Sayın Veli,
2015 - 2016 Eğitim-öğretim yılında, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Özel Öğretim
Kurumları Öğrenci Bursları Ve Öğrenci Ücretlerinden Yapılacak İndirimler Yönergesi
doğrultusunda her yıl olduğu gibi 6, 7 ve 8. Sınıfa geçecek olan öğrencilerimize burs
verilecektir. Ortaokul öğrencilerimizin yararlanacağı iki tür burs vardır.
1. ÇEK Sosyal ve Sportif Başarı Bursu
a) Eğitim, bilim, sanat, kültür ve spor alanında gerçekleştirilen sınav ve yarışmalarda
ulusal ve uluslar arası derece yapan öğrenciler ile toplum hizmeti veya özel bir konuda
üstün başarı gösteren öğrencilere verilir. Bursun miktarı, oranı ve kaç öğrenciye verileceği
ÇEK Eğitim Kurulunca belirlenir, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.
Bu burs sadece bir eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
2.ÇEK Akademik Başarı Bursu
2014-2015 Öğretim yılında ÇEK Özel Öğretim Kurumlarına devam eden 5, 6 ve 7.
Sınıf öğrencilerine verilecek burs bir yıllık olup, bursluluğun devamı öğrencinin yıl
içerisindeki akademik başarısına (1.04.2014 tarihine kadar yapılacak ortak sınavların
sonuçları) ve şube öğretmenler kurulunun öğrenci ile ilgili davranış değerlendirme raporuna
bağlıdır. Öğrencimiz, bu iki değerlendirme kriteri sonucuna göre geçen yıldan burs
almıyorsa alabilir, alıyorsa aldığı bursun miktarı artabilir veya azalabilir.
Burslulukla ilgili gerekli açıklamalar aşağıda sıralanmıştır:
1. Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanılması durumunda, öğrencinin lehine olan
en yüksek orandaki burs/indirim uygulanır.
2. Bu öğretim yılında başarı bursu olan öğrencilerin 2015-2016 öğretim yılı Bursluluk
değerlendirmesinde;
a) Ortak sınavlarda alınan puan ortalamasının %80
b) Şube öğretmenler kurulunun öğrenci ile ilgili değerlendirme raporunun
% 20 oranında etkileyecektir.
c) Geçtiğimiz yıl bursu olmayan ancak bu öğretim yılında başarı gösteren
öğrencilere de bu maddenin a ve b fıkraları doğrultusunda burs verilir.
3. Burslar o yıl için belirlenen eğitim ücreti dikkate alınarak verilir.
4. Ayrıca Bursluluk için özel bir sınav yapılmayacaktır.
5. Burs hakkı kazanan öğrenci veli/vasisi burs sonuçlarının kendilerine bildirildiği
tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Veliye
bildirilen tarihten sonra kayıt yaptıranların burs hakkı iptal edilir.
Özlüce Mahallesi Egemenlik Caddesi No 3 Nilüfer / Bursa
Tel:224 414 00 88-99 GSM: 530 667 24 18 Faks: 224 413 76 60 www.3mart.k12.tr [email protected]
Öğrencimizin ÇEK Bursundan yararlanabilmesi, ortak sınavlarda alacağı puanlara ve
sınıf ve okul içi ders ve etkinliklerde göstereceği olumlu tutum ve davranışlara bağlı
olacağından,öğrencilerimizin planlı şekilde çalışmalarını, sizlerin de bu konuda onlara
destek olmanızı bekler; tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
Ayla OKUMUŞ
Okul Müdürü
Özlüce Mahallesi Egemenlik Caddesi No 3 Nilüfer / Bursa
Tel:224 414 00 88-99 GSM: 530 667 24 18 Faks: 224 413 76 60 www.3mart.k12.tr [email protected]
Download

2015 Yılında 5. 6. ve 7. Sınıflar Bursluluk açıklamaları için tıklayınız