokteyle uygun garnitür ile süsler
44. Siparişi alınan alexander kokteylin reçetesini kontrol eder
45. Alexander kokteylin servis edileceği bardağı seçer
46. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
47. Malzemeleri çalkalama kabına koyar
48. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
49. Kokteyl bardağına süzer
50. Alexander Kokteyle uygun garnitür ile süsler
51. Siparişi alınan lady kokteylin reçetesini kontrol eder
52. Lady kokteylin servis edileceği bardağı seçer
53. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
54. Malzemeleri çalkalama kabına koyar
55. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
56. Kokteyl bardağına süzer
57. Lady Kokteyle uygun garnitür ile süsler
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
19
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Çalkalama Kabında Klasik Kokteyl Hazırlamak
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
BARMEN
1
YETERLİK
Çalkalama kabında kısa içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
Siparişi alınan klasik kokteylin
reçetesini kontrol etmek
Kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
Gerekli ise kokteyl bardağının
ağzını gerdanlamak
Çalkalama kabına kokteyl
hacmine uygun miktarda buz
koymak
Malzemeleri çalkalama kabına
koymak
Çalkalama kabını 10-20’” süre ile
çalkalamak
Kokteyl bardağına süzmek
Kokteyle uygun garnitür ile
süslemek
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
klasik kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
ÇALKALAMA KABINDA HAZIRLANAN
1.
KLASİK KOKTEYLLER
1.1. Çalkalama kabında hazırlanan klasik
2.
kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Çalkalama kabında hazırlanan klasik
3.
kokteyl örnekleri
1.2.1. Planter’s Punch
4.
http://www.cocktaildb.com/recipe_deta
il?id=3561
5.
1.2.2. Pina Colada
http://www.cocktaildb.com/recipe_deta 6.
il?id=3532
1.2.3. long island iced tea
7.
http://www.drinksmixer.com/drink590. 8.
html
1.2.4. Paisson cocktail
http://www.drinksmixer.com/drink9881
.html
1.2.5. Harvey Wallbanger
http://www.drinksmixer.com/drink4237
.html
1.2.6. Cosmopolitan
http://www.drinksmixer.com/drinkb1c8
881.html
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
Siparişi alınan klasik kokteylin
reçetesini kontrol etme
Kokteylin servis edileceği bardağı
seçme
Gerekli ise kokteyl bardağının ağzını
gerdanlama
Çalkalama kabına kokteyl hacmine
uygun miktarda buz koyma
Malzemeleri çalkalama kabına
koyma
Çalkalama kabını 10-20’” süre ile
çalkalamak
Kokteyl bardağına süzme
Kokteyle uygun garnitür ile süsleme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
20
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
BARMEN
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI Sour kokteyller hazırlamak
2
YETERLİK
Çalkalama kabında kısa içimli kokteyl hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
STANDART
sour kokteyl hazırlayabilecektir.
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Siparişi alınan sour kokteylin 2. SOUR KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan sour
1. Dikkatli olmak
2.1. Sour kokteyllerin genel özellikleri
reçetesini kontrol etmek
kokteylin reçetesini
2. Hijyenik olmak
2.2. Sour kokteyl örnekleri
2. Sour kokteylin servis
kontrol
etme
3. Güler yüzlü olmak
2.2.1. Wiskey sour
edileceği bardağı seçmek
4. Estetik olmak
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3 2. Sour kokteylin servis
991
3. Çalkalama kabına kokteyl
edileceği bardağı seçme 5. Detaylara özen göstermek
2.2.2. Fireman’s sour
hacmine uygun miktarda
3. Çalkalama kabına kokteyl 6. Meslek etiğine uygun
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3
buz koymak
hacmine uygun miktarda
davranmak
052
4. Malzemeleri çalkalama
buz
koyma
2.2.3. Burnswick sour
kabına koymak
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3 4. Malzemeleri çalkalama
53
5. Çalkalama kabını 10-20’”
kabına koyma
2.2.4.
Double standard sour
süre ile çalkalamak
5. Çalkalama kabını 10-20’”
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=2
6. Kokteyl bardağına süzmek
süre ile çalkalama
991
7. Kokteyle uygun garnitür ile
6. Kokteyl bardağına süzme
2.2.5. Tekila sour
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3 7. Kokteyle uygun garnitür
süslemek
867
ile süsleme
2.2.6. Votka sour
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3
952
2.2.7. Cin sour
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3
121
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
21
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
3
İŞLEMİN ADI Daiquiri kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Çalkalama kabında kısa içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Siparişi alınan daiquiri kokteylin 3.
reçetesini kontrol etmek
Daiquiri kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
Çalkalama kabına kokteyl
hacmine uygun miktarda buz
koymak
Malzemeleri çalkalama kabına
koymak
Çalkalama kabını 10-20’” süre ile
çalkalamak
Kokteyl bardağına süzmek
Kokteyle uygun garnitür ile
süslemek
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
daiquiri kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
DAİQUİRİ KOKTEYLLER
3.1. Daiquiri kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Daiquiri kokteyl örnekleri
3.2.1. Klasik Daiquiri
http://www.drinksmixer.com/drink737.html
3.2.2. Cin daiquiri
http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id=
3107
3.2.3. Pink daiquiri
http://www.drinksmixer.com/drink7016.html
3.2.4. Orange daiquiri
http://www.drinksmixer.com/drink6107.html
3.2.5. Banana daiquiri
http://www.drinksmixer.com/drink591.html
3.2.6. Mint daiquiri
http://www.drinksmixer.com/drink6996.html
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:10 dakika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Siparişi alınan daiquiri
kokteylin reçetesini kontrol
etme
Daiquiri kokteylin servis
edileceği bardağı seçme
Çalkalama kabına kokteyl
hacmine uygun miktarda buz
koyma
Malzemeleri çalkalama kabına
koyma
Çalkalama kabını 10-20’” süre
ile çalkalama
Kokteyl bardağına süzme
Kokteyle uygun garnitür ile
süsleme
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
22
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
4
İŞLEMİN ADI Sidecar Kokteyller Hazırlamak
YETERLİK
Çalkalama kabında kısa içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
sidecar kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
4. SİDECAR KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan Sidecar
kokteylin reçetesini kontrol
4.1. Sidecar kokteyllerin genel özellikleri
etmek
4.2. Sidecar kokteyl örnekleri
2. Sidecar kokteylin servis
4.2.1. Klasik Sidecar
edileceği bardağı seçmek
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=
3. Çalkalama kabına kokteyl
4622
hacmine uygun miktarda
4.2.2. Rum sidecar
buz koymak
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=
4. Reçetedeki malzemeleri
2005
çalkalama kabına koymak
4.2.3. Cin sidecar
5. Çalkalama kabını 10-20’”
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=
süre ile çalkalamak
937
6. Kokteyl bardağına süzmek
4.2.4. Boston sidecar
7. Kokteyle uygun garnitür ile
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=
süslemek
2762
4.2.5. Champagne sidecar
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=
4623
4.2.6. Ladies sidecar
http://www.drinksmixer.com/drink4744.
23
1. Siparişi alınan Sidecar 1.
kokteylin reçetesini
2.
kontrol etme
3.
2. Sidecar kokteylin servis 4.
edileceği bardağı
5.
seçme
6.
3. Çalkalama kabına
kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koyma
4. Reçetedeki malzemeleri
çalkalama kabına
koyma
5. Çalkalama kabını 1020’” süre ile çalkalamak
6. Kokteyl bardağına
süzme
7. Kokteyle uygun garnitür
ile süsleme
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
html
4.2.7. Blue London sidecar
http://www.drinksmixer.com/drinkuv12
890.html
4.2.8. Bourbon sidecar
http://www.drinksmixer.com/drink8707.
html
4.2.9. Margarita
http://www.drinksmixer.com/drink5260.
html
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:15 dakika
NOT:
24
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
BARMEN
İŞLEM NUMARASI 5
YETERLİK
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Crusta kokteyller hazırlamak
Çalkalama kabında kısa içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
5.
1. Siparişi alınan crusta
kokteylin reçetesini kontrol
etmek
2. Crusta kokteylin servis
edileceği bardağı seçmek
3. Çalkalama kabına kokteyl
hacmine uygun miktarda buz
koymak
4. Reçetedeki malzemeleri
çalkalama kabına koymak
5. Çalkalama kabını 10-20’”
süre ile çalkalamak
6. Kokteyl bardağına süzmek
7. Kokteyle uygun garnitür ile
süslemek
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
crusta kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
CRUSTA KOKTEYLLER
1.
5.1. Crusta kokteyllerin genel özellikleri
5.2. Crusta kokteyl örnekleri
5.2.1. Cin Crusta
2.
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id=918)
5.2.2. Whiskey Crusta
(http://www.drinksmixer.com/drink8278.html)
3.
5.2.3. Brandy Crusta
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id=316) 4.
5.2.4. Rum crusta
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id=198
3)
5.
5.2.5. Mock daisy crusta
(http://www.drinksmixer.com/drink5517.html)
6.
5.2.6. Bourbon crusta
(http://www.drinksmixer.com/drink8120.html)
7.
1.
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:10 dakika
Siparişi alınan crusta
kokteylin reçetesini kontrol
etmek
Crusta kokteylin servis
edileceği dondurulmuş
bardağı seçmek
Bardağa şeker gerdan
çekmek
Çalkalama kabına kokteyl
hacmine uygun miktarda buz
koymak
Malzemeleri çalkalama
kabına koymak
Çalkalama kabını 10-20’”
süre ile çalkalamak
Kokteyl bardağına süzmek
Kokteyli içine atılan uygun
garnitür ile süslemek
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
25
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
6
İŞLEMİN ADI Flip kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Çalkalama kabında kısa içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
flip kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan flip kokteylin 6. FLİP KOKTEYLLER
6.1. Flip kokteyllerin genel özellikleri
reçetesini kontrol etmek
6.2. Flip kokteyl örnekleri
2. Flip kokteylin servis
6.2.1. Brandy Flip
edileceği bardağı seçmek
http://www.drinksmixer.com/drink1584.html
6.2.2. Rom Flip
3. Çalkalama kabına kokteyl
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=1985
hacmine uygun miktarda
6.2.3. Whiskey flip
buz koymak
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3984
4. Malzemeleri çalkalama
6.2.4. Sherry Flip
kabına koymak
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3764
6.2.5. İce Cream Flip
5. Çalkalama kabını 10-20’”
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3220
süre ile çalkalamak
6.2.6. Chery Flip
6. Kokteyl bardağına süzmek
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=2878
7. Kokteyle uygun garnitür ile
süslemek
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
1. Siparişi alınan flip
1.
kokteylin reçetesini
2.
kontrol etme
3.
2. Flip kokteylin servis
4.
edileceği bardağı seçme 5.
3. Çalkalama kabına
6.
kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koyma
4. Malzemeleri çalkalama
kabına koyma
5. Çalkalama kabını 10-20’”
süre ile çalkalama
6. Kokteyl bardağına
süzme
7. Kokteyle uygun garnitür
ile süsleme
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi:4 ders saati
NOT:
26
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
7
İŞLEMİN ADI Alexander kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Çalkalama kabında kısa içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
alexander kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
7. ALEXANDER KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan alexander
7.1. Alexander kokteyllerin genel özellikleri
kokteylin reçetesini kontrol
7.2. Alexander kokteyl örnekleri
etmek
7.2.1. Klasik Alexander
2. alexander kokteylin servis
http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=2597
edileceği bardağı seçmek
7.2.2. Alexander’s sister
3. Çalkalama kabına kokteyl
http://www.drinksmixer.com/drink779.html
hacmine uygun miktarda
7.2.3. Blue alexander
buz koymak
http://www.drinksmixer.com/drink1t2s870.
4. Malzemeleri çalkalama
html
7.2.4. Brandy alexander
kabına koymak
http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
5. Çalkalama kabını 10-20’”
d=2774
süre ile çalkalamak
7.2.5. Kahlua alexander
6. Kokteyl bardağına süzmek
http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=1259
7. Kokteyle uygun garnitür ile
7.2.6. Rum alexander
süslemek
TAVIR
1. Siparişi alınan alexander 1.
kokteylin reçetesini
2.
kontrol etme
3.
2. alexander kokteylin
4.
servis edileceği bardağı 5.
seçme
6.
3. Çalkalama kabına
kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koyma
4. Malzemeleri çalkalama
kabına koyma
5. Çalkalama kabını 10-20’”
süre ile çalkalama
6. Kokteyl bardağına süzme
7. Kokteyle uygun garnitür
http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
ile süsleme
d=1972
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
27
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
BARMEN
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Lady kokteyller hazırlamak
8
Çalkalama kabında kısa içimli kokteyl hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
STANDART
lady kokteyl hazırlayabilecektir
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
8.
LADY
KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan lady kokteylin
1. Siparişi alınan lady
1. Dikkatli olmak
8.1. Lady kokteyllerin genel özellikleri
reçetesini kontrol etmek
kokteylin reçetesini
2. Hijyenik olmak
8.2. Lady kokteyl örnekleri
2. Lady kokteylin servis
kontrol etme
3. Güler yüzlü olmak
8.2.1.White lady
edileceği bardağı seçmek
2. Lady kokteylin servis
4. Estetik olmak
http://www.cocktaildb.com/recipe_de
3. Çalkalama kabına kokteyl
edileceği bardağı seçme 5. Detaylara özen göstermek
tail?id=3998
hacmine uygun miktarda
3. Çalkalama kabına kokteyl 6. Meslek etiğine uygun
8.2.2.Blue lady
buz koymak
hacmine uygun miktarda
davranmak
http://www.cocktaildb.com/recipe_de
4. Malzemeleri çalkalama
buz koyma
tail?id=4100
kabına koymak
4. Malzemeleri çalkalama
8.2.3.Land lady
5. Çalkalama kabını 10-20’”
kabına koyma
http://www.cocktaildb.com/recipe_de
tail?id=1318
süre ile çalkalamak
5. Çalkalama kabını 10-20’”
8.2.4.Pink lady
6. Kokteyl bardağına süzmek
süre ile çalkalama
http://www.drinksmixer.com/drink590
7. Kokteyle uygun garnitür ile
6. Kokteyl bardağına süzme
2.html
süslemek
7. Kokteyle uygun garnitür
8.2.5.Old lady
ile süsleme
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
YETERLİK
http://www.drinksmixer.com/drink121
40.html
8.2.6.Perfect lady
http://www.drinksmixer.com/drink607
2.html
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
28
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
:ÇALKALAMA KABINDA (SHAKER) UZUN İÇİMLİ KOKTEYL
HAZIRLAMA
KODU
: 811ORK167
SÜRE
: 40/24
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA : Öğrenci konaklama sektöründeki ve bağımsız barlarda kokteyl
hazırlama teknikleri ile ilgili araştırma, gözlem ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci gerekli ortam sağlandığında barda kokteyl hazırlama
yöntem ve tekniklerini kullanarak çalkalama kabında uzun içimli kokteyl
hazırlayabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci;
1- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında fizz okteyl hazırlayabilecektir.
2- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında cooler kokteyl hazırlayabilecektir.
3- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında egg nog kokteyl hazırlayabilecektir.
4- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında zoom kokteyl hazırlayabilecektir.
5- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında pick me up kokteyl hazırlayabilecektir.
6- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kabında daisy kokteyl hazırlayabilecektir.
