İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Programı
Sinyaller ve Sistemler Dersi Tanıtım Formu
Dersin
Adı
Kodu
Sinyaller ve Sistemler
EEE214
Dönem
Teorik
Uygulama
Kredisi
AKTS
4
3
0
3
4
Ön şart
Yok
Dersin Geçerlilik
Zamanı
Başlangıç: 24.02.2014
Bitiş: 04.06.2014
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersi Veren(ler)
Yrd. Doç. Dr. Vedat TAVAS
İletişim
[email protected], 0 216 489 18 88 (Dahili : 3333)
Dersin Yardımcıları
Yok
Dersin Amacı
İşaretler ve doğrusal zamana değişmeyen sistemler hakkında temel bilgileri edinerek, iki disiplini bütün olarak
yorumlamak ve sistemlerin sürekli veya ayrık işaret davranışlarının zaman ve frekans analizlerini yapabilmektir
Dersin Öğrenme
Çıktıları (DÖÇ)
1) Sinyalin tanımını ve önemini mühendislik açısından kavrar
2) Sistemin tanımını ve özelliklerini kavrar
3) Sistem- Sinyal arasındaki ilişkiyi kurar
4) Sürekli-ayrık işaret ve sistem yaklaşımlarını bilir
5) Sinyaller işlemede kullanılan dönüşümleri bilir
6) Dönüşümler arasındaki etkinliği kavrar
Öğretim Yöntemleri Yüz yüze eğitim,
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
İşaretler ve Sistemler, Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler, Tekrarlı İşaretlerin Fourier Serileri Gösterimi, Sürekli
Zamanlı Fourier Dönüşümü, Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü
HAFTALIK KONULAR
1.Hafta
Giriş, İşaretler ve Sistemler
2.Hafta
İşaretler ve Sistemler
3.Hafta
İşaretler ve Sistemler
4.Hafta
Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler
5.Hafta
Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler
6.Hafta
Tekrarlı İşaretlerin Fourier Serileri Gösterimi
7.Hafta
Tekrarlı İşaretlerin Fourier Serileri Gösterimi
8.Hafta
Yıliçi Sınavı: ARA SINAV
9.Hafta
Tekrarlı İşaretlerin Fourier Serileri Gösterimi
10.Hafta
Tekrarlı İşaretlerin Fourier Serileri Gösterimi
11.Hafta
Sürekli Zamanlı Fourier Dönüşümü
12.Hafta
Sürekli Zamanlı Fourier Dönüşümü
13.Hafta
Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü
14.Hafta
Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü
1
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Programı
Sinyaller ve Sistemler Dersi Tanıtım Formu
Ders Kitabı
Kaynaklar
Yardımcı
Kaynaklar
Ders Materyali
(Yardımcı ekipman,
maket vs)
1.
Orhan GAZİ, 2011, Sinyaller ve sistemler, Seçkin, 324s.
2.
3.
4.
5.
Signal and systems, A.V. Oppenheim 2. baskı, A. S. Willsky, 1997
Signal and systems, M.J.Roberts, 2004
Signal and Systems, Hwei P.Hsu, Schaum´s outlines, 1995
Digital signal processing, John G.Proakis, Dimitris G.Manolakis, 2007
Bilgisayar ve projektör.
Yarıyıl içi Çalışmalar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışmalar
SAYISI
% KATKI PAYI
Ödevler
5
20
Sunum
0
0
Ara Sınavlar
1
35
Proje
0
0
Laboratuvar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Kısa Sınavlar (quiz)
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
TOPLAM
6
55
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
-
55
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI >%40
-
45
TOPLAM
100
2
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Programı
Sinyaller ve Sistemler Dersi Tanıtım Formu
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ, PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ
Program Öğrenim Çıktıları (PÖÇ), Katkı Derecesi: 1 düşük, 5 yüksek
No
Ders Öğrenim Çıktıları (DÖÇ)
DÖÇ1 DÖÇ 2 DÖÇ 3 DÖÇ 4 DÖÇ 5 DÖÇ 6
PÖÇ 1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli
altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik
çözümleri için beraber kullanabilme becerisi,
PÖÇ 2
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla
uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,
PÖÇ 3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri
karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda
modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
PÖÇ 4
5
5
5
5
5
5
3
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Değişik uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri ve araçları seçme ve
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,
1
1
1
1
1
1
PÖÇ 5
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve
yorumlama becerisi,
2
2
2
2
2
2
PÖÇ 6
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve
diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
1
1
1
1
1
1
PÖÇ 7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk
alma özgüveni,
PÖÇ 8
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi (donanım veya yazılım)
veya süreci tasarlayabilme becerisi
2
4
4
4
4
4
PÖÇ 9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
PÖÇ 10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
1
1
1
1
1
1
PÖÇ 11
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği
konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında
farkındalık,
PÖÇ 12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki
etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak
ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
2
2
2
2
2
2
3
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Programı
Sinyaller ve Sistemler Dersi Tanıtım Formu
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Hafta
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
Ders Süresi
13
3
39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
13
1
13
Ödevler
5
4
20
Sunum
0
0
0
Arasınavlar
1
8
10
Proje
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Kısa Sınavlar (quiz)
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
0
0
0
Toplam İş Yükü
100
Toplam İş Yükü / 25
4
Dersin AKTS Kredisi
4
Onaylayan
Diploma Programının Başkanı
Prof. Dr. Rıfat Yazıcı
4
Download

EEE214 Sinyaller ve Sistemler - İstanbul Ticaret Üniversitesi