2014 - 2015
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
İLKOKUL 1. SINIF
GÖRSEL SANATLAR
DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ
YILLIK DERS PLANI
(01 Aralık 2014 / 12 Haziran 2015)
Hazırlayan: E. Gülsemin ÇAĞIRAN
SAAT
12.-13.HAFTA 1-11.HAFTA
GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
KAZANIMLAR
UYUM VE
HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
Çeşitli çizgi
çalışmaları boyama
ve resimler yapar
1.Çeşitli sanat
alanlarının şarkı,
türkü, şiir, öykü,
masal, anı gibi
türlerinden
yararlanarak
görsel
çalışmalar yapar.
2 SAAT
EYLÜL – EKİM-KASIM : / UYUM DÖNEMİ
01.12.2014 -- 12.12.2014
ARALIK
11 SAAT
AY
HAFTA
ÖĞRENME ALANI:
6. Duygu, düşünce
ve izlenimlerini
çeşitli görsel
sanat
teknikleriyle ifade
eder.
ETKİNLİKLER
Okuma ve yazmaya hazırlık
çalışmalarıyla ilgili çizgi, boyama ve
resimler yaptırılır.
 1,6.“Parmak Kuklalarıyla Oyun”
Öğrenciler küçük bir kağıda istedikleri
boya malzemesiyle akıtarak, damlatarak,
parmakla
yayarak, baskılar yaparak vb. serbest
şekillendirmeler yaparlar. Daha sonra bu
kâğıdı
öğretmenin de yardımıyla ince külâh
şeklinde katlarlar. Renkli artık kâğıtları
kaş, göz, ağız,
burun şeklinde kâğıt makasıyla kesip
yapıştırırlar. İplerle ya da rafyalarla
saçlar ilave
ederler. Öğrenciler, kuklaları
parmaklarına geçirerek, değişik sesler
çıkararak diledikleri
gibi konuşturabilirler.
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRK-ÇÜLÜK
KONULARI
BELİRLİ GÜN VE
HAFTALAR
İlköğretim Haftası
(Okulların açıldığı İlk hafta)
A. İlköğretim İzlenimleri
1. İlköğretim Haftası’nı
Kutlama Tarihi
2. Okulun, okuma ve
yazmanın önemi,
3. İlköğretim Haftası
etkinlikleri
Atatürk Haftası
(10- 16 Kasım)
1. Atatürk’ün Hayatı ve
Kişisel Özellikleri
2. Atatürk Haftası anlam ve
önemi.
3. Atatürk Haftası
ekinlikleri.
Öğretmenler Günü
( 24 Kasım)
1. Öğretmenler Günü
Kutlama Tarihi
2. Öğretmenler Gününün
Anlam ve Önemi
3. Öğretmenler Günü
Etkinlikleri
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Sunuş yolu ile öğrenme
2. İşbirliğine dayalı eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve Birlikte
çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak, yaşayarak
öğrenme
7. Uygulama
8. Kendini değerlendirme
9. Grup çalışmaları
10. Beyin fırtınası
11. Gezi gözlem
12. Drama
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
C. Görsel
Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
3. Etkinlik
örnekleri.
4. Ders araçları
5. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
AÇIKLAMALAR
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir
ders öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve
teknik
seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve istekleri
dikkate alınmalıdır.
1. Sınıfta müzik, şiir, öykü,
masal, anı, örnekleri sunularak
öğrencilerin duygu ve
hayal dünyaları zenginleştirilir.
Daha
sonra
öğrencilerin
sunulan eseri drama yoluyla
ifade
etmeleri
sağlanır.
Sunulan
eserlerden
yola
çıkılarak görsel çalışmalar
yapılır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
KAZANIMLAR
2 SAAT
5. Değişik
malzemeler
arasında görsel
ilişki kurar.
14-15. HAFTA
ARALIK: 15..12.2014 -- 26..12.2014
2. Görsel
çalışmalarında
çizgiyi kullanır.
6. Duygu,
düşünce ve
izlenimlerini
çeşitli görsel
sanat
teknikleriyle
ifade eder.
7.Çalışmalarını
sergilemekten ve
bu duyguyu
çevresindekilerle
paylaşmaktan haz
alır.
ETKİNLİKLER
 2,5,7. “İplerle Resim”
Kâğıt üzerinde artık ipleri yürüterek sevdikleri bir
nesne veya figür oluşturacak şekilde ya
da serbest hareketlerle diledikleri düzende
yapıştırırlar. İsterlerse, kalan boşlukları
boyayarak ya da başka artık malzemeleri
kullanarak tamamlayabilirler.