İÇERİK
1. FİZZ KOKTEYLLER
1.1. Fizz kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Fizz kokteyl örnekleri
1.2.1. Cin Fizz
1.2.2. Silver Fizz
1.2.3. Golden Fizz
1.2.4. Royal Fizz
1.2.5. Diamond Fizz
29
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
bulunan malzemelerle çalkalama
1.2.6. Ramos Fizz
2. COOLER KOKTEYLLER
2.1. Cooler kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Cooler kokteyl örnekleri
2.2.1. Cin Cooler
2.2.2. Highland Cooler
2.2.3. Zenith cooler
2.2.4. Rom cooler
2.2.5. Vermouth cooler
2.2.6. Votka Cooler
3. EGG-NOG KOKTEYLLER
3.1. Egg nog kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Egg nog kokteyl örnekleri
3.2.1. Klasik egg nog
3.2.2. Whiskey egg nog
3.2.3. Rum egg nog
3.2.4. Breakfast egg nog
3.2.5. Brandy egg nog
3.2.6. Cofee egg nog
3.2.7. Hot egg nog
4. ZOOM KOKTEYLLER
4.1. Zoom kokteyllerin genel özellikleri
4.2. Zoom kokteyl örnekleri
4.2.1. Brandy Zoom
4.2.2. Whiskey Zoom
4.2.3. Rom Zoom
4.2.4. Cin zoom
5. PİCK ME UP KOKTEYLLER
5.1. Pick me up kokteyllerin genel özellikleri
5.2. Pick me up kokteyl örnekleri
5.2.1. Champagne Pick Me Up
5.2.2. Notre Dome Pick Me Up
5.2.3. Polynesia pick me up
5.2.4. Nineteen pick me up
5.2.5. Harry’s pick me up
5.2.6. John’s special pick me up (
5.2.7. I.b.f pick me up
5.2.8. Cecil pick me up
5.2.9. Upsidedown pick me up
6. DAİSY KOKTEYLLER
6.1. Daisy kokteyllerin genel özellikleri
6.2. Daisy kokteyl örnekleri
6.2.1. Brandy Daisy
6.2.2. Champagne Daisy
6.2.3. Rom Daisy
6.2.4. Volka Daisy l
6.2.5. Cin Daisy
6.2.6. Scotch Daisy
6.2.7. Tekila Daisy
30
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Siparişi alınan fizz kokteylin reçetesini kontrol eder
2. Fizz kokteylin servis edileceği bardağı seçer
3. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
4. Soda dışında kalan malzemeleri çalkalama kabına koyar
5. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
6. Kokteyl bardağına süzer
7. Soda (Sifon soda) püskürterek bardağı tamamlar
8. Kokteyle uygun garnitür ile süsler
9. Siparişi alınan cooler kokteylin reçetesini kontrol eder
10. Cooler kokteylin servis edileceği bardağı seçer
11. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
12. Soda dışında kalan malzemeleri çalkalama kabına koyar
13. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
14. Kokteyl bardağına süzer
15. Bardağı soda ile tamamlar
16. Kokteyle uygun garnitür ile süsler
17. Siparişi alınan egg-nog kokteylin reçetesini kontrol eder
18. Egg-nog kokteylin servis edileceği bardağı seçer
19. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
20. Malzemeleri çalkalama kabına koyar
21. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
22. Kokteyl bardağına süzer
23. Sütle bardağı tamamlar
24. Kokteyle uygun garnitür ile süsler
25. Siparişi alınan zoom kokteylin reçetesini kontrol eder
26. Zoom kokteylin servis edileceği bardağı seçer
27. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
28. Malzemeleri çalkalama kabına koyar
29. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
30. Kokteyl bardağına süzer
31. Kokteyle uygun garnitür ile süsler
32. Siparişi alınan Pick Me Up kokteylin reçetesini kontrol eder
33. Pick Me Up kokteylin servis edileceği bardağı seçer
34. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
35. Gazlı içecek dışındaki malzemeleri çalkalama kabına koyar
36. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
37. Kokteyl bardağına süzer
38. Gazlı içecek ile bardağı tamamlar
39. Kokteyle uygun garnitür ile süsler
40. Siparişi alınan daisy kokteylin reçetesini kontrol eder
41. Daisy kokteylin servis edileceği bardağı seçer
42. Çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar
43. Reçetede gazlı içecek varsa gazlı içecek hariç malzemeleri çalkalama kabına
koyar
44. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar
45. Reçetede gazlı içecek varsa kokteyl bardağının yarısına kadar kırık buz
doldurur
46. Kokteyl bardağına süzer
47. Reçetede gazlı içecek varsa gazlı içecek ile bardağı tamamlar
48. Kokteyli uygun garnitür ile süsler
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
31
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
1
İŞLEMİN ADI
Fizz Kokteyller Hazırlamak
YETERLİK
Çalkalama kabında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
1.
1. Siparişi alınan fizz kokteylin
reçetesini kontrol etmek
2. Fizz kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
3. Çalkalama kabına kokteyl
hacmine uygun miktarda buz
koymak
4. Soda dışında kalan malzemeleri
çalkalama kabına koymak
5. Çalkalama kabını 10-20’” süre
ile çalkalamak
6. Kokteyl bardağına süzmek
7. Soda (Sifon soda) püskürterek
bardağı tamamlamak
8. Kokteyle uygun garnitür ile
süslemek
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup buz,
buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
fizz kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
FİZZ KOKTEYLLER
1.1. Fizz kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Fizz kokteyl örnekleri
1.2.1. Cin Fizz
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3109
1.2.2. Silver Fizz
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3775
1.2.3. Golden Fizz
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3143
1.2.4. Royal Fizz
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3661
1.2.5. Diamond Fizz
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=2977
1.2.6.Ramos Fizz
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3630
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:10 dakika
1. Siparişi alınan fizz kokteylin
reçetesini kontrol etme
2. Fizz kokteylin servis edileceği
bardağı seçme
3. Çalkalama kabına kokteyl hacmine
uygun miktarda buz koyma
4. Gazlı içecekler dışında kalan
malzemeleri çalkalama kabına
koyma
5. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile
çalkalama
6. Kokteyl bardağına süzme
9. Soda püskürterek bardağı
tamamlama
10. Kokteyle uygun garnitür ile süsleme
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen
göstermek
6. Meslek etiğine
uygun davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi:4 ders saati
NOT:
32
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
2
İŞLEMİN ADI
Cooler Kokteyller Hazırlamak
YETERLİK
Çalkalama kabında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
Siparişi alınan cooler kokteylin
reçetesini kontrol etmek
Cooler kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
Çalkalama kabına kokteyl hacmine
uygun miktarda buz koymak
Soda dışında kalan malzemeleri
çalkalama kabına koymak
Çalkalama kabını 10-20’” süre ile
çalkalamak
Kokteyl bardağına süzmek
Bardağı soda ile tamamlamak
Kokteyle uygun garnitür ile
süslemek
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup buz,
buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
cooler kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
COOLER KOKTEYLLER
2.1. Cooler kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Cooler kokteyl örnekleri
2.2.1. Cin Cooler
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=3106
2.2.2. Highland Cooler
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=3184
2.2.3. Zenith cooler
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=2555
2.2.4. Rom cooler
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=3670
2.2.5. Vermouth cooler
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=2400
2.2.6. Votka Cooler
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=3942
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:15 dakika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TAVIR
Siparişi alınan cooler kokteylin 1.
reçetesini kontrol etme
2.
Cooler kokteylin servis edileceği 3.
bardağı seçme
4.
Çalkalama kabına kokteyl
5.
hacmine uygun miktarda buz
6.
koyma
Soda dışında kalan malzemeleri
çalkalama kabına koyma
Çalkalama kabını 10-20’” süre ile
çalkalama
Kokteyl bardağına süzme
Bardağı soda ile tamamlama
Kokteyle uygun garnitür ile
süsleme
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati
NOT:
33
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Egg-Nog kokteyller hazırlamak
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
BARMEN
3
YETERLİK
Çalkalama kabında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Siparişi alınan egg-nog kokteylin 3.
reçetesini kontrol etmek
Egg-nog kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
Çalkalama kabına kokteyl hacmine
uygun miktarda buz koymak
Malzemeleri çalkalama kabına
koymak
Çalkalama kabını 10-20’” süre ile
çalkalamak
Kokteyl bardağına süzmek
Sütle bardağı tamamlmak
Kokteyle uygun garnitür ile
süslemek
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
egg-nog kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
EGG-NOG KOKTEYLLER
1.
3.1. Egg nog kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Egg nog kokteyl örnekleri
3.2.1. Klasik egg nog
2.
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=30
11
3.
3.2.2. Whiskey egg nog
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=39
82
4.
3.2.3. Rum egg nog
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=36 5.
75
3.2.4. Breakfast egg nog
6.
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=28 7.
06
8.
3.2.5. Brandy egg nog
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=27
82
3.2.6. Cofee egg nog
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=52
4
3.2.7. Hot egg nog
http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=32
07
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:10 dakika
Siparişi alınan egg-nog
kokteylin reçetesini kontrol
etme
Egg-nog kokteylin servis
edileceği bardağı seçme
Çalkalama kabına kokteyl
hacmine uygun miktarda buz
koyma
Malzemeleri çalkalama kabına
koyma
Çalkalama kabını 10-20’” süre
ile çalkalamak
Kokteyl bardağına süzme
Sütle bardağı tamamlma
Kokteyle uygun garnitür ile
süsleme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
34
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
4
İŞLEMİN ADI Zoom kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Çalkalama kabında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
zoom kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
4. ZOOM KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan zoom
1. Siparişi alınan zoom
1. Dikkatli olmak
kokteylin reçetesini kontrol
4.1. Zoom kokteyllerin genel özellikleri
kokteylin reçetesini
2. Hijyenik olmak
etmek
4.2. Zoom kokteyl örnekleri
kontrol etme
3. Güler yüzlü olmak
2. Zoom kokteylin servis
4.2.1. Brandy Zoom
2. Zoom kokteylin servis
4. Estetik olmak
edileceği bardağı seçmek
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
edileceği bardağı seçme 5. Detaylara özen göstermek
3. Çalkalama kabına kokteyl
etail?id=330)
3. Çalkalama kabına
6. Meslek etiğine uygun
hacmine uygun miktarda
4.2.2. Whiskey Zoom
kokteyl hacmine uygun
davranmak
buz koymak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
miktarda buz koyma
4. Malzemeleri çalkalama
etail?id=2482)
4. Malzemeleri çalkalama
kabına koymak
4.2.3. Rom Zoom
kabına koyma
5. Çalkalama kabını 10-20’”
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d 5. Çalkalama kabını 10süre ile çalkalamak
etail?id=2008)
20’” süre ile çalkalama
6. Kokteyl bardağına süzmek
4.2.4. Cin zoom
6. Kokteyl bardağına
7. Kokteyle uygun garnitür ile
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
süzme
süslemek
etail?id=941)
7. Kokteyle uygun garnitür
ile süsleme
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
35
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
BARMEN
İŞLEM NUMARASI 5
YETERLİK
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Pick Me Up kokteyl hazırlamak
Çalkalama kabında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
Pick Me Up kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan Pick Me 5. PİCK ME UP KOKTEYLLER
1.
Up kokteylin reçetesini
5.1. Pick me up kokteyllerin genel özellikleri
kontrol etmek
5.2. Pick me up kokteyl örnekleri
2. Pick Me Up kokteylin
5.2.1. Champagne Pick Me Up
2.
servis edileceği bardağı
(http://www.howtomixcocktails.com/cocktai
seçmek
l/590.htm)
3. Çalkalama kabına
5.2.2. Notre Dome Pick Me Up
3.
kokteyl hacmine uygun
(http://www.drinksmixer.com/drink5635.ht
miktarda buz koymak
ml)
4. Gazlı içecek dışındaki
5.2.3. Polynesia pick me up
4.
malzemeleri çalkalama
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
kabına koymak
d=1791)
5. Çalkalama kabını 10-20’”
5.2.4. Nineteen pick me up
5.
süre ile çalkalamak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
6. Kokteyl bardağına
d=3446)
süzmek
5.2.5. Harry’s pick me up
6.
7. Gazlı içecek ile bardağı
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
tamamlamak
d=1047)
7.
8. Kokteyle uygun garnitür
5.2.6. John’s special pick me up
36
Siparişi alınan Pick Me 1.
Up kokteylin reçetesini 2.
kontrol etmek
3.
Pick Me Up kokteylin 4.
servis edileceği
5.
bardağı seçmek
6.
Çalkalama kabına
kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koymak
Gazlı içecek dışındaki
malzemeleri çalkalama
kabına koymak
Çalkalama kabını 1020’” süre ile
çalkalamak
Kokteyl bardağına
süzmek
Gazlı içecek ile
bardağı tamamlamak
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
ile süslemek
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i 8. Kokteyle uygun
d=4356)
garnitür ile süslemek
5.2.7. I.b.f pick me up
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=1155
5.2.8. Cecil pick me up
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=449)
5.2.9. Upsidedown pick me up
(http://www.drinksmixer.com/drink1t5s372.
html)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
37
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
6
İŞLEMİN ADI Daisy kokteyl hazırlamak
YETERLİK
Çalkalama kabında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle çalkalama kabında
daisy kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
6. DAİSY KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan daisy
1.
kokteylin reçetesini kontrol
6.1. Daisy kokteyllerin genel özellikleri
etmek
6.2. Daisy kokteyl örnekleri
2. Daisy kokteylin servis
6.2.1.
Brandy Daisy
2.
edileceği bardağı seçmek
http://cocktaildb.com/recipe_de
3. Çalkalama kabına kokteyl
tail?id=2781
hacmine uygun miktarda
6.2.2.
Champagne Daisy
3.
buz koymak
6.2.3.
Rom Daisy
4. Reçetede gazlı içecek
http://cocktaildb.com/recipe_de
varsa gazlı içecek hariç
tail?id=3673
4.
malzemeleri çalkalama
6.2.4.
Volka Daisy
kabına koymak
http://www.drinksmixer.com/dri
5. Çalkalama kabını 10-20’”
nk8210.html
süre ile çalkalamak
6.2.5.
Cin Daisy
5.
6. Reçetede gazlı içecek
http://cocktaildb.com/recipe_de
varsa kokteyl bardağının
tail?id=920
6.
yarısına kadar kırık buz
6.2.6.
Scotch Daisy
doldurmak
http://www.drinksmixer.com/dri
7. Kokteyl bardağına süzmek
nk1790.html
8. Reçetede gazlı içecek
6.2.7.
Tekila Daisy
7.
38
Siparişi alınan daisy
1.
kokteylin reçetesini
2.
kontrol etmek
3.
Daisy kokteylin servis
4.
edileceği bardağı
5.
seçmek
6.
Çalkalama kabına
kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koymak
Reçetede gazlı içecek
varsa gazlı içecek hariç
malzemeleri çalkalama
kabına koymak
Çalkalama kabını 10-20’”
süre ile çalkalamak
Reçetede gazlı içecek
varsa kokteyl bardağının
yarısına kadar kırık buz
doldurmak
Kokteyl bardağına
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
varsa gazlı içecek ile
bardağı tamamlamak
9. Kokteyli uygun garnitür ile
süslemek
süzmek
8. Reçetede gazlı içecek
varsa gazlı içecek ile
bardağı tamamlamak
9. Kokteyli uygun garnitür
ile süslemek
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
39
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
: KARIŞTIRMA BARDAĞINDA KOKTEYL HAZIRLAMAK
KODU
: 811ORK169
SÜRE
: 40/24
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA : Öğrenci konaklama sektöründeki ve bağımsız barlarda kokteyl
hazırlama teknikleri ile ilgili araştırma, gözlem ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci gerekli ortam sağlandığında barda kokteyl hazırlama
yöntem ve tekniklerini kullanarak çalkalama kabında kısa içimli kokteyl
hazırlayabilecektir.
AMAÇLAR
:
1- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan
bardağında klasik kokteyl hazırlayabilecektir..
2- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan
bardağında martini kokteyl hazırlayabilecektir.lecektir.
3- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan
bardağında sling kokteyl hazırlayabilecektir.
4- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan
bardağında gimlet kokteyl hazırlayabilecektir.
5- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan
bardağında frappe kokteyl hazırlayabilecektir.
malzemelerle karıştırma
malzemelerle karıştırma
malzemelerle karıştırma
malzemelerle karıştırma
malzemelerle karıştırma
İÇERİK
1. KARIŞTIRMA BARDAĞINDA HAZIRLANAN KLASİK KOKTEYLLER
1.1. Karıştırma bardağında hazırlanan kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Karıştırma bardağında hazırlanan klasik kokteyl örnekleri
1.2.1. Rob roy kokteyli
1.2.2. Negroni
1.2.3. Manathan
1.2.4. Gibson
1.2.5. Bloody Mary
1.2.6. Martini Dry
1.2.7. Martini Medium
1.2.8. Martini Sweet
40
1.2.9. Texas tea http://www.drinksmixer.com/drink190.html
2. MARTİNİ KOKTEYLLER
2.1. Martini kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Martini kokteyl örnekleri
2.2.1. Martini dry
2.2.2. Martini sweet
2.2.3. Votka martini
2.2.4. Dusty martini
2.2.5. Chocolate martini
2.2.6. Rum martini
2.2.7. Bronx cocktail
2.2.8. Manhattan
3. SLİNG KOKTEYLLER
3.1. Sling kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Sling kokteyl örnekleri
3.2.1. Cin Sling
3.2.2. Brandy sling
3.2.3. Votka sling
3.2.4. Whiskey sling
3.2.5. San juan sling
3.2.6. Singapore sling
3.2.7. Memphis sling shut
3.2.8. Florida sling
3.2.9. Hot rum sling
4. GİMLET KOKTEYLLER
4.1. Gimlet kokteyllerin genel özellikleri
4.2. Gimlet kokteyl örnekleri
4.2.1. Votka gimlet
4.2.2. Cin gimlet
4.2.3. Galliano gimlet
4.2.4. Rum gimlet
4.2.5. Tekila gimlet
4.2.6. Cherry gimlet
4.2.7. Chez Henry gimlet
4.2.8. Grappa gimlet
5. FRAPPE KOKTEYLLER
5.1. Frappe kokteyllerin genel özellikleri
5.2. Frappe kokteyl örnekleri
5.2.1. Cognag mint frappe
5.2.2. Cafe royal frappe
5.2.3. Brandy apricot frappe
5.2.4. Chocolate orange frappe
5.2.5. Sambuca coffee frappe
5.2.6. Mixed mocha frappe
5.2.7. Vermouth frappe
41
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Siparişi alınan klasik kokteylin reçetesini kontrol etmek
2. Kokteylin servis edileceği bardağı seçmek
3. Karıştırma bardağına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koymak
4. Reçetesinde gazlı içkiler dışında kalan malzemeleri karıştırma bardağına koymak
5. Karıştırma bardağını 7-10 tur karıştırmak
6. Karıştırma bardağının ağzına kokteyl süzgeci takmak
7. Karışımı kokteyl bardağına süzmek
8. Reçetesinde gazlı içecek varsa, bardağı gazlı içecek ile tamamlamak
9. Kokteyle uygun garnitür ile süslemek
10. Kokteyl bardağına süzer
11. Reçetede gazlı içecek varsa gazlı içecek ile bardağı tamamlar
12. Kokteyli uygun garnitür ile süsler
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
42
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
1
İŞLEMİN ADI
Karıştırma Bardağında Klasik Kokteyl
Hazırlamak
YETERLİK
Karıştırma bardağında kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle karıştırma
bardağında klasik kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
1. KARIŞTIRMA BARDAĞINDA
1. Siparişi alınan klasik
1.
