2014 YILI TAHRİBATSIZ MUAYENE EĞİTİM PROGRAMI
Tahribatsız Muayene
Yöntemi
Eğitim tarihi
Sınav Tarihi
Eğitim, Sınav ve Sertifika
Ücreti
SEVİYE 1 + 2 EĞİTİMLERİ
Gözle Muayene
Seviye 1+2
Radyografik Muayene Seviye
1
Film Değerlendirme (RT2FAS)
Radyografik Muayene Seviye
2
Ultrasonik Muayene
Seviye 1
Ultrasonik Muayene
Seviye 2
Manyetik Parçacık Testi
Seviye 1
Manyetik Parçacık Testi
Seviye 2
Sıvı Penetrant Testi
Seviye 1
Sıvı Penetrant Testi
Seviye 2
05 Mayıs - 09 Mayıs
2014
12 Mayıs - 22 Mayıs
2014
19 Mayıs - 27 Mayıs
2014
19 Mayıs - 30 Mayıs
2014
02 Haziran - 13 Haziran
2014
09 Haziran - 20 Haziran
2014
23 Haziran - 24 Haziran
2014
25 Haziran - 27 Haziran
2014
30 Haziran - 01
Temmuz 2014
02 Temmuz - 04
Temmuz 2014
Gözle Muayene
Seviye 1+2
Film Değerlendirme (RT2FAS)
Sıvı Penetrant Testi
Seviye 1
Sıvı Penetrant Testi
Seviye 2
Manyetik Parçacık Testi
Seviye 1
04 Ağustos - 08
Ağustos 2014
11 Ağustos - 17
Ağustos 2014
18 Ağustos - 19
Ağustos 2014
20 Ağustos - 22
Ağustos 2014
25 Ağustos - 26
Ağustos 2014
Manyetik Parçacık Testi
Seviye 2
27 Ağustos - 29
Ağustos 2014
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
Eğitim Ücreti: 2.250,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 2.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 2.500,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 2.500,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 2.200,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 2.700,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.250,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.250,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 2.250,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 2.500,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.250,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.250,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
SEVİYE 3 EĞİTİMLERİ
Gözle Muayene
Seviye 3
Sıvı Penetrant Testi
Seviye 3
Manyetik Parçacık Testi
Seviye 3
Radyografik Muayene
Seviye 3
Ultrasonik Muayene
Seviye 3
Z- Temel Eğiim
01 Eylül - 05 Eylül 2014 İlerde Belirlenecek
09 Eylül - 13 Eylül 2014 İlerde Belirlenecek
15 Eylül - 19 Eylül 2014 İlerde Belirlenecek
22 Eylül - 02 Ekim 2014 İlerde Belirlenecek
13 Ekim - 23 Ekim
2014
03 Kasım - 14 Kasım
2014
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
Eğitim Ücreti: 3.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 1.000 € + KDV*)
Eğitim Ücreti: 3.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 1.000 € + KDV*)
Eğitim Ücreti: 3.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 1.000 € + KDV*)
Eğitim Ücreti: 4.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 1.000 € + KDV*)
Eğitim Ücreti: 4.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 1.000 € + KDV*)
Eğitim Ücreti: 4.250,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 600 € + KDV
GÜZ DÖNEMİ SEVİYE 1+2 EĞİTİMLERİ
Gözle Muayene
Seviye 1+2
Sıvı Penetrant Testi
Seviye 1
Sıvı Penetrant Testi
Seviye 2
Manyetik Parçacık Testi
Seviye 1
Manyetik Parçacık Testi
Seviye 2
Film Değerlendirme (RT2FAS)
01 Aralık - 05 Aralık
2014
08 Aralık - 09 Aralık
2014
10 Aralık - 12 Aralık
2914
15 Aralık 2014 - 16
Aralık 2014
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
İlerde Belirlenecek
17 Aralık - 19 Aralık 2014 İlerde Belirlenecek
22 Aralık - 30 Aralık
2014
İlerde Belirlenecek
Eğitim Ücreti: 2.250,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 1.000,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Eğitim Ücreti: 2.500,00 TL + KDV
Sınav ve Sertifika Ücreti: 400 € + KDV
Başvuruların kesinleşebilmesi için; eğitim ve sınav ücretlerinin, eğitim başlamadan önceki hafta içerisinde, Salı
gününe kadar İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri ve Tic.Ltd.Şti. 'nin, Garanti Bankası-Üsküdar
Şubesi TR19 0006 2000 1660 000 6299214 IBAN No'lu hesabına yatırılması zorunludur.
Eğitimler; İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri ve Tic.Ltd.Şti. Eğitim merkezinde Türkiyeden ve /veya
Almanyadan gelecek uzmanların desteği ile yürürtülecektir.
Sınavlar Zertifizierungsstelle für ZfP-Personal der TÜV NORD Systems tarafından yapılacak ve
başarılı olanlara sertifika düzenlenecektir. Sertifikalandırma, alınan eğitimin kapsamına bağlı olarak;
Kaynaklı imalat sektörü veya çoklu sektör (kaynaklı imalat, makine, döküm, dövme) olarak yapılacaktır.
Eğitim ve sınav dili Türkçe' dir. İsteğe bağlı olarak sertifikalar Almanca, ingilizce ve Türkçe olarak bastırılabilir.
Not: Gerekli görülmesi durumunda, eğitim ve sınav tarihlerinde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.
İLETİŞİM:
Ing. Süleyman SARI
Dipl.-Ing. H.Reşat SARI
İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Merkezi Müdürü
Tel : 0 216 324 36 86
[email protected]
İstanbul Teknik Kontrol Sınav Merkezi Müdürü
Tel: 0 216 324 81 84
[email protected]
*)
Eğer katılımcı TÜV NORD tarafından geçerli Seviye 2 Sertifikaya sahipse,
Seviye 3 Sınav ve Sertifika ücreti 600 EURO+KDV olur.
Download

2014 Yılı NDT Eğitim Programı - İstanbul Teknik Kontrol Eğitim