 2,5,6,7. “Çizgilerin Yolculuğu”
Oluklu mukavva üzerine tutkallı boyaları fırça
yardımıyla ya da akıtarak uygulamaları
DERS İÇİ , DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
KONULARI
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
1. Sunuş yolu ile
öğrenme
2. İşbirliğine dayalı
eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve
Birlikte çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak,
yaşayarak öğrenme
7. Gösterip yaptırma
9. Gösterim
10. Uygulama
11. Kendini
değerlendirme
12. Grup çalışmaları
13. Beyin fırtınası
14. Gezi gözlem
15. Drama
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda çalışanlar
C. Görsel Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar ve
resim araçları
AÇIKLAMALAR
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir
ders öncesinden
öğrencilere bildirilmeli,
araç-gereç ve teknik
seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve istekleri
dikkate alınmalıdır.
Kolay Baskı: Çeşitli
malzemeler üzerine
boya sürülerek bir yüzey
üzerine iz
bırakacak şekilde
basılmasıdır.
Kolanın Hazırlanışı: Nişasta
ile sıcak su
sürekli karıştırılarak
pelteleşinceye kadar
ateşte pişirilir. Kullanılmak
üzere bir
kapaklı bir kavanoza
doldurulur.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
KAZANIMLAR
4. Görsel
çalışmalarında
“uzun-kısa”,
“büyük-küçük”,
“kalın-ince”
unsurları kullanır.
2 SAAT
16.-17. HAFTA
ARALIK-OCAK : 29..12.2014 -- 09.01.2015
3. Dokulu
çalışmalar
yaparak düz ve
pürüzlü yüzeyler
oluşturur.
5. Değişik
malzemeler
arasında görsel
ilişki kurar.
6. Duygu,
düşünce ve
izlenimlerini
çeşitli görsel
sanat
teknikleriyle
ifade eder.
ETKİNLİKLER
 3,4,5,6. “Dokunarak Öğreniyorum”
Öğrencilerden sıra, duvar, kendi kıyafetleri, saç,
ten, ağaç, taş, ip vb. yüzeylere dokunmaları
istenilerek nasıl hissettikleri sorulur. Düz ve
pürüzlü yüzeyleri bu çalışmayla ayırt eden
öğrenciler, okul bahçesinden toplayabilecekleri
ağaç kabukları, taş ve otları, dokulu kâğıt yüzeyine
veya resim kâğıtlarına çeşitli boyalar ile
renklendirerek baskı yapabilirler. Bu çalışma ile
yüzey üzerinde farklı görsel dokular elde
edebilirler.
 4,5,6. “Gezmeye Gidiyorum”
Öğrencilere değişik renklerde kumaş parçaları
verilir. Bu parçaların her birini en sevdikleri
kişilerin (Örneğin, anneanne, kuzen vb.) evi olarak
isimlendirmeleri istenir. Kâğıt üzerinde diledikleri
yere, yakın evler, uzak evler, büyük evler, küçük
evler olarak yapıştırmaları
istenir. Kalan
boşluklara bol plastik tutkal ya da öğretmen
tarafından hazırlanan kola sürülür. Daha sonra,
öğrencilere atık ipler verilir. İlk önce gitmek
istedikleri evden başlayarak renkli iplerle
gezmeye çıkarlar. Sevdiklerini kaç kez ziyaret
etmek istiyorlarsa, ipleri evler arasında o kadar
sayıda dolaştırarak diledikleri zaman evlerine
dönerler. Boşlukları, sevdikleri boya malzemesiyle
resim yaparak doldurabilirler.
DERS İÇİ , DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
(29 Ekim)
1. Niçin Bayram Kutluyoruz?
2. Cumhuriyet Bayramı’na
Hazırlık
3. Cumhuriyet Bayramı
ekinlikleri.
1- Konu: Atatürk’ün Hayatı
• Doğum tarihi ve yeri
• Anne ve babası (ailesi)
• Atatürk’ün son günleri
• Atatürk’le ilgili anılar
Atatürk ile ilgili konuları ekim
ayında Cumhuriyet Bayramı ile
ilişkilendirerek veriniz.
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
1. Sunuş yolu ile
öğrenme
2. İşbirliğine
dayalı eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve
Birlikte çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak,
yaşayarak
öğrenme
7. Gösterip
yaptırma
9. Gösterim
10. Uygulama
11. Kendini
değerlendirme
12. Grup
çalışmaları
13. Beyin fırtınası
14. Gezi gözlem
15. Drama
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
C. Görsel
Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik
örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
AÇIKLAMALAR
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir
ders
öncesinden
öğrencilere bildirilmeli,
araç-gereç ve teknik
seçimlerinde öğrencilerin
ilgi ve istekleri dikkate
alınmalıdır.
Kolay
Baskı:
Çeşitli
malzemeler üzerine
boya sürülerek bir yüzey
üzerine
iz
bırakacak
şekilde basılmasıdır.