HAZIRLANAN
KLASİK
KOKTEYLLER
kokteylin reçetesini kontrol
etmek
1.1. Karıştırma bardağında hazırlanan
2. Kokteylin servis edileceği
kokteyllerin genel özellikleri
2.
bardağı seçmek
1.2. Karıştırma bardağında hazırlanan
3. Karıştırma bardağına
klasik kokteyl örnekleri
3.
kokteyl hacmine uygun
1.2.1. Rob roy kokteyli
miktarda buz koymak
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
4. Reçetesinde gazlı içkiler
il?id=3645)
4.
dışında kalan malzemeleri
1.2.2. Negroni
karıştırma bardağına
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
koymak
il?id=3430)
5. Karıştırma bardağını 7-10
1.2.3. Manathan
5.
tur karıştırmak
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
6. Karıştırma bardağının
il?id=3342)
6.
ağzına kokteyl süzgeci
1.2.4. Gibson
takmak
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
7. Karışımı kokteyl bardağına
il?id=3098)
7.
süzmek
1.2.5. Bloody Mary
43
Siparişi alınan klasik
1.
kokteylin reçetesini
2.
kontrol etme
3.
Kokteylin servis edileceği 4.
bardağı seçme
5.
Karıştırma bardağına
6.
kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koyma
Reçetesinde gazlı içkiler
dışında kalan
malzemeleri karıştırma
bardağına koyma
Karıştırma bardağını 7-10
tur karıştırma
Karıştırma bardağının
ağzına kokteyl süzgeci
takmak
Karışımı kokteyl
bardağına süzme
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
8. Reçetesinde gazlı içecek
varsa, bardağı gazlı içecek
ile tamamlamak
9. Kokteyle uygun garnitür ile
süslemek
(http://cocktaildb.com/recipe_deta 8.
il?id=2733)
1.2.6. Martini Dry
(http://cocktaildb.com/recipe_deta 9.
il?id=2996)
1.2.7. Martini Medium
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
il?id=4435)
1.2.8. Martini Sweet
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
il?id=3354)
1.2.9. Texas tea
http://www.drinksmixer.com/drink
190.html
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
44
Reçetesinde gazlı içecek
varsa, bardağı gazlı
içecek ile tamamlama
Kokteyle uygun garnitür
ile süslemek
İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
2
İŞLEMİN ADI Martini kokteyl Hazırlamak
YETERLİK
Karıştırma bardağında kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle karıştırma
bardağında martini kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
2. MARTİNİ KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan martini
reçetesini kontrol etmek
2.1. Martini kokteyllerin genel özellikleri
2. Martini kokteylin servis
2.2. Martini kokteyl örnekleri
edileceği bardağı seçmek
2.2.1. Martini dry
3. Karıştırma bardağına
http://www.cocktaildb.com/recipe_d
kokteyl hacmine uygun
etail?id=3351
miktarda buz koymak
2.2.2. Martini sweet
4. Malzemeleri karıştırma
http://www.cocktaildb.com/recipe_d
bardağına koymak
etail?id=3354
5. Karıştırma bardağını 7-10
2.2.3. Votka martini
tur karıştırmak
http://www.cocktaildb.com/recipe_d
6. Karıştırma bardağının
etail?id=3949
ağzına kokteyl süzgeci
2.2.4. Dusty martini
takmak
http://www.cocktaildb.com/recipe_d
7. Karışımı kokteyl bardağına
etail?id=717
süzmek
2.2.5. Chocolate martini
8. Kokteyle uygun garnitür ile
http://www.cocktaildb.com/recipe_d
süslemek
etail?id=4744
2.2.6. Rum martini
45
1. Siparişi alınan martini
reçetesini kontrol etme
2. Martini kokteylin servis
edileceği bardağı seçme
3. Karıştırma bardağına
kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koyma
4. Malzemeleri karıştırma
bardağına koyma
5. Karıştırma bardağını 710 tur karıştırma
6. Karıştırma bardağının
ağzına kokteyl süzgeci
takma
7. Karışımı kokteyl
bardağına süzme
8. Kokteyle uygun garnitür
ile süsleme
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=3677
2.2.7. Bronx cocktail
http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=2810
2.2.8. Manhattan
http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=3342
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:10 dakika
NOT:
46
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
3
İŞLEMİN ADI Sling kokteyl hazırlamak
YETERLİK
Karıştırma bardağında kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle karıştırma
bardağında sling kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
3. SLİNG KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan sling
reçetesini kontrol etmek
3.1. Sling kokteyllerin genel özellikleri
2. Kokteylin servis edileceği
3.2. Sling kokteyl örnekleri
bardağı seçmek
3.2.1. Cin Sling
3. Karıştırma bardağına
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id
kokteyl hacmine uygun
=3117)
miktarda buz koymak
3.2.2. Brandy sling
4. Su veya soda hariç
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id
malzemeleri karıştırma
=2796)
bardağına koymak
3.2.3. Votka sling
5. Karıştırma bardağını 7-10
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id
tur karıştırmak
=3950)
6. Karıştırma bardağının
3.2.4. Whiskey sling
ağzına kokteyl süzgeci
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id
takmak
=2475)
7. Kokteyl bardağına buz
3.2.5. San juan sling
koymak
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id
8. Karışımı kokteyl bardağına
=2040)
süzmek
3.2.6. Singapore sling
47
1. Siparişi alınan sling reçetesini
kontrol etme
2. Kokteylin servis edileceği
bardağı seçme
3. Karıştırma bardağına kokteyl
hacmine uygun miktarda buz
koyma
4. Su veya soda hariç malzemeleri
karıştırma bardağına koyma
5. Karıştırma bardağını 7-10 tur
karıştırma
6. Karıştırma bardağının ağzına
kokteyl süzgeci takmak
7. Kokteyl bardağına buz koyma
8. Karışımı kokteyl bardağına
süzme
9. Bardağı su veya soda ile
tamamlama
10. Kokteyle uygun garnitür ve pipet
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen
göstermek
6. Meslek etiğine
uygun davranmak
9. Bardağı su veya soda ile
tamamlamak
10. Kokteyle uygun garnitür ve
pipet ile süslemek
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id
=3779)
3.2.7. Memphis sling shut
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id
=1457)
3.2.8. Florida sling
(http://www.drinksmixer.com/drink693
9.html)
3.2.9. Hot rum sling
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id
=1132)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
ile süsleme
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
48
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
BARMEN
İŞLEM NUMARASI 4
YETERLİK
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Gimlet kokteyl hazırlamak
Karıştırma bardağında kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle karıştırma
bardağında gimlet kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
4. GİMLET KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan gimlet
1.
reçetesini kontrol etmek
4.1. Gimlet kokteyllerin genel özellikleri
2. Kokteylin servis edileceği
4.2. Gimlet kokteyl örnekleri
2.
bardağı seçmek
4.2.1. Votka gimlet
3. Karıştırma bardağına
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3
kokteyl hacmine uygun
945)
3.
miktarda buz koymak
4.2.2. Cin gimlet
4. Malzemeleri karıştırma
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=3
bardağına koymak
110)
4.
5. Karıştırma bardağını 7-10
4.2.3. Galliano gimlet
tur karıştırmak
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?id=8 5.
6. Karıştırma bardağının
70)
ağzına kokteyl süzgeci
4.2.4. Rum gimlet
6.
takmak
(http://www.drinksmixer.com/drink6465.
7. Karışımı kokteyl
html)
bardağına süzmek
4.2.5. Tekila gimlet
7.
8. Kokteyle uygun garnitür
(http://www.drinksmixer.com/drink2331.
ile süslemek
html)
8.
4.2.6. Cherry gimlet
49
Siparişi alınan gimlet 1.
reçetesini kontrol etmek 2.
Kokteylin servis
3.
edileceği bardağı
4.
seçmek
5.
Karıştırma bardağına 6.
kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koymak
Malzemeleri karıştırma
bardağına koymak
Karıştırma bardağını 710 tur karıştırmak
Karıştırma bardağının
ağzına kokteyl süzgeci
takmak
Karışımı kokteyl
bardağına süzmek
Kokteyle uygun garnitür
ile süslemek
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
(http://www.drinksmixer.com/drink11365
.html)
4.2.7. Chez Henry gimlet
(http://www.drinksmixer.com/drinkp19q1
13.html)
4.2.8. Grappa gimlet
(http://www.drinksmixer.com/drink3943.
html)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
50
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
BARMEN
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Frappe kokteyl hazırlamak
5
Karıştırma bardağında kokteyl hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle karıştırma
STANDART
bardağında frappe kokteyl hazırlayabilecektir.
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
5. FRAPPE KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan frappe
1. Siparişi alınan frappe
1. Dikkatli olmak
reçetesini kontrol etmek
5.1. Frappe kokteyllerin genel özellikleri
reçetesini kontrol etme 2. Hijyenik olmak
2. Kokteylin servis edileceği
5.2. Frappe kokteyl örnekleri
2. Kokteylin servis
3. Güler yüzlü olmak
bardağı seçmek
5.2.1. Cognag mint frappe
edileceği bardağı seçme 4. Estetik olmak
3. Karıştırma bardağına
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d 3. Karıştırma bardağına
5. Detaylara özen göstermek
kokteyl hacmine uygun
etail?id=530)
kokteyl hacmine uygun 6. Meslek etiğine uygun
miktarda buz koymak
5.2.2. Cafe royal frappe
miktarda buz koyma
davranmak
4. Malzemeleri karıştırma
(http://www.drinksmixer.com/drink62 4. Malzemeleri karıştırma
bardağına koymak
28.html)
bardağına koyma
5. Karıştırma bardağını 7-10
5.2.3. Brandy apricot frappe
5. Karıştırma bardağını 7tur karıştırmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
10 tur karıştırma
6. Karıştırma bardağının
etail?id=311)
6. Karıştırma bardağının
ağzına kokteyl süzgeci
5.2.4. Chocolate orange frappe
ağzına kokteyl süzgeci
takmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
takma
7. Karışımı kokteyl bardağına
etail?id=510)
7. Karışımı kokteyl
süzmek
5.2.5. Sambuca coffee frappe
bardağına süzme
8. Kokteyle uygun garnitür ile
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d 8. Kokteyle uygun garnitür
süslemek
etail?id=2034)
ile süsleme
5.2.6. Mixed mocha frappe
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=1506)
5.2.7. Vermouth frappe
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
YETERLİK
51
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=2401)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
52
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
: BARDAĞINDA KISA İÇİMLİ KOKTEYL HAZIRLAMAK
KODU
: 811ORK162
SÜRE
: 40/24
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA : Öğrenci konaklama sektöründeki ve bağımsız barlarda kokteyl
hazırlama teknikleri ile ilgili araştırma, gözlem ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci gerekli ortam sağlandığında barda kokteyl hazırlama
yöntem ve tekniklerini kullanarak çalkalama kabında kısa içimli kokteyl
hazırlayabilecektir.
AMAÇLAR
:
1- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
klasik kokteyl hazırlayabilecektir..
2- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
scaffa kokteyl hazırlayabilecektir.lecektir.
3- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
fancy kokteyl hazırlayabilecektir.
4- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
sangree kokteyl hazırlayabilecektir.
5- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
toddy kokteyl hazırlayabilecektir.
6- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
cobbler kokteyl hazırlayabilecektir.
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
İÇERİK
1. BARDAĞINDA HAZIRLANAN KLASİK KOKTEYLLER
1.1. Bardağında hazırlanan kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Bardağında hazırlanan klasik kokteyl örnekleri
1.2.1. Black Russian
1.2.2. White Russian
1.2.3. Bahama mama
1.2.4. Amerikano
1.2.5. American Glory
1.2.6. Kir royal
1.2.7. Mai tai
53
1.2.8. Caipirinha
2. SCAFFA KOKTEYLLER
2.1. Scaffa kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Scaffa kokteyl örnekleri
2.2.1. Brandy scaffa
2.2.2. Cin scaffa
2.2.3. Rum scaffa
2.2.4. Whiskey scaffa
3. FANCY KOKTEYLLER
3.1. Fancy kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Fancy kokteyl örnekleri
3.2.1. Fancy Brandy
3.2.2. Fancy cin
3.2.3. Fancy wiskey
3.2.4. Fancy free cocktail
3.2.5. Fancy sling
3.2.6. Fancy sou)
4. SANGREE KOKTEYLLER
4.1. Sangree kokteyllerin genel özellikleri
4.2. Sangree kokteyl örnekleri
4.2.1. Brandy sangree
4.2.2. Whiskey sangree
4.2.3. Cin sangree
4.2.4. Peach sangree
4.2.5. Port wine sangree
4.2.6. Sherry sangree
4.2.7. Sangree comfort
5. TODDY KOKTEYLLER
5.1. Toddy kokteyllerin genel özellikleri
5.2. Toddy kokteyl örnekleri
5.2.1. Brandy toddy
5.2.2. Brandy toddy (sıcak)
5.2.3. Danish toddy
5.2.4. Galliano toddy
5.2.5. Cin toddy
5.2.6. Whiskey toddy
5.2.7. Rum toddy
5.2.8. Sıcak toddy özel
6. COBBLER KOKTEYLLER
6.1. Cobbler kokteyllerin genel özellikleri
6.2. Cobbler kokteyl örnekleri
6.2.1. Brandy Cobbler
6.2.2. Champagne cobbler
6.2.3. Cherry cobbler
6.2.4. English cobbler
6.2.5. Cin cobbler
6.2.6. Rum cobbler
6.2.7. Whiskey cobler
6.2.8. White cobbler
6.2.9. White cobbler
54
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Siparişi alınan klasik kokteyl reçetesini kontrol eder.
2. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
3. Reçetesinde buz kullanılacaksa kokteyl bardağına kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koyar
4. Malzemeleri bardağına reçetede belirtilen şekilde koyar
5. Eğer buz kullanılmışsa bardağını 7-10 tur karıştırır.
6. Eğer reçetesinde varsa soda ile bardağı tamamlar
7. Siparişi alınan scaffa kokteyl reçetesini kontrol eder.
8. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
9. Kokteyl malzemelerini bardağa koyar.
10. İyice karıştırır.
11. Reçetedeki garnitürler ile süsler.
12. Siparişi alınan fancy kokteyl reçetesini kontrol eder.
13. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
14. Kokteyl malzemelerini bardağa koyar.
15. İyice karıştırır.
16. Reçetedeki garnitürler ile süsler.
17. Siparişi alınan sangree kokteyl reçetesini kontrol eder.
18. Kokteylin servis edileceği (Balon su bardağı, parfait veya kısa tumbler)
bardağı seçer.
19. Bardağı sar buz ile doldurur.
20. Reçetedeki içkileri bardağa boşaltır.
21. İyice karıştırır.
