uegu
13 Eylül 2014
08.00 - 08.20
Mustafa Özat
Ali Ayhan
Lütfü Savaş
Açılış Konuşmaları
Lokal Organizasyon Komitesi Adına
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı
Büyükşehir Belediye Başkanı
08.20 - 08.30
Hatay’ı Biliyor Musunuz ?
İsmet Melek
1. OTURUM:
Oturum Başkanları: Sinan Berkman, Ali Andı
08:30-08:45
08:45-09:00
09:30-09:45
09:45-10:00
Hatay’da kadın sağlığında son durum
Türkiye’de ve dünyada yeni tarama stratejilerinin
getiri ve götürüleri
Anormal sitolojiye yaklaşım
Preinvaziv lezyonlarda eksizyonel tedavilerin yeri
(Teknik, başarı,sonuç ve obstetrik sonuçlar)
HPV aşılarında güncel durum
Tartışma
10:00-10:15
Kahve Molası
09:00-09.15
09:15-09:30
Nazan Savaş
Ali Ulvi Hakyemez
Polat Dursun
Müfit Yenen
Faruk Köse
2. OTURUM:
Oturum Başkanları : Demir Özbaşar, Ali Kolusarı
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
Basit histerektomi sonrası endometriyum ve
serviks kanseri çıkan hastaya yaklaşım
Gestasyonel trofoblastik hastalıklara panoramik bakış
(epidemiyolojik, genetik ve tedavi)
Gebelik ve kanser
BRCA taşıyıcılarında antenatal genetik tanının yeri
(Legal, etik yönden değerlendirilmesi)
Tartışma
Ali Ayhan
Sinan Özalp
Hüsnü Çelik
Cansun Demir
11:30:11:45 Kahve Molası
3. OTURUM:
Oturum Başkanları : Aytekin Altıntaş, Vahap Döş
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
Anormal uterin kanama ve sınıflandırılması
Anormal uterin kanamalarda medikal yaklaşım
Endometriyal hiperplazilere yaklaşım
Genital kondilomların Yönetimi
Tartışma
Muzaffer Sancı
Kenan Dolapçıoğlu
Saffet Dilek
Haluk Dervişoğlu
13:00-14:00 Yemek Arası
4. OTURUM:
Oturum Başkanları : Özcan Balat, Koray Altunay
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
Postpartum kanamalara cerrahi yaklaşım
Postpartum kanamalara medikal yaklaşım
Kronik pelvik ağrıya yaklaşım
Prolapsus cerrahisinde anahtar noktalar
Tartışma
Ömer Tarık Yalçın
Filiz Avşar
Barış Güzel
Haldun Güner
15:15-15:30 Kahve Molası
5. OTURUM:
Oturum Başkanları : Tayfun Güngör, Şahin Zeteroğlu
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
Görüntüleme ve tümör belirteçlerinin yeri
Çocuklu ve üreme çağı adneksiyel kitlelere yaklaşım
Gebelikte adneksiyel kitlelere yaklaşım
Postmenopozal adneksiyel kitlelere yaklaşım
Adenomiyozis ve endometriyozis tedavisinde
medikal ve cerrahi yaklaşım
Tartışma
Hüsnü Gökarslan
Çetin Çelik
Ali Yanık
Tayyup Şimşek
Tayfun Güngör
17:00-17:15 Kahve Molası
6. OTURUM:
Oturum Başkanları : Hasan Yüksel, Erdem Turan
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:45
18:45-19:00
Ovulasyon indüksiyon ajanları ile jinekolojik
kanserler arasında ilişki
Ovulasyon indüksiyon ajanları ile meme kanseri
arasında ilişki
Kemoterapi ile over fonsiyonu arasındaki ilişkiler
Fertilite koruyucu yaklaşımlarda temel prensipler,
endikasyonlar ve muhtemel yan etkileri
Tartışma
Mustafa Özat
Kutay Biberoğlu
Mehmet Ali Vardar
Ateş Karateke
Download

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Güneydoğu Anadolu Çalıştay ve