“Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı” Kontenjan Listesi
Kurum adı
Kontenjan
(kişi)
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
25
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
5
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
10
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
10
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
15
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
2
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
2
Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
2
Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
2
Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
2
Sosyal Güvenlik Kurumu ( Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
20
TÜBİTAK (TÜSSİDE / Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü)
5
Üniversiteler
Hacettepe Üniversitesi
10
Ankara Üniversitesi
5
Gazi Üniversitesi
5
İstanbul Üniversitesi
5
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
3
Marmara Üniversitesi
3
Ege Üniversitesi
3
Dokuz Eylül Üniversitesi
3
Selçuk Üniversitesi
3
Erciyes Üniversitesi
3
Deniz Harp Okulu
3
Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreterlikleri
İstanbul Beyoğlu KHB Genel Sekreterliği
10
Ankara 2 Nolu KHB Genel Sekreterliği
4
İzmir Kuzey KHB Genel Sekreterliği
4
Adana KHB Genel Sekreterliği
2
Trabzon KHB Genel Sekreterliği
2
Diyarbakır KHB Genel Sekreterliği
2
Bursa KHB Genel Sekreterliği
2
Antalya KHB Genel Sekreterliği
2
Erzurum KHB Genel Sekreterliği
2
Eskişehir KHB Genel Sekreterliği
2
Gaziantep KHB Genel Sekreterliği
2
Van KHB Genel Sekreterliği
2
Ankara Numune EAH STD Birimi
5
Toplam
187
Not 1 : Üniversitelerden BEKLENEN KATILIMCI Profili:
- Üniversitelerimizde özellikle Sağlık Teknolojisi Değerlendirme1 (STD/HTA) başta
olmak üzere sağlık ekonomisi / finansmanı ya da sağlık politikası veya idaresi
alanında çalışan akademisyenler/idareciler veya üniversite hastaneleri bünyesindeki
yukarıda zikredilen konularda görev yapan uygulayıcılar/idareciler.
Not 2:
-
1
KHB Genel Sekreterliklerinden BEKLENEN KATILIMCI profili:
Genel Sekreter veya genel sekreterlik Mali İşler Daire Başkanı,
Hastanelerden Hastane Yöneticisi, Başhekim veya İdari ve Mali İşler Müdürü,
Bu kişilerin katılımının mümkün olmadığı durumlarda, Sağlık Teknolojisi
Değerlendirme ( STD/HTA) konusuna vakıf Genel Sekreterin uygun göreceği bir
kişi.
STD/HTA hakkında ayrıntılı bilgi www.hta.gov.tr adresinde yer almaktadır.
Download

STD 1. Yıllık Toplantı Kontenjanları ve Beklenen Katılımcı Profili