22. Garnitürleyerek, karıştırma çubuğu ve pipetle servis yapar.
23. Siparişi alınan toddy kokteyl reçetesini kontrol eder.
24. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
25. Soğuk servis edilecekse buz, su şeker ve bitter konularak iyice karıştırır.
26. Sıcak servis edilecekse buzsuz ve sıcak su ile şekeri eritir.
27. Kokteylin ana içkisi ilave edilerek bardağı sıcak veya soğuk su ile tamamlar
28. Reçetedeki garnitürler ile süsler
29. Siparişi alınan cobbler kokteyl reçetesini kontrol eder.
30. Kokteylin servis edileceği (cobbler) bardağı seçer.
31. Bardağın yarısına kadar kar buz ile doldurur.
32. Reçetedeki tatlı şaraplar hariç malzemeyi bardağa ilave ederek karıştırır.
33. Tatlı şarabı ilave eder.
34. Meyve garnitürleri ile süsler.
35. Servisine bir kahve kaşığı hazırlar.
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
55
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
1
İŞLEMİN ADI Bardağında klasik kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Bardağında kısa içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
1. Siparişi alınan klasik kokteyl 1.
reçetesini kontrol etmek
2. Kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
3. Reçetesinde buz
kullanılacaksa kokteyl
bardağına kokteyl hacmine
uygun miktarda buz koymak
4. Malzemeleri bardağına
reçetede belirtilen şekilde
koymak
5. Eğer buz kullanılmışsa
bardağını 7-10 tur
karıştırmak
6. Eğer reçetesinde varsa soda
ile bardağı tamamlamak
7. Reçetede belirtilen şekilde
garnitürlemek
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında klasik
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
BARDAĞINDA HAZIRLANAN KLASİK 1.
KOKTEYLLER
1.1. Bardağında hazırlanan kokteyllerin
genel özellikleri
2.
1.2. Bardağında hazırlanan klasik kokteyl
örnekleri
3.
1.2.1. Black Russian
http://www.drinksmixer.com/drin
k5014.html
1.2.2. White Russian
http://www.drinksmixer.com/drin 4.
k5014.html
1.2.3. Bahama mama
http://www.drinksmixer.com/drin 5.
k1005.html
1.2.4. Amerikano
http://cocktaildb.com/recipe_deta 6.
il?id=4061
1.2.5. American Glory
56
Siparişi alınan klasik
kokteyl reçetesini kontrol
etme
Kokteylin servis edileceği
bardağı seçme
Reçetesinde buz
kullanılacaksa kokteyl
bardağına kokteyl
hacmine uygun miktarda
buz koyma
Malzemeleri bardağına
reçetede belirtilen şekilde
koyma
Eğer buz kullanılmışsa
bardağını 7-10 tur
karıştırma
Eğer reçetesinde varsa
soda ile bardağı
tamamlama
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
http://cocktaildb.com/recipe_deta 7. Reçetede belirtilen
il?id=39
şekilde garnitürleme
1.2.6. Kir royal
http://www.drinksmixer.com/drin
k4692.html
1.2.7. Mai tai
http://www.drinksmixer.com/drin
k525.html
1.2.8. Caipirinha
http://www.drinksmixer.com/drin
k2632.html
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
57
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
2
İŞLEMİN ADI Scaffa. kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Bardağında kısa içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında scaffa
kokteyl hazırlayabilecektir
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan scaffa
kokteyl reçetesini kontrol
etmek
2. Kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
3. Kokteyl malzemelerini
bardağa koymak
4. İyice karıştırmak
5. Reçetedeki garnitürler ile
süslemek
2. SCAFFA KOKTEYLLER
2.1. Scaffa kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Scaffa kokteyl örnekleri
2.2.1. Brandy scaffa
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=327)
2.2.2. Cin scaffa
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=935)
2.2.3. Rum scaffa
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=2004)
2.2.4. Whiskey scaffa
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=2473)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
58
1. Siparişi alınan scaffa
1.
kokteyl reçetesini kontrol 2.
etmek
3.
2. Kokteylin servis
4.
edileceği bardağı
5.
seçmek
6.
3. Kokteyl malzemelerini
bardağa koymak
4. İyice karıştırmak
5. Reçetedeki garnitürler
ile süslemek
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞLEM NUMARASI 3
YETERLİK
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Fancy. kokteyller hazırlamak
Bardağında kısa içimli kokteyl hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında fancy
STANDART
kokteyl hazırlayabilecektir
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
3.
FANCY
KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan fancy
1. Siparişi alınan fancy kokteyl 1. Dikkatli olmak
3.1. Fancy kokteyllerin genel özellikleri
kokteyl reçetesini kontrol
reçetesini kontrol etmek
2. Hijyenik olmak
3.2. Fancy kokteyl örnekleri
etmek
2.
Kokteylin
servis
edileceği
3. Güler yüzlü olmak
3.2.1. Fancy Brandy
2. Kokteylin servis edileceği
bardağı
seçmek
4. Estetik olmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id=30
37
bardağı seçmek
3. Kokteyl malzemelerini
5. Detaylara özen
3.2.2. Fancy cin
3. Kokteyl malzemelerini
bardağa koymak
göstermek
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id=30
bardağa koymak
4.
İyice
karıştırmak
6.
Meslek etiğine uygun
38)
4. İyice karıştırmak
5.
Reçetedeki
garnitürler
ile
davranmak
3.2.3. Fancy wiskey
5. Reçetedeki garnitürler ile
süslemek
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id=30
39)
süslemek
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
3.2.4. Fancy free cocktail
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id=76
7)
3.2.5. Fancy sling
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id=76
8)
3.2.6. Fancy sour
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id=76
9)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
59
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
BARMEN
İŞLEM NUMARASI 4
YETERLİK
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Sangree. kokteyller hazırlamak
Bardağında kısa içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında sangree
kokteyl hazırlayabilecektir
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan sangree 4. SANGREE KOKTEYLLER
1.
kokteyl reçetesini kontrol
4.1. Sangree kokteyllerin genel özellikleri
etmek
4.2. Sangree kokteyl örnekleri
2. Kokteylin servis edileceği
4.2.1. Brandy sangree
2.
(Balon su bardağı, parfait
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
veya kısa tumbler)
d=2795)
bardağı seçmek
4.2.2. Whiskey sangree
3. Bardağı sar buz ile
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
doldurmak
d=2472)
3.
4. Reçetedeki içkileri
4.2.3. Cin sangree
bardağa boşaltmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i 4.
5. İyice karıştırmak
d=3116)
6. Garnitürleyerek,
4.2.4. Peach sangree
5.
karıştırma çubuğu ve
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i 6.
pipetle servis yapmak
d=3507)
4.2.5. Port wine sangree
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=1820)
4.2.6. Sherry sangree
60
Siparişi alınan sangree
kokteyl reçetesini
kontrol etme
Kokteylin servis
edileceği (Balon su
bardağı, parfait veya
kısa tumbler) bardağı
seçme
Bardağı sar buz ile
doldurma
Reçetedeki içkileri
bardağa boşaltma
İyice karıştırma
Garnitürleyerek,
karıştırma çubuğu ve
pipetle servis yapma
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=2107)
4.2.7. Sangree comfort
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=2039)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
61
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
5
İŞLEMİN ADI Toddy. kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Bardağında kısa içimli kokteyl hazırlamak
Kokteyl Hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçl
STANDART
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında kokteyl
toddy hazırlayabilecektir
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan toddy kokteyl 5. TODDY KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan toddy
1.
reçetesini kontrol etmek
5.1. Toddy kokteyllerin genel özellikleri
kokteyl reçetesini kontrol 2.
2. Kokteylin servis edileceği
5.2. Toddy kokteyl örnekleri
etme
3.
bardağı seçmek
5.2.1. Brandy toddy
2. Kokteylin servis edileceği 4.
3. Soğuk servis edilecekse
(http://cocktaildb.com/recipe_detai
bardağı seçme
5.
buz, su şeker ve bitter
l?id=2801)
3. Soğuk servis edilecekse 6.
konularak iyice karıştırmak
5.2.2. Brandy toddy (sıcak)
buz, su şeker ve bitter
4. Sıcak servis edilecekse
(http://cocktaildb.com/recipe_detai
konularak iyice karıştırma
buzsuz ve sıcak su ile
l?id=2802))
4. Sıcak servis edilecekse
şekeri eritmek
5.2.3. Danish toddy
buzsuz ve sıcak su ile
5. Kokteylin ana içkisi ilave
(http://cocktaildb.com/recipe_detai
şekeri eritme
edilerek bardağı sıcak veya
l?id=634)
5. Kokteylin ana içkisi ilave
soğuk su ile tamamlamak
5.2.4. Galliano toddy
edilerek bardağı sıcak
6. Reçetedeki garnitürler ile
(http://cocktaildb.com/recipe_detai
veya soğuk su ile
süslemek
l?id=878)
tamamlama
5.2.5. Cin toddy
6. Reçetedeki garnitürler ile
(http://cocktaildb.com/recipe_detai
süsleme
l?id=3125)
5.2.6. Whiskey toddy
(http://cocktaildb.com/recipe_detai
62
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
l?id=2479)
5.2.7. Rum toddy
(http://cocktaildb.com/recipe_detai
l?id=3689)
5.2.8. Sıcak toddy özel
(http://cocktaildb.com/recipe_detai
l?id=1139)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
63
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
BARMEN
İŞLEM NUMARASI 6
YETERLİK
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Cobbler. kokteyller hazırlamak
Bardağında kısa içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında cobbler
kokteyl hazırlayabilecektir
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan cobbler 6. COBBLER KOKTEYLLER
1.
kokteyl reçetesini kontrol
6.1. Cobbler kokteyllerin genel özellikleri
etmek
6.2. Cobbler kokteyl örnekleri
2. Kokteylin servis edileceği
6.2.1. Brandy Cobbler
2.
(cobbler) bardağı
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id
seçmek
=2778)
3.
3. Bardağın yarısına kadar
6.2.2. Champagne cobbler
kar buz ile doldurmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id 4.
4. Reçetedeki tatlı şaraplar
=457)
hariç malzemeyi bardağa
6.2.3. Cherry cobbler
ilave ederek karıştırmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id 5.
5. Tatlı şarabı ilave etmek
=494)
6.
6. Meyve garnitürleri ile
6.2.4. English cobbler
süslemek
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id 7.
7. Servisine bir kahve
=745)
kaşığı hazırlamak
6.2.5. Cin cobbler
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id
=915)
6.2.6. Rum cobbler
64
Siparişi alınan cobbler
1.
kokteyl reçetesini kontrol 2.
etme
3.
Kokteylin servis edileceği 4.
(cobbler) bardağı seçme 5.
Bardağın yarısına kadar
kar buz ile doldurma
6.
Reçetedeki tatlı şaraplar
hariç malzemeyi bardağa
ilave ederek karıştırma
Tatlı şarabı ilave etme
Meyve garnitürleri ile
süsleme
Servisine bir kahve
kaşığı hazırlama
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen
göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id
=3668)
6.2.7. Whiskey cobler
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id
=3974)
6.2.8. White cobbler
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id
=2492)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
65
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
: BARDAĞINDA UZUN İÇİMLİ KOKTEYL HAZIRLAMAK
KODU
: 811ORK163
SÜRE
: 40/24
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA : Öğrenci konaklama sektöründeki ve bağımsız barlarda kokteyl
hazırlama teknikleri ile ilgili araştırma, gözlem ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci gerekli ortam sağlandığında barda kokteyl hazırlama
yöntem ve tekniklerini kullanarak çalkalama kabında kısa içimli kokteyl
hazırlayabilecektir.
AMAÇLAR
:
1- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
collins kokteyl hazırlayabilecektir..
2- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
fix kokteyl hazırlayabilecektir.lecektir.
3- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
rickey kokteyl hazırlayabilecektir.
4- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
driver kokteyl hazırlayabilecektir.
5- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
swizzle kokteyl hazırlayabilecektir.
6- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
puff kokteyl hazırlayabilecektir.
İÇERİK
1. COLLİNS KOKTEYLLER
1.1. Collins kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Collins kokteyl örnekleri
1.2.1. Tom Collins
1.2.2. John collins
1.2.3. Bacardi Collins
1.2.4. Brandy collins
1.2.5. Tekila collins
1.2.6. Whiskey collins
66
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
2. FİX KOKTEYLLER
2.1. Fix kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Fix kokteyl örnekleri
2.2.1. Cin fix
2.2.2. Brandy fix
2.2.3. Wiskey fix
2.2.4. Rum fix
2.2.5. Scotch orange fix
2.2.6. Cherry rum fix
3. RİCKEY KOKTEYLLER
3.1. Rickey kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Rickey kokteyl örnekleri
3.2.1. Rum rickey
3.2.2. Wiskey rickey
3.2.3. Tekila rickey
3.2.4. Gin rickey
3.2.5. Apricot brandy rickey
3.2.6. Applejack rickey
4. DRİVER KOKTEYLLER
4.1. Driver kokteyllerin genel özellikleri
4.2. Driver kokteyl örnekleri
4.2.1. Screwdriver
4.2.2. Jonkanoo screwdriver
4.2.3. Galliano screwdriver
4.2.4. Creamy driver
4.2.5. Rum screwdriver
4.2.6. Hawaian screwdriver
4.2.7. Sloe driver
4.2.8. Tekila driver
4.2.9. Sherry driver
5. SWİZZLE KOKTEYLLER
5.1. Swizzle kokteyllerin genel özellikleri
5.2. Swizzle kokteyl örnekleri
5.2.1. Bermuda Rum Swizzle
5.2.2. Carribean Sıcak Swizzle
5.2.3. Puerto Rican Rum Swizzle
5.2.4. Whiskey Swizzle
5.2.5. Brandy Swizzle
5.2.6. Green Swizzle
6. PUFF KOKTEYLLER
6.1. Puff kokteyllerin genel özellikleri
6.2. Puff kokteyl örnekleri
6.2.1. Brandy puff
6.2.2. Whiskey puff
6.2.3. Rum puff
6.2.4. Gin puff
6.2.5. Cream puff
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
67
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Siparişi alınan collins kokteyl reçetesini kontrol eder.
2. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
3. Kokteyl bardağına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar.
4. Soda hariç malzemeleri bardağa koyar.
5. Karışımı 7-10 tur karıştırır.
6. Soda ile bardağı tamamlar.
7. Reçetede belirtilen şekilde garnitürler.
8. Siparişi alınan fix kokteyl reçetesini kontrol eder.
9. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
10. Kokteyl bardağına kokteyl hacmine uygun miktarda buz koyar.
11. Malzemeleri bardağa koyar.
12. Karışımı 7-10 tur karıştırır.
13. Reçetede belirtilen şekilde garnitürler.
14. Siparişi alınan rickey kokteyl reçetesini kontrol eder.
15. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
16. Bardağa reçetede belirtilen miktarda buz koyar.
17. Soda hariç reçetedeki malzemelerini bardağa boşaltır.
18. Bardağı soda ile tamamlar.
19. İyice karıştırır.
20. Garnitürleyerek servisini yapar
21. Siparişi alınan driver kokteyl reçetesini kontrol eder.
22. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
23. Bardağı buz doldurur.
24. Buzun üzerinden ana içkiyi koyar.
25. Bardağı taze sıkılmış portakal suyu ile tamamlar.
26. Reçetedeki garnitürler ile süsler.
27. Siparişi alınan Swizzle kokteyl reçetesini kontrol eder.
28. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
29. Kokteyl bardağına kokteyl hacmine uygun miktarda kar buz koyar (Sıcak
swizzle hariç)
30. Malzemeleri bardağa koyar.
31. Karışımı (bardak buz tutana kadar) iyice karıştırır.
32. Bardağı reçetesinde var ise soda veya su ile tamamlar
33. Reçetede belirtilen şekilde garnitürler
34. Siparişi alınan puff kokteyl reçetesini kontrol eder.
35. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
36. Bardağa reçetede belirtilen miktarda buz koyar.
37. Soda hariç reçetedeki malzemelerini bardağa boşaltır.
38. Bardağı soda ile tamamlar.
39. İyice karıştırır.
40. Garnitürleyerek servisin yapar.
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
68
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
İŞLEMİN ADI
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
BARMEN
1
YETERLİK
Bardağında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Collins. kokteyller hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında collins
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan collins kokteyl 1. COLLİNS KOKTEYLLER
1.1. Collins kokteyllerin genel özellikleri
reçetesini kontrol etmek
1.2. Collins kokteyl örnekleri
2. Kokteylin servis edileceği
1.2.1. Tom Collins
bardağı seçmek
(http://cocktaildb.com/recipe_detail
?id=3899)
3. Kokteyl bardağına kokteyl
1.2.2. John collins
hacmine uygun miktarda buz
(http://cocktaildb.com/recipe_detail
koymak
?id=3259)
4. Soda hariç malzemeleri
1.2.3. Bacardi Collins
bardağa koymak
(http://cocktaildb.com/recipe_detail
?id=135)
5. Karışımı 7-10 tur karıştırmak
1.2.4.