Kolanın
Hazırlanışı:
Nişasta ile sıcak su
sürekli
karıştırılarak
pelteleşinceye kadar
ateşte
pişirilir.
Kullanılmak üzere bir
kapaklı
bir
kavanoza
doldurulur.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
1 SAAT
7.Çalışmalarını
sergilemekten ve
bu duyguyu
çevresindekilerle
paylaşmaktan haz
alır.
ETKİNLİKLER
 6, 7. “Canım Atatürk’üm”
Öğrencilerden, Atatürk ile ilgili resim ve
fotoğraflar getirmeleri istenir. Sınıfta
arkadaşlarıyla birlikte bir Atatürk Köşesi
oluştururlar. Etrafını krepon kağıtları, fon
kartonları vb. renkli kağıtları boyayarak,
biçimlendirerek, kurdeleler asarak ya da
değişik
malzemelerle
diledikleri
gibi
süslerler. Aynı çalışma, öğrenciler okuma yazma
öğrendikten
sonra
Atatürk’ün
sözleri, anıları, Atatürk ile ilgili şiirler,
şarkı sözleri vb. ile zenginleştirilebilir.
DERS İÇİ , DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
KONULARI
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Sunuş yolu ile öğrenme
2. İşbirliğine dayalı eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve Birlikte
çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak, yaşayarak
öğrenme
7. Gösterip yaptırma
9. Gösterim
10. Uygulama
11. Kendini değerlendirme
12. Grup çalışmaları
13. Beyin fırtınası
14. Gezi gözlem
15. Drama
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLERİ
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki kurumlarda
çalışanlar
C. Görsel Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar ve resim
araçları
AÇIKLAMALAR
Atatürk’ün hayatını, son günlerini ve görsel dokümanlarla desteklenebilecek
anılarını içeren bir Atatürk Köşesi hazırlanmalıdır.
SAAT
HAFTA
KAZANIMLAR
6. Duygu, düşünce
ve izlenimlerini
çeşitli görsel
sanat
teknikleriyle
ifade eder.
18.HAFTA
OCAK : 12.01.2015 – 16.01.2015
AY
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ
KAZANIMLAR
1 SAAT
2. Doğayı
çirkinleştiren
olumsuzlukları
fark eder.
19.HAFTA
OCAK : 19.01- 23..01.2015/YARI YIL TATİLİ
1. Doğada gezi
yoluyla edindiği
izlenimlerini
paylaşır.
3. Doğayı, doğal
yaşamı sevmenin,
ona saygı
duymanın önemini
ifade eder.
5. Doğa ile ilgili
duygu ve
düşüncelerini
görsel olarak
ifade eder.
6. Kendi yaşam
alanını
düzenlerken
doğal çevreyi
korumanın
gerekliliğini kabul
eder.
ETKİNLİKLER
 1, 2, 3, 5,6 . “Gezinti”
Öğrencilerle, yakın çevrede / okul bahçesinde
gezi yapılabilir. Gezi sırasında öğrencilerden
doğayı dikkatli gözlemlemeleri, gezerken
ilgilerini çeken şeyler, varlıklar (hayvan, bitki
vb.) göstermeleri, söylemeleri istenebilir.
Doğanın, insanlar sunduğu imkân ve kolaylıklar
hakkında konuşulur. Doğayı korumazsak
yaşanacak olumsuzluklar örnekleri ile açıklanır.
Daha sonra doğadaki çeşitli nesne ya da
canlılara insanların verdiği zararı konu edinilen
bir
drama yaptırılır. Her bir öğrenci hangi canlıyı ya
da nesneyi canlandırmak istiyorsa o rolü
alabilir.
DERS İÇİ , DİĞER DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI
Ara Disiplinlerle İlişkilendirme
0 İnsan Hakları ve Vatandaşlık( 6 – 56)
56. Çevrenin korunması
ve gelecek kuşaklara
aktarılmasının bir
vatandaşlık görevi
olduğu bilincine uygun
davranışlar gösterir.
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
1. Sunuş yolu
ile öğrenme
2. İşbirliğine
dayalı eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve
Birlikte
çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak,
yaşayarak
öğrenme
7. Gösterip
yaptırma
9. Gösterim
10. Uygulama
11. Kendini
değerlendirm
e
12. Grup
çalışmaları
13. Beyin
fırtınası
14. Gezi
gözlem
15. Drama
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
C. Görsel
Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik
örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
AÇIKLAMALAR
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir ders
öncesinden
öğrencilere
bildirilmeli, araç - gereç
ve teknik seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve istekleri
dikkate alınmalıdır.
Koleksiyon: Her hangi bir
malzemenin
çeşit, özellik, nitelik vb.
bakımlardan
toplanarak tasnif
edilmesidir.