Brandy collins
6. Soda ile bardağı tamamlamak
(http://cocktaildb.com/recipe_detail
7. Reçetede belirtilen şekilde
?id=2779)
garnitürlemek
1.2.5. Tekila collins
TAVIR
1. Siparişi alınan collins
kokteyl reçetesini kontrol
etme
2. Kokteylin servis edileceği
bardağı seçme
3. Kokteyl bardağına kokteyl
hacmine uygun miktarda
buz koyma
4. Soda hariç malzemeleri
bardağa koyma
5. Karışımı 7-10 tur
karıştırma
6. Soda ile bardağı
(http://cocktaildb.com/recipe_detail
tamamlama
?id=2294)
7. Reçetede belirtilen şekilde
1.2.6. Whiskey collins
garnitürleme
(http://cocktaildb.com/recipe_detail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
?id=3977)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
69
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Fix. kokteyller hazırlamak
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
BARMEN
2
YETERLİK
Bardağında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında fix
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
2. FİX KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan fix kokteyl
reçetesini kontrol etmek
2.1. Fix kokteyllerin genel özellikleri
2. Kokteylin servis edileceği
2.2. Fix kokteyl örnekleri
bardağı seçmek
2.2.1.Cin fix
3. Kokteyl bardağına kokteyl
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
hacmine uygun miktarda buz
ail?id=3108)
koymak
2.2.2.Brandy fix
4. Malzemeleri bardağa koymak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
5. Karışımı 7-10 tur karıştırmak
ail?id=2783)
6. Reçetede belirtilen şekilde
2.2.3.Wiskey fix
garnitürlemek
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=3983)
2.2.4.Rum fix
‘(http://www.cocktaildb.com/recipe_de
tail?id=3676)
2.2.5.Scotch orange fix
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=2072)
2.2.6.Cherry rum fix
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=498)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
1. Siparişi alınan fix kokteyl
reçetesini kontrol etme
2. Kokteylin servis edileceği
bardağı seçme
3. Kokteyl bardağına kokteyl
hacmine uygun miktarda
buz koyma
4. Malzemeleri bardağa
koyma
5. Karışımı 7-10 tur karıştırma
6. Reçetede belirtilen şekilde
garnitürleme
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
70
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
YETERLİK
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
BARMEN
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Rickey. kokteyller hazırlamak
3
Bardağında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Bar ortamı, kup buz, buz maşası, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar
araç ve gereçleri
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında rickey kokteyl
hazırlayabilecektir
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan rickey kokteyl 3. RİCKEY KOKTEYLLER
1.
reçetesini kontrol etmek
3.1. Rickey kokteyllerin genel özellikleri
2. Kokteylin servis edileceği
3.2. Rickey kokteyl örnekleri
2.
bardağı seçmek
3.2.1.Rum rickey
3. Bardağa reçetede belirtilen
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det 3.
miktarda buz koymak
ail?id=3682)
4. Soda hariç reçetedeki
3.2.2.Wiskey rickey
4.
malzemelerini bardağa
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
boşaltmak
ail?id=3988)
5. Bardağı soda ile tamamlamak.
3.2.3.Tekila rickey
5.
6. İyice karıştırmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
7. Garnitürleyerek servisin
ail?id=2298)
6.
yapma
3.2.4.Gin rickey
7.
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=3114)
3.2.5.Apricot brandy rickey
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=2650)
3.2.6.Applejack rickey
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=88)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
TAVIR
Siparişi alınan puff kokteyl
reçetesini kontrol etmek
Kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
Bardağa reçetede belirtilen
miktarda buz koymak
Soda hariç reçetedeki
malzemelerini bardağa
boşaltmak
Bardağı soda ile
tamamlamak.
İyice karıştırmak
Garnitürleyerek servisin
yapma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
71
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
4
İŞLEMİN ADI Driver. kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Bardağında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında driver
kokteyl hazırlayabilecektir
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan driver kokteyl 4. DRİVER KOKTEYLLER
1.
reçetesini kontrol etmek
4.1. Driver kokteyllerin genel özellikleri
2. Kokteylin servis edileceği
4.2. Driver kokteyl örnekleri
bardağı seçmek
4.2.1. Screwdriver
2.
3. Bardağı buz doldurmak
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
4. Buzun üzerinden ana içkiyi
il?id=3738)
3.
koymak
4.2.2. Jonkanoo screwdriver
4.
5. Bardağı taze sıkılmış
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
portakal suyu ile
il?id=1247)
5.
tamamlamak
4.2.3. Galliano screwdriver
6. Reçetedeki garnitürler ile
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
süslemek
il?id=877)
7.
4.2.4. Creamy driver
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
il?id=597)
4.2.5. Rum screwdriver
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
il?id=3684)
4.2.6. Hawaian screwdriver
72
Siparişi alınan driver
kokteyl reçetesini kontrol
etme
Kokteylin servis edileceği
bardağı seçme
Bardağı buz doldurmak
Buzun üzerinden ana
içkiyi koyma
Bardağı taze sıkılmış
portakal suyu ile
tamamlama
Reçetedeki garnitürler ile
süsleme
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
il?id=1063)
4.2.7. Sloe driver
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
il?id=3786)
4.2.8. Tekila driver
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
il?id=3868)
4.2.9. Sherry driver
(http://cocktaildb.com/recipe_deta
il?id=2104)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
73
İşlemin Öğrenme Süresi:4 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
BARMEN
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI Swizzle. kokteyller hazırlamak
5
YETERLİK
Bardağında uzun içimli kokteyl hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında Swizzle
STANDART
kokteyl hazırlayabilecektir.
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
SWİZZLE KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan Swizzle kokteyl 5.
1.
reçetesini kontrol etmek
5.1. Swizzle kokteyllerin genel özellikleri
2. Kokteylin servis edileceği
5.2. Swizzle kokteyl örnekleri
bardağı seçmek
5.2.1.Bermuda Rum Swizzle
2.
3. Kokteyl bardağına kokteyl
http://www.drinksmixer.com/drink11
hacmine uygun miktarda kar
98.html
3.
buz koymak (Sıcak swizzle
5.2.2.Carribean Sıcak Swizzle
hariç)
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
4. Malzemeleri bardağa koymak
d=432
5. Karışımı (bardak buz tutana
5.2.3.Puerto Rican Rum Swizzle
4.
kadar) iyice karıştırmak
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
6. Bardağı reçetesinde var ise
d=1848
5.
soda veya su ile tamamlamak
5.2.4.Whiskey Swizzle
7. Reçetede belirtilen şekilde
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i 6.
garnitürlemek
d=2478
5.2.5.Brandy Swizzle
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i 7.
d=2800
5.2.6.Green Swizzle
http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=1019
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
Siparişi alınan Swizzle
kokteyl reçetesini kontrol
etmek
Kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
Kokteyl bardağına kokteyl
hacmine uygun miktarda kar
buz koymak (Sıcak swizzle
hariç)
Malzemeleri bardağa
koymak
Karışımı (bardak buz tutana
kadar) iyice karıştırmak
Bardağı reçetesinde var ise
soda veya su ile
tamamlamak
Reçetede belirtilen şekilde
garnitürlemek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
74
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
BARMEN
İŞLEM NUMARASI 6
YETERLİK
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Puff. kokteyller hazırlamak
Bardağında uzun içimli kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
1. Siparişi alınan puff kokteyl
reçetesini kontrol etmek
2. Kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
3. Bardağa reçetede belirtilen
miktarda buz koymak
4. Soda hariç reçetedeki
malzemelerini bardağa
boşaltmak
5. Bardağı soda ile
tamamlamak.
6. İyice karıştırmak
7. Garnitürleyerek servisin
yapma
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında puff
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
6.
BECERİ
PUFF KOKTEYLLER
1.
6.1. Puff kokteyllerin genel özellikleri
6.2. Puff kokteyl örnekleri
2.
6.2.1.Brandy
puffhttp://www.cocktaildb.com/recipe_detail 3.
?id=324
6.2.2.Whiskey
pufhttp://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i 4.
d=2469
6.2.3.Rum
puffhttp://www.cocktaildb.com/recipe_detail 5.
?id=2000
6.2.4.Gin
6.
puffhttp://www.cocktaildb.com/recipe_detail 7.
?id=933
6.2.5.Cream
puffhttp://www.cocktaildb.com/recipe_detail
?id=2938
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
Siparişi alınan puff kokteyl 1.
reçetesini kontrol etmek 2.
Kokteylin servis edileceği 3.
bardağı seçmek
4.
Bardağa reçetede
5.
belirtilen miktarda buz
6.
koymak
Soda hariç reçetedeki
malzemelerini bardağa
boşaltmak
Bardağı soda ile
tamamlamak.
İyice karıştırmak
Garnitürleyerek servisin
yapma
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
75
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
: BARDAĞINDA EZEREK KOKTEYL HAZIRLAMAK
KODU
: 811ORK161
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA : Öğrenci konaklama sektöründeki ve bağımsız barlarda kokteyl
hazırlama teknikleri ile ilgili araştırma, gözlem ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci gerekli ortam sağlandığında barda kokteyl hazırlama
yöntem ve tekniklerini kullanarak çalkalama kabında kısa içimli kokteyl
hazırlayabilecektir.
AMAÇLAR
:
1- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
ezerek julep kokteyl hazırlayabilecektir.
2- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
ezerek mojito kokteyl hazırlayabilecektir.
3- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
ezerek smash kokteyl hazırlayabilecektir.
4- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
ezerek old fasioned kokteyl hazırlayabilecektir.
İÇERİK
1. JULEP KOKTEYLLER
1.1. Julep kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Julep kokteyl örnekleri
1.2.1. Mint Julep
1.2.2. Santiago Julep
1.2.3. Georgia mint julep
1.2.4. Cherry julep
1.2.5. Joscoe julep
1.2.6. Champagne julep
1.2.7. Brandy julep
1.2.8. Cin julep
1.2.9. Rum julep
76
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
bulunan malzemelerle bardağında
2. MOJİTO KOKTEYLLER
2.1. Mojito kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Mojito kokteyl örnekleri
2.2.1. Klasik Mojito
2.2.2. Dirty Mojito
2.2.3. Malibu Mojito
2.2.4. İrish Mojito
2.2.5. Mediterreanean Mojito
2.2.6. Mojito Diablo
3. SMASH KOKTEYLLER
3.1. Smash kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Smash kokteyl örnekleri
3.2.1. Brandy smash
3.2.2. Cin smash
3.2.3. Rum smash
3.2.4. Scotch smash
3.2.5. Whiskey smash
4. OLD FASİONED KOKTEYLLER
4.1. Old fasioned kokteyllerin genel özellikleri
4.2. Old fasioned kokteyl örnekleri
4.2.1. Klasik Old Fasioned
4.2.2. Brandy old fasioned
4.2.3. Champagne old fasioned
4.2.4. Cin old fasioned
4.2.5. Rum old fasioned
4.2.6. Tekila old fasioned
4.2.7. Votka old fasioned
4.2.8. Scotch old fasioned
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Siparişi alınan julep kokteyl reçetesini kontrol eder.
2. Kokteylin servis edileceği (kısa tumbler veya old fasion) bardağı seçer.
3. Bardakta şeker şurubu ile nane yapraklarını tahta havan eli (muddle) ile ezer.
4. Kırık buz ve ana içkiyi ekleyerek karıştırır.
5. Taze nane yaprakları ve reçetedeki garnitürler ile süsler.
6. Siparişi alınan Mojito kokteyl reçetesini kontrol eder.
7. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
8. Bardakta şeker şurubu ile nane yapraklarını tahta havan eli (muddle) ile ezer.
9. Kırık buz ve ana içkiyi ekleyerek karıştırır.
10. Taze nane yaprakları ve reçetedeki garnitürler ile süsler.
11. Siparişi alınan smash kokteyl reçetesini kontrol eder.
12. Kokteylin servis edileceği (Old fasioned veya kısa tumbler) bardağı seçer.
13. Bardakta toz (brawn) şeker ,nane yaprakları ve bir dash suyu tahta havan eli
(muddle) ile ezer.
14. Bardağa ana içkiyi ekler.
15. Bardağın yarısını kırık buz ile doldurur.
16. İyice karıştırır.
17. Taze nane yaprakları ve reçetedeki garnitürler ile süsler
18. Siparişi alınan old fasioned kokteyl reçetesini kontrol eder.
19. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
20. Bardağa reçetedeki şeker koyar.
77
21. Şekerin üzerine reçetedeki miktarda bitter döker.
22. Şekeri tahta havan eli (mudler) ile ezerek eritir.
23. Reçetedeki diğer malzemeleri yoyarak iyice karıştırır.
24. Bardağı kırık buzla doldurur.
25. Reçetede belirtilen şekilde garnitürler
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
78
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
1
İŞLEMİN ADI Julep. kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Bardağında ezerek kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, (muddler-tahta havan eli, julep süzgeci) kırık buz, buz küreği
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında ezerek
julep kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan julep kokteyl 1. JULEP KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan julep
1.
reçetesini kontrol etmek
1.1. Julep kokteyllerin genel özellikleri
kokteyl reçetesini kontrol 2.
2. Kokteylin servis edileceği
1.2. Julep kokteyl örnekleri
etme
3.
(kısa tumbler veya old
1.2.1. Mint Julep
2. Kokteylin servis
4.
fasion) bardağı seçmek
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
edileceği (kısa tumbler 5.
3. Bardakta şeker şurubu ile
etail?id=3397)
veya old fasion) bardağı 6.
nane yapraklarını tahta
1.2.2. Santiago Julep
seçme
havan eli (muddle) ile
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d 3. Bardakta şeker şurubu
ezmek
etail?id=2048)
ile nane yapraklarını
4. Kırık buz ve ana içkiyi
1.2.3. Georgia mint julep
tahta havan eli ile ezme
ekleyerek karıştırmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d 4. Kırık buz ve ana içkiyi
5. Taze nane yaprakları ve
etail?id=896)
ekleyerek karıştırma
reçetedeki garnitürler ile
1.2.4. Cherry julep
5. Taze nane yaprakları ve
süslemek
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
reçetedeki garnitürler ile
etail?id=496)
süsleme
1.2.5. Joscoe julep
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=1250)
1.2.6. Champagne julep
79
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=462)
1.2.7. Brandy julep
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=321)
1.2.8. Cin julep
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=927)
1.2.9. Rum julep
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=1990)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
80
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Mojito. kokteyller hazırlamak
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
BARMEN
2
YETERLİK
Bardağında ezerek kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, (muddler-tahta havan eli) kırık buz, buz küreği
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında ezerek
Mojito kokteyl hazırlayabilecektir
BİLGİ
BECERİ
2. MOJİTO KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan Mojito kokteyl
1.
reçetesini kontrol etmek
2.1. Mojito kokteyllerin genel özellikleri
2. Kokteylin servis edileceği
2.2. Mojito kokteyl örnekleri
2.
bardağı seçmek
2.2.1.Klasik Mojito
3. Bardakta şeker şurubu ile nane
http://www.drinksmixer.com/drink58
yapraklarını tahta havan eli
2.html
3.
(muddle) ile ezmek
2.2.2.Dirty Mojito
4. Kırık buz ve ana içkiyi
http://www.drinksmixer.com/drink18
ekleyerek karıştırmak
xy464.html
4.
5. Taze nane yaprakları ve
2.2.3.Malibu Mojito
reçetedeki garnitürler ile
http://www.drinksmixer.com/drinkab 5.
süslemek
14398.html
2.2.4.İrish Mojito
http://www.drinksmixer.com/drinkrq
18070.html
2.2.5.Mediterreanean Mojito
http://www.drinksmixer.com/drinkab
19780.html
2.2.6.Mojito Diablo
http://www.drinksmixer.com/drink12
059.html
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
TAVIR
Siparişi alınan Mojito kokteyl
reçetesini kontrol etme
Kokteylin servis edileceği
(kısa tumbler veya old
fasion) bardağı seçme
Bardakta şeker şurubu ile
nane yapraklarını tahta
havan eli ile ezme
Kırık buz ve ana içkiyi
ekleyerek karıştırma
Taze nane yaprakları ve
reçetedeki garnitürler ile
süsleme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi:4 ders saati
NOT:
81
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
3
İŞLEMİN ADI Smash. kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Bardağında ezerek kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında ezerek
smash kokteyl hazırlayabilecektir
BİLGİ
BECERİ
3. SMASH KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan smash kokteyl
reçetesini kontrol etmek
3.1. Smash kokteyllerin genel özellikleri
2. Kokteylin servis edileceği (Old
3.2. Smash kokteyl örnekleri
fasioned veya kısa tumbler)
3.2.1.Brandy smash
bardağı seçmek
(http://www.videojug.com/film/how-to3. Bardakta toz (brawn) şeker
make-a-brandy-smash)
,nane yaprakları ve bir dash
3.2.2.Cin smash
suyu tahta havan eli (muddle) ile
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
ezmek
ail?id=3120)
4. Bardağa ana içkiyi eklemek
3.2.3.Rum smash
5. Bardağın yarısını kırık buz ile
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
doldurmak
ail?id=2006)
6. İyice karıştırmak
3.2.4.Scotch smash
7. Taze nane yaprakları ve
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
reçetedeki garnitürler ile
ail?id=2075)
süslemek
3.2.5.Whiskey smash
(http://www.drinksmixer.com/drink747
5.html)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:10 dakika
1. Siparişi alınan smash kokteyl 8.
reçetesini kontrol etmek
9.
2. Kokteylin servis edileceği (Old 10.
fasioned veya kısa tumbler) 11.
bardağı seçmek
12.
3. Bardakta toz (brawn) şeker
13.
,nane yaprakları ve bir dash
suyu tahta havan eli (muddle)
ile ezmek
4. Bardağa ana içkiyi eklemek
5. Bardağın yarısını kırık buz ile
doldurmak
6. İyice karıştırmak
7. Taze nane yaprakları ve
reçetedeki garnitürler ile
süslemek
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
82
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
4
İŞLEMİN ADI Old fasioned kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Bardağında ezerek kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle bardağında ezerek
old fasioned kokteyl hazırlayabilecektir
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan old fasioned 4. OLD FASİONED KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan old fasioned
1.
kokteyl reçetesini kontrol
4.1. Old fasioned kokteyllerin genel özellikleri
kokteyl reçetesini kontrol etme 2.
etmek
4.2. Old fasioned kokteyl örnekleri
2. Kokteylin servis edileceği
3.
2. Kokteylin servis edileceği
4.2.1. Klasik Old Fasioned
bardağı seçme
4.
bardağı seçmek
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?i 3. Bardağa reçetedeki şeker koyma 5.
3. Bardağa reçetedeki şeker
d=3452)
4. Şekerin üzerine reçetedeki
koymak
4.2.2. Brandy old fasioned
miktarda bitter dökmek
6.
4. Şekerin üzerine reçetedeki
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?i 5. Şekeri tahta havan eli (mudler)
miktarda bitter dökmek
d=2794)
ile ezerek eritme
5. Şekeri tahta havan eli
4.2.3. Champagne old fasioned
6. Reçetedeki diğer malzemeleri
(mudler) ile ezerek eritmek
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
yoyarak iyice karıştırma
6. Reçetedeki diğer
d=466)
7. Bardağı kırık buzla doldurma
malzemeleri yoyarak iyice
4.2.4. Cin old fasioned
8. Reçetede belirtilen şekilde
karıştırmak
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
garnitürleme
7. Bardağı kırık buzla
d=931)
doldurmak
4.2.5. Rum old fasioned
8. Reçetede belirtilen şekilde
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
garnitürlemek
d=3679)
4.2.6. Tekila old fasioned
83
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen
göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=3866)
4.2.7. Votka old fasioned
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=2422)
4.2.8. Scotch old fasioned
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=3734)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
84
İşlemin Öğrenme Süresi:4 ders saati
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
: KATMANLI KOKTEYL HAZIRLAMAK
KODU
: 811ORK170
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA : Öğrenci konaklama sektöründeki ve bağımsız barlarda kokteyl
hazırlama teknikleri ile ilgili araştırma, gözlem ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci gerekli ortam sağlandığında barda kokteyl hazırlama
yöntem ve tekniklerini kullanarak katmanlı kokteyl hazırlayabilecektir.
AMAÇLAR
:
1- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle katmanlı
pousse cafe kokteyl hazırlayabilecektir.
2- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle katmanlı float
kokteyl hazırlayabilecektir.
3- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle katmanlı
shooter kokteyl hazırlayabilecektir.
4- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle katmanlı
sunrise kokteyl hazırlayabilecektir.
İÇERİK
1. POUSSE CAFE KOKTEYLLER
1.1. Pousse cafe kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Pousse cafe kokteyl örnekleri
1.2.1. Prencess pousse cafe
1.2.2. ABC pousse cafe
1.2.3. Parisian pousse cafe
1.2.4. Pousse cafe ala francaisse
1.2.5. Pousse cafe standish
1.2.6. Melon pousse cafe (http://www.drinksmixer.com/drink5299.html)
2. FLOAT KOKTEYLLER
2.1. Float kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Float kokteyl örnekleri
85
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
Brandy Float
Rum float
Brandy mint float
Brandon &Will’s coke float
İce cream float
Rum coke float
3. SHOOTER KOKTEYLLER
3.1. Shooter kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Shooter kokteyl örnekleri
3.2.1. B52
3.2.2. B55 shooter
3.2.3. Kamikaze sooter
3.2.4. Flaming hooker
3.2.5. Flaming Lamborgini
3.2.6. Twister shooter
3.2.7. Angel Kiss
3.2.8. Cherry rum shooter
3.2.9. Tekila surprise shooter
4. SUNRİSE KOKTEYLLER
4.1. Sunrise kokteyllerin genel özellikleri
4.2. Sunrise kokteyl örnekleri
4.2.1. Tekila Sunrise
4.2.2. Votka sunrise
4.2.3. Amaretto sunrise
4.2.4. Burning sunrise
4.2.5. Mexican sunrise
4.2.6. Jamaican green sunsire
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Siparişi alınan Sunrise kokteyl reçetesini kontrol eder.
2. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
3. Bardak hacmime uygun küp buz koyar.
4. Bardağa ana içki, portakal suyu koyar.
5. İyice karıştırır.
6. Grenadin veya renklendirici içkiyi yavaşça bardağa akıtır.
7. Reçetede belirtilen şekilde garnitürler.
8. Siparişi alınan float kokteyl reçetesini kontrol eder.
9. Kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
10. Kokteyl bardağının üst kısmının bir parmak kalana kadar soda doldurur.
11. Sodanın üstüne bar kaşığının sırtı ile ana içkiyi akıtarak tamamlar.
12. Reçetede belirtilen şekilde garnitürler.
13. Siparişi alınan shooter kokteyl reçetesini kontrol eder.
14. Kokteylin servis edileceği (shooter) bardağı seçer.
15. Reçetedeki içkileri sırası ile bar kaşığının sırtı ile bardağa akıtır.
16. Servisine pipet hazırlar.
17. Siparişi alınan pousse cafe kokteyl reçetesini kontrol eder.
18. Kokteylin servis edileceği (pousse cafe) bardağı seçer.
19. Reçetedeki içkileri sırası ile bar kaşığının sırtı ile bardağa akıtır.
20. Servisine pipet hazırlar.
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
86
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
YETERLİK
BARMEN
1
Katmanlı kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Pousse Cafe. kokteyller hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle katmanlı pousse cafe
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. POUSSE CAFE KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan pousse cafe
1.
kokteyl reçetesini kontrol
1.1. Pousse cafe kokteyllerin genel özellikleri
etmek
1.2. Pousse cafe kokteyl örnekleri
2. Kokteylin servis edileceği
1.2.1.Prencess pousse cafe
2.
(pousse cafe) bardağı seçmek
(http://www.cocktaildb.com/recipe_det
3. Reçetedeki içkileri sırası ile
ail?id=3607)
bar kaşığının sırtı ile bardağa
1.2.2.ABC pousse cafe
3.
akıtmak
(http://www.drinksmixer.com/drink725
4. Servisine pipet hazırlamak
5.html)
1.2.3.Parisian pousse cafe
4.
(http://www.drinksmixer.com/drink987
7.html)
1.2.4.Pousse cafe ala francaisse
(http://www.drinksmixer.com/drink839
4.html)
1.2.5.Pousse cafe standish
(http://www.drinksmixer.com/drink839
5.html)
1.2.6.Melon pousse cafe
(http://www.drinksmixer.com/drink529
9.html)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
Siparişi alınan pousse cafe
kokteyl reçetesini kontrol
etme
Kokteylin servis edileceği
(pousse cafe) bardağı
seçme
Reçetedeki içkileri sırası ile
bar kaşığının sırtı ile
bardağa akıtma
Servisine pipet hazırlama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
87
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
YETERLİK
BARMEN
2
Katmanlı kokteyl hazırlamak
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Float. kokteyller hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle katmanlı float kokteyl
STANDART
hazırlayabilecektir
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Siparişi alınan float kokteyl 2. FLOAT KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan float kokteyl 1. Dikkatli olmak
reçetesini kontrol etmek
2.1. Float kokteyllerin genel özellikleri
reçetesini kontrol etme
2. Hijyenik olmak
2. Kokteylin servis edileceği
2.2. Float kokteyl örnekleri
2. Kokteylin servis edileceği
3. Güler yüzlü olmak
bardağı seçmek
2.2.1.Brandy Float
bardağı seçme
4. Estetik olmak
3. Kokteyl bardağının üst
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id 3. Kokteyl bardağının üst
5. Detaylara özen göstermek
kısmının bir parmak kalana
=319)
kısmının bir parmak kalana 6. Meslek etiğine uygun
kadar soda doldurmak
2.2.2.Rum float
kadar soda doldurma
davranmak
4. Sodanın üstüne bar kaşığının
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?id 4. Sodanın üstüne bar
sırtı ile ana içkiyi akıtarak
=1986)
kaşığının sırtı ile ana içkiyi
tamamlamak
2.2.3.Brandy mint float
akıtarak tamamlama
5. Reçetede belirtilen şekilde
(http://www.wikihow.com/Make-a-Brandy- 5. Reçetede belirtilen şekilde
garnitürlemek
Mint-Float-Cocktail)
garnitürleme
2.2.4.Brandon &Will’s coke float
(http://www.drinksmixer.com/drink1571.html
)
2.2.5.İce cream float
(http://www.drinksmixer.com/drink11736.ht
ml)
2.2.6.Rum coke float
(http://www.drinksmixer.com/drink11736.ht
ml)
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
88
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
3
İŞLEMİN ADI Shooter. kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Katmanlı kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle katmanlı shooter
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
3. SHOOTER KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan shooter
1.
kokteyl reçetesini kontrol
3.1. Shooter kokteyllerin genel özellikleri
etmek
3.2. Shooter kokteyl örnekleri
2. Kokteylin servis edileceği
3.2.1. B52
2.
(shooter) bardağı seçmek
(http://www.cocktail.uk.com/Shooter
3. Reçetedeki içkileri sırası ile
-Recipe/B-52.htm)
bar kaşığının sırtı ile
3.2.2. B55 shooter
3.
bardağa akıtmak
(http://www.cocktail.uk.com/Shooter
4. Servisine pipet hazırlamak
-Recipe/B55.htm)
3.2.3. Kamikaze sooter
4.
(http://www.drinksmixer.com/drinkuv
14186.html)
3.2.4. Flaming hooker
(http://www.cocktaildb.com/recipe_d
etail?id=795)
3.2.5. Flaming Lamborgini
(http://www.cocktail.uk.com/Shooter
-Recipe/Flaming-lamborgini.htm)
3.2.6. Twister shooter
89
Siparişi alınan shooter
kokteyl reçetesini kontrol
etme
Kokteylin servis
edileceği (shooter)
bardağı seçme
Reçetedeki içkileri sırası
ile bar kaşığının sırtı ile
bardağa akıtma
Servisine pipet
hazırlama
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
(http://www.cocktail.uk.com/Shooter
-Recipe/Twister-Shooter.htm)
3.2.7. Angel Kiss
(http://www.cocktail.uk.com/Shooter
-Recipe/Angels-kiss.htm)
3.2.8. Cherry rum shooter
(http://www.drinksmixer.com/drink61
60.html)
3.2.9. Tekila surprise shooter
(http://www.drinksmixer.com/drink23
42.html
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
90
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
YETERLİK
BARMEN
4
Katmanlı kokteyl hazırlamak
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Sunrise kokteyller hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle katmanlı sunrise kokteyl
STANDART
hazırlayabilecektir
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Siparişi alınan Sunrise kokteyl 4. SUNRİSE KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan Sunrise
1. Dikkatli olmak
reçetesini kontrol etmek
4.1. Sunrise kokteyllerin genel özellikleri
kokteyl reçetesini kontrol
2. Hijyenik olmak
2. Kokteylin servis edileceği
4.2. Sunrise kokteyl örnekleri
etme
3. Güler yüzlü olmak
bardağı seçmek
4.2.1.Tekila Sunrise
2. Kokteylin servis edileceği
4. Estetik olmak
3. Bardak hacmime uygun küp
http://www.drinksmixer.com/drink23
bardağı seçme
5. Detaylara özen göstermek
buz koymak
40.html
3. Bardak hacmime uygun küp 6. Meslek etiğine uygun davranmak
4. Bardağa ana içki, portakal suyu
4.2.2.Votka sunrise
buz koyma
koymak
http://www.drinksmixer.com/drink65 4. Bardağa ana içki, portakal
5. İyice karıştırmak
77.html
suyu koyma
6. Grenadin veya renklendirici
4.2.3.Amaretto sunrise
5. İyice karıştırma
içkiyi yavaşça bardağa akitmak
http://www.drinksmixer.com/drink82 6. Grenadin veya renklendirici
7. Reçetede belirtilen şekilde
7.html
içkiyi yavaşça bardağa
garnitürlemek
4.2.4.Burning sunrise
akıtma
http://www.drinksmixer.com/drinke1 7. Reçetede belirtilen şekilde
9d864.html
garnitürleme
4.2.5.Mexican sunrise
http://www.drinksmixer.com/drinkuv
17417.html
4.2.6.Jamaican green sunsire
http://www.drinksmixer.com/drink45
06.html
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
91
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
: BLENDIRDA KOKTEYL HAZIRLAMAK
KODU
: 811ORK164
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA : Öğrenci konaklama sektöründeki ve bağımsız barlarda kokteyl
hazırlama teknikleri ile ilgili araştırma, gözlem ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci gerekli ortam sağlandığında barda kokteyl hazırlama
yöntem ve tekniklerini kullanarak blendırda kokteyl hazırlayabilecektir.
AMAÇLAR
:
1- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
milkshake kokteyl hazırlayabilecektir.
2- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
frozzen kokteyl hazırlayabilecektir.
3- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
bellini kokteyl hazırlayabilecektir.
4- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
smoothie kokteyl hazırlayabilecektir.
İÇERİK
1. MİLKSHAKE KOKTEYLLER
1.1. Milkshake kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Milkshake kokteyl örnekleri
1.2.1. Banana milk shake
1.2.2. Brazilian milk shake
1.2.3. Buttermilk shake
1.2.4. Jamaican milk shake
1.2.5. Malibu milk shake
1.2.6. Galliano milk shake
1.2.7. Chocolate milk shake
2. FROZEN KOKTEYLLER
2.1. Frozen kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Frozen kokteyl örnekleri
92
bulunan malzemelerle blendırda
bulunan malzemelerle blendırda
bulunan malzemelerle blendırda
bulunan malzemelerle blendırda
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
Frozen matador
Frozen apple
Frozen B.C.
Frozen bapple
Frozen M. D.
Frozen peach daiquiri
Frozen brum
3. BELLİNİ KOKTEYLLER
3.1. Bellini kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Bellini kokteyl örnekleri
3.2.1. Bellini
3.2.2. Bellini cocktail
3.2.3. Bellini martini
3.2.4. Cosmobellini
4. SMOOTHİE KOKTEYLLER
4.1. Smoothie kokteyllerin genel özellikleri
4.2. Smoothie kokteyl örnekleri
4.2.1. Banana berry smoothie
4.2.2. Barry peach smoothie
4.2.3. Cantaloupe smoothie
4.2.4. California smoothie
4.2.5. Cherry almond smoothie
4.2.6. Mint and fruit smoothie
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Siparişi alınan milk shake kokteyl reçetesini kontrol eder.
2. Milk shake kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
3. Blandere malzemeleri koyar.
4. İsteğe göre buz koyar.
5. Blendede prüzsüz olana kadar çeker.
6. Bardağına süzer.
7. Reçetedeki garnitürler ile süsler.
8. Siparişi alınan frozen kokteyl reçetesini kontrol eder.
9. Frozen kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
10. Blendere malzemeleri koyar.
11. İsteğe göre kırık buz koyar.
12. Blendede prüzsüz olana kadar çeker.
13. Bardağına süzer.
14. Reçetedeki garnitürler ile süsler.
15. Siparişi alınan bellini kokteylin reçetesini kontrol eder.
16. Bellini kokteylin servis edileceği (Şampanya flüt veya kokteyl) bardağı seçer.
17. Reçetesinde şeftali püresi varsa olgun bir şeftaliyi blenderde püre haline
getirir.
18. Reçetede şeftali püresi varsa bardağa ilk olarak püreyi koyar.
19. Reçetesinde şeftali nektarı varsa çalkalama kabına kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koyar.
20. Bardağına süzer.
21. Gazlı içki dışında kalan malzemeleri çalkalama kabına koyar.
22. Çalkalama kabını 10-20’” süre ile çalkalar.
23. Gazlı içecek ile bardağı tamamlar.
24. Yavaşça karıştırır.
93
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Kokteyle uygun garnitür ile süsler.
Siparişi alınan Alkolsüz kokteylin reçetesini kontrol eder.