Üç Boyut: Boyu, eni,
derinliği ve
yüksekliği olan, plastik.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
SAAT
HAFTA
KAZANIMLAR
4. Doğadan
çeşitli nesneler
seçerek görsel
tasarımlar
yapar.
5. Doğa ile ilgili
duygu ve
düşüncelerini
görsel olarak
ifade eder.
1 saat
20.HAFTA
ŞUBAT : 09.02.2015 -- 13.02.2015
AY
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ
ETKİNLİKLER
↸ 4,5. “Yapraklı Resim”
Öğrencilere dökülen kuru ve yeşil yapraklar
toplatılır. “Doğa” konulu bir resim yaptırılır.
Yeşil yaprakları keserek ya da istedikleri gibi
yırtarak, kuru yaprakları ise ufalayarak
oluşturdukları resim üzerine diledikleri gibi
yapıştırırlar. Kalan kısımları sevdikleri bir
renkli boyama tekniğini kullanarak doldururlar.
DERS İÇİ , DİĞER DERSLERLE
VE
ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
Diğer Derslerle İlişkilendirme
o1, 2, 3, 4. Hayat Bilgisi dersi,
“ Dün,
Bugün, Yarın” teması, “Mevsim
değişikliklerine bağlı olarak
canlıların
yaşamlarındaki değişiklikleri fark
eder.”
o3, 4. Türkçe dersi, “Konuşma”
öğrenme alanı, “Duygu düşünce ve
hayallerini sözlü olarak ifade eder.”
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
1. Sunuş yolu ile
öğrenme
2. İşbirliğine dayalı
eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve
Birlikte çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak,
yaşayarak öğrenme
7. Gösterip
yaptırma
9. Gösterim
10. Uygulama
11. Kendini
değerlendirme
12. Grup çalışmaları
13. Beyin fırtınası
14. Gezi gözlem
15. Drama
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
C. Görsel
Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik
örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
AÇIKLAMALAR
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir ders
öncesinden
öğrencilere
bildirilmeli, araç - gereç
ve teknik seçimlerinde
öğrencilerin
ilgi
ve
istekleri
dikkate
alınmalıdır.
Koleksiyon: Her hangi bir
malzemenin
çeşit, özellik, nitelik vb.
bakımlardan
toplanarak tasnif
edilmesidir.
Üç Boyut: Boyu, eni,
derinliği ve
yüksekliği olan, plastik.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
SAAT
HAFTA
KAZANIMLAR
1 SAAT
1. Doğada gezi
yoluyla edindiği
izlenimlerini
paylaşır.
2. Çevresini
çirkinleştiren
olumsuzlukları
fark
eder.
21. HAFTA
ŞUBAT : 16.02.2015 – 20.02.2015
AY
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ
3. Doğayı, doğal
yaşamı
sevmenin, ona
saygı
duymanın
önemini ifade
eder.
5. Doğa ile ilgili
duygu ve
düşüncelerini
görsel olarak
ifade eder.
6. Evini, odasını,
okulunu, sınıfını
düzenli ve temiz
tutmanın
önemini kabul
eder.
ETKİNLİKLER
DERS İÇİ , DİĞER DERSLERLE
VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRK-ÇÜLÜK KONULARI
1,3,5. “En sevdiğim canlı… Çünkü..!”
Diğer Derslerle İlişkilendirme
Öğrencilerden, en sevdiği ağacın, çiçeğin,
hayvanın hangisi
olduğunu
ve nedenini
açıklamaları istenir. Doğa ile ilgili duygularını,
düşüncelerini, gözlemlerini arkadaşları ile
paylaşmaları sağlanır. Gazete, dergi ve
broşürlerdeki renkli fotoğraf ya da resimlerden
sevdikleri doğa nesnelerini yırtarak ya da kâğıt
makasıyla keserek yüzey üzerine istedikleri
düzende yapıştırırlar. Kalan boşlukları renkli
resim yaparak tamamlarlar. Öğrenciler aynı
konuyla ilgili çeşitli yoğurma maddeleriyle küçük
heykelcikler
oluşturarak
ya
da
biçimlendirdikleri hamurları herhangibir yüzey
üzerine yapıştırarak rölyef çalışması da
1, 2, 3, 4. Hayat Bilgisi dersi,
“ Dün,
Bugün, Yarın” teması, “Mevsim
değişikliklerine bağlı olarak
canlıların
yaşamlarındaki değişiklikleri fark
eder.”
yapabilirler.
3, 4. Türkçe dersi, “Konuşma”
öğrenme alanı, “Duygu düşünce ve
hayallerini sözlü olarak ifade eder.”
7. Hayat Bilgisi dersi, “Okul
Heyecanım” teması, “Sınıfını,
okulunu ve
çevresini temiz tutmak ve korumak
için
sorumluluk alır.” ve “Benim Eşsiz
Yuvam” teması “Kişisel eşyalarını
özenli
kullanır.”
Ara Disiplinlerle İlişkilendirme
0 Rehberlik ve Psikolojik Danışma
( 7 – 3)
3. Okul ve sınıf içindeki
sorumlulukların farkına
varır.
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
1. Sunuş yolu ile
öğrenme
2. İşbirliğine
dayalı eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve
Birlikte çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak,
yaşayarak
öğrenme
7. Gösteri
8. Grup çalışmaları
9. Beyin fırtınası
10. Gezi gözlem
11. Drama
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
C. Görsel
Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik
örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
AÇIKLAMALAR
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir
ders
öncesinden
öğrencilere bildirilmeli,
araç - gereç ve teknik
seçimlerinde
öğrencilerin
ilgi
ve
istekleri dikkate
alınmalıdır.
Koleksiyon: Her hangi bir
malzemenin
çeşit, özellik, nitelik vb.
bakımlardan
toplanarak tasnif
edilmesidir.
Üç Boyut: Boyu, eni,
derinliği ve
yüksekliği olan, plastik.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
SAAT
HAFTA
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
8. Gösterilen
eserde neler
gördüğünü söyler.
 9. “Ben Olsaydım…”
Öğretmen, öğrencilere “Çok küçük boyutlu
olduğunuzu ve yapı içerisinde
gezintiye çıktığınızı düşünün. Nereye
giderdiniz?, Kimin yerinde olmak
isterdiniz? O mekânda hangi sesleri duyardınız?
Eserin adını bir hareketle,
kokuyla veya tatla nasıl ifade ederdiniz? Eserin
adını ne koyardınız? Bu esere
sahip olmak ister miydiniz? Eğer sahip olmak
isterseniz evinizin hangi köşesinde
sergilerdiniz?” gibi sorular yönelterek duygu ve
düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olabilir.
3 SAAT
9. Gösterilen
eser ile ilgili
duygu ve
düşüncelerini
açıklar.
22. -23.-24. HAFTA
ŞUBAT-MART :
23.02.2015 – 13 .03.2014
AY
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ
10. Gösterilen
eseri yapan
sanatçının adını
bilgi dağarcığına
katar.
 8, 9, 10.“Bayram Yeri”
Sınıfa Nedim Günsur’un “Bayram Yeri” isimli
tablosunun bir kopyası getirilir.
Eser, öğrencilerin görebileceği bir yere asılır.
Öğrencilerden, esere dikkatlice
bakmaları, eserde gördükleri obje ve figürleri
anlatmaları / betimlemeleri istenir.
Daha sonra öğrenciler eserden yola çıkarak
kendine özgü görsel sanat çalışmaları yaparlar.
DERS İÇİ , DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
Diğer Derslerle İlişkilendirme
 8. Türkçe dersi, “Konuşma”
Öğrenme alanı, “Konuşmalarında
betimlemeler
yapar.”
18 Mart Çanakkale Şehitlerini
Anma Günü
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
1. Sunuş yolu ile
öğrenme
2. İşbirliğine dayalı
eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve
Birlikte çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak,
yaşayarak öğrenme
7. Gösterip yaptırma
9. Gösterim
10. Uygulama
11. Kendini
değerlendirme
12. Grup çalışmaları
13. Beyin fırtınası
14. Gezi gözlem
15. Drama
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
C. Görsel
Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik
örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
AÇIKLAMALAR
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir
ders öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç - gereç ve
teknik seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve istekleri
dikkate alınmalıdır.
11. Görsel tasarımlar tercih
edilen malzemeye göre
yapılır. (Örneğin, sahil
yakınındaki okullarda
öğrenciler, midye kabukları,
deniz kumu, yosun vb.
malzemelerle koleksiyon,
kolaj veya baskı yapabilirler.)
Koleksiyon: Her hangi bir
malzemenin çeşit, özellik,
nitelik vb. bakımlardan
toplanarak tasnif edilmesidir.
Üç Boyut: Boyu, eni, derinliği
ve yüksekliği olan, plastik.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
SAAT
HAFTA
KAZANIMLAR
1 SAAT
6. Duygu,
düşünce ve
izlenimlerini
çeşitli görsel
sanat
teknikleriyle
ifade eder.
25. HAFTA
MART 16.03.2015 --- 20.03.2015
AY
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
7.Çalışmalarını
sergilemekten ve
bu duyguyu
çevresindekilerle
paylaşmaktan haz
alır.
ETKİNLİKLER
 6, 7. “Canım Atatürk’üm”
Öğrencilerden, Atatürk ile ilgili resim ve
fotoğraflar getirmeleri istenir. Sınıfta
arkadaşlarıyla birlikte bir Atatürk
Köşesi oluştururlar. Etrafını krepon
kağıtları, fon kartonları vb. renkli
kağıtları boyayarak, biçimlendirerek,
kurdeleler asarak ya da değişik
malzemelerle diledikleri gibi süslerler.
Aynı çalışma, öğrenciler okuma -yazma
öğrendikten sonra Atatürk’ün sözleri,
anıları, Atatürk ile ilgili şiirler, şarkı
sözleri vb. ile zenginleştirilebilir.
DERS İÇİ , DİĞER DERSLERLE
VE
ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı (23 Nisan)
1. Niçin Bayram Kutluyoruz?
2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Günü anlam ve önemi.
3. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Günü etkinlikleri.
1- Konu: Atatürk’ün Hayatı
• Doğum tarihi ve yeri
• Anne ve babası (ailesi)
• Atatürk’ün son günleri
• Atatürk’le ilgili anılar
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
1. Sunuş yolu ile öğrenme
2. İşbirliğine dayalı
eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve Birlikte
çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak, yaşayarak
öğrenme
7. Gösterip yaptırma
9. Gösterim
10. Uygulama
11. Kendini değerlendirme
12. Grup çalışmaları
13. Beyin fırtınası
14. Gezi gözlem
15. Drama
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
AÇIKLAMALAR
Atatürk’ün hayatını,
son günlerini ve görsel
dokümanlarla
desteklenebilecek
anılarını içeren bir
Atatürk Köşesi
hazırlanmalıdır.
C. Görsel
Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik
örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
MART
SAAT
KAZANIMLAR
12. Görsel
çalışmalarını
sergilemekten ve
bu duyguyu
çevresindekilerle
paylaşmaktan haz
duyar.
4 SAAT
HAFTA
26.-27.-28.-29. HAFTA
: 23.03.2015 – 17.04.2015
AY
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ
ETKİNLİKLER
 8, 9, 10, 11, 12. “Benim Eserim”
Bk. Etkinlik örnekleri, s. 90.
DERS İÇİ , DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRK-ÇÜLÜK
KONULARI
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Sunuş yolu ile öğrenme
2. İşbirliğine dayalı eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve Birlikte
çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak, yaşayarak
öğrenme
7. Gösterip yaptırma
9. Gösterim
10. Uygulama
11. Kendini değerlendirme
12. Grup çalışmaları
13. Beyin fırtınası
14. Gezi gözlem
15. Drama
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
AÇIKLAMALAR
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir ders
öncesinden öğrencilere
bildirilmeli,araç - gereç ve
teknik seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve istekleri
dikkate alınmalıdır.
Üç Boyut: Boyu, eni,
derinliği ve yüksekliği
olan, plastik.
C. Görsel Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik
örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
SAAT
KAZANIMLAR
2 SAAT
6. Duygu,
düşünce ve
izlenimlerini
çeşitli görsel
sanat
teknikleriyle
ifade eder.
30.-31 HAFTA
NİSAN -MAYIS: 20.04.2015 – 01.05.2015
AY
HAFTA
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
7.Çalışmalarını
sergilemekten ve
bu duyguyu
çevresindekilerle
paylaşmaktan haz
alır.
ETKİNLİKLER
 6, 7. “Canım Atatürk’üm”
Öğrencilerden, Atatürk ile ilgili resim ve
fotoğraflar getirmeleri istenir. Sınıfta
arkadaşlarıyla birlikte bir Atatürk
Köşesi oluştururlar. Etrafını krepon
kağıtları, fon kartonları vb. renkli
kağıtları boyayarak, biçimlendirerek,
kurdeleler asarak ya da değişik
malzemelerle diledikleri gibi süslerler.
Aynı çalışma, öğrenciler okuma -yazma
öğrendikten sonra Atatürk’ün sözleri,
anıları, Atatürk ile ilgili şiirler, şarkı
sözleri vb. ile zenginleştirilebilir.
DERS İÇİ , DİĞER DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı (19 Mayıs)
1. Niçin Bayram Kutluyoruz?
2. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı Günü anlam ve önemi.
3. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı Günü etkinlikleri
1- Konu: Atatürk’ün Hayatı
• Doğum tarihi ve yeri
• Anne ve babası (ailesi)
• Atatürk’ün son günleri
• Atatürk’le ilgili anılar
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
1. Sunuş yolu
ile öğrenme
2. İşbirliğine
dayalı eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve
Birlikte
çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak,
yaşayarak
öğrenme
12. Beyin
fırtınası
13. Gezi
gözlem
14. Drama
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
AÇIKLAMALAR
Atatürk’ün hayatını, son
günlerini ve görsel
dokümanlarla
desteklenebilecek
anılarını içeren bir
Atatürk Köşesi
hazırlanmalıdır.
C. Görsel
Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik
örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
SAAT
3 SAAT
HAFTA
32.-33.-34 .HAFTA
MAYIS :04.05-2015-----22.05.2015
AY
ÖĞRENME ALANI: MÜZE BİLİNCİ
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
1. Müze, sanat
galerisi, ören
yeri, tarihî
eser, anıt vb.
hakkında fikir
sahibi olur.
1. “Ören Yerinden Müzeye”
Öğretmen öğrencileri varsa bir ören yerine götürür ya da ören yeri
fotoğrafı gösterir. Öğrencilere şu soruları yöneltebilir: “Burada neler
görüyorsunuz? Sizce bu
görüntüler neye benziyor? Eskiden burada insanlar yaşamış olabilirler
mi? Nereden anladınız? Sizce burada daha önce yaşamış olan insanlar
hangi eşyaları kullanıyorlardı? Kullandıkları eşyalar sizce şimdi nerede?
Bulunan eşyalar nereye götürülmüş olabilir?” gibi sorularla öğrencilerin
ören yeri ve müze hakkında fikir sahibi olmaları sağlanır. Yöneltilen son
soruya hiçbir öğrenciden “müze” yanıtı alınamazsa, öğrencilere bu
eserlerin nereye götürülmüş olabileceği sorusunu büyüklerine sormaları
istenir. Böylece öğrencilerin merakları kışkırtılarak bilgiye ulaşma isteği
yaratılır.
 1. “Anısına”
Öğretmen, öğrencileri varsa bir anıta götürür ya da bir anıt fotoğrafı
gösterir. Ardından öğrencilere şu sorular yöneltilir: “ Burada ne
görüyorsunuz? Hangi amaçla yapılmış olabilir? Bir öyküsü olabilir mi?”
sorularıyla öğrencilerin tahminlerini aldıktan sonra götürdüğü ya da
fotoğrafını gösterdiği anıtla ilgili öyküyü anlatır. Ardından “Sizce
yerleştirmek için neden burası seçilmiş olabilir?” sorusunu yönelterek
anıtlar hakkında öğrencilerin fikir sahibi olmalarını sağlar. Öğrenciler,
anıtın öyküsüyle ilgili görsel sanat çalışmaları yaparlar.
 1, 3, 4. “Müzeyi Tanıyorum”
Müzeyi tanıtıcı görsel dokümanlar ve materyaller (fotoğraf, broşür,
kartpostal vb.) incelenebilir. Yakın çevrede bulunan bir müze, ören yeri,
tarihî yapı, anıt vb. ziyaret edilebilir. Müzede veya ören yerlerinde
gördüklerini anlatırlar. “Neler gördünüz? Ne hissettiniz? En çok
dikkatinizi çeken eser hangisiydi? Neden? Sevdiklerinizin de gittiğiniz
müzeyi görmesini ister misiniz?” gibi sorularla öğrencilerin müze ile ilgili
izlenimlerini paylaşmaları sağlanır. Daha sonra izlenimlerine yönelik
resim yaptırılabilir.
DERS İÇİ , DİĞER
DERSLERLE VE
ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRK-ÇÜLÜK
KONULARI
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
1. Sunuş yolu
ile öğrenme
2. İşbirliğine
dayalı eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve
Birlikte
çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak,
yaşayarak
öğrenme
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
AÇIKLAMALAR
1. İmkân dahilinde ve
“Müzeler Haftası”
(18–24 Mayıs)
kapsamında,
yakın çevrede bulunan
bir müze, ören yeri,
tarihî yapı veya
anıt ziyaret
edilmelidir.
C. Görsel
Kaynaklar
1. Bilgisayar vb.
2. Ders araçları
3. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
MAYIS – HAZİRAN
SAAT
2 SAAT
HAFTA
35.-36. HAFTA
25.05.2015 -- 05.06.2015
AY
ÖĞRENME ALANI: MÜZE BİLİNCİ
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
2. Müze,
sanat
galerisi, ören yeri,
tarihî eser, anıt vb.
ile ilgili edindikleri
kartlar, posterler
gibi görsel
belgelerle
müze
köşesi
yapmaktan
haz duyar.
 2. “Müze Panosu”
Sınıf veya okul içinde, tüm öğrencilerin katılımı ile
müzelerle ilgili görsel dokümanlarla pano düzenlemesi
yaptırılabilir.
3. Müze,
sanat
galerisi, ören yeri,
tarihî eser, anıt vb.
ile ilgili izlenimlerini
paylaşır.
4. Müze,
sanat
galerisi, ören yeri,
tarihî eser, anıt vb.
eserlerden
yararlanarak görsel
tasarımlar yapar.
 1, 3, 4. “Müzeyi Tanıyorum”
Müzeyi tanıtıcı görsel dokümanlar ve materyaller
(fotoğraf, broşür, kartpostal vb.) incelenebilir. Yakın
çevrede bulunan bir müze, ören yeri, tarihî yapı, anıt
vb. ziyaret edilebilir. Müzede veya ören yerlerinde
gördüklerini
anlatırlar.
“Neler
gördünüz?
Ne
hissettiniz? En çok dikkatinizi çeken eser hangisiydi?
Neden? Sevdiklerinizin de gittiğiniz müzeyi görmesini
ister misiniz?” gibi sorularla öğrencilerin müze ile ilgili
izlenimlerini paylaşmaları sağlanır. Daha sonra
izlenimlerine yönelik resim yaptırılabilir.
DERS İÇİ , DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
Diğer derslerle ilişkilendirme
 2. Türkçe Dersi, “Konuşma”
öğrenme alanı, “ Bilgi edinmek
amacıyla soru sorar.”
3. Türkçe Dersi, “Konuşma”
öğrenme alanı, “Görgü kurallarına
ve değerlere (millî, manevi,
kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun
konuşur.”
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
1. Sunuş yolu
ile öğrenme
2. İşbirliğine
dayalı eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve
Birlikte
çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak,
yaşayarak
öğrenme
7. Gösterip
yaptırma
9. Gösterim
10. Uygulama
11. Kendini
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
değerlendirme
12. Grup
çalışmaları
13. Beyin
fırtınası
14. Gezi
gözlem
15. Drama
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
AÇIKLAMALAR
2. Yakın çevrede müze
veya ören yerine
ziyaret
gerçekleştirilemediği
takdirde,
sınıf içerisinde müzeyi
tanıtıcı görsel
belgeler ve materyaller
incelenmelidir.
C. Görsel
Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Video
3. Video kasetler
4. Etkinlik
örnekleri
5. Bilgisayar vb.
6. Ders araçları
7. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
SAAT
1 SAAT
HAFTA
37. HAFTA
DERS İÇİ , DİĞER
DERSLERLE VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRK-ÇÜLÜK
KONULARI
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
4. Müze, sanat galerisi,
ören yeri, tarihî eser, anıt
vb.eserlerden yararlanarak
görsel tasarımlar yapar.
 4. “Evcilik Oyunu”
Öğrenciler müze veya sanat galerilerinde
gördükleri
ve
beğendikleri
seramik
örneklerinden edindikleri izlenimlerle kil, oyun
hamuru gibi yoğurma maddeleri ile vazo, tabak,
çömlek, bardak vb. biçimlendirmeler yaparlar.
İsterlerse çalışmalarını su bazlı boyalarla
renklendirebilirler. Ortaya çıkan ürünlerle
“misafircilik” oynarlar.
5. Görsel çalışmalarını
sergilemekten
ve
bu
duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan sevinç duyar.
Diğer derslerle ilişkilendirme
 4. Türkçe Dersi, “Görsel
Sunu” öğrenme alanı, “Bilgi,
düşünce ve izlenimlerini resim,
şekil ve sembol kullanarak
görselleştirir.”
HAZİRAN
08.06.2015 -- 12.06.2015
AY
ÖĞRENME ALANI: MÜZE BİLİNCİ
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLİJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
1. Sunuş yolu ile
öğrenme
2. İşbirliğine
dayalı eğitim
3. Rol yapma
4. Bireysel ve
Birlikte
çalışmalar
5. Soru cevap
6. Yaparak,
yaşayarak
öğrenme
7. Gösterip
yaptırma
9. Gösterim
10. Uygulama
11. Kendini
değerlendirme
12. Grup
çalışmaları
13. Beyin
fırtınası
14. Gezi gözlem
15. Drama
A. Yazılı Kaynaklar
1. Güncel yayınlar
2. Resim, levha ve
tablolar
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler
2. Okul müdürü
3. Aile bireyleri
4. Çevremizdeki
kurumlarda
çalışanlar
AÇIKLAMALAR
2. Yakın çevrede müze
veya ören yerine ziyaret
gerçekleştirilemediği
takdirde, sınıf içerisinde
müzeyi tanıtıcı görsel
belgeler ve materyaller
incelenmelidir.
C. Görsel
Kaynaklar
1. Televizyon,
VCD, ilgili CD’ler
2. Etkinlik
örnekleri
3. Bilgisayar vb.
4. Ders araçları
5. Çeşitli Boyalar
ve resim araçları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç
dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
Download

Görsel Sanatlar Yıllık Ders Planı