Smoothie kokteylin servis edileceği bardağı seçer.
Reçetesinde reçetedeki malzemeyi blendere koyar.
Karışımı pürüzsüz olana kadar çeker.
Bardağına süzer.
Kokteyle uygun garnitür ile süsler
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
94
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
1
İŞLEMİN ADI Milk shake kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Blendırda kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
1. Siparişi alınan milk shake
kokteyl reçetesini kontrol
etmek
2. Kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
3. Blandere malzemeleri
koymak
4. İsteğe göre buz koymak
5. Blendede prüzsüz olana
kadar çekmek
6. Bardağına süzmek
7. Reçetedeki garnitürler ile
süslemek
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle blenderde milk
shake kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
1. MİLKSHAKE KOKTEYLLER
1.1. Milkshake kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Milkshake kokteyl örnekleri
1.2.1. Banana milk shake
(http://www.drinksmixer.com/drink1
040.html)
1.2.2. Brazilian milk shake
(http://www.drinksmixer.com/drinkp
16q206.html)
1.2.3. Buttermilk shake
(http://www.drinksmixer.com/drink1
6u2t19.html)
1.2.4. Jamaican milk shake
(http://www.drinksmixer.com/drinko
14n107.html)
1.2.5. Malibu milk shake
(http://www.drinksmixer.com/drink5
215.html
1.2.6. Galliano milk shake
95
1. Siparişi alınan milk
1.
shake kokteyl reçetesini 2.
kontrol etme
3.
2. Kokteylin servis edileceği 4.
bardağı seçme
5.
3. Blandere malzemeleri
6.
koyma
4. İsteğe göre buz koyma
5. Blendede prüzsüz olana
kadar harmanlama
6. Bardağına süzme
7. Reçetedeki garnitürler ile
süsleme
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
(http://cocktaildb.com/recipe_detail?
id=875)
1.2.7. Chocolate milk shake
(http://www.foodnetwork.com/recipe
s/chocolate-milk-shakerecipe/index.html)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
96
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
2
İŞLEMİN ADI Frozen kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Blendırda kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
1. Siparişi alınan frozen
kokteyl reçetesini kontrol
etmek
2. Kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
3. Blandere malzemeleri
koymak
4. İsteğe göre kırık buz
koymak
5. Blendede prüzsüz olana
kadar çekmek
6. Bardağına süzmek
7. Reçetedeki garnitürler ile
süslemek
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle blendırda frozen
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
2.
Kokteyl Hazırlamak
BECERİ
FROZEN KOKTEYLLER
1.
2.1. Frozen kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Frozen kokteyl örnekleri
2.2.1.
Frozen matador
2.
http://cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=3092
3.
2.2.2.
Frozen apple
http://cocktaildb.com/recipe_det 4.
ail?id=3089
2.2.3.
Frozen B.C.
5.
http://cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=852
6.
2.2.4.
Frozen bapple
7.
http://cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=851
2.2.5.
Frozen M. D.
http://cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=3093
2.2.6.
Frozen peach daiquiri
97
Siparişi alınan frozen
kokteyl reçetesini kontrol
etmek
Kokteylin servis edileceği
bardağı seçmek
Blandere malzemeleri
koymak
İsteğe göre kırık buz
koymak
Blendede prüzsüz olana
kadar çekmek
Bardağına süzmek
Reçetedeki garnitürler ile
süslemek
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
http://cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=860
2.2.7.
Frozen brum
http://cocktaildb.com/recipe_det
ail?id=855
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
98
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
3
İŞLEMİN ADI Bellini kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Blendırda kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle blendırda bellini
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
3. BELLİNİ KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan bellini
kokteylin reçetesini kontrol
3.1. Bellini kokteyllerin genel özellikleri
etmek
3.2. Bellini kokteyl örnekleri
2. Bellini kokteylin servis
3.2.1. Bellini
edileceği (Şampanya flüt
(http://www.drinksmixer.com/drin
veya kokteyl) bardağı
k1189.html)
seçmek
3.2.2. Bellini cocktail
3. Reçetesinde şeftali püresi
(http://www.drinksmixer.com/drin
varsa olgun bir şeftaliyi
k30.html)
blenderde püre haline
3.2.3. Bellini martini
getirmek
(http://www.drinksmixer.com/drin
4. Reçetede şeftali püresi
k1188.html)
varsa bardağa ilk olarak
3.2.4. Cosmobellini
püreyi koymak
(http://www.drinksmixer.com/drin
5. Reçetesinde şeftali nektarı
k6890.html)
varsa çalkalama kabına
kokteyl hacmine uygun
miktarda buz koymak
6. Bardağına süzmek
99
1. Siparişi alınan bellini
1.
kokteylin reçetesini
2.
kontrol etmek
3.
2. Bellini kokteylin servis
4.
edileceği (Şampanya flüt 5.
veya kokteyl) bardağı
6.
seçmek
3. Reçetesinde şeftali püresi
varsa olgun bir şeftaliyi
blenderde püre haline
getirmek
4. Reçetede şeftali püresi
varsa bardağa ilk olarak
püreyi koymak
5. Reçetesinde şeftali
nektarı varsa çalkalama
kabına kokteyl hacmine
uygun miktarda buz
koymak
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
7. Gazlı içki dışında kalan
malzemeleri çalkalama
kabına koymak
8. Çalkalama kabını 10-20’”
süre ile çalkalamak
9. Gazlı içecek ile bardağı
tamamlamak
10. Yavaşça karıştırmak
11. Kokteyle uygun garnitür ile
süslemek
6. Bardağına süzmek
7. Gazlı içki dışında kalan
malzemeleri çalkalama
kabına koymak
8. Çalkalama kabını 10-20’”
süre ile çalkalamak
9. Gazlı içecek ile bardağı
tamamlamak
10. Yavaşça karıştırmak
11. Kokteyle uygun garnitür
ile süslemek
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
100
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
4
İŞLEMİN ADI Smoothie kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Blendırda kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşas
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle blendırda smoothie
hazırlayabilecektir
BİLGİ
BECERİ
4. SMOOTHİE KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan Alkolsüz
kokteylin reçetesini kontrol
4.1. Smoothie kokteyllerin genel özellikleri
etmek
4.2. Smoothie kokteyl örnekleri
2. Smoothie kokteylin servis
4.2.1. Banana berry smoothie
edileceği bardağı seçmek
http://www.drinksmixer.com/drink1
3. Reçetesinde reçetedeki
wx5853.html
malzemeyi blendere
4.2.2. Barry peach smoothie
koymak
http://www.drinksmixer.com/drinkz
4. Karışımı pürüzsüz olana
158y46.html
kadar çekmek
4.2.3. Cantaloupe smoothie
5. Bardağına süzmek
http://www.drinksmixer.com/drink1
6. Kokteyle uygun garnitür ile
p62o32.html
süslemek
4.2.4. California smoothie
http://www.drinksmixer.com/drinkz
158y82.html
4.2.5. Cherry almond smoothie
http://www.drinksmixer.com/drink1
c5d894.html
101
1. Siparişi alınan Alkolsüz
kokteylin reçetesini
kontrol etmek
2. Smoothie kokteylin
servis edileceği bardağı
seçmek
3. Reçetesinde reçetedeki
malzemeyi blendere
koymak
4. Karışımı pürüzsüz olana
kadar çekmek
5. Bardağına süzmek
6. Kokteyle uygun garnitür
ile süslemek
TAVIR
7. Dikkatli olmak
8. Hijyenik olmak
9. Güler yüzlü olmak
10. Estetik olmak
11. Detaylara özen göstermek
12. Meslek etiğine uygun
davranmak
4.2.6. Mint and fruit smoothie
http://www.drinksmixer.com/drink1
p60o07.html
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika
NOT:
102
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
: BÜYÜK KAPLARDA KOKTEYL HAZIRLAMAK
KODU
: 811ORK165
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA : Öğrenci konaklama sektöründeki ve bağımsız barlarda kokteyl
hazırlama teknikleri ile ilgili araştırma, gözlem ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci gerekli ortam sağlandığında barda kokteyl hazırlama
yöntem ve tekniklerini kullanarak büyük kaplarda kokteyl hazırlayabilecektir.
AMAÇLAR
:
1- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kaplarda bowl kokteyl hazırlayabilecektir.
2- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kaplarda cup kokteyl hazırlayabilecektir.
3- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kaplarda punch kokteyl hazırlayabilecektir.
4- Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde
kaplarda grog kokteyl hazırlayabilecektir.
İÇERİK
1. BOWL KOKTEYLLER
1.1. Bowl kokteyllerin genel özellikleri
1.2. Bowl kokteyl örnekleri
1.2.1. Barbados bowl
1.2.2. Brides bowl
1.2.3. Gator punch bowl
1.2.4. Pishbowl
2. CUP KOKTEYLLE
2.1. Cup kokteyllerin genel özellikleri
2.2. Cup kokteyl örnekleri
2.2.1. Czar cup
2.2.2. Rasbery claret cup
2.2.3. Sherry cup
2.2.4. Champagne cup
103
bulunan malzemelerle büyük
bulunan malzemelerle büyük
bulunan malzemelerle büyük
bulunan malzemelerle büyük
3. PUNCH KOKTEYLLER
3.1. Punch kokteyllerin genel özellikleri
3.2. Punch kokteyl örnekleri
3.2.1. Bakardi punch
3.2.2. Tea punch
3.2.3. Cin punch
3.2.4. Mississipi punch
3.2.5. Tapa punch
4. GROG KOKTEYLLER
4.1. Grog kokteyllerin genel özellikleri
4.2. Grog kokteyl örnekleri
4.2.1. Rom Grog
4.2.2. American grog
4.2.3. Cafe grog
4.2.4. Mariner’s grog
4.2.5. Negrita grog
4.2.6. Sand grog
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
Siparişi alınan bowl kokteylin reçetesini kontrol eder.
Bowl reçetesindeki malzemelerin iyice soğutur.
Eğer reçetede meyve varsa meyveyi soyar.
Reçetedeki meyveyi, limonsuyu ve şeker blenderde pürüzsüz olana kadar
çeker.
5. Büyük kaseye kokteylin miktarına uygun küp buz koyar.
6. Blenderdeki malzemeyi büyük kasedeki küp buzların üzerine boşaltır.
7. Gazlı içkiler hariç reçetedeki diğer malzemeleri büyük kaseye ekler.
8. İyice karıştırır.
9. Buz dolabında en az bir saat bekletir.
10. Eğer reçetede gazlı içki varsa ekler.
11. Kokteyle uygun garnitür ile süsler.
12. Punch bardakları ile servis eder.
13. Siparişi alınan cup kokteylin reçetesini kontrol eder.
14. Cup reçetesindeki malzemelerin iyice soğutur.
15. Büyük kaseye kokteylin miktarına uygun küp buz koyar.
16. Gazlı içkiler hariç reçetedeki diğer malzemeleri büyük kaseye ekler.
17. Reçeteye uygun meyveler ilave eder.
18. İyice karıştırır.
19. Buz dolabında en az bir saat bekletir.
20. Eğer reçetede gazlı içki varsa ekler.
21. Kokteyle uygun garnitür ile süsler.
22. Cup bardakları ile servis eder.
23. Siparişi alınan punch kokteylin reçetesini kontrol eder.
24. Punch reçetesindeki malzemelerin iyice soğutur.
25. Büyük kaseye kokteylin miktarına uygun küp buz koyar.
26. Gazlı içkiler hariç reçetedeki diğer malzemeleri büyük kaseye ekler.
27. Reçeteye uygun meyveler ilave eder.
28. İyice karıştırır.
29. Buz dolabında en az bir saat bekletir.
1.
2.
3.
4.
104
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Eğer reçetede gazlı içki varsa ekler.
Kokteyle uygun garnitür ile süsler.
Punch bardakları ile servis eder.
Siparişi alınan grog kokteyl reçetesini kontrol eder.
Grog kokteylin servis edileceği (grog) bardağı seçer.
Kokteyl malzemelerini uygun bir kapta kaynatır.
Grog bardağına süzer.
Reçetede belirtilen şekilde garnitürler.
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
105
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
1
İŞLEMİN ADI Bowl kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Büyük kaplarda kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle büyük kaplarda bowl
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
1. BOWL KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan bowl
1. Siparişi alınan bowl
1.
kokteylin reçetesini kontrol
1.1. Bowl kokteyllerin genel özellikleri
kokteylin reçetesini kontrol 2.
etmek
1.2. Bowl kokteyl örnekleri
etme
3.
2. Reçetesindeki
1.2.1. Barbados bowl
2. Reçetesindeki
4.
malzemelerin iyice
http://www.drinksmixer.com/drinks1r2
malzemelerin iyice soğutma 5.
soğutmak
725.html
3. Eğer reçetede meyve varsa
3. Eğer reçetede meyve
1.2.2. Brides bowl
meyveyi soyma
6.
varsa meyveyi soymak
http://www.drinksmixer.com/drink516 4. Reçetedeki meyveyi,
4. Reçetedeki meyveyi,
8.html
limonsuyu ve şeker
limonsuyu ve şeker
1.2.3. Gator punch bowl
blenderde pürüzsüz olana
blenderde pürüzsüz olana
http://www.drinksmixer.com/drink18xy
kadar çekme
kadar çekmek
527.html
5. Büyük kaseye kokteylin
5. Büyük kaseye kokteylin
1.2.4. Pishbowl
miktarına uygun küp buz
miktarına uygun küp buz
http://www.drinksmixer.com/drinks1r6
koyma
koymak
604.html
6. Blenderdeki malzemeyi
6. Blenderdeki malzemeyi
büyük kasedeki küp
büyük kasedeki küp
buzların üzerine boşaltma
buzların üzerine boşaltmak
7. Gazlı içkiler hariç
7. Gazlı içkiler hariç
reçetedeki diğer
106
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen
göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
reçetedeki diğer
malzemeleri büyük kaseye
eklemek
8. İyice karıştırmak
9. Buz dolabında en az bir
saat bekletmek
10. Eğer reçetede gazlı içki
varsa eklemek
11. Kokteyle uygun garnitür ile
süslemek
12. Punch bardakları ile servis
etmek
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 90 dakika
malzemeleri büyük kaseye
eklemek
8. İyice karıştırma
9. Buz dolabında en az bir
saat bekletme
10. Eğer reçetede gazlı içki
varsa ekleme
11. Kokteyle uygun garnitür ile
süsleme
12. Punch bardakları ile servis
etme
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
107
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
2
İŞLEMİN ADI Cup kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Büyük kaplarda kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası.
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle büyük kaplarda cup
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
1. Siparişi alınan cup kokteylin 2. CUP KOKTEYLLE
1. Siparişi alınan cup
1.
reçetesini kontrol etmek
2.1. Cup kokteyllerin genel özellikleri
kokteylin reçetesini
2.
2. Reçetesindeki malzemelerin
2.2. Cup kokteyl örnekleri
kontrol etmek
3.
iyice soğutmak
2.2.1. Czar cup
2. Reçetesindeki
4.
3. Büyük kaseye kokteylin
http://www.drinksmixer.com/drin
malzemelerin iyice
5.
miktarına uygun küp buz
k9009.html
soğutmak
6.
koymak
2.2.2. Rasbery claret cup
3. Büyük kaseye kokteylin
4. Gazlı içkiler hariç reçetedeki
http://cocktaildb.com/recipe_deta
miktarına uygun küp buz
diğer malzemeleri büyük
il?id=1879
koymak
kaseye eklemek
2.2.3. Sherry cup
4. Gazlı içkiler hariç
5. Reçeteye uygun meyveler
http://www.kokteyller.net/sherryreçetedeki diğer
ilave etmek
cup.html
malzemeleri büyük
6. İyice karıştırmak
2.2.4. Champagne cup
kaseye eklemek
7. Buz dolabında en az bir saat
http://www.kokteyller.net/champ 5. Reçeteye uygun meyveler
bekletmek
agne-cup.html
ilave etmek
8. Eğer reçetede gazlı içki
6. İyice karıştırmak
varsa eklemek
7. Buz dolabında en az bir
9. Kokteyle uygun garnitür ile
saat bekletmek
süslemek
8. Eğer reçetede gazlı içki
10. Cup bardakları ile servis
varsa eklemek
108
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
9. Kokteyle uygun garnitür
ile süslemek
10. Cup bardakları ile servis
etmeksüslemek
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
etmek
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:90 dakika
NOT:
109
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
İŞLEM NUMARASI
3
İŞLEMİN ADI Punch kokteyller hazırlamak
YETERLİK
Büyük kaplarda kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
Kokteyl Hazırlamak
Bar ortamı, çalkalama kabı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve gereçleri, kup
buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle büyük kaplarda
punch kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
3. PUNCH KOKTEYLLER
1. Siparişi alınan punch
1. Siparişi alınan punch
1.
kokteylin reçetesini kontrol
3.1. Punch kokteyllerin genel özellikleri
kokteylin reçetesini
2.
etmek
3.2. Punch kokteyl örnekleri
kontrol etmek
3.
2. Reçetesindeki malzemelerin
3.2.1. Bakardi punch
2. Reçetesindeki
4.
iyice soğutmak
http://cocktaildb.com/recipe_deta
malzemelerin iyice
5.
3. Büyük kaseye kokteylin
il?id=141
soğutmak
6.
miktarına uygun küp buz
3.2.2. Tea punch
3. Büyük kaseye kokteylin
koymak
http://cocktaildb.com/recipe_deta
miktarına uygun küp buz
4. Gazlı içkiler hariç reçetedeki
il?id=2288
koymak
diğer malzemeleri büyük
3.2.3. Cin punch
4. Gazlı içkiler hariç
kaseye eklemek
http://cocktaildb.com/recipe_deta
reçetedeki diğer
5. Reçeteye uygun meyveler
il?id=934
malzemeleri büyük
ilave etmek
3.2.4. Mississipi punch
kaseye eklemek
6. İyice karıştırmak
http://cocktaildb.com/recipe_deta 5. Reçeteye uygun meyveler
7. Buz dolabında en az bir saat
il?id=1500
ilave etmek
bekletmek
3.2.5. Tapa punch
6. İyice karıştırmak
8. Eğer reçetede gazlı içki
http://cocktaildb.com/recipe_deta 7. Buz dolabında en az bir
varsa eklemek
il?id=2287
saat bekletmek
9. Kokteyle uygun garnitür ile
8. Eğer reçetede gazlı içki
süslemek
varsa eklemek
110
TAVIR
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
10. Punch bardakları ile servis
etmek
9. Kokteyle uygun garnitür
ile süslemek
10. Punch bardakları ile
servis etmeksüslemek
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 90 dakika
NOT:
111
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NUMARASI
BARMEN
4
YETERLİK
Büyük kaplarda kokteyl hazırlamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEMİN ADI Grog. kokteyller hazırlamak
Bar ortamı, kokteyl karıştırma bardağı, kokteyl bardakları, içki çeşitleri, bar araç ve
gereçleri, kup buz, buz maşası
Gerekli bar ortamı sağlandığında reçetesinde bulunan malzemelerle büyük kaplarla grog
kokteyl hazırlayabilecektir.
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Siparişi alınan grog kokteyl 4. GROG KOKTEYLLER
1.
reçetesini kontrol etmek
4.1. Grog kokteyllerin genel özellikleri
2. Kokteylin servis edileceği
4.2. Grog kokteyl örnekleri
2.
(grog) bardağı seçmek
4.2.1.Rom Grog
3. Kokteyl malzemelerini uygun
(http://www.drinksmixer.com/drink4030.ht 3.
bir kapta kaynatmak
ml)
4. Grog bardağına süzmek
4.2.2.American grog
4.
5. Reçetede belirtilen şekilde
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i 5.
garnitürlemek
d=40)
4.2.3.Cafe grog
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=392)
4.2.4.Mariner’s grog
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=1426)
4.2.5.Negrita grog
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=1578)
4.2.6.Sand grog
(http://www.cocktaildb.com/recipe_detail?i
d=2036)
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 90 dakika
Siparişi alınan grog kokteyl 1.
reçetesini kontrol etme
2.
Kokteylin servis edileceği 3.
(grog) bardağı seçme
4.
Kokteyl malzemelerini
5.
uygun bir kapta kaynatma 6.
Grog bardağına süzmek
Reçetede belirtilen şekilde
garnitürleme
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Estetik olmak
Detaylara özen göstermek
Meslek etiğine uygun
davranmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati
NOT:
112
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
: BARDA ANİMASYON
KODU
: 811ORK108
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA
: Bardaki animasyon faaliyetleriyle konuk memnuniyetinin
sağlanması için öğrenicinin sektördeki barlarda araştırma ve gözlem yapabilmesi
sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem çözme,
grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modülü tamamladığında uygun bar ortamı
sağlandığı takdirde bar araçları ve kartlarla animasyon faaliyetini yapabilecektir.
AMAÇLAR
Öğrenci;
:
Gerekli ortam sağlandığında bardaki araçlarla animasyon faaliyetlerini
yapabilecektir.
2.
Gerekli ortam sağlandığında barda bulunan malzemeler ve kartlarla
animasyon faaliyetlerini yapabilecektir.
1.
İÇERİK:
1. BARDA ARAÇLARLA ANİMASYON
1.1. Barda animasyon
1.1.1. Barda animasyonun tanımı ve önemi
1.1.2. Barda animasyon yaparken dikkat edilecek hususlar
1.1.3. Animasyon yapılabilecek bar çeşitleri ve zamanları
1.1.3.1. Disko bar
1.1.3.2. Havuz bar
1.1.3.3. Sahil bar
1.2. Gösteri için gerekli araçlar
1.2.1. Şişelerle yapılan gösteriler
1.2.2. Bardaklarla yapılar gösteriler
1.2.3. Metal malzemelerle yapılan gösteriler
1.2.4. Porselen malzemelerle yapılan gösteriler
1.3. Gösteri yapılacak bar çevresinde güvenlik önlemleri
113
2. BARDA MALZEMELER VE KARTLARLA ANİMASYON
2.1. Bar oyunlarına katılabilecek konukların tespiti
2.2. Gösteri için gerekli araçlar
2.2.1. Bar malzemeleriyle yapılan gösteriler
2.2.2. Kartlarla yapılan gösteriler
2.2.3. Kürdan ve kibritle yapılan gösteriler
2.2.4. Parayla yapılan gösteriler
2.2.5. Diğer malzemelerle yapılan gösteriler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Animasyon faaliyetleri için uygun barın seçer.
2. Animasyon faaliyetleri için uygun zamanın seçer.
3. Belirlenen uygun barın hazırlar.
4. Araçların hazırlar.
5. Konukların dikkatini çeker.
6. Animasyon faaliyetini uygular.
7. Konuklarla faaliyeti değerlendirir ve teşekkür eder.
8. Konuklarla göz kontağı kurar.
9. Bar oyunlarını yapabilecek konukları tespit eder.
10. Konuğun katılmak isteyip istemediğini uygun dille sorar.
11. Hangi animasyon faaliyetinin yapılacağını tespit eder.
12. Oyun içinde gerekli araç gereçleri hazırlar.
13. Oyunla ilgili açıklamaları yapar.
14. Oyunu uygular.
15. Konuklarla oyunu değerlendirmek ve teşekkür eder.
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
114
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
1
İŞLEMİN ADI
Barda araçlarla animasyon yapmak
YETERLİK
Barda animasyon yapmak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
Bar ortamı, bar araç ve gereçleri, bardak çeşitleri.
STANDART
Gerekli ortam sağlandığında bardaki araçlarla animasyon faaliyetlerini yapabilecektir.
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
1. BARDA ARAÇLARLA
1. Animasyon faaliyetleri için
ANİMASYON
uygun barın seçilmesi
2. Animasyon faaliyetleri için
1.1. Barda animasyon
uygun zamanın seçilmesi
1.1.1. Barda
3. Belirlenen uygun barın
animasyonun tanımı
hazırlanması
ve önemi
4. Araçların hazırlanması
1.1.2. Barda animasyon
5. Konukların dikkatini çekilmesi
yaparken dikkat
6. Animasyon faaliyetini
edilecek hususlar
uygulanması
1.1.3. Animasyon
7. Konuklarla faaliyeti
yapılabilecek bar
değerlendirme ve teşekkür etme
çeşitleri ve zamanları
1.1.3.1. Disko bar
1.1.3.2. Havuz bar
1.1.3.3. Sahil bar
1.2. Gösteri için gerekli araçlar
1.2.1. Şişelerle yapılan
gösteriler
1.2.2. Bardaklarla yapılar
1. Animasyon için uygun barı
seçme
2. Animasyon için uygun
zamanı seçme
3. Araç, gereç ve donanım
hazırlama
4. Konuklarla iletişim kurma
5. Animasyon faaliyetini
uygulayabilme
6. Animasyon faaliyetini
değerlendirme
115
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
Dikkatli olmak.
Hızlı olmak
Güler yüzlü olmak
Samimi olmak
İş güvenliğine dikkat etmek
gösteriler
1.2.3. Metal malzemelerle
yapılan gösteriler
1.2.4. Porselen
malzemelerle yapılan
gösteriler
1.3. Gösteri yapılacak bar
çevresinde güvenlik
önlemleri
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:15 dakika
NOT:
116
İşlemin Öğrenme Süresi:8 ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
BARMEN
İŞ
Kokteyl Hazırlamak
İŞLEM NUMARASI
2
İŞLEMİN ADI
Barda malzemeler ve kartlarla animasyon yapmak
YETERLİK
Barda animasyon yapmak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)
Bar ortamı, bar araç ve gereçleri, oyun kartları, bardak çeşitleri.
STANDART
Gerekli ortam sağlandığında barda bulunan malzemeler ve kartlarla animasyon
faaliyetlerini yapabilecektir.
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
1. Konuklarla göz kontağı kurmak 2. BARDA MALZEMELER VE
KARTLARLA ANİMASYON
2. Bar oyunlarını yapabilecek
konukları tespit etmek
2.1. Bar oyunlarına
3. Konuğun katılmak isteyip
katılabilecek konukların
istemediğini uygun dille
tespiti
sorulması
2.2. Gösteri için gerekli araçlar
4. Hangi animasyon faaliyetinin
2.2.1. Bar malzemeleriyle
yapılacağını tespit etmek
yapılan gösteriler
5. Oyun içinde gerekli araç
2.2.2. Kartlarla yapılan
gereçleri hazırlamak
gösteriler
6. Oyunla ilgili açıklamaları
2.2.3. Kürdan ve kibritle
yapmak
yapılan gösteriler
7. Oyunu uygulamak
2.2.4. Parayla yapılan
8. Konuklarla oyunu
gösteriler
değerlendirmek ve teşekkür
2.2.5. Diğer malzemelerle
etmek
yapılan gösteriler
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 15 dakika
TAVIR
1. Konuklarla iletişim kurma
2. Misafir tiplerini tanıma
3. Bar özelliklerine göre
animasyon faaliyeti tespit
etme
4. Bar oyunlarını uygulama
5. Yabancı kültürleri tanıma
NOT:
117
1.
2.
3.
4.
5.
Dikkatli olmak
Hijyenik olmak
Güler yüzlü olmak
Samimi olmak
Esprili olmak
İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK/DAL
: BARMEN
DERS
: KOKTEYL HAZIRLAMA
MODÜL
: BAR KAPANIŞ İŞLEMLERİ
KODU
:
SÜRE
: 40/24
ÖN KOŞUL
: Alkolsüz İçeceklerin Servisi dersi modülleri ve Alkollü
İçeceklerin Servisi dersi modüllerini başarmış olmak.
AÇIKLAMA
: Öğrencinin sektörde, barda açılış ve kapanış işlemleri hakkında
gözlem, araştırma ve uygulama yapması sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ
: Anlatım, sunu hazırlama, soru-cevap, uygulama, problem
çözme, grup çalışmaları, yaparak öğrenme, araştırma, demostrasyon
GENEL AMAÇ
: Öğrenci gerekli ortam sağlandığında barda yöntem ve tekniğine
uygun stokları tamamlayabilecek ve maliyet kontrolü yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
1. Bar stok durumunu belirleyerek bar talep formunu dolduracaktır.
2. Barda içeceklerin satış kontrolünü yaparak satış raporu düzenleyebilecektir.
İÇERİK
1. BAR TALEP FORMU
1.1. İçecek stokları
1.1.1. Alkolsüz içecek çeşitleri
1.1.2. Alkollü içecek çeşitleri
1.1.3. İçecek talep formu ve özellikleri
1.2. Yiyecek stokları
1.2.1. Barda servis edilen yiyecek çeşitleri
1.2.2. Yiyecek talep formu ve özellikleri
1.3. Malzeme stokları
1.3.1. Barda kullanılan çeşitli malzemeler
1.3.2. Malzeme talep formu ve özellikleri
1.4. Bölümler arası stok alışverişi
1.5. Barda kullanılan diğer form ve belgelerin doldurulması
2. GÜNLÜK SATIŞ RAPORU
2.1. Günlük satışların hesaplanması
2.2. İçecek satışlarının kontrolü
2.3. Günlük bar satış raporu
118
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
1. Şişedeki içkilerin sayımını yapar.
2. Şişe meşrubatların servisini yapar.
3. Premixlerdeki Fıçı ve özlerin sayımını yapar.
4. Bar yiyeceklerinin sayımını yapar.
5. Bar eksiklerini belirler.
6. Tespit edilen ihtiyaca göre talep formlarını doldurur.
7. Formları ilgili yerlere ulaştırmak ve eksiklikleri tamamlar.
8. Satılan içkilerin dökümünü yapar.
9. Stok sayımından satılan içki miktarını çıkartı.
10. Satış maliyetini hesaplar.
Yukarda belirtilen performans kriterlerini kontrol listeleri ve objektif
değerlendirme araçları kullanılarak ölçülür.
119
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI: BARMENLİK
İŞ: KOKTEYL HAZIRLAMA
İŞLEM NU: 1
İŞLEMİN ADI: Talep Formu Doldurmak
YETERLİKLER: Barda kapanış işlemleri yapmak
ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar): Bar ortamı, bar malzemeleri, barda kullanılan talep formları, check listeleri, transfer fişleri.
İŞLEM STANDARDI: Bar stok durumunu belirleyerek bar talep formunu dolduracaktır.
İŞLEM BASAMAKLARI
1. Şişedeki içkilerin sayımını
yapmak
2. Şişe meşrubatların servisini
yapmak
3. Premixlerdeki Fıçı ve özlerin
sayımını yapmak
4. Bar yiyeceklerinin sayımını
yapmak
5. Bar eksiklerini belirlemek
6. Tespit edilen ihtiyaca göre
talep formlarını doldurmak
7. Formları ilgili yerlere
ulaştırmak ve eksiklikleri
tamamlamak
BİLGİ
BECERİ
1. BAR TALEP FORMU
1.1. İçecek stokları
1.1.1. Alkolsüz içecek çeşitleri
1.1.2. Alkollü içecek çeşitleri
1.1.3. İçecek talep formu ve
özellikleri
1.2. Yiyecek stokları
1.2.1. Barda servis edilen yiyecek
çeşitleri
1.2.2. Yiyecek talep formu ve
özellikleri
1.3. Malzeme stokları
1.3.1. Barda kullanılan çeşitli
malzemeler
1.3.2. Malzeme talep formu ve
özellikleri
120
1. Barda yiyecek ve İçecek
eksikliklerini tespit etme
2. Tespit edilen ihtiyaca
göre talep formlarını
doldurma
3. Formları ilgili yerlere
ulaştırma ve eksiklikleri
tamamlama
TAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dikkatli olmak
Titiz olmak
Detaylara özen göstermek
Sorumluluk sahibi olmak
Güler yüzlü olmak
Nazik olmak
Pratik olmak
Dış görünüşe özen
göstermek
1.4. Bölümler arası stok alışverişi
1.5. Barda kullanılan diğer form ve
belgelerin doldurulması
SÜRE:İşlemin Yapılma Süresi: 40 dakika
İşlemi Öğretme Süresi: 12 Ders saati
NOT:
121
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI: BARMENLİK
İŞ: KOKTEYL HAZIRLAMA
İŞLEM NO: 2
İŞLEMİN ADI: Günlük Satış Raporu Düzenlemek
YETERLİKLER: Barda kapanış işlemleri yapmak
ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar): Bar ortamı, hesap makin ası, standart kokteyl reçeteleri.
İŞLEM STANDARDI: Barda içeceklerin satış kontrolünü yaparak satış raporu düzenleyebilecektir.
İŞLEM BASAMAKLARI
1. Satılan içkilerin dökümünü
yapmak
2. Stok sayımından satılan içki
miktarını çıkartmak
3. Satış maliyetini hesaplamak
BİLGİ
BECERİ
2. GÜNLÜK SATIŞ RAPORU
2.1. Günlük satışların
hesaplanması
2.2. İçecek satışlarının kontrolü
2.3. Günlük bar satış raporu
SÜRE:İşlemin Yapılma Süresi: 40 dakika
NOT:
1. İçeceklerin satış kontrolünü
yapma
2. Satıştan kayıpları tespit etmek
İşlemin Öğretme Süresi : 12 ders saati
122
TAVIR
1. Dikkatli olmak
2. Titiz olmak
3. Detaylara özen
göstermek
4. Sorumluluk sahibi
olmak
5. Nazik olmak
6. Güler yüzlü olmak
7. Meslek etiğine uygun
davranmak
Download

kokteyller ve servisi dersi - Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü